Số quảng cáo: 84

Xe nâng đã qua sử dụng từ Cộng hòa Séc

quảng cáo/trang
 • Jungheinrich ETV 216, 2005, Xe nâng

  Jungheinrich ETV 216Power type: Electric, Maximum lift capacity: 1600, Maximum lift height: 710, Drive height: 295, Lift mast: Triplex, Fork carriage: Sideshifter, Fork length: 100, Cabin: No cabin/Other, Tyre type: Super elastic, Engine: -, Battery voltage: 48, Battery capacity: 580, Transport weight: 3450

  Xe nâng
  2005 13.847 h
  Cộng hòa Séc
  trong 7 ngày

  128.948.760 VND
 • Linde R16, 2012, Xe nâng

  Linde R 16 G-12Power type: Electric, Maximum lift capacity: 1600, Maximum lift height: 470, Drive height: 225, Lift mast: Triplex, Fork length: 81, Cabin: No cabin/Other, Tyre type: Super elastic, Engine: -, Battery voltage: 48, Battery capacity: 620, Battery year of manufacture: 2012, Transport weight: 3211

  Xe nâng
  2012 3.530 h
  Cộng hòa Séc

  265.956.818 VND
 • Rocla F 16, 2006, Xe nâng

  Rocla F 16 TREVPower type: Electric, Maximum lift capacity: 1600, Maximum lift height: 630, Drive height: 274, Lift mast: Triplex, Fork carriage: Sideshifter, Fork length: 115, Cabin: No cabin/Other, Tyre type: Super elastic, Engine: -, Battery voltage: 48, Battery capacity: 560, Battery year of manufacture: 2010, Transport weight: 3500

  Xe nâng
  2006 5.546 h
  Cộng hòa Séc

  77.906.543 VND
 • Toyota 7FBRE16-3CC, 2007, Xe nâng

  Toyota 7FBRE16-3CCPower type: Electric, Maximum lift capacity: 1600, Maximum lift height: 670, Drive height: 350, Lift mast: Triplex, Fork carriage: Sideshifter, Fork length: 100, Cabin: Closed cabin, Tyre type: Super elastic, Engine: -, Battery voltage: 48, Transport weight: 3950

  Xe nâng
  2007 14.627 h
  Cộng hòa Séc

  118.203.030 VND
 • BT RR E 160 CC, 2012, Xe nâng

  BT RRE 160 CCPower type: Electric, Maximum lift capacity: 1600, Maximum lift height: 7000, Drive height: 3100, Lift mast: Triplex, Fork length: 1100, Cabin: Closed cabin, Tyre type: Super elastic, Engine: -, Battery voltage: 48, Transport weight: 4300

  Xe nâng
  2012 10.482 h
  Cộng hòa Séc

  182.677.411 VND
 • BT RR E 160, 2009, Xe nâng

  BT RRE 160Power type: Electric, Maximum lift capacity: 1600, Maximum lift height: 715, Drive height: 305, Lift mast: Triplex, Fork carriage: Sideshifter, Fork length: 120, Cabin: No cabin/Other, Tyre type: Super elastic, Engine: -, Battery voltage: 48, Battery capacity: 620, Battery year of manufacture: 2012, Transport weight: 3974

  Xe nâng
  2009 10.880 h
  Cộng hòa Séc

  185.363.843 VND
 • Jungheinrich ETV 14 G, 1998, Xe nâng

  Jungheinrich ETV 14 G-620 DZPower type: Electric, Maximum lift capacity: 1400, Maximum lift height: 615, Drive height: 265, Lift mast: Triplex, Fork carriage: Sideshifter, Fork length: 115, Cabin: No cabin/Other, Tyre type: Super elastic, Engine: -, Battery voltage: 48, Transport weight: 3425

  Xe nâng
  1998 7.363 h
  Cộng hòa Séc

  40.296.488 VND
 • BT RR E 140, 2011, Xe nâng

  BT RRE 140Power type: Electric, Maximum lift capacity: 1400, Maximum lift height: 700, Drive height: 305, Lift mast: Triplex, Fork carriage: Sideshifter, Fork length: 115, Cabin: No cabin/Other, Tyre type: Super elastic, Engine: -, Battery voltage: 48, Transport weight: 3700

  Xe nâng
  2011 5.090 h
  Cộng hòa Séc

  171.931.681 VND
 • BT RR E 160 E, 2012, Xe nâng

  BT RRE 160 EPower type: Electric, Maximum lift capacity: 1600, Maximum lift height: 800, Drive height: 350, Lift mast: Triplex, Fork carriage: Sideshifter, Fork length: 115, Cabin: No cabin/Other, Tyre type: Super elastic, Engine: -, Battery voltage: 48, Transport weight: 4340

  Xe nâng
  2012 12.488 h
  Cộng hòa Séc

  177.304.546 VND
 • Linde R 10 CS, 2009, Xe nâng

  Linde R 10 CSPower type: Electric, Maximum lift capacity: 1000, Maximum lift height: 475, Drive height: 220, Lift mast: Triplex, Fork carriage: Sideshifter, Fork length: 120, Cabin: No cabin/Other, Tyre type: Super elastic, Engine: -, Battery voltage: 48, Battery capacity: 465, Battery year of manufacture: 2009, Transport weight: 2646

