Số quảng cáo: 66

Toyota xe nâng hàng điện đã qua sử dụng từ Cộng hòa Séc

quảng cáo/trang
 • Toyota 8 FB ET 18, 2013, Xe nâng hàng điện

  Toyota 8FBET18Maximum lift capacity: 1800, Maximum lift height: 330, Drive height: 220, Lift mast: Duplex / free lift, Fork carriage: Sideshifter, Fork length: 120, Cabin: No cabin/Other, Tyre type: Super elastic, Engine: -, Battery voltage: 48, Battery capacity: 630, Battery year of manufacture: 2013, Transport weight: 3576

  Xe nâng hàng điện
  2013 9.838 h
  Cộng hòa Séc
  trong 7 ngày

  231.033.196 VND
 • Toyota 7 FB EF 15, 2008, Xe nâng hàng điện

  Toyota 7FBEF15Maximum lift capacity: 1500, Maximum lift height: 470, Drive height: 215, Lift mast: Triplex, Fork carriage: Sideshifter, Fork length: 110, Cabin: No cabin/Other, Tyre type: Super elastic, Engine: -, Battery voltage: 48, Battery capacity: 575, Battery year of manufacture: 2008, Transport weight: Bulk

  Xe nâng hàng điện
  2008 5.650 h
  Cộng hòa Séc
  trong 7 ngày

  177.304.546 VND
 • Toyota 8 FB ET 15, 2012, Xe nâng hàng điện

  Toyota 8FBET15Maximum lift capacity: 1500, Maximum lift height: 330, Drive height: 216, Lift mast: Duplex, Fork carriage: Sideshifter, Fork length: 100, Cabin: No cabin/Other, Tyre type: Super elastic, Engine: -, Battery voltage: 48, Battery capacity: 400, Battery year of manufacture: 2012, Transport weight: Petrol products

  Xe nâng hàng điện
  2012 4.804 h
  Cộng hòa Séc

  231.033.196 VND
 • Toyota 7 FB MF 16, 2005, Xe nâng hàng điện

  Toyota 7FBMF16Maximum lift capacity: 1600, Maximum lift height: 470, Drive height: 224, Lift mast: Triplex, Fork carriage: Sideshifter, Fork length: 120, Cabin: Closed cabin, Tyre type: Super elastic, Engine: -, Battery voltage: 80, Transport weight: 3920

  Xe nâng hàng điện
  2005 10.756 h
  Cộng hòa Séc

  153.126.653 VND
 • Toyota 7 FB MF 30, 2011, Xe nâng hàng điện

  Toyota 7FBMF30Maximum lift capacity: 4x2, Maximum lift height: 300, Drive height: 224, Lift mast: Duplex / free lift, Fork carriage: Sideshifter, Fork length: 180, Cabin: Overhead guard, Tyre type: Super elastic, Engine: -, Battery voltage: 80, Battery capacity: 700, Battery year of manufacture: 2011, Transport weight: 5860

  Xe nâng hàng điện
  2011 8.559 h
  Cộng hòa Séc

  233.719.628 VND
 • Toyota 8 FB EKT 16, 2011, Xe nâng hàng điện

  Toyota 8FBEKT16Maximum lift capacity: 1600, Maximum lift height: 370, Drive height: 237, Lift mast: Duplex / free lift, Fork carriage: Sideshifter, Fork length: 110, Cabin: No cabin/Other, Tyre type: Super elastic, Engine: -, Battery voltage: 48, Battery capacity: 525, Transport weight: Bệ giàn II

  Xe nâng hàng điện
  2011 4.393 h
  Cộng hòa Séc

  231.033.196 VND
 • Toyota 7 FB EF 16, 2009, Xe nâng hàng điện

  Toyota 7FBEF16Maximum lift capacity: 1600, Maximum lift height: 370, Drive height: 242, Lift mast: Duplex, Fork carriage: Sideshifter, Fork length: 110, Cabin: No cabin/Other, Tyre type: Super elastic, Engine: -, Battery voltage: 48, Battery capacity: 540, Transport weight: 3295

