Số quảng cáo: 53

Toyota xe nâng hàng điện đã qua sử dụng từ Na Uy

quảng cáo/trang
 • Toyota 7 FB MF 40, 2012, Xe nâng hàng điện

  Toyota 7FBMF40Number of wheels: 4, Maximum lift capacity: 4000, Maximum lift height: 550, Free lift: 195, Drive height: 255, Lift mast: Triplex, Fork carriage: Positioner and spread, Fork length: 117, Transmission: BatteryAge

  Xe nâng hàng điện
  2012 5.938 h
  Na Uy
  trong 7 ngày

  510.101.403 VND
 • Toyota 7 FB MF 35, 2013, Xe nâng hàng điện

  Toyota 7FBMF35Number of wheels: 4, Maximum lift capacity: 3500, Maximum lift height: 450, Free lift: No, Drive height: 283, Fork carriage: Sideshifter, Fork length: 120

  Xe nâng hàng điện
  2013 806 h
  Na Uy
  trong 7 ngày

  655.437.557 VND
 • Toyota 8 FB EKT 18, 2013, Xe nâng hàng điện

  Toyota 8FBEKT18Number of wheels: 3, General grade (1 min - 5 max): 2, Maximum lift capacity: 1800, Maximum lift height: 330, Free lift: 170, Drive height: 215, Lift mast: Duplex / free lift, Fork length: 120, Transmission: BatteryAge

  Xe nâng hàng điện
  2013 937 h
  Na Uy
  trong 7 ngày

  401.811.720 VND
 • Toyota 7 FB MF 18, 2010, Xe nâng hàng điện

  Toyota 7FBMF18Number of wheels: 4, General grade (1 min - 5 max): 3, Maximum lift capacity: 1800, Maximum lift height: 470, Free lift: No, Drive height: 220, Lift mast: Triplex, Fork carriage: Positioner and spread, Fork length: 120, Transmission: BatteryVoltage, : BatteryCapacity, : BatteryAge

  Xe nâng hàng điện
  2010 938 h
  Na Uy

  367.614.978 VND
 • Toyota 8FBE20T, 2016, Xe nâng hàng điện

  Toyota 8FBE20TNumber of wheels: 199000, Maximum lift capacity: 2000, Maximum lift height: 370, Free lift: 12, Drive height: 236, Fork carriage: Positioner and spread, Fork length: 120, Transmission: BatteryAge

  Xe nâng hàng điện
  2016 654 h
  Na Uy

  567.095.973 VND
 • Toyota 8 FB ET 15, 2013, Xe nâng hàng điện

  Toyota 8FBET15Number of wheels: 3, General grade (1 min - 5 max): 3, Maximum lift capacity: 1500, Maximum lift height: 400, Free lift: No, Drive height: 255, Lift mast: Duplex, Fork carriage: Sideshifter, Fork length: 120, Transmission: ELEKTRISK, Battery year of manufacture: 2013

  Xe nâng hàng điện
  2013 2.504 h
  Na Uy

  356.216.064 VND
 • Toyota 8FBEK18T, 2016, Xe nâng hàng điện

  Toyota 8FBEK18TNumber of wheels: 4, General grade (1 min - 5 max): 4, Maximum lift capacity: 1800, Maximum lift height: 330, Free lift: No, Drive height: 215, Lift mast: Duplex / free lift, Fork carriage: Positioner and spread, Fork length: 120, Transmission: BatteryVoltage, : BatteryCapacity

  Xe nâng hàng điện
  2016 803 h
  Na Uy

  709.582.399 VND
 • Toyota 8FBM20T, 2018, Xe nâng hàng điện

  Toyota 8FBM20TNumber of wheels: 4, General grade (1 min - 5 max): 5, Maximum lift capacity: 2000, Maximum lift height: 500, Free lift: 170, Drive height: 226, Lift mast: Triplex, Fork carriage: Positioner and spread, Fork length: 120, Transmission: AUTOMATIC, Battery year of manufacture: 2018

  Xe nâng hàng điện
  2018 269 h
  Na Uy

  812.172.625 VND
 • Toyota 7 FB EF 15, 2003, Xe nâng hàng điện

  Toyota 7FBEF15Number of wheels: 3, General grade (1 min - 5 max): 3, Maximum lift capacity: 1500, Maximum lift height: 550, Free lift: 188, Drive height: 238, Lift mast: Triplex, Fork carriage: Sideshifter, Fork length: 120, Transmission: BatteryAge

  Xe nâng hàng điện
  2003 2.601 h
  Na Uy

  227.978.281 VND
 • Toyota 8 FB ET 20, 2013, Xe nâng hàng điện

  Toyota 8FBET20Number of wheels: 3, General grade (1 min - 5 max): 3, Maximum lift capacity: 2000, Maximum lift height: 300, Free lift: No, Drive height: 198, Fork carriage: Positioner and spread, Fork length: 100, Transmission: AUTOMATIC, Battery year of manufacture: 2013