  Xe nâng
  2009 684 h
  Cộng hòa Séc

  131.635.193 VND
 • Jungheinrich ETV 214, 2006, Xe nâng

  Jungheinrich ETV 214Power type: Electric, Maximum lift capacity: 1400, Maximum lift height: 710, Drive height: 295, Lift mast: Triplex, Fork carriage: Sideshifter, Fork length: 100, Cabin: No cabin/Other, Tyre type: Super elastic, Engine: -, Battery voltage: 48, Battery capacity: 620, Transport weight: 3573

  Xe nâng
  2006 9.338 h
  Cộng hòa Séc

  158.499.518 VND
 • BT RR E 160 C, 2009, Xe nâng

  BT RRE 160 CPower type: Electric, Maximum lift capacity: 1600, Maximum lift height: 675, Drive height: 299, Lift mast: Triplex, Fork carriage: Sideshifter, Fork length: 100, Cabin: No cabin/Other, Tyre type: Super elastic, Engine: -, Battery voltage: 48, Battery capacity: 620, Battery year of manufacture: 2009, Transport weight: 3938

  Xe nâng
  2009 5.601 h
  Cộng hòa Séc

  118.203.030 VND
 • Linde R 10 C, 2007, Xe nâng

  Linde R 10 CPower type: Electric, Maximum lift capacity: 1000, Maximum lift height: 520, Drive height: 235, Lift mast: Triplex, Fork carriage: Sideshifter, Fork length: 120, Cabin: No cabin/Other, Tyre type: Super elastic, Engine: -, Battery voltage: 48, Battery capacity: 465, Battery year of manufacture: 2013, Transport weight: 2718

  Xe nâng
  2007 1.333 h
  Cộng hòa Séc

  150.440.221 VND
 • BT RR E 160, 2009, Xe nâng

  BT RRE 160Power type: Electric, Maximum lift capacity: 1600, Maximum lift height: 750, Drive height: 325, Lift mast: Triplex, Fork carriage: Sideshifter, Fork length: 120, Cabin: No cabin/Other, Tyre type: Super elastic, Engine: -, Battery voltage: 48, Battery capacity: 560, Battery year of manufacture: 2009, Transport weight: 4015

  Xe nâng
  2009 6.870 h
  Cộng hòa Séc

  182.677.411 VND
 • BT RR E 160 EC, 2012, Xe nâng

  BT RRE 160 ECCPower type: Electric, Maximum lift capacity: 1600, Maximum lift height: 850, Drive height: 358, Lift mast: Triplex, Fork carriage: Sideshifter, Fork length: 110, Cabin: Closed cabin, Tyre type: Super elastic, Engine: -, Battery voltage: 48, Transport weight: 4280

  Xe nâng
  2012 10.125 h
  Cộng hòa Séc

  198.796.006 VND
 • Linde R14, 1994, Xe nâng

  Linde R 14Power type: Electric, Maximum lift capacity: 1400, Maximum lift height: 579.5, Drive height: 253, Lift mast: Triplex, Fork carriage: Sideshifter, Fork length: 115, Cabin: No cabin/Other, Tyre type: Super elastic, Engine: -, Battery voltage: 48, Transport weight: Water

  Xe nâng
  1994 11.774 h
  Cộng hòa Séc

  69.847.245 VND
 • BT RR B 2, 2006, Xe nâng

  BT RR B2Power type: Electric, Maximum lift capacity: 1600, Maximum lift height: 750, Drive height: 335, Lift mast: Triplex, Fork carriage: Sideshifter, Fork length: 120, Cabin: No cabin/Other, Tyre type: Super elastic, Engine: -, Battery voltage: 48, Battery capacity: 560, Transport weight: 3739

  Xe nâng
  2006 10.546 h
  Cộng hòa Séc

  150.440.221 VND
 • Jungheinrich ETV 110, 2004, Xe nâng

  Jungheinrich ETV 110Power type: Electric, Maximum lift capacity: 1000, Maximum lift height: 560, Drive height: 245, Lift mast: Triplex, Fork carriage: Sideshifter, Fork length: 115, Cabin: No cabin/Other, Tyre type: Super elastic, Battery voltage: 48, Battery capacity: 620, Battery year of manufacture: Volume trailer, Transport weight: 8x2*4

  Xe nâng
  2004 3.459 h
  Cộng hòa Séc

  102.084.435 VND
 • Rocla F 16, 2004, Xe nâng

  Rocla F 16 TREVPower type: Electric, Maximum lift capacity: 1600, Maximum lift height: 480, Drive height: 223, Lift mast: Triplex, Fork carriage: Sideshifter, Fork length: 115, Cabin: No cabin/Other, Tyre type: Super elastic, Engine: -, Battery voltage: 48, Battery capacity: 560, Battery year of manufacture: 2013, Transport weight: 3200

  Xe nâng
  2004 7.455 h
  Cộng hòa Séc

  77.906.543 VND
 • BT RR E 160 CC, 2012, Xe nâng

  BT RRE 160 CCPower type: Electric, Maximum lift capacity: 1600, Maximum lift height: 700, Drive height: 305, Lift mast: Triplex, Fork carriage: Sideshifter, Fork length: 115, Cabin: Closed cabin, Tyre type: Super elastic, Engine: -, Battery voltage: 24, Transport weight: 4282

  Xe nâng
  2012 10.817 h
  Cộng hòa Séc

  182.677.411 VND