Mascus Công Cụ Báo Cáo

Mascus Công Cụ Báo Cáo không chỉ là một công cụ báo cáo. Nó cho bạn thấy thứ tự thời gian và phân tích dữ liệu từ những quan điểm khác nhau, hiệu suất quảng cáo trực tuyến của bạn, kho hàng của bạn và hồ sơ công ty của bạn trên Mascus hoặc Mascus PLUS.
Dữ liệu được trình bày trên các đồ thị trong các bảng, và cho phép dễ dàng truy cập đến thông tin sâu hơn về những con số đó.

Trong số các dữ liệu khác, bạn có thể thấy:
  • Số lượng thẻ sản phẩm chào hàng
  • Số lượng các yêu cầu liên hệ
  • Số bình quân của quảng cáo
  • Độ tuổi trung bình của máy móc và phương tiện vận tải của bạn
  • Thời gian bình quân cho quảng cáo của bạn trên Mascus
  • Số lượng quảng cáo ( có và không có hình ảnh )
  • Quảng cáo chưa thanh toán
  • Bản báo cáo nhân viên
  • Tổng giá bán cho kho hàng của bạn
  • Quảng cáo thành công/loại bỏ

Các tính năng tuyệt vời khác :
GEO theo dõi : Xem thống kê cho Top 5 quốc gia truy cập vào các quảng cáo của bạn .
Nếu bạn là một khách hàng Mascus Định Vị, bạn sẽ có thể xem được tỷ lệ khách truy cập Định Vị .
Bạn có thể áp dụng các hình ký tự trên, hoặc tất cả catalog hoặc các danh mục cụ thể.
Bạn có thể thấy top hàng đầu được truy cập và top ít nhất được truy cập cho quảng cáo của bạn và trên cơ sở đó , thực hiện các cải tiến cho quảng cáo của bạn.
Bạn cũng có thể quay trở lại với các tháng trước được ghi lại và hiển thị các số liệu được đề cập ở trên.
Bạn có thể nhìn thấy một lịch sử thống kê cho Top 5 quốc gia được chọn.
Nếu bạn có công ty con , chi nhánh, đại lý đăng ký trên Mascus , bạn sẽ có thể thấy số liệu của chúng và có thể sắp xếp chúng theo giá trị kho hàng hay máy móc đã bán và so sánh những người bán với nhau .
Với tính năng xuất PDF và Excel , bạn có thể xuất chuyển các số liệu thống kê chung trở thành các báo cáo trong định dạng PDF hoặc Excel và lưu chúng trên máy tính của bạn .
Nếu bạn có một tài khoản Mascus PLUS , nó sẽ cung cấp cho bạn các dữ liệu cũng đã đề cập ở trên , và ngoài ra nếu cần thiết , được chia theo thể loại .
Thông tin khác hoặc việc đặt cho Mascus công cụ báo cáo

Bạn có thể nhận được các thông tin khác về Công Cụ Báo Cáo bằng cách liên lạc nhân viên Mascus địa phương của bạn.

Nếu bạn muốn đặt Công Cụ Báo Cáo ngay, chỉ cần nhấp vào nút đặt hàng .

Đặt hàng:

Mascus Công Cụ Báo Cáo

Đặt hàng:

Mascus Công Cụ Báo Cáo

click để phóng to

click để phóng to