  Xe nâng hàng điện
  2013 4.089 h
  Na Uy

  339.117.693 VND
 • Toyota 8 FB ET 20, 2013, Xe nâng hàng điện

  Toyota 8FBET20Number of wheels: 3, Maximum lift capacity: 2000, Maximum lift height: 500, Free lift: 173, Drive height: 222, Lift mast: Triplex, Fork carriage: Positioner and spread, Fork length: 120, Transmission: BatteryAge

  Xe nâng hàng điện
  2013 826 h
  Na Uy

  510.101.403 VND
 • Toyota 8 FB ET 15, 2015, Xe nâng hàng điện

  Toyota 8FBET15Number of wheels: 3, General grade (1 min - 5 max): 4, Maximum lift capacity: 1500, Maximum lift height: 470, Free lift: 17, Drive height: 218, Lift mast: Triplex, Fork carriage: Positioner and spread, Fork length: 120, Transmission: BatteryVoltage, : BatteryCapacity, : BatteryAge

  Xe nâng hàng điện
  2015 111 h
  Na Uy

  612.691.630 VND
 • Toyota 8 FB EKT 16, 2012, Xe nâng hàng điện

  Toyota 8FBEKT16Number of wheels: 3, Maximum lift capacity: 1600, Maximum lift height: 330, Free lift: 172, Drive height: 217, Lift mast: Duplex / free lift, Fork carriage: Positioner and spread, Fork length: 120, Transmission: BatteryAge

  Xe nâng hàng điện
  2012 7.032 h
  Na Uy

  364.765.249 VND
 • Toyota 8 FB MKT 20, 2015, Xe nâng hàng điện

  Toyota 8FBMKT20Number of wheels: 4, General grade (1 min - 5 max): 2, Maximum lift capacity: 2000, Maximum lift height: 330, Free lift: 170, Drive height: 224, Lift mast: Duplex / free lift, Fork carriage: Positioner and spread, Fork length: 145, Transmission: BatteryVoltage, : BatteryCapacity, : BatteryAge

  Xe nâng hàng điện
  2015 1.174 h
  Na Uy

  555.697.059 VND
 • Toyota 7 FB MF 30, 2010, Xe nâng hàng điện

  Toyota 7FBMF30Number of wheels: 4, General grade (1 min - 5 max): 3, Maximum lift capacity: 4x2, Maximum lift height: 330, Free lift: No, Drive height: 223, Fork carriage: Positioner and spread, Fork length: 120, Transmission: AUTOMATIC, Battery year of manufacture: 2010

  Xe nâng hàng điện
  2010 2.254 h
  Na Uy

  367.614.978 VND
 • Toyota 8 FB EKT 16, 2012, Xe nâng hàng điện

  Toyota 8FBEKT16Number of wheels: 3, General grade (1 min - 5 max): 2, Maximum lift capacity: 1600, Maximum lift height: 330, Free lift: 172, Drive height: 217, Lift mast: Duplex / free lift, Fork carriage: Positioner and spread, Fork length: 120, Transmission: BatteryAge

  Xe nâng hàng điện
  2012 7.473 h
  Na Uy

  364.765.249 VND
 • Toyota 8 FB ET 15, 2013, Xe nâng hàng điện

  Toyota 8FBET15Number of wheels: 3, General grade (1 min - 5 max): 3, Maximum lift capacity: 1500, Maximum lift height: 330, Free lift: 115, Drive height: 215, Lift mast: Duplex / free lift, Fork carriage: Positioner and spread, Fork length: 120, Transmission: BatteryVoltage, : BatteryCapacity

  Xe nâng hàng điện
  2013 11.361 h
  Na Uy

  453.106.833 VND
 • Toyota 7 FB MF 30, 2012, Xe nâng hàng điện

  Toyota 7FBMF30Number of wheels: 4, General grade (1 min - 5 max): 3, Maximum lift capacity: 4x2, Maximum lift height: 350, Free lift: No, Drive height: 225, Fork length: 120, Transmission: BatteryAge

  Xe nâng hàng điện
  2012 2.541 h
  Na Uy

  450.257.105 VND
 • Toyota 8 FB ET 18, 2009, Xe nâng hàng điện

  Toyota 8FBET18Number of wheels: 4, General grade (1 min - 5 max): 3, Maximum lift capacity: Yes, Maximum lift height: 550, Free lift: 195, Drive height: 224, Lift mast: Triplex, Fork carriage: Sideshifter, Fork length: 120

  Xe nâng hàng điện
  2009 4.069 h
  Na Uy

  370.464.706 VND
 • Toyota 8FBM20T, 2018, Xe nâng hàng điện

  Toyota 8FBM20TNumber of wheels: 4, General grade (1 min - 5 max): 5, Maximum lift capacity: 2000, Maximum lift height: 500, Free lift: 170, Drive height: 226, Lift mast: Triplex, Fork carriage: Positioner and spread, Fork length: 120, Transmission: AUTOMATIC, Battery year of manufacture: 2018

  Xe nâng hàng điện
  2018 203 h
  Na Uy

  812.172.625 VND