Số quảng cáo: 18

Jungheinrich xe tải LPG đã qua sử dụng từ Cộng hòa Séc

quảng cáo/trang
 • Jungheinrich TFG 316 S, 2014, Xe tải LPG

  Jungheinrich TFG 316 SMaximum lift capacity: 1600, Maximum lift height: 450, Drive height: 212, Lift mast: Triplex, Fork carriage: Sideshifter, Fork length: 115, Cabin: No cabin/Other, Tyre type: Super elastic, Engine: VW, Transport weight: 3037

  Xe tải LPG
  2014 12.500 h
  Cộng hòa Séc
  trong 24h

  216.098.759 VND
 • Jungheinrich TFG 316 S, 2014, Xe tải LPG

  Jungheinrich TFG 316 SMaximum lift capacity: 1600, Maximum lift height: 450, Drive height: 212, Lift mast: Triplex, Fork carriage: Sideshifter, Fork length: 115, Cabin: No cabin/Other, Tyre type: Super elastic, Engine: VW, Transport weight: 3037

  Xe tải LPG
  2014 12.500 h
  Cộng hòa Séc
  trong 7 ngày

  176.568.498 VND
 • Jungheinrich TFG 430, 2012, Xe tải LPG

  Jungheinrich TFG 430 SMaximum lift capacity: 4x2, Maximum lift height: 400, Drive height: 268, Lift mast: Duplex, Fork carriage: Sideshifter, Fork length: 120, Cabin: Overhead guard, Tyre type: Super elastic, Engine: VW, Transport weight: 4686

  Xe tải LPG
  2012 5.700 h
  Cộng hòa Séc
  trong 7 ngày

  274.076.474 VND
 • Jungheinrich TFG 16 AK, 1998, Xe tải LPG

  Jungheinrich TFG 16 AKMaximum lift capacity: 1600, Maximum lift height: 435, Drive height: 216, Lift mast: Triplex, Fork carriage: Sideshifter, Fork length: 100, Cabin: Overhead guard, Tyre type: Super elastic, Engine: MAZDA, Transport weight: 3200

  Xe tải LPG
  1998 4.505 h
  Cộng hòa Séc
  trong 7 ngày

  216.098.759 VND
 • Jungheinrich TFG 430, 2012, Xe tải LPG

  Jungheinrich TFG 430 SMaximum lift capacity: 2890, Maximum lift height: 400, Drive height: 265, Lift mast: Duplex, Fork carriage: Sideshifter, Fork length: 160, Cabin: No cabin/Other, Tyre type: Super elastic, Engine: VW, Transport weight: 4999

  Xe tải LPG
  2012 11.219 h
  Cộng hòa Séc
  trong 7 ngày

  274.076.474 VND
 • Jungheinrich TFG 425, 2011, Xe tải LPG

  Jungheinrich TFG 425Maximum lift capacity: 2500, Maximum lift height: 400, Drive height: 262, Lift mast: Duplex, Fork carriage: Sideshifter, Fork length: 115, Cabin: Overhead guard, Tyre type: Super elastic, Engine: NISSAN, Transport weight: 4270

  Xe tải LPG
  2011 3.110 h
  Cộng hòa Séc
  trong 7 ngày

  260.899.721 VND
 • Jungheinrich TFG 316, 2013, Xe tải LPG

  Jungheinrich TFG 316Maximum lift capacity: 1600, Maximum lift height: 310, Drive height: 216, Lift mast: Duplex, Fork carriage: Sideshifter, Fork length: 110, Cabin: No cabin/Other, Tyre type: Super elastic, Engine: NISSAN, Transport weight: 2924

  Xe tải LPG
  2013 805 h
  Cộng hòa Séc
  trong 7 ngày

  284.617.877 VND
 • Jungheinrich TFG 425, 2007, Xe tải LPG

  Jungheinrich TFG 425Maximum lift capacity: 2500, Maximum lift height: 400, Drive height: 262, Lift mast: Duplex, Fork carriage: Sideshifter, Fork length: 115, Cabin: Overhead guard, Tyre type: Super elastic, Engine: NISSAN, Transport weight: 4200

  Xe tải LPG
  2007 10.036 h
  Cộng hòa Séc
  trong 7 ngày

  245.087.617 VND
 • Jungheinrich TFG 425, 2007, Xe tải LPG

  Jungheinrich TFG 425Maximum lift capacity: 2500, Maximum lift height: 400, Drive height: 262, Lift mast: Duplex, Fork carriage: Sideshifter, Fork length: 115, Cabin: Overhead guard, Tyre type: Super elastic, Engine: NISSAN, Transport weight: 4200

