Số quảng cáo: 53

Linde xe tải Diesel đã qua sử dụng từ Vương quốc Liên hiệp Anh và Bắc Ireland

quảng cáo/trang
 • Linde H25D, 2012, Xe tải Diesel

  Linde H25D-01 392General grade (1 min - 5 max): 4, Maximum lift capacity: 2500, Maximum lift height: 548, Free lift: No, Lift mast: Triplex, Fork carriage: No, Tyre type: Super elastic, Drive height: 245

  Xe tải Diesel
  2012 20.839 h
  Vương quốc Liên hiệp Anh và Bắc Ireland

  266.689.408 VND
 • Linde H80D900, 2009, Xe tải Diesel

  Linde H80D-900 396General grade (1 min - 5 max): 5, Maximum lift capacity: 8000, Maximum lift height: 600, Free lift: No, Lift mast: Duplex, Fork carriage: No, Tyre type: Super elastic, Drive height: 437

  Xe tải Diesel
  2009 14.828 h
  Vương quốc Liên hiệp Anh và Bắc Ireland

  1.015.071.267 VND
 • Linde H20D, 2012, Xe tải Diesel

  Linde H20D-01Maximum lift capacity: 2000, Maximum lift height: 455, Free lift: No, Lift mast: Duplex

  Xe tải Diesel
  2012
  Vương quốc Liên hiệp Anh và Bắc Ireland

  315.378.575 VND
 • Linde H18D-01 391, 2011, Xe tải Diesel

  Linde H18D-01 391General grade (1 min - 5 max): 4, Maximum lift capacity: 1800, Maximum lift height: 425, Free lift: No, Lift mast: Duplex, Fork carriage: No, Tyre type: Super elastic, Drive height: 270, Engine: diesel, Front tyres remaining: 50%%, Rear tyres remaining : 60%%

  Xe tải Diesel
  2011 12.266 h
  Vương quốc Liên hiệp Anh và Bắc Ireland

  284.122.087 VND
 • Linde H50D, 2013, Xe tải Diesel

  Linde H50D-02 394General grade (1 min - 5 max): 5, Maximum lift capacity: 5000, Maximum lift height: 470, Free lift: No, Lift mast: Triplex, Fork carriage: No, Tyre type: Super elastic, Drive height: 240

  Xe tải Diesel
  2013 6.618 h
  Vương quốc Liên hiệp Anh và Bắc Ireland

  946.258.060 VND
 • Linde H30, 2008, Xe tải Diesel

  Linde H30 393General grade (1 min - 5 max): 4, Maximum lift capacity: 4x2, Maximum lift height: 365, Free lift: No, Lift mast: Duplex, Fork carriage: No, Drive height: 256.4

  Xe tải Diesel
  2008 10.259 h
  Vương quốc Liên hiệp Anh và Bắc Ireland

  335.502.615 VND
 • Linde H30D, 2004, Xe tải Diesel

  Linde H30D 393General grade (1 min - 5 max): 4, Maximum lift capacity: 4x2, Maximum lift height: 467, Free lift: No, Lift mast: Triplex, Fork carriage: No, Tyre type: Super elastic, Drive height: 222.2

  Xe tải Diesel
  2004 13.485 h
  Vương quốc Liên hiệp Anh và Bắc Ireland

  284.122.087 VND
 • Linde H30D, 2010, Xe tải Diesel

  Linde H30D-01 393General grade (1 min - 5 max): 4, Maximum lift capacity: 4x2, Maximum lift height: 305, Free lift: No, Lift mast: Duplex, Fork carriage: No, Tyre type: Super elastic, Drive height: 226, Front tyres remaining: 95%%, Rear tyres remaining : 25%%

  Xe tải Diesel
  2010 9.815 h
  Vương quốc Liên hiệp Anh và Bắc Ireland

  404.315.823 VND
 • Linde H70D, 2000, Xe tải Diesel

  Linde H70DGeneral grade (1 min - 5 max): 4, Maximum lift capacity: 7000, Maximum lift height: 450, Free lift: No, Lift mast: Simplex, Distance of centre of gravity: No

  Xe tải Diesel
  2000 6.900 h
  Vương quốc Liên hiệp Anh và Bắc Ireland

  263.882.759 VND
 • Linde H30D, 2012, Xe tải Diesel

  Linde H30D-01 393General grade (1 min - 5 max): 5, Maximum lift capacity: 4x2, Maximum lift height: 550, Free lift: No, Lift mast: Triplex, Fork carriage: No, Tyre type: Super elastic, Drive height: 248

