Tìm kiếm thiết bị đã qua sử dụng

Đóng » Tìm Kiếm Nâng Cao

  Đặt mục rao vặt
  Số quảng cáo: 6.565

  Máy gặt đập liên hợp đã qua sử dụng

  quảng cáo/trang
  • Kubota DC70G plus, 2017, Máy gặt đập liên hợp

   Kubota DC70G plusTraction type: 4 WD

   Máy gặt đập liên hợp
   2017 595 h
   Thái Lan, Tanim Bang Pa Han, Ayuthaya

   430.862.171 VND
  • Kubota DC70, 2015, Máy gặt đập liên hợp

   Kubota DC70Traction type: 4 WD

   Máy gặt đập liên hợp
   2015 500 h
   Thái Lan, 112 MOO 1, TAHTOR, Ayutthaya, Thailand

   326.057.859 VND
  • 286.021.150 VND
  • Kubota DC 60, 2010, Máy gặt đập liên hợp

   Kubota DC60Traction type: 4 WD

   Máy gặt đập liên hợp
   2010 1.000 h
   Thái Lan, Tanim Bang Pa Han, Ayuthaya

   221.253.547 VND
  • Kubota DC 60, 2008, Máy gặt đập liên hợp

   Kubota Combine harvester DC60

   Máy gặt đập liên hợp
   2008 2.678 h
   Thái Lan, 112 MOO 1, TAHTOR, Ayutthaya, Thailand

   232.898.471 VND
  • Kubota RI-31, Máy gặt đập liên hợp

   Kubota RI-31

   Máy gặt đập liên hợp

   Thái Lan

   132.546.387 VND
  • Kubota AX 60, Máy gặt đập liên hợp

   Kubota AX60Engine output: 60

   Máy gặt đập liên hợp

   Thái Lan, ปทุมธานี / Pathumthani

   383.686.909 VND
  • Kubota DC70G, 2011, Máy gặt đập liên hợp

   Kubota DC70GTraction type: 4 WD

   Máy gặt đập liên hợp
   2011 1.774 h
   Thái Lan, Tanim Bang Pa Han, Ayuthaya

   395.927.400 VND
  • Kubota DC70 C456, 2016, Máy gặt đập liên hợp

   Kubota DC70 C456

   Máy gặt đập liên hợp
   2016 1.183 h
   Thái Lan, 112 MOO 1, TAHTOR, Ayutthaya, Thailand

   326.057.859 VND
  • Kubota DC70 C459, 2016, Máy gặt đập liên hợp

   Kubota DC70 C459Traction type: 4 WD

   Máy gặt đập liên hợp
   2016 775 h
   Thái Lan, Tanim Bang Pa Han, Ayuthaya

   326.057.859 VND
  • Kubota DC70G AC, 2016, Máy gặt đập liên hợp

   Kubota DC70G ACTraction type: 4 WD

   Máy gặt đập liên hợp
   2016 1.400 h
   Thái Lan, 112 MOO 1, TAHTOR, Ayutthaya, Thailand

   POA
  • Kubota DC70, 2016, Máy gặt đập liên hợp

   Kubota DC70Traction type: 4 WD

   Máy gặt đập liên hợp
   2016 1.183 h
   Thái Lan, 112 MOO 1, TAHTOR, Ayutthaya, Thailand

   326.057.859 VND
  • Kubota DC70G, 2016, Máy gặt đập liên hợp

   Kubota DC70G

   Máy gặt đập liên hợp
   2016 631 h
   Thái Lan, 112 MOO 1, TAHTOR, Ayutthaya, Thailand

   488.328.793 VND
  • Kubota DC70G, 2015, Máy gặt đập liên hợp

   Kubota DC70GProduction country: TH

   Máy gặt đập liên hợp
   2015 633 h
   Thái Lan, Ayutthaya

   407.572.324 VND
  • Kubota DC70 C452, 2015, Máy gặt đập liên hợp

   Kubota DC70 C452Traction type: 4 WD

   Máy gặt đập liên hợp
   2015 1.036 h
   Thái Lan

   326.057.859 VND
  • Iseki Frontier 211, Máy gặt đập liên hợp

   Iseki Frontier211

   Máy gặt đập liên hợp
   199 h
   Thái Lan

   POA
  • Iseki 2400 TX, Máy gặt đập liên hợp

   Iseki 2400TX

   Máy gặt đập liên hợp

   Thái Lan

   59.297.068 VND
  • Kubota C439 DC70, 2015, Máy gặt đập liên hợp

   Kubota C439 DC70Traction type: 4 WD

   Máy gặt đập liên hợp
   2015 1.112 h
   Thái Lan, 112 MOO 1, TAHTOR, Ayutthaya, Thailand

   326.057.859 VND
  • Kubota C366, 2012, Máy gặt đập liên hợp

   Kubota C366Traction type: 4 WD

   Máy gặt đập liên hợp
   2012 4.674 h
   Thái Lan, 112 MOO 1, TAHTOR, Ayutthaya, Thailand

   488.328.793 VND
  • Kubota dc70, 2016, Máy gặt đập liên hợp

   Kubota dc70Traction type: 4 WD

   Máy gặt đập liên hợp
   2016 1.264 h
   Thái Lan, 112 MOO 1, TAHTOR, Ayutthaya, Thailand

   326.057.859 VND