Số quảng cáo: 279

Xe tải LPG đã qua sử dụng từ Cộng hòa Séc

quảng cáo/trang
 • Still RX 70-22 T, 2011, Xe tải LPG

  Still RX 70-22 TMaximum lift capacity: 2200, Maximum lift height: 460, Drive height: 225, Lift mast: Triplex, Fork carriage: Sideshifter, Fork length: 110, Cabin: No cabin/Other, Tyre type: Super elastic, Engine: VW, Transport weight: 3840

  Xe tải LPG
  2011 12.668 h
  Cộng hòa Séc
  trong 24h

  188.050.276 VND
 • Toyota 6 FG 25, 1997, Xe tải LPG

  Toyota 6FG25Maximum lift capacity: 2500, Maximum lift height: 430, Drive height: 207, Lift mast: Triplex, Fork carriage: Sideshifter, Fork length: 110, Cabin: No cabin/Other, Tyre type: Super elastic, Engine: TOYOTA, Transport weight: 3950

  Xe tải LPG
  1997 5.529 h
  Cộng hòa Séc
  trong 24h

  137.008.058 VND
 • Hyster H 7.00 XL, 2005, Xe tải LPG

  Hyster H 7.00 XLMaximum lift capacity: 4500, Maximum lift height: 340, Drive height: 275, Lift mast: Duplex, Fork length: No, Cabin: Closed cabin, Tyre type: Super elastic, Engine: VORTEC VG, Transport weight: 9330

  Xe tải LPG
  2005 8.346 h
  Cộng hòa Séc
  trong 24h

  454.007.094 VND
 • Linde H 12 T-03, 2005, Xe tải LPG

  Linde H 12 T-03Maximum lift capacity: 4x4 / x 2 (tùy chọn), Maximum lift height: 300, Drive height: 210, Lift mast: Duplex / free lift, Fork length: 120, Cabin: No cabin/Other, Tyre type: Super elastic, Engine: VW, Transport weight: 2525

  Xe tải LPG
  2005 6.548 h
  Cộng hòa Séc
  trong 24h

  96.711.570 VND
 • Jungheinrich TFG 430, 2012, Xe tải LPG

  Jungheinrich TFG 430 SMaximum lift capacity: 4x2, Maximum lift height: 400, Drive height: 265, Lift mast: Duplex, Fork carriage: Sideshifter, Fork length: 120, Cabin: Overhead guard, Tyre type: Super elastic, Engine: VW, Transport weight: 4698

  Xe tải LPG
  2012 12.682 h
  Cộng hòa Séc
  trong 24h

  182.677.411 VND
 • Linde H16T-03, 2004, Xe tải LPG

  Linde H 16 T-03Maximum lift capacity: 1600, Maximum lift height: 385, Drive height: 245, Lift mast: Duplex, Fork carriage: Sideshifter, Fork length: 110, Cabin: Overhead guard, Tyre type: Super elastic, Engine: VW, Transport weight: 2750

  Xe tải LPG
  2004 3.200 h
  Cộng hòa Séc
  trong 24h

  182.677.411 VND
 • Still RX 70-30 T, 2009, Xe tải LPG

  Still RX 70-30 TMaximum lift capacity: 4x2, Maximum lift height: 460, Drive height: 294, Lift mast: Duplex, Fork carriage: Sideshifter, Fork length: 112, Cabin: Overhead guard, Tyre type: Super elastic, Engine: VW, Transport weight: 4269

  Xe tải LPG
  2009 10.040 h
  Cộng hòa Séc
  trong 24h

  185.363.843 VND
 • Yale GLP 25 VX V2420, 2011, Xe tải LPG

  Yale GLP 25 VX V2420Maximum lift capacity: 2500, Maximum lift height: 379, Drive height: 242, Lift mast: Duplex, Fork carriage: Sideshifter, Fork length: 120, Cabin: Closed cabin, Tyre type: Super elastic, Engine: MAZDA, Transport weight: 4280

  Xe tải LPG
  2011 18.216 h
  Cộng hòa Séc
  trong 24h

  169.245.248 VND
 • Hyster H 2.0 FT, 2013, Xe tải LPG

  Hyster H 2.0 FTMaximum lift capacity: 1990, Maximum lift height: 433, Drive height: 281, Lift mast: Duplex, Fork carriage: Sideshifter, Fork length: 100, Cabin: No cabin/Other, Tyre type: Super elastic, Engine: MAZDA, Transport weight: 3720

  Xe tải LPG
  2013 12.699 h
  Cộng hòa Séc
  trong 24h

  158.499.518 VND
 • Caterpillar GP 25 K, 2002, Xe tải LPG

  Caterpillar GP 25 KMaximum lift capacity: 2500, Maximum lift height: 410, Drive height: 260, Lift mast: Duplex, Fork carriage: Sideshifter, Fork length: 120, Cabin: No cabin/Other, Tyre type: Super elastic, Engine: CATERPILLAR, Transport weight: 3903