  Xe tải Diesel
  2012 16.758 h
  Vương quốc Liên hiệp Anh và Bắc Ireland

  456.002.187 VND
 • Linde H25D, 2012, Xe tải Diesel

  Linde H25D-01Maximum lift capacity: 2500, Maximum lift height: 455, Free lift: No, Lift mast: Duplex

  Xe tải Diesel
  2012
  Vương quốc Liên hiệp Anh và Bắc Ireland

  353.608.135 VND
 • Linde H20D, 2012, Xe tải Diesel

  Linde H20D-01 391General grade (1 min - 5 max): 4, Maximum lift capacity: 2000, Maximum lift height: 385, Free lift: No, Lift mast: Duplex, Fork carriage: No, Tyre type: Super elastic, Drive height: 250, Engine: diesel, Front tyres remaining: 15%%, Rear tyres remaining : 90%%

  Xe tải Diesel
  2012 11.528 h
  Vương quốc Liên hiệp Anh và Bắc Ireland

  266.689.408 VND
 • Linde H25D, 2012, Xe tải Diesel

  Linde H25D-01 392General grade (1 min - 5 max): 4, Maximum lift capacity: 2500, Maximum lift height: 548, Free lift: No, Lift mast: Triplex, Fork carriage: No, Tyre type: Super elastic, Drive height: 245

  Xe tải Diesel
  2012 16.460 h
  Vương quốc Liên hiệp Anh và Bắc Ireland

  318.375.773 VND
 • Linde H50D, 2005, Xe tải Diesel

  Linde H50DGeneral grade (1 min - 5 max): 5, Maximum lift capacity: 5000, Maximum lift height: 450, Free lift: No, Lift mast: Simplex, Distance of centre of gravity: No

  Xe tải Diesel
  2005 7.000 h
  Vương quốc Liên hiệp Anh và Bắc Ireland

  209.549.955 VND
 • Linde H25D, 2012, Xe tải Diesel

  Linde H25D-01Maximum lift capacity: 2500, Maximum lift height: 455, Free lift: No, Lift mast: Duplex

  Xe tải Diesel
  2012
  Vương quốc Liên hiệp Anh và Bắc Ireland

  353.608.135 VND
 • Linde H45D, 2009, Xe tải Diesel

  Linde H45D 394General grade (1 min - 5 max): 4, Maximum lift capacity: 4500, Maximum lift height: 410, Free lift: No, Lift mast: Duplex, Fork carriage: No, Tyre type: Super elastic, Drive height: 289

  Xe tải Diesel
  2009 9.440 h
  Vương quốc Liên hiệp Anh và Bắc Ireland

  335.502.615 VND
 • Linde H20D, 2011, Xe tải Diesel

  Linde H20D-01 392General grade (1 min - 5 max): 5, Maximum lift capacity: 2000, Maximum lift height: 470, Free lift: No, Lift mast: Triplex, Fork carriage: No, Tyre type: Super elastic, Drive height: 216, Engine: diesel, Front tyres remaining: 75%%, Rear tyres remaining : 55%%

  Xe tải Diesel
  2011 11.858 h
  Vương quốc Liên hiệp Anh và Bắc Ireland

  284.122.087 VND
 • Linde H40D, 2009, Xe tải Diesel

  Linde H40DMaximum lift capacity: 4000, Maximum lift height: 400, Free lift: No, Lift mast: Triplex

  Xe tải Diesel
  2009
  Vương quốc Liên hiệp Anh và Bắc Ireland

  630.787.734 VND
 • Linde H25D, 2012, Xe tải Diesel

  Linde H25D-01 392General grade (1 min - 5 max): 4, Maximum lift capacity: 2500, Maximum lift height: 548, Free lift: No, Lift mast: Triplex, Fork carriage: No, Tyre type: Super elastic, Drive height: 245

  Xe tải Diesel
  2012 12.592 h
  Vương quốc Liên hiệp Anh và Bắc Ireland

  335.502.615 VND
 • Linde H25D, 2005, Xe tải Diesel

  Linde H25D 392General grade (1 min - 5 max): 4, Maximum lift capacity: 2500, Maximum lift height: 455, Free lift: No, Lift mast: Duplex, Fork carriage: No, Tyre type: Super elastic, Drive height: 287

  Xe tải Diesel
  2005 11.957 h
  Vương quốc Liên hiệp Anh và Bắc Ireland

  232.435.723 VND