Số quảng cáo: 257

Xe tải LPG đã qua sử dụng từ Cộng hòa Séc

quảng cáo/trang
 • Linde H 20, 2008, Xe tải LPG

  Linde H 20Maximum lift capacity: 2000, Maximum lift height: 462, Drive height: 215, Lift mast: Triplex, Fork carriage: Sideshifter, Fork length: 120, Cabin: Overhead guard, Tyre type: Super elastic, Engine: VW, Transport weight: 3525

  Xe tải LPG
  2008 8.598 h
  Cộng hòa Séc
  trong 24h

  269.351.409 VND
 • Mitsubishi FG25N, 2004, Xe tải LPG

  Mitsubishi FG 25 NMaximum lift capacity: 2500, Maximum lift height: 410, Drive height: 260, Lift mast: Duplex, Fork carriage: Sideshifter, Fork length: 100, Cabin: No cabin/Other, Tyre type: Super elastic, Engine: MITSUBISHI, Transport weight: 3740

  Xe tải LPG
  2004 6.003 h
  Cộng hòa Séc
  trong 24h

  133.315.344 VND
 • Jungheinrich TFG 430, 2012, Xe tải LPG

  Jungheinrich TFG 430 SMaximum lift capacity: 4x2, Maximum lift height: 370, Drive height: 252, Lift mast: Duplex / free lift, Fork carriage: Sideshifter, Fork length: 120, Cabin: Closed cabin, Tyre type: Super elastic, Engine: VW, Transport weight: 4838

  Xe tải LPG
  2012 10.793 h
  Cộng hòa Séc
  trong 24h

  187.729.770 VND
 • SAXBY ZC 158, 1995, Xe tải LPG

  SAXBY ZC 158Maximum lift capacity: 1500, Maximum lift height: 420, Drive height: 209, Lift mast: Triplex, Fork carriage: Sideshifter, Fork length: 110, Cabin: No cabin/Other, Tyre type: Super elastic, Engine: -, Battery voltage: 24, Transport weight: 2884

  Xe tải LPG
  1995 5.688 h
  Cộng hòa Séc
  trong 24h

  76.180.196 VND
 • Linde H20T, 2008, Xe tải LPG

  Linde H 20 TMaximum lift capacity: 2000, Maximum lift height: 462, Drive height: 219, Lift mast: Triplex, Fork carriage: Sideshifter, Fork length: 120, Cabin: Overhead guard, Tyre type: Super elastic, Engine: VW, Transport weight: 3590

  Xe tải LPG
  2008 8.629 h
  Cộng hòa Séc
  trong 24h

  323.765.835 VND
 • Toyota 02-8 FG F 15, 2012, Xe tải LPG

  Toyota 02-8FGF15Maximum lift capacity: 1500, Maximum lift height: 400, Drive height: 255, Lift mast: Duplex, Fork carriage: Sideshifter, Fork length: 100, Cabin: Overhead guard, Tyre type: Super elastic, Engine: TOYOTA, Transport weight: 2740

  Xe tải LPG
  2012 9.120 h
  Cộng hòa Séc
  trong 24h

  233.982.032 VND
 • Linde H20T, 2008, Xe tải LPG

  Linde H 20 TMaximum lift capacity: 2000, Maximum lift height: 462, Drive height: 219, Lift mast: Triplex, Fork carriage: Sideshifter, Fork length: 120, Cabin: Overhead guard, Tyre type: Super elastic, Engine: VW, Transport weight: 3590

  Xe tải LPG
  2008 8.629 h
  Cộng hòa Séc
  trong 24h

  269.351.409 VND
 • Jungheinrich TFG 316, 2012, Xe tải LPG

  Jungheinrich TFG 316Maximum lift capacity: 1600, Maximum lift height: 330, Drive height: 216, Lift mast: Duplex / free lift, Fork carriage: Sideshifter, Fork length: 115, Cabin: No cabin/Other, Tyre type: Super elastic, Engine: NISSAN, Transport weight: 2999

  Xe tải LPG
  2012 3.715 h
  Cộng hòa Séc
  trong 24h

  160.522.557 VND
 • Still RX 70-22 T, 2010, Xe tải LPG

  Still RX 70-22 TMaximum lift capacity: 2200, Maximum lift height: 380, Drive height: 248, Lift mast: Duplex, Fork carriage: Sideshifter, Fork length: 120, Cabin: Overhead guard, Tyre type: Super elastic, Engine: VW, Transport weight: 3690

  Xe tải LPG
  2010 3.421 h
  Cộng hòa Séc
  trong 7 ngày

  223.099.147 VND
 • Jungheinrich TFG 430, 2012, Xe tải LPG

  Jungheinrich TFG 430 SMaximum lift capacity: 4x2, Maximum lift height: 400, Drive height: 265, Lift mast: Duplex, Fork carriage: Sideshifter, Fork length: 120, Cabin: Overhead guard, Tyre type: Super elastic, Engine: VW, Transport weight: 4710

