Số quảng cáo: 152

Xe tải Diesel đã qua sử dụng từ Vương quốc Liên hiệp Anh và Bắc Ireland

quảng cáo/trang
 • Svetruck 50-120, 2008, Xe tải Diesel

  Svetruck 50-120Maximum lift capacity: 50000

  Xe tải Diesel
  2008
  Vương quốc Liên hiệp Anh và Bắc Ireland, hull
  trong 24h

  POA
 • Komatsu FD 25, 1995, Xe tải Diesel

  Komatsu FD25TGeneral grade (1 min - 5 max): 4, Maximum lift capacity: 2500, Maximum lift height: 430, Free lift: No, Lift mast: Triplex, Distance of centre of gravity: 50

  Xe tải Diesel
  1995 5.400 h
  Vương quốc Liên hiệp Anh và Bắc Ireland
  trong 24h

  115.777.808 VND
 • SMV SL 32-1200, 2009, Xe tải Diesel

  SMV 32-1200BMaximum lift capacity: 32000

  Xe tải Diesel
  2009 12.116 h
  Vương quốc Liên hiệp Anh và Bắc Ireland, hull
  trong 24h

  POA
 • Kalmar DCB 32 RoRo, 2001, Xe tải Diesel

  Kalmar DCB 32 RoRoMaximum lift capacity: 32000

  Xe tải Diesel
  2001 6.781 h
  Vương quốc Liên hiệp Anh và Bắc Ireland, hull
  trong 24h

  3.087.632.264 VND
 • SMV SL 32-1200, 2009, Xe tải Diesel

  SMV 32-1200BMaximum lift capacity: 32000

  Xe tải Diesel
  2009 10.867 h
  Vương quốc Liên hiệp Anh và Bắc Ireland, hull
  trong 24h

  POA
 • Toyota 8 FD F 30, 2016, Xe tải Diesel

  Toyota 8FDF30General grade (1 min - 5 max): 5, Maximum lift capacity: 4x2, Maximum lift height: 500, Free lift: No, Lift mast: Simplex, Distance of centre of gravity: 50

  Xe tải Diesel
  2016 1.800 h
  Vương quốc Liên hiệp Anh và Bắc Ireland
  trong 7 ngày

  492.454.593 VND
 • TCM FD30-E1, 2013, Xe tải Diesel

  TCM FD30-E1General grade (1 min - 5 max): 4, Maximum lift capacity: 4x2, Maximum lift height: 400, Free lift: No, Lift mast: Simplex, Distance of centre of gravity: 50

  Xe tải Diesel
  2013 4.646 h
  Vương quốc Liên hiệp Anh và Bắc Ireland
  trong 7 ngày

  270.148.220 VND
 • Hyster H 2.50 XM, 1997, Xe tải Diesel

  Hyster H2.50XMGeneral grade (1 min - 5 max): 4, Maximum lift capacity: 2500, Maximum lift height: 495, Free lift: No, Lift mast: Triplex, Distance of centre of gravity: 50

  Xe tải Diesel
  1997 12.000 h
  Vương quốc Liên hiệp Anh và Bắc Ireland
  trong 7 ngày

  115.777.808 VND
 • TCM FHD18Z8, 2001, Xe tải Diesel

  TCM FHD18Z8General grade (1 min - 5 max): 4, Maximum lift capacity: 1800, Maximum lift height: 450, Free lift: No, Lift mast: Simplex, Distance of centre of gravity: 50

  Xe tải Diesel
  2001 15.000 h
  Vương quốc Liên hiệp Anh và Bắc Ireland
  trong 7 ngày

  108.043.061 VND
 • Kalmar DCE 55-6 HM, 2005, Xe tải Diesel

  Kalmar DCE55-6HMGeneral grade (1 min - 5 max): 4, Maximum lift capacity: 5500, Maximum lift height: 400, Free lift: No, Lift mast: Simplex, Distance of centre of gravity: 60

  Xe tải Diesel
  2005 529 h
  Vương quốc Liên hiệp Anh và Bắc Ireland
  trong 7 ngày

  223.820.870 VND
 • Dantruck 8009, 2000, Xe tải Diesel

  Dantruck 8009DDGeneral grade (1 min - 5 max): 4, Maximum lift capacity: 8000, Maximum lift height: 450, Free lift: No, Lift mast: Triplex, Distance of centre of gravity: 60, Drive height: 249

