Số quảng cáo: 111

Xe tải LPG đã qua sử dụng từ Cộng hòa Séc

quảng cáo/trang
 • Hyster H 35 FT, 2006, Xe tải LPG

  Hyster H 3.5 FTMaximum lift capacity: 3500, Maximum lift height: 361, Drive height: 245, Lift mast: Duplex, Fork carriage: Sideshifter, Fork length: 120, Cabin: No cabin/Other, Tyre type: Super elastic, Engine: MAZDA, Transport weight: 4950

  Xe tải LPG
  2006 9.341 h
  Cộng hòa Séc
  trong 7 ngày

  175.626.843 VND
 • Linde H16T, 2007, Xe tải LPG

  Linde H 16 TMaximum lift capacity: 1600, Maximum lift height: 485, Drive height: 300, Lift mast: Duplex, Fork carriage: Sideshifter, Fork length: 110, Cabin: No cabin/Other, Tyre type: Super elastic, Engine: VW, Transport weight: 2815

  Xe tải LPG
  2007 11.989 h
  Cộng hòa Séc
  trong 7 ngày

  222.810.174 VND
 • Jungheinrich TFG 316, 2013, Xe tải LPG

  Jungheinrich TFG 316Maximum lift capacity: 1600, Maximum lift height: 310, Drive height: 216, Lift mast: Duplex, Fork carriage: Sideshifter, Fork length: 110, Cabin: No cabin/Other, Tyre type: Super elastic, Engine: NISSAN, Transport weight: 2946

  Xe tải LPG
  2013 657 h
  Cộng hòa Séc
  trong 7 ngày

  283.099.985 VND
 • Linde H16T, 1999, Xe tải LPG

  Linde H 16 TMaximum lift capacity: 1600, Maximum lift height: 275, Drive height: 210, Lift mast: Duplex / free lift, Fork carriage: Sideshifter, Fork length: 120, Cabin: No cabin/Other, Tyre type: Super elastic, Engine: VW, Transport weight: 2660

  Xe tải LPG
  1999 12.974 h
  Cộng hòa Séc
  trong 7 ngày

  117.958.327 VND
 • Toyota 02-7 FG JF 35, 2000, Xe tải LPG

  Toyota 02-7FGJF35Maximum lift capacity: 3500, Maximum lift height: 430, Drive height: 225, Lift mast: Triplex, Fork carriage: Sideshifter, Fork length: 160, Cabin: Closed cabin, Tyre type: Super elastic, Engine: TOYOTA, Transport weight: 5450

  Xe tải LPG
  2000 4.055 h
  Cộng hòa Séc
  trong 7 ngày

  230.674.062 VND
 • Linde H16T, 2011, Xe tải LPG

  Linde H 16 T-01Maximum lift capacity: 1600, Maximum lift height: 314, Drive height: 215, Lift mast: Duplex / free lift, Fork carriage: Sideshifter, Fork length: 80, Cabin: Overhead guard, Tyre type: Super elastic, Engine: VW, Transport weight: 2850

  Xe tải LPG
  2011 17.598 h
  Cộng hòa Séc
  trong 7 ngày

  173.005.547 VND
 • Linde H16T, 2011, Xe tải LPG

  Linde H 16 T-01Maximum lift capacity: 1600, Maximum lift height: 314, Drive height: 215, Lift mast: Duplex / free lift, Fork carriage: Sideshifter, Fork length: 80, Cabin: Overhead guard, Tyre type: Super elastic, Engine: VW, Transport weight: 2850

  Xe tải LPG
  2011 17.598 h
  Cộng hòa Séc
  trong 7 ngày

  193.975.916 VND
 • Jungheinrich TFG 320, 2006, Xe tải LPG

  Jungheinrich TFG 320 SMaximum lift capacity: 2000, Maximum lift height: 360, Drive height: 228, Lift mast: Duplex, Fork carriage: Sideshifter, Fork length: 110, Cabin: Closed cabin, Tyre type: Super elastic, Engine: MAZDA, Transport weight: 3250

  Xe tải LPG
  2006 4.841 h
  Cộng hòa Séc
  trong 7 ngày

  89.124.069 VND
 • Jungheinrich TFG 430, 2012, Xe tải LPG

  Jungheinrich TFG 430 SMaximum lift capacity: 4x2, Maximum lift height: 400, Drive height: 268, Lift mast: Duplex, Fork carriage: Sideshifter, Fork length: 120, Cabin: Overhead guard, Tyre type: Super elastic, Engine: VW, Transport weight: 4700

  Xe tải LPG
  2012 6.224 h
  Cộng hòa Séc
  trong 7 ngày

  259.508.320 VND
 • Jungheinrich TFG 430, 2012, Xe tải LPG

  Jungheinrich TFG 430 SMaximum lift capacity: 4x2, Maximum lift height: 400, Drive height: 268, Lift mast: Duplex, Fork carriage: Sideshifter, Fork length: 120, Cabin: Overhead guard, Tyre type: Super elastic, Engine: VW, Transport weight: 4700

