Số quảng cáo: 53

Hangcha xe tải Diesel đã qua sử dụng từ Pháp

quảng cáo/trang
 • Hangcha XF 25 D, 2018, Xe tải Diesel

  Hangcha XF25DMaximum lift capacity: 2500, Maximum lift height: 450

  Xe tải Diesel
  2018
  Pháp, Senlis
  trong 24h

  471.737.549 VND
 • Hangcha XF 25 D, 2018, Xe tải Diesel

  Hangcha XF25DMaximum lift capacity: 2500, Maximum lift height: 360

  Xe tải Diesel
  2018
  Pháp, Senlis
  trong 24h

  503.168.809 VND
 • Hangcha XF 25 D, 2018, Xe tải Diesel

  Hangcha XF25DMaximum lift capacity: 2500, Maximum lift height: 450

  Xe tải Diesel
  2018
  Pháp, Senlis
  trong 7 ngày

  POA
 • Hangcha XF 30 D, 2018, Xe tải Diesel

  Hangcha XF30DMaximum lift capacity: 4x2, Maximum lift height: 450

  Xe tải Diesel
  2018
  Pháp, Senlis
  trong 7 ngày

  POA
 • Hangcha XF 25 D, 2018, Xe tải Diesel

  Hangcha XF25DMaximum lift capacity: 2500, Maximum lift height: 360

  Xe tải Diesel
  2018
  Pháp, Senlis
  trong 7 ngày

  POA
 • Hangcha XF 18 D, 2018, Xe tải Diesel

  Hangcha XF18DMaximum lift capacity: 1800, Maximum lift height: 360

  Xe tải Diesel
  2018
  Pháp, Senlis
  trong 7 ngày

  447.156.691 VND
 • Hangcha XF 25 D, 2018, Xe tải Diesel

  Hangcha XF25DMaximum lift capacity: 2500, Maximum lift height: 450

  Xe tải Diesel
  2018
  Pháp, Senlis
  trong 7 ngày

  POA
 • Hangcha XF 35 D, 2018, Xe tải Diesel

  Hangcha XF35DMaximum lift capacity: 3500, Maximum lift height: 450

  Xe tải Diesel
  2018
  Pháp
  trong 7 ngày

  POA
 • Hangcha XF 35 D, 2018, Xe tải Diesel

  Hangcha XF35DMaximum lift capacity: 3500, Maximum lift height: 450

  Xe tải Diesel
  2018
  Pháp
  trong 7 ngày

  POA
 • Hangcha XF80D, 2018, Xe tải Diesel

  Hangcha XF80DMaximum lift capacity: 8000, Maximum lift height: 330

  Xe tải Diesel
  2018
  Pháp, Senlis
  trong 7 ngày

  POA
 • Hangcha XF 30 D, 2018, Xe tải Diesel

  Hangcha XF30DMaximum lift capacity: 4x2, Maximum lift height: 450

  Xe tải Diesel
  2018 7 h
  Pháp, Senlis
  trong 7 ngày

  564.016.505 VND
 • Hangcha XF 30 D, 2013, Xe tải Diesel

  Hangcha XF30DGeneral grade (1 min - 5 max): 5, Maximum lift capacity: 4x2, Maximum lift height: 496

  Xe tải Diesel
  2013 707 h
  Pháp, Senlis

  362.668.389 VND
 • Hangcha XF120D, 2018, Xe tải Diesel

  Hangcha XF120DMaximum lift capacity: 12000, Maximum lift height: 450

  Xe tải Diesel
  2018
  Pháp, Senlis

  POA
 • Hangcha R25 D, 2009, Xe tải Diesel

  Hangcha R25DGeneral grade (1 min - 5 max): 5, Maximum lift capacity: 2500, Maximum lift height: 497

  Xe tải Diesel
  2009 1.311 h
  Pháp, Senlis

  330.431.199 VND
 • Hangcha XF 18 D, 2018, Xe tải Diesel

  Hangcha XF18DMaximum lift capacity: 1800, Maximum lift height: 360

  Xe tải Diesel
  2018
  Pháp, Senlis

  447.156.691 VND
 • Hangcha XF 25 D, 2018, Xe tải Diesel

  Hangcha XF25DMaximum lift capacity: 2500, Maximum lift height: 550

  Xe tải Diesel
  2018
  Pháp, Senlis

  570.866.908 VND
 • Hangcha XF 30 D, 2018, Xe tải Diesel

  Hangcha XF30DMaximum lift capacity: 4x2, Maximum lift height: 450

  Xe tải Diesel
  2018
  Pháp, Senlis

  573.016.054 VND
 • Hangcha XF 35 D, 2018, Xe tải Diesel

  Hangcha XF35DMaximum lift capacity: 3500, Maximum lift height: 550

  Xe tải Diesel
  2018
  Pháp, Senlis

  POA
 • Hangcha XF 35 D, 2018, Xe tải Diesel

  Hangcha XF35DMaximum lift capacity: 3500, Maximum lift height: 360

  Xe tải Diesel
  2018
  Pháp, Senlis

  614.252.793 VND
 • Hangcha XF120D, 2018, Xe tải Diesel

  Hangcha XF120DMaximum lift capacity: 12000, Maximum lift height: 450

  Xe tải Diesel
  2018
  Pháp, Senlis

  2.211.739.885 VND