Tickets

Người Bán hay Người Mua cá nhân ?

Chúng tôi đã tạo ra các công cụ và những dịch vụ sẽ giúp bạn - dù bạn cần để tìm, mua hoặc bán các thiết bị hay phương tiện đã qua sử dụng hay không

Gia nhập Mascus miễn phí để có được không gian cá nhân của mình 'Mascus Của Tôi' là nơi bạn có thể theo dõi các tìm kiếm của bạn, và lưu trữ các tìm kiếm và máy móc bạn hứng thú.Miễn phí đăng ký
Lưu những tìm kiếm, đặt quảng cáo rao vặt và nhận được tin chào hàng ,tin tức
Đặt một Quảng Cáo
Nhận được một thiết bị đã qua sử dụng được bán ?
Rao Vặt
Muốn mua nhưng không tìm thấy?
Mascus Thị Trường
Hàng ngàn thiết bị và máy móc được bán tại địa phương và từ trên khắp thế giới.
Mascus Định Vị
Tìm kiếm và xác định vị trí các công ty công nghiệp nặng trên khắp thế giới.
Mascus Đấu Giá
Tìm phương tiện vận tải và máy móc có sẵn ở địa phương, quốc gia và quốc tế đấu giá bán hàng.

Bạn có phải là đại lí ? Nhấp vào đây để tới trang dịch vụ đại lí