Số quảng cáo: 46

Linde xe tải Diesel đã qua sử dụng từ Vương quốc Liên hiệp Anh và Bắc Ireland

quảng cáo/trang
 • Linde H25D, 2012, Xe tải Diesel

  Linde H25D-01 392General grade (1 min - 5 max): 4, Maximum lift capacity: 2500, Maximum lift height: 548, Free lift: No, Lift mast: Triplex, Fork carriage: No, Tyre type: Super elastic, Drive height: 245

  Xe tải Diesel
  2012 20.839 h
  Vương quốc Liên hiệp Anh và Bắc Ireland

  279.504.514 VND
 • Linde H80D900, 2009, Xe tải Diesel

  Linde H80D-900 396General grade (1 min - 5 max): 5, Maximum lift capacity: 8000, Maximum lift height: 600, Free lift: No, Lift mast: Duplex, Fork carriage: No, Tyre type: Super elastic, Drive height: 437

  Xe tải Diesel
  2009 14.828 h
  Vương quốc Liên hiệp Anh và Bắc Ireland

  998.574.253 VND
 • Linde H30D-03, 2002, Xe tải Diesel

  Linde H30D-03Maximum lift capacity: 4x2, Maximum lift height: 470, Free lift: No, Lift mast: Triplex

  Xe tải Diesel
  2002
  Vương quốc Liên hiệp Anh và Bắc Ireland

  244.453.625 VND
 • Linde H30D, 1995, Xe tải Diesel

  Linde H30D-01Maximum lift capacity: 4x2, Maximum lift height: 370, Free lift: No, Lift mast: Duplex

  Xe tải Diesel
  1995
  Vương quốc Liên hiệp Anh và Bắc Ireland

  131.628.875 VND
 • Linde H18D-01 391, 2011, Xe tải Diesel

  Linde H18D-01 391General grade (1 min - 5 max): 4, Maximum lift capacity: 1800, Maximum lift height: 425, Free lift: No, Lift mast: Duplex, Fork carriage: No, Tyre type: Super elastic, Drive height: 270, Engine: diesel, Front tyres remaining: 50%%, Rear tyres remaining : 60%%

  Xe tải Diesel
  2011 12.266 h
  Vương quốc Liên hiệp Anh và Bắc Ireland

  279.504.514 VND
 • Linde H50D, 2013, Xe tải Diesel

  Linde H50D-02 394General grade (1 min - 5 max): 5, Maximum lift capacity: 5000, Maximum lift height: 470, Free lift: No, Lift mast: Triplex, Fork carriage: No, Tyre type: Super elastic, Drive height: 240

  Xe tải Diesel
  2013 6.618 h
  Vương quốc Liên hiệp Anh và Bắc Ireland

  930.879.403 VND
 • Linde H30, 2008, Xe tải Diesel

  Linde H30 393General grade (1 min - 5 max): 4, Maximum lift capacity: 4x2, Maximum lift height: 365, Free lift: No, Lift mast: Duplex, Fork carriage: No, Drive height: 256.4

  Xe tải Diesel
  2008 10.259 h
  Vương quốc Liên hiệp Anh và Bắc Ireland

  330.050.002 VND
 • Linde H30D, 2010, Xe tải Diesel

  Linde H30D-01 393General grade (1 min - 5 max): 4, Maximum lift capacity: 4x2, Maximum lift height: 305, Free lift: No, Lift mast: Duplex, Fork carriage: No, Tyre type: Super elastic, Drive height: 226, Front tyres remaining: 95%%, Rear tyres remaining : 25%%

  Xe tải Diesel
  2010 9.815 h
  Vương quốc Liên hiệp Anh và Bắc Ireland

  397.744.851 VND
 • Linde H70D, 2000, Xe tải Diesel

  Linde H70DGeneral grade (1 min - 5 max): 4, Maximum lift capacity: 7000, Maximum lift height: 450, Free lift: No, Lift mast: Simplex, Distance of centre of gravity: No

  Xe tải Diesel
  2000 6.900 h
  Vương quốc Liên hiệp Anh và Bắc Ireland

  260.557.089 VND
 • Linde H50D, 2005, Xe tải Diesel

  Linde H50DGeneral grade (1 min - 5 max): 5, Maximum lift capacity: 5000, Maximum lift height: 450, Free lift: No, Lift mast: Simplex, Distance of centre of gravity: No

  Xe tải Diesel
  2005 7.000 h
  Vương quốc Liên hiệp Anh và Bắc Ireland

  206.909.032 VND
 • Linde H20D, 2012, Xe tải Diesel

  Linde H20D-01 391General grade (1 min - 5 max): 4, Maximum lift capacity: 2000, Maximum lift height: 385, Free lift: No, Lift mast: Duplex, Fork carriage: No, Tyre type: Super elastic, Drive height: 250, Engine: diesel, Front tyres remaining: 15%%, Rear tyres remaining : 90%%

