Số quảng cáo: 115

Xe nâng tự điều khiển đã qua sử dụng từ Đức

quảng cáo/trang
 • Linde L14AP-1173-01, 2018, Xe nâng tự điều khiển

  Linde L14AP-1173-01Maximum lift capacity: 1400, Maximum lift height: 472, Free lift: 154, Drive height: 206, Lift mast: Triplex, Fork length: 115, Front tyres remaining: vorne: Gummi-Antrieb%

  Xe nâng tự điều khiển
  2018 25 h
  Đức
  trong 7 ngày

  348.252.326 VND
 • Linde L12, 2013, Xe nâng tự điều khiển

  Linde L12LHPSP-133-01Maximum lift capacity: 4x4 / x 2 (tùy chọn), Maximum lift height: 157, Free lift: 15, Drive height: 132, Lift mast: Simplex, Fork length: 115, Front tyres remaining: vorne: PU hinten: PU%

  Xe nâng tự điều khiển
  2013 2.210 h
  Đức
  trong 7 ngày

  133.315.344 VND
 • Linde L16AP-1173-01, 2017, Xe nâng tự điều khiển

  Linde L16AP-1173-01Maximum lift capacity: 1600, Maximum lift height: 234, Free lift: 15, Drive height: 174, Lift mast: Simplex, Fork length: 115, Front tyres remaining: vorne: PU-Antriebsra%

  Xe nâng tự điều khiển
  2017 381 h
  Đức
  trong 7 ngày

  242.144.196 VND
 • Linde T20, 2013, Xe nâng tự điều khiển

  Linde T20AP-131-01Maximum lift capacity: 2000, Free lift: No, Fork length: 200, Front tyres remaining: vorne: Gummi-Antrieb%

  Xe nâng tự điều khiển
  2013 2.236 h
  Đức
  trong 7 ngày

  103.387.409 VND
 • Linde L12, 2013, Xe nâng tự điều khiển

  Linde L12LHPSP-133-01Maximum lift capacity: 4x4 / x 2 (tùy chọn), Maximum lift height: 157, Free lift: No, Drive height: 132, Lift mast: Simplex, Fork length: 115, Front tyres remaining: vorne: Gummi-Antrieb%

  Xe nâng tự điều khiển
  2013 2.736 h
  Đức
  trong 7 ngày

  133.315.344 VND
 • Linde L12, 2013, Xe nâng tự điều khiển

  Linde L12LHPSP-133-01Maximum lift capacity: 4x4 / x 2 (tùy chọn), Maximum lift height: 157, Free lift: 15, Drive height: 132, Lift mast: Simplex, Fork length: 115

  Xe nâng tự điều khiển
  2013 2.535 h
  Đức
  trong 7 ngày

  133.315.344 VND
 • Jungheinrich EJC 214, 2011, Xe nâng tự điều khiển

  Jungheinrich EJC 214 115-535DZGeneral grade (1 min - 5 max): 2, Maximum lift capacity: 1400, Maximum lift height: 535, Free lift: 174, Drive height: 225, Fork length: 115, Battery voltage: 24

  Xe nâng tự điều khiển
  2011
  Đức
  trong 7 ngày

  154.863.456 VND
 • Jungheinrich EJC 214, 2011, Xe nâng tự điều khiển

  Jungheinrich EJC 214 115-535DZGeneral grade (1 min - 5 max): 2, Maximum lift capacity: 1400, Maximum lift height: 535, Free lift: 174, Drive height: 225, Fork length: 115, Battery voltage: 24

  Xe nâng tự điều khiển
  2011
  Đức
  trong 7 ngày

  154.863.456 VND
 • Yale MS12, 2003, Xe nâng tự điều khiển

  Yale MS 12 SGeneral grade (1 min - 5 max): 2, Maximum lift capacity: 4x4 / x 2 (tùy chọn), Maximum lift height: 430, Free lift: 135, Drive height: 193, Fork length: 115, Battery voltage: 24

  Xe nâng tự điều khiển
  2003
  Đức
  trong 7 ngày

  92.286.866 VND
 • Linde L12, 2013, Xe nâng tự điều khiển

  Linde L12LHPSP-133-01Maximum lift capacity: 4x4 / x 2 (tùy chọn), Maximum lift height: 157, Free lift: 15, Drive height: 132, Lift mast: Simplex, Fork length: 115, Front tyres remaining: vorne: PU-Antriebsra%

