Số quảng cáo: 47

Xe nâng đã qua sử dụng từ Cộng hòa Séc

quảng cáo/trang
 • Still FM 17, 1996, Xe nâng

  Still FM 17Power type: Electric, Maximum lift capacity: Ahvenanmaa, Maximum lift height: 565, Drive height: 247, Lift mast: Triplex, Fork length: 130, Cabin: No cabin/Other, Tyre type: Super elastic, Engine: -, Battery voltage: 48, Battery capacity: 640, Battery year of manufacture: Heavy load, Transport weight: Side doors

  Xe nâng
  1996 3.986 h
  Cộng hòa Séc
  trong 7 ngày

  57.823.916 VND
 • BT RR B 2, 2008, Xe nâng

  BT RR B2Power type: Electric, Maximum lift capacity: 1600, Maximum lift height: 700, Drive height: 320, Lift mast: Triplex, Fork carriage: Sideshifter, Fork length: 114, Cabin: No cabin/Other, Tyre type: Super elastic, Engine: -, Battery voltage: 48, Transport weight: 3924

  Xe nâng
  2008 3.202 h
  Cộng hòa Séc
  trong 7 ngày

  126.161.272 VND
 • BT RR E 160 C, 2009, Xe nâng

  BT RRE 160 CPower type: Electric, Maximum lift capacity: 1600, Maximum lift height: 675, Drive height: 300, Lift mast: Triplex, Fork carriage: Sideshifter, Fork length: 100, Cabin: No cabin/Other, Tyre type: Super elastic, Engine: -, Battery voltage: 48, Battery capacity: 620, Battery year of manufacture: 2009, Transport weight: 3938

  Xe nâng
  2009 5.275 h
  Cộng hòa Séc
  trong 7 ngày

  97.249.314 VND
 • BT RR E 160 CC, 2012, Xe nâng

  BT RRE 160 CCPower type: Electric, Maximum lift capacity: 1600, Maximum lift height: 700, Drive height: 310, Lift mast: Triplex, Fork carriage: Sideshifter, Fork length: 115, Cabin: Closed cabin, Tyre type: Super elastic, Engine: -, Battery voltage: 48, Transport weight: 3960

  Xe nâng
  2012 10.579 h
  Cộng hòa Séc

  165.586.670 VND
 • Jungheinrich ETV 214, 2001, Xe nâng

  Jungheinrich ETV 214Power type: Electric, Maximum lift capacity: 1400, Maximum lift height: 710, Drive height: 295, Lift mast: Triplex, Fork carriage: Sideshifter, Fork length: 115, Cabin: No cabin/Other, Tyre type: Super elastic, Engine: -, Battery voltage: 48, Battery capacity: 700, Battery year of manufacture: 2014, Transport weight: 3805

  Xe nâng
  2001 5.699 h
  Cộng hòa Séc

  97.249.314 VND
 • Rocla F 16, 2007, Xe nâng

  Rocla F16 TREV 6300Power type: Electric, Maximum lift capacity: 1600, Maximum lift height: 620, Drive height: 274, Lift mast: Triplex, Fork carriage: Sideshifter, Fork length: 115, Cabin: No cabin/Other, Tyre type: Super elastic, Engine: -, Battery voltage: 48, Transport weight: 3500

  Xe nâng
  2007 8.204 h
  Cộng hòa Séc

  39.425.398 VND
 • BT RR E 160, 2009, Xe nâng

  BT RRE 160Power type: Electric, Maximum lift capacity: 1600, Maximum lift height: 750, Drive height: 325, Lift mast: Triplex, Fork carriage: Sideshifter, Fork length: 120, Cabin: No cabin/Other, Tyre type: Super elastic, Engine: -, Battery voltage: 48, Battery capacity: 560, Battery year of manufacture: 2009, Transport weight: 4015

  Xe nâng
  2009 6.870 h
  Cộng hòa Séc

  165.586.670 VND
 • Rocla F 16, 2005, Xe nâng

  Rocla F 16 TREVPower type: Electric, Maximum lift capacity: 1600, Maximum lift height: 630, Drive height: 275, Lift mast: Triplex, Fork carriage: Sideshifter, Fork length: 115, Cabin: No cabin/Other, Tyre type: Super elastic, Engine: -, Battery voltage: 48, Battery capacity: 560, Transport weight: 3500

  Xe nâng
  2005 740 h
  Cộng hòa Séc

  76.222.435 VND
 • BT RR E 160, 2009, Xe nâng

  BT RRE 160Power type: Electric, Maximum lift capacity: 1600, Maximum lift height: 715, Drive height: 305, Lift mast: Triplex, Fork carriage: Sideshifter, Fork length: 120, Cabin: No cabin/Other, Tyre type: Super elastic, Engine: -, Battery voltage: 48, Battery capacity: 620, Battery year of manufacture: 2012, Transport weight: 3974

  Xe nâng
  2009 10.880 h
  Cộng hòa Séc

  181.356.829 VND
 • BT RR E 160 C, 2009, Xe nâng

  BT RRE 160 CPower type: Electric, Maximum lift capacity: 1600, Maximum lift height: 675, Drive height: 299, Lift mast: Triplex, Fork carriage: Sideshifter, Fork length: 100, Cabin: No cabin/Other, Tyre type: Super elastic, Engine: -, Battery voltage: 48, Battery capacity: 620, Battery year of manufacture: 2009, Transport weight: 3938

