Mascus Định Giá

Dịch vụ Mascus Định Giá là một dịch vụ trực tuyến cung cấp cho các đại lý một định giá tự động về xe cộ và máy móc đã qua sử dụng.

Thay vì chỉ dựa vào số liệu lịch sử đang có hoặc đang điều tra của riêng bạn, bạn sẽ có thể nhanh chóng nhận được thông tin định giá chuẩn khi sử dụng các dữ liệu thị trường tốt nhất hiện có.

Mascus Định Giá cũng tạo nên nguồn định giá độc lập cho các khách hàng của bạn tỏ ra không thể chấp nhận sự định giá của bạn đối với mặt hàng của họ.

Sử dụng Mascus Định Giá để:

  • Ước tính giá trị tài chính
  • Tính toán giá trị phần còn lại
  • Đặt một mức giá mua lại
  • Nhận được một trao đổi định giá
  • Đặt một mức giá có sức cạnh tranh trên quảng cáo
  • Quản lý bán hàng

Với Mascus Định Giá, bạn có thể tự tin rằng bạn đang nhận được giá tốt nhất cho thiết bị đã qua sử dụng của bạn mà không phải mất thêm nhiều thời gian và những nghiên cứu cần thiết. Nó làm tất cả cho bạn thông qua các dịch vụ trực tuyến.

Nếu bạn cần nhiều định giá chi tiết hơn

Định Giá Đặc Biệt cung cấp một dịch vụ đánh giá cao cấp, nó cung cấp thông tin định giá chi tiết hơn dựa trên số liệu thống kê và nghiên cứu thị trường.

Nó cũng sẽ đưa bảng kê khai chỉ số vào,ví dụ như phương thức tùy chọn xe cộ , tuổi tác và số dặm trung bình hoặc thời gian làm việc.

Tìm hiểu thêm

Liên lạc với đại diện giao dịch Mascus tại địa phương của bạn ngay bây giờ để tìm hiểu tỷ giá của chúng tôi và để thảo luận về nhu cầu định giá của bạn.