  Xe nâng tự điều khiển
  2013 2.724 h
  Đức
  trong 7 ngày

  133.315.344 VND
 • Linde L12, 2013, Xe nâng tự điều khiển

  Linde L12LHPSP-133-01Maximum lift capacity: 4x4 / x 2 (tùy chọn), Maximum lift height: 157, Free lift: 15, Drive height: 132, Lift mast: Simplex, Fork length: 115, Front tyres remaining: vorne: PU-Antriebsra%

  Xe nâng tự điều khiển
  2013 2.622 h
  Đức
  trong 7 ngày

  133.315.344 VND
 • Linde L12, 2013, Xe nâng tự điều khiển

  Linde L12LHPSP-133-01Maximum lift capacity: 4x4 / x 2 (tùy chọn), Maximum lift height: 157, Free lift: 15, Drive height: 132, Lift mast: Simplex, Fork length: 115, Front tyres remaining: vorne: PU-Antriebsra%

  Xe nâng tự điều khiển
  2013 2.704 h
  Đức
  trong 7 ngày

  133.315.344 VND
 • Linde L12, 2013, Xe nâng tự điều khiển

  Linde L12LHPSP-133-01Maximum lift capacity: 4x4 / x 2 (tùy chọn), Maximum lift height: 157, Free lift: 15, Drive height: 132, Lift mast: Simplex, Fork length: 115, Front tyres remaining: vorne: PU-Antriebsra%

  Xe nâng tự điều khiển
  2013 2.377 h
  Đức
  trong 7 ngày

  133.315.344 VND
 • Linde T20, 2010, Xe nâng tự điều khiển

  Linde T20SP-131-01Maximum lift capacity: 2000, Free lift: No, Fork length: 115, Front tyres remaining: vorne: PU-Antriebsra%

  Xe nâng tự điều khiển
  2010 4.660 h
  Đức
  trong 7 ngày

  68.018.032 VND
 • Linde T20, 2014, Xe nâng tự điều khiển

  Linde T20SP-131-01Maximum lift capacity: 2000, Free lift: No, Fork length: 115, Front tyres remaining: vorne: Gummi-Antrieb%

  Xe nâng tự điều khiển
  2014 5.069 h
  Đức
  trong 7 ngày

  POA
 • Linde L12, 2013, Xe nâng tự điều khiển

  Linde L12LHPSP-133-01Maximum lift capacity: 4x4 / x 2 (tùy chọn), Maximum lift height: 157, Free lift: No, Drive height: 132, Lift mast: Simplex, Fork length: 115, Front tyres remaining: vorne: PU-Antriebsra%

  Xe nâng tự điều khiển
  2013 2.820 h
  Đức
  trong 7 ngày

  133.315.344 VND
 • Linde L14AP-372-01, 2009, Xe nâng tự điều khiển

  Linde L14AP-372-01Maximum lift capacity: 1400, Maximum lift height: 532, Free lift: 173, Drive height: 226, Lift mast: Triplex, Fork length: 115, Front tyres remaining: vorne: PU-Antriebsra%

  Xe nâng tự điều khiển
  2009 41 h
  Đức
  trong 7 ngày

  174.126.163 VND
 • Linde L12, 2013, Xe nâng tự điều khiển

  Linde L12LHPSP-133-01Maximum lift capacity: 4x4 / x 2 (tùy chọn), Maximum lift height: 157, Free lift: 15, Drive height: 132, Lift mast: Simplex, Fork length: 115, Front tyres remaining: vorne: PU-Antriebsra%

  Xe nâng tự điều khiển
  2013 2.227 h
  Đức
  trong 7 ngày

  133.315.344 VND
 • Linde L12, 2013, Xe nâng tự điều khiển

  Linde L12LHPSP-133-01Maximum lift capacity: 4x4 / x 2 (tùy chọn), Maximum lift height: 157, Free lift: 15, Drive height: 132, Lift mast: Simplex, Fork length: 115, Front tyres remaining: vorne: PU-Antriebsra%

  Xe nâng tự điều khiển
  2013 2.916 h
  Đức
  trong 7 ngày

  133.315.344 VND
 • Linde L12, 2013, Xe nâng tự điều khiển

  Linde L12LHPSP-133-01Maximum lift capacity: 4x4 / x 2 (tùy chọn), Maximum lift height: 157, Free lift: 15, Drive height: 132, Lift mast: Simplex, Fork length: 115, Front tyres remaining: vorne: PU-Antriebsra%

  Xe nâng tự điều khiển
  2013 2.356 h
  Đức
  trong 7 ngày

  133.315.344 VND