Số quảng cáo: 165

Jungheinrich xe tải lối đi hẹp đã qua sử dụng từ Đức

quảng cáo/trang
 • Jungheinrich EJD 220, 2011, Xe tải lối đi hẹp

  Jungheinrich EJD 220 Betriebsstd 2134General grade (1 min - 5 max): 4, Power type: Electric, Maximum lift capacity: 2000, Distance of centre of gravity: No, Maximum lift height: 201, Free lift: No, Drive height: 147, Lift mast: Duplex

  Xe tải lối đi hẹp
  2011 2.134 h
  Đức
  trong 7 ngày

  114.173.382 VND
 • Jungheinrich EJD 220, 2010, Xe tải lối đi hẹp

  Jungheinrich EJD 220 Batterie Baujahr 2018General grade (1 min - 5 max): 4, Power type: Electric, Maximum lift capacity: 2000, Distance of centre of gravity: No, Maximum lift height: 201, Free lift: No, Drive height: 142, Lift mast: Duplex

  Xe tải lối đi hẹp
  2010 3.101 h
  Đức

  102.084.435 VND
 • Jungheinrich EJC 212, 2006, Xe tải lối đi hẹp

  Jungheinrich EJC 212 Betriebsstd 1256General grade (1 min - 5 max): 4, Power type: Electric, Maximum lift capacity: 4x4 / x 2 (tùy chọn), Distance of centre of gravity: No, Maximum lift height: 470, Free lift: No, Drive height: 203, Lift mast: Triplex, Fork length: 115

  Xe tải lối đi hẹp
  2006 1.256 h
  Đức

  158.499.518 VND
 • Jungheinrich EJD 220, 2009, Xe tải lối đi hẹp

  Jungheinrich EJD 220 Betriebsstd 1509General grade (1 min - 5 max): 4, Power type: Electric, Maximum lift capacity: 2000, Distance of centre of gravity: No, Maximum lift height: 166, Free lift: No, Drive height: 126, Lift mast: Duplex, Fork length: 120

  Xe tải lối đi hẹp
  2009 1.509 h
  Đức

  115.516.598 VND
 • Jungheinrich EJC 110, 2007, Xe tải lối đi hẹp

  Jungheinrich EJC 110 Batterie 2015General grade (1 min - 5 max): 5, Power type: Electric, Maximum lift capacity: 1000, Distance of centre of gravity: No, Maximum lift height: 250, Free lift: No, Drive height: 170, Lift mast: Duplex, Fork length: 115

  Xe tải lối đi hẹp
  2007
  Đức

  94.025.138 VND
 • Jungheinrich EMC B 10, 2013, Xe tải lối đi hẹp

  Jungheinrich EMC B 10General grade (1 min - 5 max): 5, Power type: Electric, Maximum lift capacity: 1000, Distance of centre of gravity: No, Maximum lift height: 154, Free lift: No, Lift mast: Duplex, Fork length: 110

  Xe tải lối đi hẹp
  2013
  Đức

  40.296.488 VND
 • Jungheinrich EJC Z 14, 2007, Xe tải lối đi hẹp

  Jungheinrich EJC Z 14 Betriebsstd 2326General grade (1 min - 5 max): 4, Power type: Electric, Maximum lift capacity: 1400, Distance of centre of gravity: No, Maximum lift height: 430, Free lift: No, Drive height: 190, Lift mast: Triplex

  Xe tải lối đi hẹp
  2007 2.326 h
  Đức

  158.499.518 VND
 • Jungheinrich EJD 220, 2006, Xe tải lối đi hẹp

  Jungheinrich EJD 220 Betriebsstd 3353General grade (1 min - 5 max): 4, Power type: Electric, Maximum lift capacity: 2000, Distance of centre of gravity: No, Maximum lift height: 166, Free lift: No, Drive height: 126, Lift mast: Duplex, Fork length: 120

  Xe tải lối đi hẹp
  2006 3.353 h
  Đức

  102.084.435 VND
 • Jungheinrich EJD 220, 2012, Xe tải lối đi hẹp

  Jungheinrich EJD 220 Betriebsstd 4680General grade (1 min - 5 max): 4, Power type: Electric, Maximum lift capacity: 2000, Distance of centre of gravity: No, Maximum lift height: 205, Free lift: No, Drive height: 126, Lift mast: Triplex

  Xe tải lối đi hẹp
  2012 4.680 h
  Đức

  102.084.435 VND
 • Jungheinrich EJD 220, 2007, Xe tải lối đi hẹp

  Jungheinrich EJD 220 Batterie 2017General grade (1 min - 5 max): 5, Power type: Electric, Maximum lift capacity: 2000, Distance of centre of gravity: No, Maximum lift height: 201, Free lift: No, Drive height: 142, Lift mast: Duplex

