Tìm kiếm thiết bị đã qua sử dụng

Đóng » Tìm Kiếm Nâng Cao

  Đặt mục rao vặt
  Số quảng cáo: 3.874

  Máy gặt liên hợp đang bán

  quảng cáo/trang
  • Mitsubishi VS33, Máy gặt đập liên hợp

   Mitsubishi VS33Working width: No

   Máy gặt đập liên hợp
   472 h
   Nhật Bản, NIIGATA TSS YARD

   94.532.793 VND
  • Kubota AR216, Máy gặt đập liên hợp

   Kubota AR216

   Máy gặt đập liên hợp
   484 h
   Nhật Bản, NIIGATA TSS YARD

   21.007.287 VND
  • Kubota DC-70, Máy gặt đập liên hợp

   Kubota DC-70Working width: No

   Máy gặt đập liên hợp
   1.490 h
   Nhật Bản, OVERSEAS

   399.138.459 VND
  • Yanmar CA 600, Máy gặt đập liên hợp

   Yanmar CA600Working width: No

   Máy gặt đập liên hợp
   1.322 h
   Nhật Bản, NAGOYA YARD

   73.525.506 VND
  • Kubota SR25, Máy gặt đập liên hợp

   Kubota SR25Working width: No

   Máy gặt đập liên hợp
   920 h
   Nhật Bản, SENDAI YARD

   33.611.660 VND
  • Kubota DC-70G, 2013, Máy gặt đập liên hợp

   Kubota DC-70GWorking width: No

   Máy gặt đập liên hợp
   2013 1.500 h
   Nhật Bản, OVERSEAS

   420.145.746 VND
  • Kubota R1-301G, Máy gặt đập liên hợp

   Kubota R1-301GWorking width: No

   Máy gặt đập liên hợp
   712 h
   Nhật Bản, NIIGATA TSS YARD

   31.510.931 VND
  • Mitsubishi VS251, Máy gặt đập liên hợp

   Mitsubishi VS251

   Máy gặt đập liên hợp
   789 h
   Nhật Bản, NIIGATA TSS YARD

   39.913.846 VND
  • Mitsubishi MC240, Máy gặt đập liên hợp

   Mitsubishi MC240Working width: No

   Máy gặt đập liên hợp
   571 h
   Nhật Bản, NAGOYA YARD

   31.510.931 VND
  • Kubota SR265, Máy gặt đập liên hợp

   Kubota SR265

   Máy gặt đập liên hợp
   531 h
   Nhật Bản, MITO YARD

   42.014.575 VND
  • Kubota SR 75, 2000, Máy gặt đập liên hợp

   Kubota SR75Working width: No

   Máy gặt đập liên hợp
   2000 1.250 h
   Nhật Bản, TOMAKOMAI YARD

   210.072.873 VND
  • Yanmar AG467, Máy gặt đập liên hợp

   Yanmar AG467Working width: No

   Máy gặt đập liên hợp
   607 h
   Nhật Bản, KAWASAKI YARD

   483.167.608 VND
  • Mitsubishi VS33, Máy gặt đập liên hợp

   Mitsubishi VS33Working width: No

   Máy gặt đập liên hợp
   697 h
   Nhật Bản, NIIGATA TSS YARD

   42.014.575 VND
  • Yanmar GC222, Máy gặt đập liên hợp

   Yanmar GC222

   Máy gặt đập liên hợp
   483 h
   Nhật Bản, NIIGATA TSS YARD

   52.518.218 VND
  • Kubota SR-M32, Máy gặt đập liên hợp

   Kubota SR-M32Working width: No

   Máy gặt đập liên hợp
   613 h
   Nhật Bản, NIIGATA TSS YARD

   42.014.575 VND
  • Yanmar GC328, Máy gặt đập liên hợp

   Yanmar GC328Working width: No

   Máy gặt đập liên hợp
   737 h
   Nhật Bản, NIIGATA TSS YARD

   60.921.133 VND
  • Kubota SR40, 1990, Máy gặt đập liên hợp

   Kubota SR40

   Máy gặt đập liên hợp
   1990 1.217 h
   Nhật Bản, TOMAKOMAI YARD

   84.029.149 VND
  • Yanmar GC440, Máy gặt đập liên hợp

   Yanmar GC440Working width: No

   Máy gặt đập liên hợp
   756 h
   Nhật Bản, NAGOYA YARD

   121.842.266 VND
  • Mitsubishi VR85, Máy gặt đập liên hợp

   Mitsubishi VR85Working width: No

   Máy gặt đập liên hợp
   1.033 h
   Nhật Bản, NIIGATA TSS YARD

   73.525.506 VND
  • Yanmar CA 750, 1998, Máy gặt đập liên hợp

   Yanmar CA750,CHBJWorking width: No

   Máy gặt đập liên hợp
   1998 1.887 h
   Nhật Bản, TOMAKOMAI YARD

   252.087.448 VND