Số quảng cáo: 38

Toyota xe nâng hàng điện đã qua sử dụng từ Cộng hòa Séc

quảng cáo/trang
 • Toyota 8 FB ET 15, 2012, Xe nâng hàng điện

  Toyota 8FBET15Maximum lift capacity: 1500, Maximum lift height: 370, Drive height: 236, Lift mast: Duplex, Fork carriage: Sideshifter, Fork length: 110, Cabin: Overhead guard, Tyre type: Super elastic, Engine: -, Battery voltage: 48, Battery capacity: 420, Battery year of manufacture: 2012, Transport weight: 3245

  Xe nâng hàng điện
  2012 2.514 h
  Cộng hòa Séc
  trong 7 ngày

  183.663.254 VND
 • Toyota 8 FB EKT 16, 2011, Xe nâng hàng điện

  Toyota 8FBEKT16Maximum lift capacity: 1600, Maximum lift height: 330, Drive height: 215, Lift mast: Duplex / free lift, Fork carriage: Sideshifter, Fork length: 120, Cabin: No cabin/Other, Tyre type: Super elastic, Engine: -, Battery voltage: 48, Battery capacity: 625, Transport weight: 3299

  Xe nâng hàng điện
  2011 12.040 h
  Cộng hòa Séc
  trong 7 ngày

  207.619.330 VND
 • Toyota 7 FB MF 30, 2009, Xe nâng hàng điện

  Toyota 7FBMF30Maximum lift capacity: 4x2, Maximum lift height: 470, Drive height: 227, Lift mast: Triplex, Fork carriage: Sideshifter, Fork length: 110, Cabin: Closed cabin, Tyre type: Super elastic, Engine: -, Battery voltage: 80, Battery capacity: 775, Battery year of manufacture: 2014, Transport weight: 6070

  Xe nâng hàng điện
  2009 11.753 h
  Cộng hòa Séc
  trong 7 ngày

  226.251.834 VND
 • Toyota 7 FB MF 40, 2006, Xe nâng hàng điện

  Toyota 7FBMF40Maximum lift capacity: 4000, Maximum lift height: 400, Drive height: 276, Lift mast: Duplex, Fork carriage: Sideshifter, Fork length: 160, Cabin: No cabin/Other, Tyre type: Super elastic, Engine: -, Battery voltage: 80, Transport weight: 7250

  Xe nâng hàng điện
  2006 16.010 h
  Cộng hòa Séc
  trong 7 ngày

  306.105.423 VND
 • Toyota 7 FB MF 35, 2012, Xe nâng hàng điện

  Toyota 7FBMF35Maximum lift capacity: 3500, Maximum lift height: 550, Drive height: 290, Lift mast: Triplex, Fork carriage: Sideshifter, Fork length: 120, Cabin: No cabin/Other, Tyre type: Super elastic, Engine: TOYOTA, Battery voltage: 80, Transport weight: 6710

  Xe nâng hàng điện
  2012 11.673 h
  Cộng hòa Séc
  trong 7 ngày

  178.339.681 VND
 • Toyota 7 FB EST 15, 2013, Xe nâng hàng điện

  Toyota 7FBEST15Maximum lift capacity: 1500, Maximum lift height: 330, Drive height: 218, Lift mast: Duplex, Fork carriage: Sideshifter, Fork length: 110, Cabin: No cabin/Other, Tyre type: Super elastic, Engine: -, Battery voltage: 24, Battery capacity: 840, Battery year of manufacture: 2012, Transport weight: 3057

  Xe nâng hàng điện
  2013 798 h
  Cộng hòa Séc
  trong 7 ngày

  210.281.117 VND
 • Toyota 8 FB EKT 16, 2011, Xe nâng hàng điện

  Toyota 8FBEKT16Maximum lift capacity: 1600, Maximum lift height: 370, Drive height: 236, Lift mast: Duplex / free lift, Fork carriage: Sideshifter, Fork length: 110, Cabin: No cabin/Other, Tyre type: Super elastic, Engine: -, Battery voltage: 48, Battery capacity: 525, Battery year of manufacture: 2011, Transport weight: 3202

  Xe nâng hàng điện
  2011 5.496 h
  Cộng hòa Séc
  trong 7 ngày

  210.281.117 VND
 • Toyota 8 FB ET 20, 2011, Xe nâng hàng điện

  Toyota 8FBET20Maximum lift capacity: 2000, Maximum lift height: 330, Drive height: 220, Lift mast: Duplex, Fork carriage: Sideshifter, Fork length: 100, Cabin: No cabin/Other, Tyre type: Super elastic, Engine: -, Battery voltage: 48, Battery capacity: 630, Battery year of manufacture: 2011, Transport weight: 3623