  Xe nâng
  2009 5.601 h
  Cộng hòa Séc

  107.762.753 VND
 • BT RR E 160 CC, 2012, Xe nâng

  BT RRE 160 CCPower type: Electric, Maximum lift capacity: 1600, Maximum lift height: 700, Drive height: 310, Lift mast: Triplex, Fork carriage: Sideshifter, Fork length: 120, Cabin: Closed cabin, Tyre type: Super elastic, Engine: -, Battery voltage: 48, Transport weight: 4287

  Xe nâng
  2012 10.482 h
  Cộng hòa Séc

  165.586.670 VND
 • BT RR E 140, 2011, Xe nâng

  BT RRE 140Power type: Electric, Maximum lift capacity: 1400, Maximum lift height: 700, Drive height: 310, Lift mast: Triplex, Fork carriage: Sideshifter, Fork length: 115, Cabin: No cabin/Other, Tyre type: Super elastic, Engine: -, Battery voltage: 48, Battery capacity: 620, Battery year of manufacture: 2011, Transport weight: 3740

  Xe nâng
  2011 5.091 h
  Cộng hòa Séc

  168.215.030 VND
 • Toyota 7FBRE16-3CC, 2007, Xe nâng

  Toyota 7FBRE16-3CCPower type: Electric, Maximum lift capacity: 1600, Maximum lift height: 670, Drive height: 350, Lift mast: Triplex, Fork carriage: Sideshifter, Fork length: 100, Cabin: Closed cabin, Tyre type: Super elastic, Engine: -, Battery voltage: 48, Transport weight: 3950

  Xe nâng
  2007 14.627 h
  Cộng hòa Séc

  102.506.034 VND
 • BT RR E 160 E, 2012, Xe nâng

  BT RRE 160 EPower type: Electric, Maximum lift capacity: 1600, Maximum lift height: 800, Drive height: 350, Lift mast: Triplex, Fork carriage: Sideshifter, Fork length: 115, Cabin: No cabin/Other, Tyre type: Super elastic, Engine: -, Battery voltage: 48, Transport weight: 4340

  Xe nâng
  2012 12.488 h
  Cộng hòa Séc

  173.471.749 VND
 • Daewoo BR 18 J, 2000, Xe nâng

  Daewoo BR 18 JPower type: Electric, Maximum lift capacity: 1800, Maximum lift height: 600, Drive height: 270, Lift mast: Triplex, Fork carriage: Sideshifter, Fork length: 105, Cabin: No cabin/Other, Tyre type: Super elastic, Engine: -, Battery voltage: 48, Battery capacity: 438, Battery year of manufacture: 2000, Transport weight: 2705

  Xe nâng
  2000 11.059 h
  Cộng hòa Séc

  57.823.916 VND
 • BT RR E 160 CC, 2012, Xe nâng

  BT RRE 160 CCPower type: Electric, Maximum lift capacity: 1600, Maximum lift height: 700, Drive height: 305, Lift mast: Triplex, Fork carriage: Sideshifter, Fork length: 115, Cabin: Closed cabin, Tyre type: Super elastic, Engine: -, Battery voltage: 48, Transport weight: 4282

  Xe nâng
  2012 10.817 h
  Cộng hòa Séc

  165.586.670 VND
 • Linde R16, 2006, Xe nâng

  Linde R 16 XPower type: Electric, Maximum lift capacity: 1600, Maximum lift height: 980, Drive height: 400, Lift mast: Triplex, Fork carriage: Sideshifter, Fork length: 100, Cabin: No cabin/Other, Tyre type: Super elastic, Engine: -, Battery voltage: 48, Transport weight: 4308

  Xe nâng
  2006 4.249 h
  Cộng hòa Séc

  126.161.272 VND
 • BT RR E 160 C, 2011, Xe nâng

  BT RRE 160 CPower type: Electric, Maximum lift capacity: 1600, Maximum lift height: 700, Drive height: 310, Lift mast: Triplex, Fork carriage: Sideshifter, Fork length: 115, Cabin: No cabin/Other, Tyre type: Super elastic, Engine: -, Battery voltage: 48, Battery capacity: 620, Battery year of manufacture: 2011, Transport weight: 3960

  Xe nâng
  2011 8.109 h
  Cộng hòa Séc

  178.728.469 VND
 • BT RR B 2, 2006, Xe nâng

  BT RR B2Power type: Electric, Maximum lift capacity: 1600, Maximum lift height: 750, Drive height: 335, Lift mast: Triplex, Fork carriage: Sideshifter, Fork length: 120, Cabin: No cabin/Other, Tyre type: Super elastic, Engine: -, Battery voltage: 48, Battery capacity: 560, Transport weight: 3739

  Xe nâng
  2006 10.546 h
  Cộng hòa Séc

  136.674.712 VND
 • BT RR B 2, 2006, Xe nâng

  BT RR B2Power type: Electric, Maximum lift capacity: 1600, Maximum lift height: 750, Drive height: 330, Lift mast: Triplex, Fork carriage: Sideshifter, Fork length: 120, Cabin: No cabin/Other, Tyre type: Super elastic, Engine: -, Battery voltage: 48, Battery capacity: 560, Transport weight: 3739

  Xe nâng
  2006 11.692 h
  Cộng hòa Séc

  136.674.712 VND