Số quảng cáo: 127

Xe nâng đã qua sử dụng từ Vương quốc Liên hiệp Anh và Bắc Ireland

quảng cáo/trang
 • Linde R16S, 2012, Xe nâng

  Linde R16SN-12General grade (1 min - 5 max): 5, Power type: Other, Maximum lift capacity: 1600, Maximum lift height: 670, Free lift: No, Drive height: 291, Lift mast: Triplex, Fork carriage: No, Fork length: No, Tyre type: Off-road, Battery voltage: No

  Xe nâng
  2012 10.088 h
  Vương quốc Liên hiệp Anh và Bắc Ireland
  trong 24h

  268.407.656 VND
 • Linde R16, 2004, Xe nâng

  Linde R16 115General grade (1 min - 5 max): 4, Power type: Other, Maximum lift capacity: 1600, Maximum lift height: 696, Free lift: No, Drive height: 292, Lift mast: Triplex, Fork carriage: No, Fork length: No, Tyre type: Off-road, Battery voltage: No

  Xe nâng
  2004 5.464 h
  Vương quốc Liên hiệp Anh và Bắc Ireland
  trong 7 ngày

  164.676.715 VND
 • Linde R16S, 2009, Xe nâng

  Linde R16S 115General grade (1 min - 5 max): 5, Power type: Other, Maximum lift capacity: 1600, Maximum lift height: 660, Free lift: No, Drive height: 275, Lift mast: Triplex, Fork carriage: No, Fork length: No, Tyre type: Off-road, Battery voltage: No

  Xe nâng
  2009 7.684 h
  Vương quốc Liên hiệp Anh và Bắc Ireland
  trong 7 ngày

  216.696.089 VND
 • Linde R16S, 2012, Xe nâng

  Linde R16SHD-12 115General grade (1 min - 5 max): 4, Power type: Other, Maximum lift capacity: 1600, Maximum lift height: Light trailer, Free lift: No, Drive height: 470, Lift mast: Triplex, Fork carriage: No, Tyre type: Off-road

  Xe nâng
  2012 17.528 h
  Vương quốc Liên hiệp Anh và Bắc Ireland
  trong 7 ngày

  268.407.656 VND
 • Crown ESR 5000, 2012, Xe nâng

  Crown ESR5000-16 OPT2General grade (1 min - 5 max): 5, Power type: Other, Maximum lift capacity: 1600, Maximum lift height: 990, Free lift: No, Drive height: 387, Lift mast: Triplex, Fork carriage: No, Tyre type: Off-road

  Xe nâng
  2012 4.649 h
  Vương quốc Liên hiệp Anh và Bắc Ireland
  trong 7 ngày

  259.789.061 VND
 • Linde R20S 115, 2009, Xe nâng

  Linde R20S 115General grade (1 min - 5 max): 5, Power type: Other, Maximum lift capacity: 2000, Maximum lift height: 755.5, Free lift: No, Drive height: 344, Lift mast: Triplex, Fork carriage: No, Tyre type: Off-road

  Xe nâng
  2009 3.417 h
  Vương quốc Liên hiệp Anh và Bắc Ireland
  trong 7 ngày

  268.407.656 VND
 • Linde R14, 2012, Xe nâng

  Linde R14SN-12 115General grade (1 min - 5 max): 5, Power type: Other, Maximum lift capacity: 1400, Maximum lift height: 629.5, Free lift: No, Drive height: 292, Lift mast: Triplex, Fork carriage: No, Tyre type: Off-road

  Xe nâng
  2012 7.873 h
  Vương quốc Liên hiệp Anh và Bắc Ireland
  trong 7 ngày

  233.933.278 VND
 • Linde R16S, 2010, Xe nâng

  Linde R16S-12 115General grade (1 min - 5 max): 4, Power type: Other, Maximum lift capacity: 1600, Maximum lift height: 670, Free lift: No, Drive height: 274.3, Lift mast: Triplex, Fork carriage: No

  Xe nâng
  2010 3.840 h
  Vương quốc Liên hiệp Anh và Bắc Ireland
  trong 7 ngày

  181.913.904 VND
 • Linde R16S, 2009, Xe nâng

  Linde R16SHD 115General grade (1 min - 5 max): 5, Power type: Other, Maximum lift capacity: 1600, Maximum lift height: 1150, Free lift: No, Drive height: 495, Lift mast: Triplex, Fork carriage: No, Tyre type: Off-road

  Xe nâng
  2009 14.401 h
  Vương quốc Liên hiệp Anh và Bắc Ireland
  trong 7 ngày

  251.170.467 VND
 • Linde R16S, 2012, Xe nâng

  Linde R16SHD-12General grade (1 min - 5 max): 4, Power type: Other, Maximum lift capacity: 1600, Maximum lift height: Light trailer, Free lift: No, Drive height: 469, Lift mast: Triplex, Fork carriage: No, Tyre type: Off-road

