Số quảng cáo: 851

Kobelco máy xúc bánh xích đã qua sử dụng được bán

quảng cáo/trang
 • Kobelco SK 200, 2024, Máy xúc bánh xíchKobelco SK 200

  Máy xúc bánh xích
  2024
  Trung Quốc
  trong 24h

  663.050.497 VND
 • Kobelco SK 200, 2024, Máy xúc bánh xíchKobelco SK 200

  Máy xúc bánh xích
  2024
  Trung Quốc
  trong 24h

  714.054.381 VND
 • Kobelco SK 480, 2022, Máy xúc bánh xíchKobelco SK 480

  Máy xúc bánh xích
  2022 1.260 h
  Trung Quốc
  trong 24h

  1.364.353.907 VND
 • Kobelco SK 350, 2021, Máy xúc bánh xíchKobelco SK350

  Máy xúc bánh xích
  2021 1.055 h
  Trung Quốc
  trong 24h

  1.056.856.609 VND
 • Kobelco SK 130 LC, 2023, Máy xúc bánh xíchKobelco SK 130 LC

  Máy xúc bánh xích
  2023
  Trung Quốc
  trong 24h

  637.548.555 VND
 • Kobelco SK 260 LC, 2024, Máy xúc bánh xíchKobelco SK 260 LC

  Máy xúc bánh xích
  2024
  Trung Quốc
  trong 24h

  790.560.208 VND
 • Kobelco SK 200, 2020, Máy xúc bánh xíchKobelco SK 200

  Máy xúc bánh xích
  2020
  Trung Quốc
  trong 24h

  459.034.959 VND
 • Không tìm thấy điều bạn đang tìm kiếm Đặt mục rao vặt
 • Kobelco SK 260, 2019, Máy xúc bánh xíchKobelco SK 260

  Máy xúc bánh xích
  2019
  Trung Quốc
  trong 24h

  943.571.861 VND
 • Kobelco SK 200-8, 2018, Máy xúc bánh xíchKobelco SK 200-8

  Máy xúc bánh xích
  2018 900 h
  Trung Quốc
  trong 24h

  683.452.050 VND
 • Kobelco SK 210, 2020, Máy xúc bánh xíchKobelco SK 210

  Máy xúc bánh xích
  2020
  Trung Quốc
  trong 24h

  688.526.937 VND
 • Kobelco SK 250, 2020, Máy xúc bánh xíchKobelco SK 250D

  Máy xúc bánh xích
  2020 3.500 h
  Trung Quốc
  trong 7 ngày

  616.499.688 VND
 • Kobelco SK 200, 2022, Máy xúc bánh xíchKobelco SK 200

  Máy xúc bánh xích
  2022 1.200 h
  Trung Quốc, shanghai, 上海
  trong 24h

  892.567.976 VND
 • Kobelco SK 125 SR, 2019, Máy xúc bánh xíchKobelco SK 125 SR

  Máy xúc bánh xích
  2019 2.300 h
  Trung Quốc, shanghai, 上海
  trong 24h

  459.034.959 VND
 • Kobelco SK 260 LC, 2019, Máy xúc bánh xíchKobelco SK 260 LC

  Máy xúc bánh xích
  2019 2.300 h
  Trung Quốc, shanghai, 上海
  trong 24h

  892.567.976 VND
 • Kobelco SK 210 LC, 2017, Máy xúc bánh xíchKobelco SK 210 LC

  Máy xúc bánh xích
  2017 2.800 h
  Trung Quốc, shanghai, 上海
  trong 24h

  892.567.976 VND
 • Kobelco SK 350 LC-9, 2023, Máy xúc bánh xíchKobelco SK 350 LC-9

  Máy xúc bánh xích
  2023
  Trung Quốc
  trong 24h

  1.173.089.340 VND
 • Kobelco SK 75, 2024, Máy xúc bánh xíchKobelco SK 75

  Máy xúc bánh xích
  2024
  Trung Quốc
  trong 24h

  395.280.104 VND
 • Kobelco SK 140, 2023, Máy xúc bánh xíchKobelco SK 140

  Máy xúc bánh xích
  2023
  Trung Quốc
  trong 24h

  663.050.497 VND
 • Kobelco SK 350-8, 2021, Máy xúc bánh xíchKobelco SK 350-8

  Máy xúc bánh xích
  2021
  Trung Quốc
  trong 24h

  969.073.803 VND
 • Kobelco SK 210, 2018, Máy xúc bánh xíchKobelco SK210

  Máy xúc bánh xích
  2018 2.000 h
  Trung Quốc
  trong 24h

  663.050.497 VND