Số quảng cáo: 84

Thiết bị sắp xếp đã qua sử dụng

quảng cáo/trang
 • Schouten Jump action grader, Sắp xếp thiết bị

  Schouten Jump action graderGeneral grade (1 min - 5 max): 4, Production country: NL

  Sắp xếp thiết bị

  Thái Lan, Chiang Mai

  48.374.946 VND
 • Greefa MSE 4-16, 1996, Sắp xếp thiết bị

  Greefa MSE 4-16General grade (1 min - 5 max): 4

  Sắp xếp thiết bị
  1996
  Hà Lan, Nieuwerkerk aan den IJssel, Nederland

  POA
 • Aweta GMC 3-9+1, 2007, Sắp xếp thiết bị

  Aweta GMC 3-9+1General grade (1 min - 5 max): 5

  Sắp xếp thiết bị
  2007
  Hà Lan, Nieuwerkerk aan den IJssel, Nederland

  POA
 • Langco Duijndam Machines, Sắp xếp thiết bị

  Langco Duijndam MachinesGeneral grade (1 min - 5 max): 4

  Sắp xếp thiết bị

  Hà Lan, Nieuwerkerk aan den IJssel, Nederland

  POA
 • Schouten Trio, Sắp xếp thiết bị

  Schouten TrioGeneral grade (1 min - 5 max): 4

  Sắp xếp thiết bị

  Hà Lan, Nieuwerkerk aan den IJssel, Nederland

  POA
 • Taks Duijndam Machines, Sắp xếp thiết bị

  Taks Duijndam MachinesGeneral grade (1 min - 5 max): 4

  Sắp xếp thiết bị

  Hà Lan, Nieuwerkerk aan den IJssel, Nederland

  POA
 • Greefa A2, Sắp xếp thiết bị

  Greefa A2General grade (1 min - 5 max): 4

  Sắp xếp thiết bị

  Hà Lan, Nieuwerkerk aan den IJssel, Nederland

  POA
 • Grisnich Duijndam Machines, Sắp xếp thiết bị

  Grisnich Duijndam MachinesGeneral grade (1 min - 5 max): 4

  Sắp xếp thiết bị

  Hà Lan, Nieuwerkerk aan den IJssel, Nederland

  POA
 • Skals TR 12 16, 2006, Sắp xếp thiết bị

  Skals TR 12 16Latest inspection: Maj 2016, General grade (1 min - 5 max): 3, Amount of previous owners: 2, Guarantee: ingen garanti, Production country: DK

  Sắp xếp thiết bị
  2006
  Đan Mạch, Bording Kirkeby

  52.697.773 VND
 • TAIHO CCD, Sắp xếp thiết bị

  TAIHO CCD

  Sắp xếp thiết bị

  Hungary

  POA
 • Compas AS80S3x100, Sắp xếp thiết bị

  Compas AS80S3x100General grade (1 min - 5 max): 4

  Sắp xếp thiết bị

  Hà Lan, Nieuwerkerk aan den IJssel, Nederland

  POA
 • Aweta G3-8, Sắp xếp thiết bị

  Aweta G3-8General grade (1 min - 5 max): 4

  Sắp xếp thiết bị

  Hà Lan, Nieuwerkerk aan den IJssel, Nederland

  POA
 • Schouten Kwartet 80-4, Sắp xếp thiết bị

  Schouten Kwartet 80-4General grade (1 min - 5 max): 4

  Sắp xếp thiết bị

  Hà Lan, Nieuwerkerk aan den IJssel, Nederland

  POA
 • Keulmac Duijndam Machines, Sắp xếp thiết bị

  Keulmac Duijndam MachinesGeneral grade (1 min - 5 max): 5

  Sắp xếp thiết bị

  Hà Lan, Nieuwerkerk aan den IJssel, Nederland

  POA
 • SORMA rollenleestafel, Sắp xếp thiết bị

  SORMA rollenleestafelGeneral grade (1 min - 5 max): 4

  Sắp xếp thiết bị

  Hà Lan, Nieuwerkerk aan den IJssel, Nederland

  POA
 • BTM Greenhouse Logistics Duijndam Machines, Sắp xếp thiết bị

  BTM Greenhouse Logistics Duijndam MachinesGeneral grade (1 min - 5 max): 4

  Sắp xếp thiết bị

  Hà Lan, Nieuwerkerk aan den IJssel, Nederland

  POA
 • Jesma Vejebånd 2004, Sắp xếp thiết bị

  Jesma Vejebånd 2004General grade (1 min - 5 max): 4

  Sắp xếp thiết bị

  Đan Mạch

  35.131.849 VND
 • Aweta E8, Sắp xếp thiết bị

  Aweta E8General grade (1 min - 5 max): 4

  Sắp xếp thiết bị

  Hà Lan, Nieuwerkerk aan den IJssel, Nederland

  POA
 • Onbekend -, Sắp xếp thiết bị

  Onbekend -General grade (1 min - 5 max): 4

  Sắp xếp thiết bị

  Hà Lan, Nieuwerkerk aan den IJssel, Nederland

  POA
 • AWB Duijndam Machines, Sắp xếp thiết bị

  AWB Duijndam MachinesGeneral grade (1 min - 5 max): 5

  Sắp xếp thiết bị

  Hà Lan, Nieuwerkerk aan den IJssel, Nederland

  POA