Số quảng cáo: 97

Xe tải palet đã qua sử dụng từ Latvia

quảng cáo/trang
 • Được đẩy mạnh
   VVN Pallet Trolleys, Bàn xoa tay xe nâng

  VVN Pallet TrolleysPower type: Manual, Maximum lift capacity: 2500, CE marked: Yes, Maximum lift height: 20, Guarantee: 2 years

  Bàn xoa tay xe nâng

  Latvia

  4.318.233 VND
 • BT LWE 140, 2015, Bàn xoa tay xe nâng

  BT LWE140Power type: Electric, Maximum lift capacity: 1400

  Bàn xoa tay xe nâng
  2015 251 h
  Latvia, Riga

  105.256.927 VND
 • Still EXU S22, 2016, Cần nâng thấp

  Still EXU S22Power type: Electric, Maximum lift capacity: 2200, Fork length: 119

  Cần nâng thấp
  2016 2 h
  Latvia, Tīraines iela 15, Rīga, LV-1058

  172.729.316 VND
 • BT LPE 200 / 8, 2016, Bàn xoa tay xe nâng

  BT LPE200/8Power type: Electric, Maximum lift capacity: 2000

  Bàn xoa tay xe nâng
  2016 655 h
  Latvia, Riga

  148.439.256 VND
 • BT LPE 200, 2014, Bàn xoa tay xe nâng

  BT LPE200/10Power type: Electric, Maximum lift capacity: 2000

  Bàn xoa tay xe nâng
  2014 2.117 h
  Latvia, Riga

  116.052.510 VND
 • BT LPE 200 / 8, 2011, Bàn xoa tay xe nâng

  BT LPE200/8Power type: Electric, Maximum lift capacity: 2000

  Bàn xoa tay xe nâng
  2011 2.044 h
  Latvia, Riga

  59.375.703 VND
 • BT LPE 200 / 8, 2014, Bàn xoa tay xe nâng

  BT LPE200/8Power type: Electric, Maximum lift capacity: 2000

  Bàn xoa tay xe nâng
  2014 1.945 h
  Latvia, Riga

  78.267.972 VND
 • BT LPE 200 / 8, 2016, Bàn xoa tay xe nâng

  BT LPE200/8Power type: Electric, Maximum lift capacity: 2000

  Bàn xoa tay xe nâng
  2016
  Latvia, Riga

  210.837.722 VND
 • BT LPE 200 / 8, 2016, Bàn xoa tay xe nâng

  BT LPE200/8Power type: Electric, Maximum lift capacity: 2000

  Bàn xoa tay xe nâng
  2016 918 h
  Latvia, Riga

  148.439.256 VND
 • BT LPE 200 / 8, 2016, Bàn xoa tay xe nâng

  BT LPE200/8Power type: Electric, Maximum lift capacity: 2000

  Bàn xoa tay xe nâng
  2016 200 h
  Latvia, Riga

  159.234.839 VND
 • BT LPE250, 2016, Bàn xoa tay xe nâng

  BT LPE250Power type: Electric, Maximum lift capacity: 2500

  Bàn xoa tay xe nâng
  2016 29 h
  Latvia, Riga

  237.502.810 VND
 • BT LPE 200 / 8, 2016, Bàn xoa tay xe nâng

  BT LPE200/8Power type: Electric, Maximum lift capacity: 2000

  Bàn xoa tay xe nâng
  2016 1.549 h
  Latvia, Riga

  153.837.047 VND
 • BT LPE 200 / 8, 2015, Bàn xoa tay xe nâng

  BT LPE200/8Power type: Electric, Maximum lift capacity: 2000

  Bàn xoa tay xe nâng
  2015 347 h
  Latvia, Riga

  151.138.152 VND
 • BT LPE 200 / 8, 2015, Bàn xoa tay xe nâng

  BT LPE200/8Power type: Electric, Maximum lift capacity: 2000

  Bàn xoa tay xe nâng
  2015 1.375 h
  Latvia, Riga

  105.256.927 VND
 • BT LPE 240, 2014, Bàn xoa tay xe nâng

  BT LPE240Power type: Electric, Maximum lift capacity: 2400

  Bàn xoa tay xe nâng
  2014 5.291 h
  Latvia, Riga

  86.364.658 VND
 • BT LPE 200 / 8, 2015, Bàn xoa tay xe nâng

  BT LPE200/8Power type: Electric, Maximum lift capacity: 2000

  Bàn xoa tay xe nâng
  2015 530 h
  Latvia, Riga

  145.740.361 VND
 • BT LPE 200, 2016, Bàn xoa tay xe nâng

  BT LPE200/10Power type: Electric, Maximum lift capacity: 2000

  Bàn xoa tay xe nâng
  2016 669 h
  Latvia, Riga

  186.223.794 VND
 • BT LPE 200 / 8, 2013, Bàn xoa tay xe nâng

  BT LPE200/8Power type: Electric, Maximum lift capacity: 2000

  Bàn xoa tay xe nâng
  2013 2.364 h
  Latvia, Riga

  70.171.285 VND
 • BT LPE 200 / 8, 2011, Bàn xoa tay xe nâng

  BT LPE200/8Power type: Electric, Maximum lift capacity: 2000

  Bàn xoa tay xe nâng
  2011 5.582 h
  Latvia, Riga

  72.870.180 VND
 • BT LWE 180, 2016, Bàn xoa tay xe nâng

  BT LWE180Power type: Electric, Maximum lift capacity: 1800

  Bàn xoa tay xe nâng
  2016 80 h
  Latvia, Riga

  134.620.911 VND