Số quảng cáo: 312

Xe nâng hàng đã qua sử dụng từ Bỉ

quảng cáo/trang
 • Toyota 02-8 FD F 30, 2018, Xe tải Diesel

  Toyota 02-8FDF30General grade (1 min - 5 max): 5, Maximum lift capacity: 4x2, Maximum lift height: 470, Free lift: No, Lift mast: Triplex, Distance of centre of gravity: No

  Xe tải Diesel
  2018
  Bỉ
  trong 24h

  POA
 • Toyota 8 FD 15, 2013, Xe tải Diesel

  Toyota 02-8FD15General grade (1 min - 5 max): 4, Maximum lift capacity: 1500, Maximum lift height: 300, Free lift: No, Lift mast: Duplex, Distance of centre of gravity: No

  Xe tải Diesel
  2013
  Bỉ
  trong 24h

  POA
 • Toyota 02-8 FD F 25, 2018, Xe tải Diesel

  Toyota 02-8FDF25General grade (1 min - 5 max): 5, Maximum lift capacity: 2500, Maximum lift height: 550, Free lift: No, Lift mast: Triplex, Distance of centre of gravity: No

  Xe tải Diesel
  2018
  Bỉ
  trong 24h

  POA
 • Toyota 02-8 FD F 25, 2018, Xe tải Diesel

  Toyota 02-8FDF25General grade (1 min - 5 max): 5, Maximum lift capacity: 2500, Maximum lift height: 500, Free lift: No, Lift mast: Triplex, Distance of centre of gravity: No

  Xe tải Diesel
  2018
  Bỉ
  trong 24h

  POA
 • Toyota 02-8 FD F 15, 2018, Xe tải Diesel

  Toyota 02-8FDF15General grade (1 min - 5 max): 5, Maximum lift capacity: 1500, Maximum lift height: 330, Free lift: No, Lift mast: Duplex, Distance of centre of gravity: No

  Xe tải Diesel
  2018
  Bỉ
  trong 24h

  POA
 • Toyota 02-8 FD F 15, 2018, Xe tải Diesel

  Toyota 02-8FDF15General grade (1 min - 5 max): 5, Maximum lift capacity: 1500, Maximum lift height: 470, Free lift: No, Lift mast: Triplex, Distance of centre of gravity: No

  Xe tải Diesel
  2018
  Bỉ
  trong 24h

  POA
 • Toyota 7 FB EL 15, 2010, Xe nâng hàng điện

  Toyota 7FBEL15General grade (1 min - 5 max): 4, Maximum lift capacity: 1500, Distance of centre of gravity: No, Maximum lift height: 300, Free lift: No, Lift mast: Duplex

  Xe nâng hàng điện
  2010
  Bỉ
  trong 24h

  POA
 • Toyota 8 FB MKT 25, 2018, Xe nâng hàng điện

  Toyota 8FBMKT25General grade (1 min - 5 max): 5, Maximum lift capacity: 2500, Distance of centre of gravity: No, Maximum lift height: 470, Free lift: No, Lift mast: Other

  Xe nâng hàng điện
  2018
  Bỉ
  trong 24h

  POA
 • Toyota 02-8 FD F 15, 2018, Xe tải Diesel

  Toyota 02-8FDF15General grade (1 min - 5 max): 5, Maximum lift capacity: 1500, Maximum lift height: 330, Free lift: No, Lift mast: Duplex, Distance of centre of gravity: No

  Xe tải Diesel
  2018
  Bỉ
  trong 24h

  POA
 • Toyota 02-8 FD F 15, 2018, Xe tải Diesel

  Toyota 02-8FDF15General grade (1 min - 5 max): 5, Maximum lift capacity: 1500, Maximum lift height: 330, Free lift: No, Lift mast: Duplex, Distance of centre of gravity: No

  Xe tải Diesel
  2018
  Bỉ
  trong 24h

  POA
 • Toyota 02-8 FD F 15, 2018, Xe tải Diesel

  Toyota 02-8FDF15General grade (1 min - 5 max): 5, Maximum lift capacity: 1500, Maximum lift height: 470, Free lift: No, Lift mast: Triplex, Distance of centre of gravity: No

  Xe tải Diesel
  2018
  Bỉ
  trong 24h

  POA
 • Toyota 02-8 FD F 15, 2018, Xe tải Diesel

  Toyota 02-8FDF15General grade (1 min - 5 max): 5, Maximum lift capacity: 1500, Maximum lift height: 330, Free lift: No, Lift mast: Duplex, Distance of centre of gravity: No

  Xe tải Diesel
  2018
  Bỉ
  trong 24h

  POA
 • Toyota 02-8 FD F 15, 2018, Xe tải Diesel

  Toyota 02-8FDF15General grade (1 min - 5 max): 5, Maximum lift capacity: 1500, Maximum lift height: 330, Free lift: No, Lift mast: Duplex, Distance of centre of gravity: No

  Xe tải Diesel
  2018
  Bỉ
  trong 24h

  POA
 • Toyota 02-8 FD F 15, 2018, Xe tải Diesel

  Toyota 02-8FDF15General grade (1 min - 5 max): 5, Maximum lift capacity: 1500, Maximum lift height: 330, Free lift: No, Lift mast: Duplex, Distance of centre of gravity: No

  Xe tải Diesel
  2018
  Bỉ
  trong 24h

  POA
 • Toyota 7 FB E 15, 2012, Xe nâng hàng điện

  Toyota 7FBE15General grade (1 min - 5 max): 4, Maximum lift capacity: 1500, Distance of centre of gravity: No, Maximum lift height: 400, Free lift: No, Lift mast: Duplex

  Xe nâng hàng điện
  2012
  Bỉ
  trong 24h

  POA
 • Toyota 02-8 FD F 30, 2018, Xe tải Diesel

  Toyota 02-8FDF30General grade (1 min - 5 max): 5, Maximum lift capacity: 4x2, Maximum lift height: 470, Free lift: No, Lift mast: Triplex, Distance of centre of gravity: No

  Xe tải Diesel
  2018
  Bỉ
  trong 24h

  POA
 • Toyota 02-8 FD F 25, 2018, Xe tải Diesel

  Toyota 02-8FDF25General grade (1 min - 5 max): 5, Maximum lift capacity: 2500, Maximum lift height: 600, Free lift: No, Lift mast: Triplex, Distance of centre of gravity: No

  Xe tải Diesel
  2018
  Bỉ
  trong 24h

  POA
 • Toyota 7 FB H 15, 2013, Xe nâng hàng điện

  Toyota 7FBH15General grade (1 min - 5 max): 4, Maximum lift capacity: 1500, Distance of centre of gravity: No, Maximum lift height: 300, Free lift: No, Lift mast: Duplex

  Xe nâng hàng điện
  2013
  Bỉ
  trong 24h

  POA
 • Toyota 7 FB H 15, 2013, Xe nâng hàng điện

  Toyota 7FBH15General grade (1 min - 5 max): 4, Maximum lift capacity: 1500, Distance of centre of gravity: No, Maximum lift height: 300, Free lift: No, Lift mast: Duplex

  Xe nâng hàng điện
  2013
  Bỉ
  trong 24h

  POA
 • Linde H25D, 2001, Xe tải Diesel

  Linde H25DMaximum lift capacity: 2500, Maximum lift height: 460

  Xe tải Diesel
  2001 8.677 h
  Bỉ
  trong 7 ngày

  POA