Số quảng cáo: 44

Jungheinrich xe tải LPG đã qua sử dụng từ Cộng hòa Séc

quảng cáo/trang
 • Jungheinrich TFG 425 S, 2014, Xe tải LPG

  Jungheinrich TFG 425 SMaximum lift capacity: 2500, Maximum lift height: 470, Drive height: 222, Lift mast: Triplex, Fork carriage: Sideshifter, Fork length: 110, Cabin: No cabin/Other, Tyre type: Super elastic, Engine: VW, Transport weight: 4413

  Xe tải LPG
  2014 12.452 h
  Cộng hòa Séc
  trong 24h

  321.830.395 VND
 • Jungheinrich TFG 320, 2008, Xe tải LPG

  Jungheinrich TFG 320Maximum lift capacity: 2000, Maximum lift height: 330, Drive height: 215, Lift mast: Duplex, Fork carriage: Sideshifter, Fork length: 110, Cabin: Closed cabin, Tyre type: Super elastic, Engine: NISSAN, Transport weight: 3230

  Xe tải LPG
  2008 8.489 h
  Cộng hòa Séc
  trong 24h

  286.672.453 VND
 • Jungheinrich TFG 545, 2005, Xe tải LPG

  Jungheinrich TFG 545Maximum lift capacity: 4300, Maximum lift height: 450, Drive height: 305, Lift mast: Duplex, Fork carriage: Sideshifter, Fork length: 160, Cabin: Overhead guard, Tyre type: Super elastic, Engine: VORTEC VG, Transport weight: 7230

  Xe tải LPG
  2005 2.973 h
  Cộng hòa Séc
  trong 24h

  321.830.395 VND
 • Jungheinrich TFG 430, 2012, Xe tải LPG

  Jungheinrich TFG 430 SMaximum lift capacity: 4x2, Maximum lift height: 400, Drive height: 265, Lift mast: Duplex, Fork carriage: Sideshifter, Fork length: 120, Cabin: Overhead guard, Tyre type: Super elastic, Engine: VW, Transport weight: 4710

  Xe tải LPG
  2012 10.617 h
  Cộng hòa Séc
  trong 24h

  254.218.967 VND
 • Jungheinrich TFG 320, 2011, Xe tải LPG

  Jungheinrich TFG 320Maximum lift capacity: 1900, Maximum lift height: 600, Drive height: 260, Lift mast: Triplex, Fork carriage: Sideshifter, Fork length: 115, Cabin: No cabin/Other, Tyre type: Super elastic, Engine: NISSAN, Transport weight: 3580

  Xe tải LPG
  2011 10.875 h
  Cộng hòa Séc
  trong 7 ngày

  148.745.140 VND
 • Jungheinrich TFG 320, 2011, Xe tải LPG

  Jungheinrich TFG 320Maximum lift capacity: 1850, Maximum lift height: 600, Drive height: 260, Lift mast: Triplex, Fork carriage: Sideshifter, Fork length: 115, Cabin: No cabin/Other, Tyre type: Super elastic, Engine: NISSAN, Transport weight: 3600

  Xe tải LPG
  2011 11.706 h
  Cộng hòa Séc
  trong 7 ngày

  148.745.140 VND
 • Jungheinrich TFG 20 A, 2003, Xe tải LPG

  Jungheinrich TFG 20 ASMaximum lift capacity: 2000, Maximum lift height: 420, Drive height: 215, Lift mast: Triplex, Fork carriage: Sideshifter, Fork length: 100, Cabin: Overhead guard, Tyre type: Super elastic, Engine: MAZDA, Transport weight: 3340

  Xe tải LPG
  2003 31 h
  Cộng hòa Séc
  trong 7 ngày

  129.813.941 VND
 • Jungheinrich TFG 430, 2012, Xe tải LPG

  Jungheinrich TFG 430 SMaximum lift capacity: 4x2, Maximum lift height: 400, Drive height: 265, Lift mast: Duplex, Fork carriage: Sideshifter, Fork length: 120, Cabin: Overhead guard, Tyre type: Super elastic, Engine: VW, Transport weight: 4718

  Xe tải LPG
  2012 8.093 h
  Cộng hòa Séc

  259.627.882 VND
 • Jungheinrich TFG 430, 2012, Xe tải LPG

  Jungheinrich TFG 430 SMaximum lift capacity: 4x2, Maximum lift height: 400, Drive height: 265, Lift mast: Duplex, Fork carriage: Sideshifter, Fork length: 120, Cabin: Overhead guard, Tyre type: Super elastic, Engine: VW, Transport weight: 4698

  Xe tải LPG
  2012 12.682 h
  Cộng hòa Séc

  259.627.882 VND
 • Jungheinrich TFG 430, 2012, Xe tải LPG

  Jungheinrich TFG 430 SMaximum lift capacity: 4x2, Maximum lift height: 400, Drive height: 265, Lift mast: Duplex, Fork carriage: Sideshifter, Fork length: 120, Cabin: Overhead guard, Tyre type: Super elastic, Engine: VW, Transport weight: 4710