  Xe nâng hàng điện
  2009 2.276 h
  Cộng hòa Séc

  158.499.518 VND
 • Toyota 8 FB EKT 16, 2011, Xe nâng hàng điện

  Toyota 8FBEKT16Maximum lift capacity: 1600, Maximum lift height: 330, Drive height: 215, Lift mast: Duplex / free lift, Fork carriage: Sideshifter, Fork length: 120, Cabin: No cabin/Other, Tyre type: Super elastic, Engine: -, Battery voltage: 48, Battery capacity: 625, Battery year of manufacture: 2014, Transport weight: 2380

  Xe nâng hàng điện
  2011 11.603 h
  Cộng hòa Séc

  212.228.168 VND
 • Toyota 8 FB ET 15, 2012, Xe nâng hàng điện

  Toyota 8FBET15Maximum lift capacity: 1500, Maximum lift height: 370, Drive height: 236, Lift mast: Duplex, Fork carriage: Sideshifter, Fork length: 110, Cabin: Overhead guard, Tyre type: Super elastic, Engine: -, Battery voltage: 48, Battery capacity: 420, Battery year of manufacture: 2012, Transport weight: 3245

  Xe nâng hàng điện
  2012 2.514 h
  Cộng hòa Séc

  212.228.168 VND
 • Toyota 8 FB ET 16, 2011, Xe nâng hàng điện

  Toyota 8FBET16Maximum lift capacity: 1600, Maximum lift height: 330, Drive height: 215, Lift mast: Duplex / free lift, Fork carriage: Sideshifter, Fork length: 100, Cabin: No cabin/Other, Tyre type: Super elastic, Engine: -, Battery voltage: 48, Battery capacity: 630, Battery year of manufacture: 2011, Transport weight: Flatbed/Dropside/Crane

  Xe nâng hàng điện
  2011 9.481 h
  Cộng hòa Séc

  206.855.303 VND
 • Toyota 7 FB MF 30, 2009, Xe nâng hàng điện

  Toyota 7FBMF30Maximum lift capacity: 4x2, Maximum lift height: 470, Drive height: 225, Lift mast: Triplex, Fork carriage: Sideshifter, Fork length: 120, Cabin: Closed cabin, Tyre type: Super elastic, Engine: -, Battery voltage: 80, Battery capacity: 775, Battery year of manufacture: 2009, Transport weight: 5570

  Xe nâng hàng điện
  2009 7.455 h
  Cộng hòa Séc

  308.939.739 VND
 • Toyota 8 FB MT 16, 2010, Xe nâng hàng điện

  Toyota 8FBMT16Maximum lift capacity: 1600, Maximum lift height: 300, Drive height: 208, Lift mast: Duplex / free lift, Fork carriage: Sideshifter, Fork length: 110, Cabin: No cabin/Other, Tyre type: Super elastic, Engine: -, Battery voltage: 48, Battery capacity: 750, Transport weight: 3190

  Xe nâng hàng điện
  2010 3.753 h
  Cộng hòa Séc

  212.228.168 VND
 • Toyota 8 FB MT 15, 2011, Xe nâng hàng điện

  Toyota 8FBMT15Maximum lift capacity: 1500, Maximum lift height: 700, Drive height: 305, Lift mast: Triplex, Fork carriage: Sideshifter, Cabin: No cabin/Other, Tyre type: Super elastic, Engine: -, Battery voltage: 48, Battery capacity: 500, Transport weight: 3780

  Xe nâng hàng điện
  2011 18.097 h
  Cộng hòa Séc

  185.363.843 VND
 • Toyota 7 FB MF 40, 2012, Xe nâng hàng điện

  Toyota 7FBMF40Maximum lift capacity: 4000, Maximum lift height: 450, Drive height: 296, Lift mast: Duplex, Fork carriage: Sideshifter, Fork length: 120, Cabin: Overhead guard, Tyre type: Super elastic, Engine: -, Battery voltage: 80, Battery capacity: 840, Battery year of manufacture: Extended cab, Transport weight: 7510

