Số quảng cáo: 32

Linde xe tải lối đi hẹp đã qua sử dụng từ Đức

quảng cáo/trang
 • Linde L 10 AC, 2007, Xe tải lối đi hẹp

  Linde L 10 ACGeneral grade (1 min - 5 max): 4, Power type: Electric, Maximum lift capacity: 1000, Distance of centre of gravity: No, Maximum lift height: 325, Free lift: 150, Drive height: 208, Lift mast: Duplex

  Xe tải lối đi hẹp
  2007 4.208 h
  Đức
  trong 7 ngày

  97.155.199 VND
 • Linde L 16 I 1173 LI-ION, 2017, Xe tải lối đi hẹp

  Linde L 16 I 1173 LI-IONGeneral grade (1 min - 5 max): 5, Power type: Electric, Maximum lift capacity: 1600, Distance of centre of gravity: 60, Maximum lift height: 426, Free lift: 139, Drive height: 191, Lift mast: Triplex

  Xe tải lối đi hẹp
  2017 8 h
  Đức

  554.982.441 VND
 • Linde L12, 2012, Xe tải lối đi hẹp

  Linde L 12 1169General grade (1 min - 5 max): 5, Power type: Electric, Maximum lift capacity: 4x4 / x 2 (tùy chọn), Distance of centre of gravity: 60, Maximum lift height: 292, Free lift: 15, Drive height: 199, Lift mast: Simplex

  Xe tải lối đi hẹp
  2012 2.013 h
  Đức

  131.758.421 VND
 • Linde L 16 API 1173 LI-ION, 2017, Xe tải lối đi hẹp

  Linde L 16 API 1173 LI-IONGeneral grade (1 min - 5 max): 5, Power type: Electric, Maximum lift capacity: 1600, Distance of centre of gravity: 60, Maximum lift height: 426, Free lift: 139, Drive height: 191, Lift mast: Triplex

  Xe tải lối đi hẹp
  2017 12 h
  Đức

  576.276.731 VND
 • Linde L 14 I 372-03, 2013, Xe tải lối đi hẹp

  Linde L 14 I 372-03General grade (1 min - 5 max): 5, Power type: Electric, Maximum lift capacity: 1400, Distance of centre of gravity: 60, Maximum lift height: 242, Free lift: 15, Drive height: 174, Lift mast: Simplex

  Xe tải lối đi hẹp
  2013 233 h
  Đức

  184.994.147 VND
 • Linde L 10 1172, 2013, Xe tải lối đi hẹp

  Linde L 10 1172General grade (1 min - 5 max): 5, Power type: Electric, Maximum lift capacity: 1000, Distance of centre of gravity: 60, Maximum lift height: 382, Free lift: 15, Drive height: 246, Lift mast: Simplex

  Xe tải lối đi hẹp
  2013 1.046 h
  Đức

  131.758.421 VND
 • Linde L 16 I 1173, 2018, Xe tải lối đi hẹp

  Linde L 16 I 1173General grade (1 min - 5 max): 5, Power type: Electric, Maximum lift capacity: 1600, Distance of centre of gravity: 60, Maximum lift height: 234, Free lift: 15, Drive height: 174, Lift mast: Simplex

  Xe tải lối đi hẹp
  2018
  Đức

  312.759.889 VND
 • Linde L12, 2010, Xe tải lối đi hẹp

  Linde L 12 L AP 133-00General grade (1 min - 5 max): 5, Power type: Electric, Maximum lift capacity: 4x4 / x 2 (tùy chọn), Distance of centre of gravity: 60, Maximum lift height: 192, Free lift: 15, Drive height: 149, Lift mast: Simplex

  Xe tải lối đi hẹp
  2010 2.365 h
  Đức

  130.427.528 VND
 • Linde ML 10 1167-02, 2018, Xe tải lối đi hẹp

  Linde ML 10 1167-02General grade (1 min - 5 max): 5, Power type: Electric, Maximum lift capacity: 1000, Distance of centre of gravity: 60, Maximum lift height: 262, Free lift: 15, Drive height: 194, Lift mast: Simplex

  Xe tải lối đi hẹp
  2018
  Đức

  109.133.238 VND
 • Linde L12, 2017, Xe tải lối đi hẹp

  Linde L 12 I 1172General grade (1 min - 5 max): 5, Power type: Electric, Maximum lift capacity: 4x4 / x 2 (tùy chọn), Distance of centre of gravity: 60, Maximum lift height: 382, Free lift: 15, Drive height: 246, Lift mast: Simplex