  Xe tải LPG
  2012 6.224 h
  Cộng hòa Séc
  trong 7 ngày

  272.614.801 VND
 • Toyota 02-8 FG F 25, 2008, Xe tải LPG

  Toyota 02-8FGF25Maximum lift capacity: 2500, Maximum lift height: 400, Drive height: 262, Lift mast: Duplex, Fork carriage: Sideshifter, Fork length: 110, Cabin: No cabin/Other, Tyre type: Super elastic, Engine: TOYOTA, Transport weight: 3830

  Xe tải LPG
  2008 10.728 h
  Cộng hòa Séc
  trong 7 ngày

  230.674.062 VND
 • Still RX 70-30 T, 2011, Xe tải LPG

  Still RX 70-30 TMaximum lift capacity: 4x2, Maximum lift height: 435, Drive height: 217, Lift mast: Triplex, Fork carriage: Sideshifter, Fork length: 160, Cabin: Overhead guard, Tyre type: Super elastic, Engine: VW, Transport weight: 4646

  Xe tải LPG
  2011 5.396 h
  Cộng hòa Séc
  trong 7 ngày

  285.721.281 VND
 • Jungheinrich TFG 430, 2012, Xe tải LPG

  Jungheinrich TFG 430 SMaximum lift capacity: 4x2, Maximum lift height: 400, Drive height: 268, Lift mast: Duplex, Fork carriage: Sideshifter, Fork length: 120, Cabin: Overhead guard, Tyre type: Super elastic, Engine: VW, Transport weight: 4678

  Xe tải LPG
  2012 5.373 h
  Cộng hòa Séc
  trong 7 ngày

  259.508.320 VND
 • Linde R 10 C, 2007, Xe tải LPG

  Linde R 10 CMaximum lift capacity: 1000, Maximum lift height: 520, Drive height: 235, Lift mast: Triplex, Fork carriage: Sideshifter, Fork length: 120, Cabin: No cabin/Other, Tyre type: Super elastic, Engine: -, Battery voltage: 48, Battery capacity: 465, Battery year of manufacture: 2013, Transport weight: 2718

  Xe tải LPG
  2007 1.333 h
  Cộng hòa Séc
  trong 7 ngày

  154.656.473 VND
 • Jungheinrich TFG 430, 2012, Xe tải LPG

  Jungheinrich TFG 430 SMaximum lift capacity: 4x2, Maximum lift height: 400, Drive height: 270, Lift mast: Duplex, Fork carriage: Sideshifter, Fork length: 120, Cabin: Overhead guard, Tyre type: Super elastic, Engine: VW, Transport weight: 4704

  Xe tải LPG
  2012 6.402 h
  Cộng hòa Séc
  trong 7 ngày

  259.508.320 VND
 • Still R70, 2008, Xe tải LPG

  Still R 70-18 TMaximum lift capacity: 1800, Maximum lift height: 445, Drive height: 210, Lift mast: Triplex, Fork carriage: Sideshifter, Fork length: 110, Cabin: No cabin/Other, Tyre type: Super elastic, Engine: VW, Transport weight: 2970

  Xe tải LPG
  2008 14.713 h
  Cộng hòa Séc
  trong 7 ngày

  154.656.473 VND
 • Linde H16T, 2011, Xe tải LPG

  Linde H 16 T-01Maximum lift capacity: 1600, Maximum lift height: 314, Drive height: 215, Lift mast: Duplex / free lift, Fork carriage: Sideshifter, Fork length: 80, Cabin: Overhead guard, Tyre type: Super elastic, Engine: VW, Transport weight: 2855

  Xe tải LPG
  2011 18.881 h
  Cộng hòa Séc
  trong 7 ngày

  173.005.547 VND
 • Linde H16T, 2011, Xe tải LPG

  Linde H 16 T-01Maximum lift capacity: 1600, Maximum lift height: 314, Drive height: 215, Lift mast: Duplex / free lift, Fork carriage: Sideshifter, Fork length: 80, Cabin: Overhead guard, Tyre type: Super elastic, Engine: VW, Transport weight: 2855

  Xe tải LPG
  2011 18.881 h
  Cộng hòa Séc
  trong 7 ngày

  193.975.916 VND
 • Linde H16T, 2010, Xe tải LPG

  Linde H 16 T-01Maximum lift capacity: 1600, Maximum lift height: 462, Drive height: 218, Lift mast: Triplex, Fork carriage: Sideshifter, Fork length: 120, Cabin: No cabin/Other, Tyre type: Super elastic, Engine: VW, Transport weight: 2985

  Xe tải LPG
  2010 11.585 h
  Cộng hòa Séc
  trong 7 ngày

  243.780.543 VND
 • Yale GLP 25 VX V2420, 2011, Xe tải LPG

  Yale GLP 25 VX V2420Maximum lift capacity: 2500, Maximum lift height: 379, Drive height: 242, Lift mast: Duplex, Fork carriage: Sideshifter, Fork length: 120, Cabin: Closed cabin, Tyre type: Super elastic, Engine: MAZDA, Transport weight: 4280

  Xe tải LPG
  2011 18.216 h
  Cộng hòa Séc

  146.792.585 VND