  Xe nâng
  2012 15.792 h
  Vương quốc Liên hiệp Anh và Bắc Ireland
  trong 7 ngày

  268.407.656 VND
 • Linde R16S, 2009, Xe nâng

  Linde R16SHD 115General grade (1 min - 5 max): 5, Power type: Other, Maximum lift capacity: 1600, Maximum lift height: 1150, Free lift: No, Drive height: 495, Lift mast: Triplex, Fork carriage: No, Tyre type: Off-road

  Xe nâng
  2009 13.920 h
  Vương quốc Liên hiệp Anh và Bắc Ireland
  trong 7 ngày

  251.170.467 VND
 • Linde R20S 115, 2003, Xe nâng

  Linde R20S 115General grade (1 min - 5 max): 3, Power type: Other, Maximum lift capacity: 2000, Maximum lift height: 1100, Free lift: No, Drive height: 493, Lift mast: Triplex, Fork carriage: No

  Xe nâng
  2003 25.281 h
  Vương quốc Liên hiệp Anh và Bắc Ireland
  trong 7 ngày

  164.676.715 VND
 • Linde R20 115, 2001, Xe nâng

  Linde R20 115General grade (1 min - 5 max): 4, Power type: Other, Maximum lift capacity: 2000, Maximum lift height: 440, Free lift: No, Drive height: 213, Lift mast: Triplex, Fork carriage: No, Tyre type: Off-road

  Xe nâng
  2001 4.771 h
  Vương quốc Liên hiệp Anh và Bắc Ireland
  trong 7 ngày

  129.894.531 VND
 • Crown ESR 5000, 2011, Xe nâng

  Crown ESR5000-14 OPT2General grade (1 min - 5 max): 4, Power type: Other, Maximum lift capacity: 1400, Maximum lift height: 534, Free lift: No, Drive height: 232, Lift mast: Triplex, Fork carriage: No, Tyre type: Off-road

  Xe nâng
  2011 7.349 h
  Vương quốc Liên hiệp Anh và Bắc Ireland

  181.913.904 VND
 • Jungheinrich ETM 12G-499DZ, 1997, Xe nâng

  Jungheinrich ETM 12G-499DZGeneral grade (1 min - 5 max): 4, Power type: Other, Maximum lift capacity: 4x4 / x 2 (tùy chọn), Maximum lift height: 505, Free lift: No, Drive height: 223, Lift mast: Triplex, Fork carriage: No, Tyre type: Off-road

  Xe nâng
  1997 3.069 h
  Vương quốc Liên hiệp Anh và Bắc Ireland

  95.420.153 VND
 • Crown ESR 5000, 2010, Xe nâng

  Crown ESR 5000-20 OPT3General grade (1 min - 5 max): 4, Power type: Other, Maximum lift capacity: 2000, Maximum lift height: 1143.5, Free lift: No, Drive height: 444, Lift mast: Triplex, Fork carriage: No, Tyre type: Off-road, Engine: electric

  Xe nâng
  2010 16.236 h
  Vương quốc Liên hiệp Anh và Bắc Ireland

  164.676.715 VND
 • Crown ESR 5000, 2010, Xe nâng

  Crown ESR5000-14 OPT3General grade (1 min - 5 max): 4, Power type: Other, Maximum lift capacity: 1400, Maximum lift height: 945, Free lift: No, Drive height: 368, Lift mast: Triplex, Fork carriage: No, Tyre type: Off-road

  Xe nâng
  2010 6.217 h
  Vương quốc Liên hiệp Anh và Bắc Ireland

  233.933.278 VND
 • Still FM14, 2000, Xe nâng

  Still FM14General grade (1 min - 5 max): 4, Power type: Other, Maximum lift capacity: 1400, Maximum lift height: 936, Free lift: No, Drive height: 383, Lift mast: Triplex, Fork carriage: No, Tyre type: Off-road, Engine: electric

  Xe nâng
  2000 9.467 h
  Vương quốc Liên hiệp Anh và Bắc Ireland

  129.894.531 VND
 • Jungheinrich ETV 16 G, 1997, Xe nâng

  Jungheinrich ETV16 G 770DZGeneral grade (1 min - 5 max): 4, Power type: Other, Maximum lift capacity: 1600, Maximum lift height: 770, Free lift: No, Drive height: 310, Lift mast: Triplex, Fork carriage: No, Tyre type: Off-road, Engine: electric

  Xe nâng
  1997 7.081 h
  Vương quốc Liên hiệp Anh và Bắc Ireland

  78.182.964 VND
 • Linde R20N 113, 2000, Xe nâng

  Linde R20N 113General grade (1 min - 5 max): 5, Power type: Other, Maximum lift capacity: 2000, Maximum lift height: 467, Free lift: No, Drive height: 248, Lift mast: Triplex, Fork carriage: No, Tyre type: Off-road, Engine: electric

  Xe nâng
  2000 5.413 h
  Vương quốc Liên hiệp Anh và Bắc Ireland

  129.894.531 VND