Quảng cáo trên Mascus

Gia nhập Mascus và vươn tới trên 100 000 người mua một ngày !

Nhận thêm nhiều đầu mối

Cục bộ và tổng thể

Biểu ngữ quảng cáo

Thúc đẩy hàng ngàn khách hàng tiềm năng cho công ty của bạn !

Logo trong kết quả tìm kiếm

Đặt logo của bạn và tăng thêm dữ liệu của bạn

Quảng cáo được tài trợ

Nâng cao nhận biết về thương hiệu của bạn với các quảng cáo được tài trợ

Lựa chọn khả năng hiện diện

Khuyến mãi hoặc làm nổi bật quảng cáo của bạn trong kết quả tìm kiếm và vượt qua đối thủ cạnh tranh

Mascus App

Mascus, Always In Your Pocket
Công cụ chuyên nghiệp

Mascus Giải Pháp Plus

Trình bày kho hàng của bạn trên website của bạn

Mascus Mạng Nội Bộ

Trang web máy móc đã qua sử dụng và ban quản lý kho hàng nội bộ trong một...

Công Cụ Cung Cấp Email

Gửi chào hàng đặc biệt hoặc kho hàng của bạn một cách nhanh chóng và dễ dàng qua email

Mascus Nhà Xuất Bản

Tạo tờ rơi, catalo theo yêu cầu của khách hàng một cách dễ dàng và nhanh chóng!

Mascus công cụ Nhập / Xuất

Import your stock to Mascus

Mascus công cụ Nhập / Xuất

Export your stock to other marketplaces

Mascus Định Giá

Nhanh chóng nhận được mức giá chuẩn từ dữ liệu có sẵn của thị trường tốt nhất .

Ứng dụng điện thoại tùy biến bởi Mascus

Sở hữu ứng dụng điện thoại cá nhân của riêng bạn để hiển thị kho hàng của bạn tới khách hàng của bạn.

Mascus Công Cụ Báo Cáo

Không chỉ báo cáo - mà còn có thể truy cập một cách dễ dàng, phân tích chi tiết cho độ sâu quảng cáo!

Inspection app

Inspect used equipment with your phone or tablet!