  Xe tải LPG
  2012 11.171 h
  Cộng hòa Séc
  trong 7 ngày

  182.288.327 VND
 • Jungheinrich TFG 430, 2012, Xe tải LPG

  Jungheinrich TFG 430 SMaximum lift capacity: 4x2, Maximum lift height: 400, Drive height: 265, Lift mast: Duplex, Fork carriage: Sideshifter, Fork length: 120, Cabin: Overhead guard, Tyre type: Super elastic, Engine: VW, Transport weight: 4694

  Xe tải LPG
  2012 10.084 h
  Cộng hòa Séc
  trong 7 ngày

  261.189.245 VND
 • Jungheinrich TFG 316, 2012, Xe tải LPG

  Jungheinrich TFG 316Maximum lift capacity: 1600, Maximum lift height: 330, Drive height: 217, Lift mast: Duplex / free lift, Fork carriage: Sideshifter, Fork length: 100, Cabin: No cabin/Other, Tyre type: Super elastic, Engine: NISSAN, Transport weight: 2983

  Xe tải LPG
  2012 8.696 h
  Cộng hòa Séc
  trong 7 ngày

  152.360.393 VND
 • Jungheinrich TFG 430, 2012, Xe tải LPG

  Jungheinrich TFG 430 SMaximum lift capacity: 4x2, Maximum lift height: 400, Drive height: 265, Lift mast: Duplex, Fork carriage: Sideshifter, Fork length: 120, Cabin: Overhead guard, Tyre type: Super elastic, Engine: VW, Transport weight: 4710

  Xe tải LPG
  2012 11.171 h
  Cộng hòa Séc
  trong 7 ngày

  261.189.245 VND
 • Caterpillar GP 25 K, 2002, Xe tải LPG

  Caterpillar GP 25 KMaximum lift capacity: 2500, Maximum lift height: 410, Drive height: 260, Lift mast: Duplex, Fork carriage: Sideshifter, Fork length: 120, Cabin: No cabin/Other, Tyre type: Super elastic, Engine: CATERPILLAR, Transport weight: 3903

  Xe tải LPG
  2002 6.965 h
  Cộng hòa Séc
  trong 7 ngày

  152.360.393 VND
 • Toyota 02-8 FG F 30, 2009, Xe tải LPG

  Toyota 02-8FGF30Maximum lift capacity: 4x2, Maximum lift height: 450, Drive height: 285, Lift mast: Duplex, Fork carriage: Sideshifter, Fork length: 120, Cabin: Overhead guard, Tyre type: Super elastic, Engine: TOYOTA, Transport weight: 4710

  Xe tải LPG
  2009 13.340 h
  Cộng hòa Séc
  trong 7 ngày

  253.027.081 VND
 • Jungheinrich TFG 430, 2012, Xe tải LPG

  Jungheinrich TFG 430 SMaximum lift capacity: 4x2, Maximum lift height: 400, Drive height: 265, Lift mast: Duplex, Fork carriage: Sideshifter, Fork length: 120, Cabin: Overhead guard, Tyre type: Super elastic, Engine: VW, Transport weight: 4694

  Xe tải LPG
  2012 10.084 h
  Cộng hòa Séc
  trong 7 ngày

  182.288.327 VND
 • Still RX 70-22 T, 2010, Xe tải LPG

  Still RX 70-22 TMaximum lift capacity: 2200, Maximum lift height: 380, Drive height: 248, Lift mast: Duplex, Fork carriage: Sideshifter, Fork length: 120, Cabin: Overhead guard, Tyre type: Super elastic, Engine: VW, Transport weight: 3690

  Xe tải LPG
  2010 3.421 h
  Cộng hòa Séc
  trong 7 ngày

  187.729.770 VND
 • Toyota 02-8 FG F 25, 2012, Xe tải LPG

  Toyota 02-8FGF25Maximum lift capacity: 2500, Maximum lift height: 550, Drive height: 240, Lift mast: Triplex, Fork carriage: Sideshifter, Fork length: 150, Cabin: No cabin/Other, Tyre type: Super elastic, Engine: TOYOTA, Transport weight: 4010

  Xe tải LPG
  2012 17.672 h
  Cộng hòa Séc
  trong 7 ngày

  231.261.310 VND
 • OMG ERGOS 25 G, 2011, Xe tải LPG

  OMG ERGOS 25 GMaximum lift capacity: 2500, Maximum lift height: 475, Drive height: 212, Lift mast: Triplex, Fork carriage: Sideshifter, Fork length: 120, Cabin: No cabin/Other, Tyre type: Super elastic, Engine: NISSAN, Transport weight: 4100

  Xe tải LPG
  2011 2.105 h
  Cộng hòa Séc
  trong 7 ngày

  152.360.393 VND
 • Caterpillar GP 30 K, 2002, Xe tải LPG

  Caterpillar GP 30 KMaximum lift capacity: 4x2, Maximum lift height: 348, Drive height: 238, Lift mast: Duplex, Fork carriage: Sideshifter, Fork length: 107, Cabin: No cabin/Other, Tyre type: Super elastic, Engine: MAZDA, Transport weight: 4866

  Xe tải LPG
  2002 5.244 h
  Cộng hòa Séc
  trong 7 ngày

  133.315.344 VND