  Xe nâng hàng điện
  2012 15.209 h
  Cộng hòa Séc

  292.821.144 VND
 • Toyota 8 FB ET 15, 2011, Xe nâng hàng điện

  Toyota 8FBET15Maximum lift capacity: 1500, Maximum lift height: 430, Drive height: 206, Lift mast: Triplex, Fork carriage: Sideshifter, Fork length: 110, Cabin: No cabin/Other, Tyre type: Super elastic, Engine: -, Battery voltage: 48, Battery capacity: 500, Battery year of manufacture: 2011, Transport weight: 3350

  Xe nâng hàng điện
  2011 5.503 h
  Cộng hòa Séc

  265.956.818 VND
 • Toyota 7 FB EST 15, 2010, Xe nâng hàng điện

  Toyota 7FBEST15Maximum lift capacity: 1500, Maximum lift height: 300.5, Drive height: 205, Lift mast: Duplex / free lift, Fork carriage: Sideshifter, Fork length: 100, Cabin: No cabin/Other, Tyre type: Super elastic, Engine: -, Battery voltage: 24, Battery capacity: 920, Battery year of manufacture: 2009, Transport weight: Bulk

  Xe nâng hàng điện
  2010 1.735 h
  Cộng hòa Séc

  239.092.493 VND
 • Toyota 8 FB ET 15, 2012, Xe nâng hàng điện

  Toyota 8FBET15Maximum lift capacity: 1500, Maximum lift height: 300, Drive height: 210, Lift mast: Duplex / free lift, Fork carriage: Sideshifter, Fork length: 110, Cabin: No cabin/Other, Tyre type: Super elastic, Engine: -, Battery voltage: 48, Battery capacity: 420, Battery year of manufacture: 2012, Transport weight: Skiploader

  Xe nâng hàng điện
  2012 4.929 h
  Cộng hòa Séc

  225.660.331 VND
 • Toyota 7 FB EST 13, 2007, Xe nâng hàng điện

  Toyota 7 FB EST 13Number of wheels: 3, General grade (1 min - 5 max): 3, CE marked: Yes, Maximum lift capacity: 1300, Maximum lift height: 300, Drive height: 200, Cabin: No cabin/Other, Battery voltage: 24, Transport weight: 2200, Transport dimensions (LxWxH): 1.75x1x2

  Xe nâng hàng điện
  2007 19.685 h
  Cộng hòa Séc, Lovosice

  61.149.505 VND
 • Toyota 8 FB ET 15, 2010, Xe nâng hàng điện

  Toyota 8FBET15Maximum lift capacity: 1500, Maximum lift height: 500, Drive height: 229, Lift mast: Triplex, Fork carriage: Sideshifter, Fork length: 120, Cabin: No cabin/Other, Tyre type: Super elastic, Engine: -, Battery voltage: 48, Battery capacity: 500, Battery year of manufacture: 2009, Transport weight: 3374

  Xe nâng hàng điện
  2010 6.366 h
  Cộng hòa Séc

  316.999.036 VND
 • Toyota 8 FB EKT 16, 2011, Xe nâng hàng điện

  Toyota 8FBEKT16Maximum lift capacity: 1600, Maximum lift height: 370, Drive height: 236, Lift mast: Duplex / free lift, Fork carriage: Sideshifter, Fork length: 110, Cabin: No cabin/Other, Tyre type: Super elastic, Engine: -, Battery voltage: 48, Battery capacity: 525, Battery year of manufacture: 2011, Transport weight: 3202

  Xe nâng hàng điện
  2011 5.496 h
  Cộng hòa Séc

  212.228.168 VND