Số quảng cáo: 24

Toyota xe nâng hàng điện đã qua sử dụng từ Đan Mạch

quảng cáo/trang
 • Toyota 8FBMF16, 2013, Xe nâng hàng điện

  Toyota 8FBMF16Maximum lift capacity: 1600, Maximum lift height: 330, Drive height: 220, Fork length: 120, Transmission: trinløs, Engine: el, Battery voltage: 48, Battery capacity: 625

  Xe nâng hàng điện
  2013
  Đan Mạch

  POA
 • Toyota 8 FB ET 20, 2013, Xe nâng hàng điện

  Toyota 8FBET20Full service history: Yes, CE marked: Yes, Maximum lift capacity: 2000, Maximum lift height: 550, Drive height: 239, Fork carriage: Sideshifter, Fork length: 120, Cabin: Overhead guard, Battery brand: 6ECM750, Battery voltage: 48, Battery capacity: 750, Battery year of manufacture: 2013

  Xe nâng hàng điện
  2013 5.875 h
  Đan Mạch

  POA
 • Toyota 8 FB ET 15, 2011, Xe nâng hàng điện

  Toyota 8FBET15Number of wheels: 3, General grade (1 min - 5 max): Yes, Maximum lift capacity: 1500, Maximum lift height: 330, Free lift: 168, Drive height: 215, Lift mast: Triplex / free lift, Fork carriage: Sideshifter, Fork length: 120, Cabin: Overhead guard, Battery voltage: 48, Battery capacity: 500

  Xe nâng hàng điện
  2011 10.792 h
  Đan Mạch

  214.027.308 VND
 • Toyota 8FBMF16, 2013, Xe nâng hàng điện

  Toyota 8FBMF16Maximum lift capacity: 1600, Maximum lift height: 330, Drive height: 220, Fork length: 120, Transmission: trinløs, Engine: el, Battery voltage: 48, Battery capacity: 625

  Xe nâng hàng điện
  2013
  Đan Mạch

  POA
 • Toyota 8FBMF16, 2013, Xe nâng hàng điện

  Toyota 8FBMF16Maximum lift capacity: 1600, Maximum lift height: 330, Drive height: 220, Fork length: 120, Transmission: trinløs, Engine: el, Battery voltage: 48, Battery capacity: 325

  Xe nâng hàng điện
  2013
  Đan Mạch

  POA
 • Toyota 7 FB EST 13, 2011, Xe nâng hàng điện

  Toyota 7FBEST13Full service history: Yes, CE marked: Yes, Maximum lift capacity: 1300, Maximum lift height: 341, Drive height: 225, Lift mast: Duplex, Fork length: 110, Cabin: Overhead guard, Battery brand: 7PzM 875, Battery voltage: 24, Battery capacity: 875, Battery year of manufacture: 2011

  Xe nâng hàng điện
  2011 2.105 h
  Đan Mạch

  POA
 • Toyota 8FBMF16, 2013, Xe nâng hàng điện

  Toyota 8FBMF16Maximum lift capacity: 1600, Maximum lift height: 330, Drive height: 220, Fork length: 120, Transmission: trinløs, Engine: el, Battery voltage: 48, Battery capacity: 625

  Xe nâng hàng điện
  2013
  Đan Mạch

  POA
 • Toyota 8FBMF16, 2013, Xe nâng hàng điện

  Toyota 8FBMF16Maximum lift capacity: 1600, Maximum lift height: 330, Drive height: 220, Fork length: 120, Transmission: trinløs, Engine: el, Battery voltage: 48, Battery capacity: 625

  Xe nâng hàng điện
  2013
  Đan Mạch

  POA
 • Toyota 8 FB EKT 16, 2012, Xe nâng hàng điện

  Toyota 8FBEKT16Full service history: Yes, CE marked: Yes, Maximum lift capacity: 1600, Maximum lift height: 300, Drive height: 199, Fork carriage: Sideshifter, Fork length: 120, Cabin: Overhead guard, Battery brand: 5Pzm625, Battery voltage: 48, Battery capacity: 625, Battery year of manufacture: 2012

  Xe nâng hàng điện
  2012 9.210 h
  Đan Mạch

  POA
 • Toyota 8FBMF16, 2013, Xe nâng hàng điện

  Toyota 8FBMF16Maximum lift capacity: 1600, Maximum lift height: 330, Drive height: 220, Fork length: 120, Transmission: trinløs, Engine: el, Battery voltage: 48, Battery capacity: 625

