Số quảng cáo: 134

Xe tải LPG đã qua sử dụng từ Cộng hòa Séc

quảng cáo/trang
 • Linde H20T, 2007, Xe tải LPG

  Linde H 20 TMaximum lift capacity: 2000, Maximum lift height: 465, Drive height: 215, Lift mast: Triplex, Fork carriage: Sideshifter, Fork length: 110, Cabin: Closed cabin, Tyre type: Super elastic, Engine: VW, Transport weight: 3395

  Xe tải LPG
  2007 7.603 h
  Cộng hòa Séc
  trong 7 ngày

  346.032.217 VND
 • Toyota 02-8 FG F 15, 2012, Xe tải LPG

  Toyota 02-8FGF15Maximum lift capacity: 1500, Maximum lift height: 500, Drive height: 307, Lift mast: Duplex, Fork carriage: Sideshifter, Fork length: 100, Cabin: No cabin/Other, Tyre type: Super elastic, Engine: TOYOTA, Transport weight: 2820

  Xe tải LPG
  2012 12.897 h
  Cộng hòa Séc
  trong 7 ngày

  196.972.185 VND
 • Toyota 02-8 FG F 15, 2012, Xe tải LPG

  Toyota 02-8FGF15Maximum lift capacity: 1500, Maximum lift height: 500, Drive height: 307, Lift mast: Duplex, Fork carriage: Sideshifter, Fork length: 100, Cabin: No cabin/Other, Tyre type: Super elastic, Engine: TOYOTA, Transport weight: 2760

  Xe tải LPG
  2012 10.899 h
  Cộng hòa Séc
  trong 7 ngày

  196.972.185 VND
 • Toyota 02-8 FG F 18, 2011, Xe tải LPG

  Toyota 02-8FGF18Maximum lift capacity: 1750, Maximum lift height: 330, Drive height: 215, Lift mast: Duplex / free lift, Fork carriage: Sideshifter, Fork length: 100, Cabin: No cabin/Other, Tyre type: Super elastic, Engine: TOYOTA, Transport weight: 2850

  Xe tải LPG
  2011 7.653 h
  Cộng hòa Séc
  trong 7 ngày

  204.957.544 VND
 • Still RX 70-20 T, 2011, Xe tải LPG

  Still RX 70-20 TMaximum lift capacity: 2000, Maximum lift height: 327, Drive height: 222, Lift mast: Duplex / free lift, Fork carriage: Sideshifter, Fork length: 120, Cabin: Overhead guard, Tyre type: Super elastic, Engine: VW, Transport weight: 3403

  Xe tải LPG
  2011 7.303 h
  Cộng hòa Séc
  trong 7 ngày

  207.619.330 VND
 • Komatsu FG 25 HT-16, 2009, Xe tải LPG

  Komatsu FG 25 HT-16RMaximum lift capacity: 2500, Maximum lift height: 365, Drive height: 235, Lift mast: Duplex, Fork carriage: Sideshifter, Fork length: 120, Cabin: Closed cabin, Tyre type: Super elastic, Engine: NISSAN, Transport weight: No

  Xe tải LPG
  2009 1.542 h
  Cộng hòa Séc
  trong 7 ngày

  210.281.117 VND
 • Linde H16T, 2011, Xe tải LPG

  Linde H 16 T-01Maximum lift capacity: 1600, Maximum lift height: 385, Drive height: 252, Lift mast: Duplex, Fork carriage: Sideshifter, Fork length: 100, Cabin: Overhead guard, Tyre type: Super elastic, Engine: VW, Transport weight: 2990

  Xe tải LPG
  2011 8.360 h
  Cộng hòa Séc
  trong 7 ngày

  226.251.834 VND
 • Hyster H 3.00 FT, 2006, Xe tải LPG

  Hyster H 3.00 FTMaximum lift capacity: 2470, Maximum lift height: 581.5, Drive height: 267, Lift mast: Triplex, Fork carriage: Sideshifter, Fork length: 120, Cabin: No cabin/Other, Tyre type: Super elastic, Engine: MAZDA, Transport weight: 4900

  Xe tải LPG
  2006 8.787 h
  Cộng hòa Séc
  trong 7 ngày

  196.972.185 VND
 • Linde H16T-03, 2002, Xe tải LPG

  Linde H 16 T -03Maximum lift capacity: 1600, Maximum lift height: 445, Drive height: 208, Lift mast: Triplex, Fork carriage: Sideshifter, Fork length: 110, Cabin: No cabin/Other, Tyre type: Super elastic, Engine: VW, Transport weight: 2850

  Xe tải LPG
  2002 11.619 h
  Cộng hòa Séc
  trong 7 ngày

  173.016.109 VND
 • Toyota 02-8 FG F 18, 2010, Xe tải LPG

  Toyota 02-8FGF18Maximum lift capacity: 1750, Maximum lift height: 370, Drive height: 240, Lift mast: Duplex, Fork carriage: Sideshifter, Fork length: 110, Cabin: No cabin/Other, Tyre type: Super elastic, Engine: TOYOTA, Transport weight: 2810