  Xe tải Diesel
  2000 4.727 h
  Vương quốc Liên hiệp Anh và Bắc Ireland
  trong 7 ngày

  307.199.282 VND
 • TCM FD25, 2008, Xe tải Diesel

  TCM FD25T3General grade (1 min - 5 max): 4, Maximum lift capacity: 2500, Maximum lift height: 300, Free lift: No, Lift mast: Simplex, Distance of centre of gravity: 50

  Xe tải Diesel
  2008 9.000 h
  Vương quốc Liên hiệp Anh và Bắc Ireland
  trong 7 ngày

  183.686.726 VND
 • Komatsu FD18T-20R, 2007, Xe tải Diesel

  Komatsu FD18T-20RGeneral grade (1 min - 5 max): 4, Maximum lift capacity: 1800, Maximum lift height: 450, Free lift: No, Lift mast: Triplex, Distance of centre of gravity: 50

  Xe tải Diesel
  2007 6.600 h
  Vương quốc Liên hiệp Anh và Bắc Ireland
  trong 7 ngày

  177.520.564 VND
 • Nissan DF05A70U, 2004, Xe tải Diesel

  Nissan DF05A70UGeneral grade (1 min - 5 max): 4, Maximum lift capacity: 7000, Maximum lift height: 550, Free lift: No, Lift mast: Simplex, Distance of centre of gravity: 60

  Xe tải Diesel
  2004 4.426 h
  Vương quốc Liên hiệp Anh và Bắc Ireland
  trong 7 ngày

  245.456.526 VND
 • Kalmar DCE 100-6, 2007, Xe tải Diesel

  Kalmar DCE100-6General grade (1 min - 5 max): 4, Maximum lift capacity: 10000, Maximum lift height: 500, Free lift: No, Lift mast: Simplex, Distance of centre of gravity: 60

  Xe tải Diesel
  2007 5.026 h
  Vương quốc Liên hiệp Anh và Bắc Ireland
  trong 7 ngày

  523.312.449 VND
 • Yale GDP50VX, 2006, Xe tải Diesel

  Yale GDP50VXGeneral grade (1 min - 5 max): 4, Maximum lift capacity: 5000, Maximum lift height: 560, Free lift: No, Lift mast: Triplex, Distance of centre of gravity: 50

  Xe tải Diesel
  2006 4.772 h
  Vương quốc Liên hiệp Anh và Bắc Ireland
  trong 7 ngày

  397.771.550 VND
 • Toyota 42-7 FD 40, 2013, Xe tải Diesel

  Toyota 42-7FD40General grade (1 min - 5 max): 4, Maximum lift capacity: 4500, Maximum lift height: 400, Free lift: No, Lift mast: Duplex, Distance of centre of gravity: 50

  Xe tải Diesel
  2013 20.700 h
  Vương quốc Liên hiệp Anh và Bắc Ireland
  trong 7 ngày

  399.826.938 VND
 • Hyster H 30 FT, 2012, Xe tải Diesel

  Hyster H3.0FTGeneral grade (1 min - 5 max): 4, Maximum lift capacity: 4x2, Maximum lift height: 310, Free lift: 220, Lift mast: Duplex, Distance of centre of gravity: 50

  Xe tải Diesel
  2012 3.360 h
  Vương quốc Liên hiệp Anh và Bắc Ireland
  trong 7 ngày

  245.456.526 VND
 • Nissan 50, 1999, Xe tải Diesel

  Nissan DF05A50UGeneral grade (1 min - 5 max): 4, Maximum lift capacity: 5000, Maximum lift height: 400, Free lift: No, Lift mast: Triplex, Distance of centre of gravity: 50, Drive height: 240

  Xe tải Diesel
  1999 7.309 h
  Vương quốc Liên hiệp Anh và Bắc Ireland
  trong 7 ngày

  214.571.626 VND
 • Kalmar DCD 70-6, 2000, Xe tải Diesel

  Kalmar DCD 70-6General grade (1 min - 5 max): 4, Maximum lift capacity: 7000, Maximum lift height: 450, Free lift: No, Lift mast: Simplex, Distance of centre of gravity: 50

  Xe tải Diesel
  2000 11.000 h
  Vương quốc Liên hiệp Anh và Bắc Ireland
  trong 7 ngày

  307.199.282 VND