  Xe tải LPG
  2012 11.171 h
  Cộng hòa Séc

  181.198.626 VND
 • Jungheinrich TFG 430, 2013, Xe tải LPG

  Jungheinrich TFG 430 SMaximum lift capacity: 4x2, Maximum lift height: 400, Drive height: 265, Lift mast: Duplex, Fork carriage: Sideshifter, Fork length: 160, Cabin: Closed cabin, Tyre type: Super elastic, Engine: VW, Transport weight: 5011

  Xe tải LPG
  2013 9.925 h
  Cộng hòa Séc

  208.243.197 VND
 • Jungheinrich TFG 435 S, 2012, Xe tải LPG

  Jungheinrich TFG 435 SMaximum lift capacity: 3500, Maximum lift height: 430, Drive height: 298, Lift mast: Duplex, Fork carriage: Sideshifter, Fork length: 100, Cabin: Overhead guard, Tyre type: Super elastic, Engine: VW, Transport weight: 5130

  Xe tải LPG
  2012 17.471 h
  Cộng hòa Séc

  159.562.969 VND
 • Jungheinrich TFG 430, 2012, Xe tải LPG

  Jungheinrich TFG 430 SMaximum lift capacity: 4x2, Maximum lift height: 400, Drive height: 265, Lift mast: Duplex, Fork carriage: Sideshifter, Fork length: 120, Cabin: Overhead guard, Tyre type: Super elastic, Engine: VW, Transport weight: 4690

  Xe tải LPG
  2012 13.837 h
  Cộng hòa Séc

  94.655.998 VND
 • Jungheinrich TFG 316 S, 2014, Xe tải LPG

  Jungheinrich TFG 316 SMaximum lift capacity: 1600, Maximum lift height: 330, Drive height: 216, Lift mast: Duplex / free lift, Fork carriage: Sideshifter, Fork length: 115, Cabin: No cabin/Other, Tyre type: Super elastic, Engine: VW, Transport weight: 2924

  Xe tải LPG
  2014 12.711 h
  Cộng hòa Séc

  173.085.254 VND
 • Jungheinrich TFG 425, 2011, Xe tải LPG

  Jungheinrich TFG 425Maximum lift capacity: 2500, Maximum lift height: 600, Drive height: 270, Lift mast: Triplex, Fork carriage: Sideshifter, Fork length: 100, Cabin: No cabin/Other, Tyre type: Super elastic, Engine: NISSAN, Transport weight: 4610

  Xe tải LPG
  2011 10.073 h
  Cộng hòa Séc

  170.380.797 VND
 • Jungheinrich TFG 430, 2012, Xe tải LPG

  Jungheinrich TFG 430 SMaximum lift capacity: 4x2, Maximum lift height: 400, Drive height: 265, Lift mast: Duplex, Fork carriage: Sideshifter, Fork length: 120, Cabin: Overhead guard, Tyre type: Super elastic, Engine: VW, Transport weight: 4684

  Xe tải LPG
  2012 12.736 h
  Cộng hòa Séc

  183.903.083 VND
 • Jungheinrich TFG 430, 2012, Xe tải LPG

  Jungheinrich TFG 430 SMaximum lift capacity: 4x2, Maximum lift height: 400, Drive height: 265, Lift mast: Duplex, Fork carriage: Sideshifter, Fork length: 139, Cabin: Overhead guard, Tyre type: Super elastic, Engine: VW, Transport weight: 4670

  Xe tải LPG
  2012 4.268 h
  Cộng hòa Séc

  181.198.626 VND
 • Jungheinrich TFG 316 S, 2014, Xe tải LPG

  Jungheinrich TFG 316 SMaximum lift capacity: 1600, Maximum lift height: 450, Drive height: 212, Lift mast: Triplex, Fork carriage: Sideshifter, Fork length: 115, Cabin: No cabin/Other, Tyre type: Super elastic, Engine: VW, Transport weight: 3037

  Xe tải LPG
  2014 12.500 h
  Cộng hòa Séc

  200.129.825 VND
 • Jungheinrich TFG 430, 2012, Xe tải LPG

  Jungheinrich TFG 430 SMaximum lift capacity: 4x2, Maximum lift height: 400, Drive height: 263, Lift mast: Duplex, Fork carriage: Sideshifter, Fork length: 120, Cabin: Overhead guard, Tyre type: Super elastic, Engine: VW, Transport weight: 4688

  Xe tải LPG
  2012 7.958 h
  Cộng hòa Séc

  254.218.967 VND
 • Jungheinrich TFG 430, 2012, Xe tải LPG

  Jungheinrich TFG 430 SMaximum lift capacity: 4x2, Maximum lift height: 400, Drive height: 265, Lift mast: Duplex, Fork carriage: Sideshifter, Fork length: 120, Cabin: Overhead guard, Tyre type: Super elastic, Engine: VW, Transport weight: 4720

  Xe tải LPG
  2012 10.735 h
  Cộng hòa Séc

  159.562.969 VND