  Xe tải LPG
  2010 6.259 h
  Cộng hòa Séc
  trong 7 ngày

  196.972.185 VND
 • Jungheinrich TFG 320, 2012, Xe tải LPG

  Jungheinrich TFG 320 SMaximum lift capacity: 2000, Maximum lift height: 450, Drive height: 210, Lift mast: Triplex, Fork carriage: Sideshifter, Fork length: 120, Cabin: No cabin/Other, Tyre type: Super elastic, Engine: VW, Transport weight: 3338

  Xe tải LPG
  2012 13.592 h
  Cộng hòa Séc
  trong 7 ngày

  181.001.468 VND
 • Nissan UD02A25PQ, 2005, Xe tải LPG

  Nissan UD02A25PQMaximum lift capacity: 2500, Maximum lift height: 330, Drive height: 215, Lift mast: Duplex, Fork carriage: Sideshifter, Fork length: 110, Cabin: No cabin/Other, Tyre type: Super elastic, Engine: NISSAN, Transport weight: 4305

  Xe tải LPG
  2005 10.689 h
  Cộng hòa Séc
  trong 7 ngày

  170.354.322 VND
 • Jungheinrich TFG 425 S, 2011, Xe tải LPG

  Jungheinrich TFG 425 SMaximum lift capacity: 2500, Maximum lift height: 310, Drive height: 225, Lift mast: Duplex / free lift, Fork carriage: Sideshifter, Fork length: 109, Cabin: No cabin/Other, Tyre type: Super elastic, Engine: VW, Transport weight: 4030

  Xe tải LPG
  2011 12.836 h
  Cộng hòa Séc
  trong 7 ngày

  255.531.484 VND
 • Boss RH 20 L, 1990, Xe tải LPG

  Boss RH 20 LMaximum lift capacity: 2000, Maximum lift height: 350, Drive height: 240, Lift mast: Duplex, Fork length: 100, Cabin: No cabin/Other, Tyre type: Super elastic, Engine: MAZDA, Transport weight: 3440

  Xe tải LPG
  1990 2.979 h
  Cộng hòa Séc
  trong 7 ngày

  58.559.298 VND
 • Linde H25T, 2009, Xe tải LPG

  Linde H 25 TMaximum lift capacity: 2500, Maximum lift height: 550, Drive height: 246, Lift mast: Triplex, Fork carriage: Sideshifter, Fork length: 120, Cabin: No cabin/Other, Tyre type: Super elastic, Engine: VW, Transport weight: 3865

  Xe tải LPG
  2009 10.062 h
  Cộng hòa Séc
  trong 7 ngày

  234.237.193 VND
 • BT C4 G 250 E, 2006, Xe tải LPG

  BT C4G 250EMaximum lift capacity: 2500, Maximum lift height: 435, Drive height: 220, Lift mast: Triplex, Fork carriage: Sideshifter, Fork length: 100, Cabin: Overhead guard, Tyre type: Super elastic, Engine: TOYOTA, Transport weight: 4190

  Xe tải LPG
  2006 6.992 h
  Cộng hòa Séc
  trong 7 ngày

  207.619.330 VND
 • Jungheinrich TFG 430, 2012, Xe tải LPG

  Jungheinrich TFG 430 SMaximum lift capacity: 4x2, Maximum lift height: 400, Drive height: 265, Lift mast: Duplex, Fork carriage: Sideshifter, Fork length: 120, Cabin: Overhead guard, Tyre type: Super elastic, Engine: VW, Transport weight: 4684

  Xe tải LPG
  2012 12.736 h
  Cộng hòa Séc
  trong 7 ngày

  263.516.842 VND
 • Toyota 02-2FG14, 1998, Xe tải LPG

  Toyota 02-2FG14Maximum lift capacity: 1350, Maximum lift height: 375, Drive height: 235, Lift mast: Duplex, Fork carriage: Sideshifter, Fork length: 120, Cabin: No cabin/Other, Tyre type: Super elastic, Engine: TOYOTA, Transport weight: 2380

  Xe tải LPG
  1998 9.840 h
  Cộng hòa Séc
  trong 7 ngày

  101.147.879 VND
 • Yale GLP 25 VX, 2011, Xe tải LPG

  Yale GLP 25 VXMaximum lift capacity: 2440, Maximum lift height: 433, Drive height: 280, Lift mast: Duplex, Fork carriage: Sideshifter, Fork length: 120, Cabin: Overhead guard, Tyre type: Super elastic, Engine: MAZDA, Transport weight: 4180

  Xe tải LPG
  2011 13.154 h
  Cộng hòa Séc
  trong 7 ngày

  207.619.330 VND
 • BT C4G 350 D, 2006, Xe tải LPG

  BT C4G 350 DMaximum lift capacity: 3500, Maximum lift height: 310, Drive height: 228, Lift mast: Duplex, Fork carriage: Sideshifter, Fork length: 150, Cabin: Closed cabin, Tyre type: Super elastic, Engine: TOYOTA, Transport weight: 4958

  Xe tải LPG
  2006 6.117 h
  Cộng hòa Séc

  154.383.605 VND