  Xe tải LPG
  2002 6.965 h
  Cộng hòa Séc
  trong 24h

  158.499.518 VND
 • Mitsubishi FG25K, 2002, Xe tải LPG

  Mitsubishi FG 25 KMaximum lift capacity: 2500, Maximum lift height: 400, Drive height: 250, Lift mast: Duplex, Fork carriage: Sideshifter, Fork length: 117, Cabin: No cabin/Other, Tyre type: Super elastic, Engine: MAZDA, Transport weight: 4100

  Xe tải LPG
  2002 4.235 h
  Cộng hòa Séc
  trong 7 ngày

  104.770.868 VND
 • Hyster H 2.0 FT, 2013, Xe tải LPG

  Hyster H 2.0 FTMaximum lift capacity: 2000, Maximum lift height: 433, Drive height: 279, Lift mast: Duplex, Fork carriage: Sideshifter, Fork length: 100, Cabin: No cabin/Other, Tyre type: Super elastic, Engine: MAZDA, Transport weight: 3760

  Xe tải LPG
  2013 12.228 h
  Cộng hòa Séc
  trong 7 ngày

  179.990.978 VND
 • Toyota 02-8 FG F 25, 2013, Xe tải LPG

  Toyota 02-8FGF25Maximum lift capacity: 2500, Maximum lift height: 470, Drive height: 215, Lift mast: Triplex, Fork carriage: Sideshifter, Fork length: 120, Cabin: No cabin/Other, Tyre type: Super elastic, Engine: TOYOTA, Transport weight: 3920

  Xe tải LPG
  2013 11.546 h
  Cộng hòa Séc
  trong 7 ngày

  236.406.061 VND
 • Hyster S 2.0 XM, 1990, Xe tải LPG

  Hyster S 2.0 XMMaximum lift capacity: 2000, Maximum lift height: 480, Drive height: 230, Lift mast: Triplex, Fork carriage: Sideshifter, Fork length: 100, Cabin: No cabin/Other, Tyre type: Super elastic, Engine: DEUTZ, Transport weight: 3500

  Xe tải LPG
  1990 1.307 h
  Cộng hòa Séc
  trong 7 ngày

  88.652.273 VND
 • Yale GLP 25 VX, 2011, Xe tải LPG

  Yale GLP 25 VXMaximum lift capacity: 2440, Maximum lift height: 433, Drive height: 280, Lift mast: Duplex, Fork carriage: Sideshifter, Fork length: 120, Cabin: Overhead guard, Tyre type: Super elastic, Engine: MAZDA, Transport weight: 4180

  Xe tải LPG
  2011 13.154 h
  Cộng hòa Séc
  trong 7 ngày

  179.990.978 VND
 • Caterpillar GP 20 N, 2013, Xe tải LPG

  Caterpillar GP 20 NTMaximum lift capacity: 2000, Maximum lift height: 470, Drive height: 215, Lift mast: Triplex, Fork carriage: Sideshifter, Fork length: 110, Cabin: Overhead guard, Tyre type: Super elastic, Engine: NISSAN, Transport weight: 3270

  Xe tải LPG
  2013 11.706 h
  Cộng hòa Séc
  trong 7 ngày

  239.092.493 VND
 • Still RX 70-30 T, 2007, Xe tải LPG

  Still RX 70-30 TMaximum lift capacity: 4x2, Maximum lift height: 462, Drive height: 293, Lift mast: Duplex, Fork carriage: Sideshifter, Fork length: 120, Cabin: Overhead guard, Tyre type: Super elastic, Engine: VW, Transport weight: 4379

  Xe tải LPG
  2007 19.277 h
  Cộng hòa Séc
  trong 7 ngày

  139.694.491 VND
 • BT CBG 2.0, 2002, Xe tải LPG

  BT CBG 2.0Maximum lift capacity: 2000, Maximum lift height: 370, Drive height: 236, Lift mast: Duplex, Fork carriage: Sideshifter, Fork length: 100, Cabin: No cabin/Other, Tyre type: Super elastic, Engine: GM, Transport weight: 3270

  Xe tải LPG
  2002 2.789 h
  Cộng hòa Séc
  trong 7 ngày

  96.711.570 VND
 • Hyster H 1.6 FT, 2007, Xe tải LPG

  Hyster H 1.6 FTMaximum lift capacity: 1600, Maximum lift height: 490, Drive height: 218, Lift mast: Triplex, Fork carriage: Sideshifter, Fork length: 100, Cabin: Closed cabin, Tyre type: Super elastic, Engine: MAZDA, Transport weight: 3200

  Xe tải LPG
  2007 7.927 h
  Cộng hòa Séc
  trong 7 ngày

  206.855.303 VND
 • Yale GLP 20 AF, 1999, Xe tải LPG

  Yale GLP 20 AFMaximum lift capacity: 1800, Maximum lift height: 310, Drive height: 215, Lift mast: Duplex, Fork carriage: Sideshifter, Fork length: 110, Cabin: No cabin/Other, Tyre type: Super elastic, Engine: MAZDA, Transport weight: 3500

  Xe tải LPG
  1999 11.781 h
  Cộng hòa Séc
  trong 7 ngày

  104.770.868 VND