  Xe tải LPG
  2007 10.036 h
  Cộng hòa Séc
  trong 7 ngày

  231.910.863 VND
 • Jungheinrich TFG 316, 2013, Xe tải LPG

  Jungheinrich TFG 316Maximum lift capacity: 1600, Maximum lift height: 310, Drive height: 216, Lift mast: Duplex, Fork carriage: Sideshifter, Fork length: 110, Cabin: No cabin/Other, Tyre type: Super elastic, Engine: NISSAN, Transport weight: 2924

  Xe tải LPG
  2013 805 h
  Cộng hòa Séc

  276.711.825 VND
 • Jungheinrich TFG 320, 2012, Xe tải LPG

  Jungheinrich TFG 320 SMaximum lift capacity: 2000, Maximum lift height: 450, Drive height: 210, Lift mast: Triplex, Fork carriage: Sideshifter, Fork length: 120, Cabin: No cabin/Other, Tyre type: Super elastic, Engine: VW, Transport weight: 3338

  Xe tải LPG
  2012 13.592 h
  Cộng hòa Séc

  242.452.266 VND
 • Jungheinrich TFG 320, 2012, Xe tải LPG

  Jungheinrich TFG 320 SMaximum lift capacity: 2000, Maximum lift height: 435, Drive height: 216, Lift mast: Triplex, Fork carriage: Sideshifter, Fork length: 100, Cabin: Overhead guard, Tyre type: Super elastic, Engine: VW, Transport weight: 3268

  Xe tải LPG
  2012 9.834 h
  Cộng hòa Séc

  181.839.199 VND
 • Jungheinrich TFG 320, 2012, Xe tải LPG

  Jungheinrich TFG 320 SMaximum lift capacity: 2000, Maximum lift height: 450, Drive height: 210, Lift mast: Triplex, Fork carriage: Sideshifter, Fork length: 120, Cabin: No cabin/Other, Tyre type: Super elastic, Engine: VW, Transport weight: 3338

  Xe tải LPG
  2012 13.592 h
  Cộng hòa Séc

  231.910.863 VND
 • Jungheinrich TFG 430, 2012, Xe tải LPG

  Jungheinrich TFG 430 SMaximum lift capacity: 4x2, Maximum lift height: 400, Drive height: 268, Lift mast: Duplex, Fork carriage: Sideshifter, Fork length: 120, Cabin: Overhead guard, Tyre type: Super elastic, Engine: VW, Transport weight: 4686

  Xe tải LPG
  2012 5.700 h
  Cộng hòa Séc

  260.899.721 VND
 • Jungheinrich TFG 430, 2012, Xe tải LPG

  Jungheinrich TFG 430 SMaximum lift capacity: 4x2, Maximum lift height: 400, Drive height: 263, Lift mast: Duplex, Fork carriage: Sideshifter, Fork length: 120, Cabin: Overhead guard, Tyre type: Super elastic, Engine: VW, Transport weight: 4688

  Xe tải LPG
  2012 7.958 h
  Cộng hòa Séc

  234.546.214 VND
 • Jungheinrich TFG 435 S, 2010, Xe tải LPG

  Jungheinrich TFG 435 SMaximum lift capacity: 3500, Maximum lift height: 580, Drive height: 270, Lift mast: Triplex, Fork length: 120, Cabin: Closed cabin, Tyre type: Super elastic, Engine: VW, Transport weight: 5810

  Xe tải LPG
  2010 6.825 h
  Cộng hòa Séc

  390.031.906 VND
 • Jungheinrich TFG 16 AK, 1998, Xe tải LPG

  Jungheinrich TFG 16 AKMaximum lift capacity: 1600, Maximum lift height: 435, Drive height: 216, Lift mast: Triplex, Fork carriage: Sideshifter, Fork length: 100, Cabin: Overhead guard, Tyre type: Super elastic, Engine: MAZDA, Transport weight: 3200

  Xe tải LPG
  1998 4.505 h
  Cộng hòa Séc

  168.662.446 VND
 • Jungheinrich TFG 435 S, 2008, Xe tải LPG

  Jungheinrich TFG 435 SMaximum lift capacity: 3500, Maximum lift height: 430, Drive height: 300, Lift mast: Duplex, Fork carriage: Sideshifter, Fork length: 120, Cabin: No cabin/Other, Tyre type: Super elastic, Engine: VW, Transport weight: 4960

  Xe tải LPG
  2008 11.855 h
  Cộng hòa Séc

  245.087.617 VND