  Xe tải lối đi hẹp
  2007 2.328 h
  Đức

  115.516.598 VND
 • Jungheinrich EJD 220, 2012, Xe tải lối đi hẹp

  Jungheinrich EJD 220 Betriebsstd 5098General grade (1 min - 5 max): 4, Power type: Electric, Maximum lift capacity: 2000, Distance of centre of gravity: No, Maximum lift height: 205, Free lift: No, Drive height: 146, Lift mast: Duplex, Fork length: 120

  Xe tải lối đi hẹp
  2012 5.098 h
  Đức

  94.025.138 VND
 • Jungheinrich EJE 22, 2007, Xe tải lối đi hẹp

  Jungheinrich EJE 220 Betriebsstd 4999General grade (1 min - 5 max): 4, Power type: Electric, Maximum lift capacity: 2000, Distance of centre of gravity: No, Free lift: No, Lift mast: Other, Fork length: 115

  Xe tải lối đi hẹp
  2007 4.999 h
  Đức

  42.982.920 VND
 • Jungheinrich EJD 220, 2012, Xe tải lối đi hẹp

  Jungheinrich EJD 220 Betriebsstd 495General grade (1 min - 5 max): 5, Power type: Electric, Maximum lift capacity: 2000, Distance of centre of gravity: No, Maximum lift height: 166, Free lift: No, Drive height: 126, Lift mast: Duplex, Fork length: 120

  Xe tải lối đi hẹp
  2012 495 h
  Đức

  120.889.463 VND
 • Jungheinrich EJC 112, 2004, Xe tải lối đi hẹp

  Jungheinrich EJC 112 Betriebsstd 7612General grade (1 min - 5 max): 4, Power type: Electric, Maximum lift capacity: 1400, Distance of centre of gravity: No, Maximum lift height: 290, Free lift: No, Drive height: 190, Lift mast: Duplex, Fork length: 115

  Xe tải lối đi hẹp
  2004 7.612 h
  Đức

  73.876.894 VND
 • Jungheinrich EJD 220, 2015, Xe tải lối đi hẹp

  Jungheinrich EJD 220 Betriebsstd 3454General grade (1 min - 5 max): 4, Power type: Electric, Maximum lift capacity: 2000, Distance of centre of gravity: No, Maximum lift height: 201, Free lift: No, Drive height: 126, Lift mast: Duplex, Fork length: 120

  Xe tải lối đi hẹp
  2015 3.454 h
  Đức

  120.889.463 VND
 • Jungheinrich EMC B 10, 2013, Xe tải lối đi hẹp

  Jungheinrich EMC B 10General grade (1 min - 5 max): 5, Power type: Electric, Maximum lift capacity: 1000, Distance of centre of gravity: No, Maximum lift height: 154, Free lift: No, Drive height: No, Lift mast: Duplex, Fork length: 110

  Xe tải lối đi hẹp
  2013
  Đức

  59.101.515 VND
 • Jungheinrich EMC B 10, 2013, Xe tải lối đi hẹp

  Jungheinrich EMC B 10General grade (1 min - 5 max): 5, Power type: Electric, Maximum lift capacity: 1000, Distance of centre of gravity: No, Maximum lift height: 154, Free lift: No, Lift mast: Duplex, Fork length: 110

  Xe tải lối đi hẹp
  2013
  Đức

  40.296.488 VND
 • Jungheinrich EJD 220, 2012, Xe tải lối đi hẹp

  Jungheinrich EJD 220 Betriebsstd 6910General grade (1 min - 5 max): 4, Power type: Electric, Maximum lift capacity: 2000, Distance of centre of gravity: No, Maximum lift height: 205, Free lift: No, Drive height: 126, Lift mast: Triplex

  Xe tải lối đi hẹp
  2012 6.910 h
  Đức

  85.965.840 VND
 • Jungheinrich EJD 220, 2011, Xe tải lối đi hẹp

  Jungheinrich EJD 220 Betriebsstd 6330General grade (1 min - 5 max): 4, Power type: Electric, Maximum lift capacity: 2000, Distance of centre of gravity: No, Maximum lift height: 200, Free lift: No, Drive height: 126, Lift mast: Triplex

  Xe tải lối đi hẹp
  2011 6.330 h
  Đức

  88.652.273 VND
 • Jungheinrich EJD 220, 2013, Xe tải lối đi hẹp

  Jungheinrich EJD 220 Batterie 2015General grade (1 min - 5 max): 4, Power type: Electric, Maximum lift capacity: 2000, Distance of centre of gravity: No, Maximum lift height: 200, Free lift: No, Lift mast: Triplex, Fork length: 120

  Xe tải lối đi hẹp
  2013 6.997 h
  Đức

  88.652.273 VND