  Xe tải lối đi hẹp
  2017 5 h
  Đức

  238.229.873 VND
 • Linde L12, 2012, Xe tải lối đi hẹp

  Linde L 12 1169General grade (1 min - 5 max): 4, Power type: Electric, Maximum lift capacity: 4x4 / x 2 (tùy chọn), Distance of centre of gravity: No, Maximum lift height: 301, Free lift: 15, Drive height: 194, Lift mast: Simplex, Fork length: No

  Xe tải lối đi hẹp
  2012 573 h
  Đức

  118.449.490 VND
 • Linde ML 10 1167-02, 1970, Xe tải lối đi hẹp

  Linde ML 10 1167-02General grade (1 min - 5 max): 5, Power type: Electric, Maximum lift capacity: 1000, Distance of centre of gravity: No, Maximum lift height: 262, Free lift: 15, Drive height: 194, Lift mast: Simplex

  Xe tải lối đi hẹp
  1970
  Đức

  116.852.418 VND
 • Linde L 16 372-03, 2015, Xe tải lối đi hẹp

  Linde L 16 372-03General grade (1 min - 5 max): 5, Power type: Electric, Maximum lift capacity: 1600, Distance of centre of gravity: 60, Maximum lift height: 284, Free lift: 15, Drive height: 199, Lift mast: Simplex

  Xe tải lối đi hẹp
  2015 2.608 h
  Đức

  173.016.109 VND
 • Linde L 16 372-03, 2015, Xe tải lối đi hẹp

  Linde L 16 372-03General grade (1 min - 5 max): 5, Power type: Electric, Maximum lift capacity: 1600, Distance of centre of gravity: 60, Maximum lift height: 284, Free lift: 15, Drive height: 199, Lift mast: Simplex

  Xe tải lối đi hẹp
  2015 444 h
  Đức

  192.979.506 VND
 • Linde L 16 372-03, 2015, Xe tải lối đi hẹp

  Linde L 16 372-03General grade (1 min - 5 max): 5, Power type: Electric, Maximum lift capacity: 1600, Distance of centre of gravity: 60, Maximum lift height: 284, Free lift: 15, Drive height: 199, Lift mast: Simplex

  Xe tải lối đi hẹp
  2015 2.383 h
  Đức

  173.016.109 VND
 • Linde L 16 372-03, 2013, Xe tải lối đi hẹp

  Linde L 16 372-03General grade (1 min - 5 max): 5, Power type: Electric, Maximum lift capacity: 1600, Distance of centre of gravity: 60, Maximum lift height: 284, Free lift: 15, Drive height: 199, Lift mast: Simplex

  Xe tải lối đi hẹp
  2013 3.253 h
  Đức

  145.067.353 VND
 • Linde MM 10 I 1167-02, 1970, Xe tải lối đi hẹp

  Linde MM 10 I 1167-02General grade (1 min - 5 max): 5, Power type: Electric, Maximum lift capacity: 1000, Distance of centre of gravity: 60, Maximum lift height: 186, Free lift: 183, Drive height: 229, Lift mast: Simplex

  Xe tải lối đi hẹp
  1970
  Đức

  127.499.563 VND
 • Linde L 14 API 372-03, 2014, Xe tải lối đi hẹp

  Linde L 14 API 372-03General grade (1 min - 5 max): 3, Power type: Electric, Maximum lift capacity: 1400, Distance of centre of gravity: 60, Maximum lift height: 284, Free lift: 15, Drive height: 199, Lift mast: Simplex

  Xe tải lối đi hẹp
  2014 7.840 h
  Đức

  146.398.246 VND
 • Linde L 20 I 1173, 2017, Xe tải lối đi hẹp

  Linde L 20 I 1173General grade (1 min - 5 max): 5, Power type: Electric, Maximum lift capacity: 2000, Distance of centre of gravity: 60, Maximum lift height: 402, Free lift: 131, Drive height: 191, Lift mast: Triplex

  Xe tải lối đi hẹp
  2017 1 h
  Đức

  435.202.058 VND
 • Linde L 16 372-03, 2013, Xe tải lối đi hẹp

  Linde L 16 372-03General grade (1 min - 5 max): 5, Power type: Electric, Maximum lift capacity: 1600, Distance of centre of gravity: 60, Maximum lift height: 284, Free lift: 15, Drive height: 199, Lift mast: Simplex

  Xe tải lối đi hẹp
  2013 3.533 h
  Đức

  139.743.780 VND