  Xe nâng hàng điện
  2013
  Đan Mạch

  POA
 • Toyota 8 FB ET 15, 2014, Xe nâng hàng điện

  Toyota 8FBET15Full service history: Yes, CE marked: Yes, Maximum lift capacity: 1500, Maximum lift height: 300, Drive height: 206, Fork length: 115, Battery brand: 4 PZS 500, Battery voltage: 48, Battery capacity: 500, Battery year of manufacture: 2014

  Xe nâng hàng điện
  2014 5.401 h
  Đan Mạch

  POA
 • Toyota 8 FB ET 15, 2014, Xe nâng hàng điện

  Toyota 8FBET15Full service history: Yes, CE marked: Yes, Maximum lift capacity: 1500, Maximum lift height: 300, Drive height: 206, Fork length: 115, Battery brand: 4 PZS 500, Battery voltage: 48, Battery capacity: 500, Battery year of manufacture: 2014

  Xe nâng hàng điện
  2014 6.177 h
  Đan Mạch

  POA
 • Toyota 7 FB MF 35, 2008, Xe nâng hàng điện

  Toyota 7FBMF35Number of wheels: 4, Maximum lift capacity: 3500, Maximum lift height: 400, Free lift: No, Drive height: 235, Lift mast: Duplex, Fork length: 150

  Xe nâng hàng điện
  2008 28.800 h
  Đan Mạch

  POA
 • Toyota 8FBMT45, 2015, Xe nâng hàng điện

  Toyota 8FBMT45Full service history: Yes, CE marked: Yes, Maximum lift capacity: 4500, Maximum lift height: 400, Drive height: 285, Lift mast: Duplex, Fork length: 120, Cabin: Closed cabin, Battery brand: 6PzM930, Battery voltage: 80, Battery capacity: 930, Battery year of manufacture: Extended cab

  Xe nâng hàng điện
  2015 2.652 h
  Đan Mạch

  POA
 • Toyota 8 FB MT 16, 2012, Xe nâng hàng điện

  Toyota 8FBMT16Full service history: Yes, CE marked: Yes, Maximum lift capacity: 1600, Maximum lift height: 330, Drive height: 217, Fork carriage: Sideshifter, Fork length: 120, Battery brand: 6 PzS 750, Battery voltage: 48, Battery capacity: 750, Battery year of manufacture: 2012

  Xe nâng hàng điện
  2012 7.235 h
  Đan Mạch

  POA
 • Toyota 8FBMF16, 2013, Xe nâng hàng điện

  Toyota 8FBMF16Maximum lift capacity: 1600, Maximum lift height: 330, Drive height: 220, Fork length: 120, Transmission: trinløs, Engine: el, Battery voltage: 48, Battery capacity: 625

  Xe nâng hàng điện
  2013
  Đan Mạch

  POA
 • Toyota 8 FB ET 16, 2015, Xe nâng hàng điện

  Toyota 8 FB ET 16General grade (1 min - 5 max): Yes, Maximum lift capacity: 1600, Maximum lift height: 330, Free lift: 170, Drive height: 214, Lift mast: Duplex / free lift, Fork carriage: Positioner and spread, Fork length: 120, Battery voltage: 48, Battery capacity: 750

  Xe nâng hàng điện
  2015 3.170 h
  Đan Mạch

  267.534.135 VND
 • Toyota 7 FB MF 30, 2011, Xe nâng hàng điện

  Toyota 7FBMF30General grade (1 min - 5 max): 5, Maximum lift capacity: 4x2, Maximum lift height: 330, Drive height: 220, Lift mast: Duplex / free lift, Fork carriage: Sideshifter, Fork length: 110, Battery voltage: 80, Battery capacity: 630

  Xe nâng hàng điện
  2011 9.526 h
  Đan Mạch, Vestbjerg

  338.876.571 VND
 • Toyota 7 FB MF 16, 2011, Xe nâng hàng điện

  Toyota 7FBMF16Full service history: Yes, CE marked: Yes, Maximum lift capacity: 1600, Maximum lift height: 370, Drive height: 237, Lift mast: Duplex, Fork length: 120, Battery brand: 4PzS460, Battery voltage: 72, Battery capacity: 460, Battery year of manufacture: 2009

  Xe nâng hàng điện
  2011 3.897 h
  Đan Mạch

  POA
 • Toyota 8 FB MT 20, 2013, Xe nâng hàng điện

  Toyota 8FBMT20Full service history: Yes, CE marked: Yes, Maximum lift capacity: 2000, Maximum lift height: 550, Drive height: 249, Lift mast: Triplex, Fork carriage: Sideshifter, Fork length: 100, Battery brand: 6Pzs 630, Battery voltage: 48, Battery capacity: 630, Battery year of manufacture: 2013

  Xe nâng hàng điện
  2013 6.586 h
  Đan Mạch

  POA