Sponsored ads box

Promote your latest ads in a sponsored box with your logo and colors. Available on Home page or in the search results.

Tạo tính năng nổi bật cho bốn trong số các máy móc của bạn trên trang chủ Mascus
Tăng sự hiện diện cuả bạn và nhận thức của khách hàng
Thu hút sự chú ý của người mua tức thì, ngay từ trang chủ
Xây dựng một bản sắc thương hiệu rõ nét trên các lĩnh vực được lựa chọn của bạn chẳng hạn như nông nghiệp hoặc lâm nghiệp
  • Để lại cho chúng tôi chi tiết về bạn và chúng tôi sẽ liên lạc ngay lập tức

  •  
  • Gửi