  Xe tải Diesel
  2012 11.528 h
  Vương quốc Liên hiệp Anh và Bắc Ireland

  262.355.152 VND
 • Linde H25D, 2012, Xe tải Diesel

  Linde H25D-01 392General grade (1 min - 5 max): 4, Maximum lift capacity: 2500, Maximum lift height: 548, Free lift: No, Lift mast: Triplex, Fork carriage: No, Tyre type: Super elastic, Drive height: 245

  Xe tải Diesel
  2012 16.460 h
  Vương quốc Liên hiệp Anh và Bắc Ireland

  313.201.506 VND
 • Linde H45D, 2009, Xe tải Diesel

  Linde H45D 394General grade (1 min - 5 max): 4, Maximum lift capacity: 4500, Maximum lift height: 410, Free lift: No, Lift mast: Duplex, Fork carriage: No, Tyre type: Super elastic, Drive height: 289

  Xe tải Diesel
  2009 9.440 h
  Vương quốc Liên hiệp Anh và Bắc Ireland

  330.050.002 VND
 • Linde H20D, 2011, Xe tải Diesel

  Linde H20D-01 392General grade (1 min - 5 max): 5, Maximum lift capacity: 2000, Maximum lift height: 470, Free lift: No, Lift mast: Triplex, Fork carriage: No, Tyre type: Super elastic, Drive height: 216, Engine: diesel, Front tyres remaining: 75%%, Rear tyres remaining : 55%%

  Xe tải Diesel
  2011 11.858 h
  Vương quốc Liên hiệp Anh và Bắc Ireland

  279.504.514 VND
 • Linde H25D, 2012, Xe tải Diesel

  Linde H25D-01 392General grade (1 min - 5 max): 4, Maximum lift capacity: 2500, Maximum lift height: 548, Free lift: No, Lift mast: Triplex, Fork carriage: No, Tyre type: Super elastic, Drive height: 245

  Xe tải Diesel
  2012 12.592 h
  Vương quốc Liên hiệp Anh và Bắc Ireland

  364.047.859 VND
 • Linde H25D, 2005, Xe tải Diesel

  Linde H25D 392General grade (1 min - 5 max): 4, Maximum lift capacity: 2500, Maximum lift height: 455, Free lift: No, Lift mast: Duplex, Fork carriage: No, Tyre type: Super elastic, Drive height: 287

  Xe tải Diesel
  2005 11.957 h
  Vương quốc Liên hiệp Anh và Bắc Ireland

  228.658.160 VND
 • Linde H20D, 2011, Xe tải Diesel

  Linde H20D-01 392General grade (1 min - 5 max): 5, Maximum lift capacity: 2000, Maximum lift height: 470, Free lift: No, Lift mast: Triplex, Fork carriage: No, Tyre type: Super elastic, Drive height: 216, Engine: diesel, Front tyres remaining: 35%%, Rear tyres remaining : 75%%

  Xe tải Diesel
  2011 10.070 h
  Vương quốc Liên hiệp Anh và Bắc Ireland

  279.504.514 VND
 • Linde H35D, 2014, Xe tải Diesel

  Linde H35D 393General grade (1 min - 5 max): 5, Maximum lift capacity: 3500, Maximum lift height: 300, Free lift: No, Lift mast: Duplex / free lift, Fork carriage: No, Tyre type: Super elastic, Drive height: 240

  Xe tải Diesel
  2014 6.820 h
  Vương quốc Liên hiệp Anh và Bắc Ireland

  550.283.913 VND
 • Linde H50D, 2011, Xe tải Diesel

  Linde H50D-01 394General grade (1 min - 5 max): 5, Maximum lift capacity: 5000, Maximum lift height: 320, Free lift: No, Lift mast: Duplex, Fork carriage: No, Tyre type: Super elastic, Drive height: 248

  Xe tải Diesel
  2011 7.985 h
  Vương quốc Liên hiệp Anh và Bắc Ireland

  668.524.251 VND
 • Linde terberg king lifter forklift, 2014, Xe tải Diesel

  Linde terberg king lifter forkliftMaximum lift capacity: 2500, Maximum lift height: 360, Lift mast: Duplex, Fork carriage: Sideshifter, Cabin: Overhead guard, Transmission: hydrostatic, Engine: yanmar, No. of steering wheels: Yes, No. of drive wheels: Yes

  Xe tải Diesel
  2014 268 h
  Vương quốc Liên hiệp Anh và Bắc Ireland, carr house farm, slingsby, york, yo624ax

  376.082.499 VND