  Xe nâng hàng điện
  2011 5.934 h
  Cộng hòa Séc
  trong 7 ngày

  255.531.484 VND
 • Toyota 8 FB ET 16, 2011, Xe nâng hàng điện

  Toyota 8FBET16Maximum lift capacity: 1600, Maximum lift height: 330, Drive height: 215, Lift mast: Duplex / free lift, Fork carriage: Sideshifter, Fork length: 100, Cabin: No cabin/Other, Tyre type: Super elastic, Engine: -, Battery voltage: 48, Battery capacity: 630, Battery year of manufacture: 2011, Transport weight: Flatbed/Dropside/Crane

  Xe nâng hàng điện
  2011 9.481 h
  Cộng hòa Séc
  trong 7 ngày

  204.957.544 VND
 • Toyota 7 FB MF 16, 2007, Xe nâng hàng điện

  Toyota 7FBMF16Maximum lift capacity: 1600, Maximum lift height: 500, Drive height: 307, Lift mast: Duplex, Fork carriage: Sideshifter, Fork length: 100, Cabin: No cabin/Other, Tyre type: Super elastic, Engine: -, Battery voltage: 80, Transport weight: 2572

  Xe nâng hàng điện
  2007 16.508 h
  Cộng hòa Séc

  125.103.955 VND
 • Toyota 8 FB MT 15, 2011, Xe nâng hàng điện

  Toyota 8FBMT15Maximum lift capacity: 1500, Maximum lift height: 700, Drive height: 305, Lift mast: Triplex, Fork carriage: Sideshifter, Fork length: No, Cabin: No cabin/Other, Tyre type: Super elastic, Engine: -, Battery voltage: 48, Battery capacity: 500, Transport weight: 3780

  Xe nâng hàng điện
  2011 18.097 h
  Cộng hòa Séc

  178.339.681 VND
 • Toyota 7 FB EST 13, 2012, Xe nâng hàng điện

  Toyota 7FBEST13Maximum lift capacity: 1250, Maximum lift height: 331, Drive height: 217, Lift mast: Duplex / free lift, Fork carriage: Sideshifter, Fork length: 120, Cabin: No cabin/Other, Tyre type: Super elastic, Engine: -, Battery voltage: 24, Battery capacity: 875, Transport weight: 4x2

  Xe nâng hàng điện
  2012 1.230 h
  Cộng hòa Séc

  226.251.834 VND
 • Toyota 7 FB MF 40, 2012, Xe nâng hàng điện

  Toyota 7FBMF40Maximum lift capacity: 4000, Maximum lift height: 450, Drive height: 296, Lift mast: Duplex, Fork carriage: Sideshifter, Fork length: 120, Cabin: Overhead guard, Tyre type: Super elastic, Engine: -, Battery voltage: 80, Battery capacity: 840, Battery year of manufacture: Extended cab, Transport weight: 7510

  Xe nâng hàng điện
  2012 15.209 h
  Cộng hòa Séc

  290.134.705 VND
 • Toyota 8 FB MT 18, 2011, Xe nâng hàng điện

  Toyota 8FBMT18Maximum lift capacity: 1800, Maximum lift height: 450, Drive height: 212, Lift mast: Triplex, Fork carriage: Sideshifter, Fork length: 100, Cabin: Overhead guard, Tyre type: Super elastic, Engine: -, Battery voltage: 48, Transport weight: 3498

  Xe nâng hàng điện
  2011 5.494 h
  Cộng hòa Séc

  287.472.919 VND
 • Toyota 8 FB ET 18, 2011, Xe nâng hàng điện

  Toyota 8FBET18Maximum lift capacity: 1800, Maximum lift height: 430, Drive height: 212, Lift mast: Triplex, Fork carriage: Sideshifter, Fork length: 115, Cabin: No cabin/Other, Tyre type: Super elastic, Engine: -, Battery voltage: 48, Battery capacity: 750, Battery year of manufacture: 2011, Transport weight: 3587

  Xe nâng hàng điện
  2011 13.258 h
  Cộng hòa Séc

  204.957.544 VND
 • Toyota 7 FB EST 13, 2012, Xe nâng hàng điện

  Toyota 7FBEST13Maximum lift capacity: 1250, Maximum lift height: 282, Drive height: 200, Lift mast: Duplex / free lift, Fork carriage: Sideshifter, Fork length: 100, Cabin: No cabin/Other, Tyre type: Super elastic, Engine: -, Battery voltage: 24, Battery capacity: 735, Battery year of manufacture: 2012, Transport weight: 10x6/4

  Xe nâng hàng điện
  2012 1.837 h
  Cộng hòa Séc

  207.619.330 VND
 • Toyota 8 FB EKT 16, 2011, Xe nâng hàng điện

  Toyota 8FBEKT16Maximum lift capacity: 1600, Maximum lift height: 370, Drive height: 237, Lift mast: Duplex / free lift, Fork carriage: Sideshifter, Fork length: 110, Cabin: No cabin/Other, Tyre type: Super elastic, Engine: -, Battery voltage: 48, Battery capacity: 525, Battery year of manufacture: 2011, Transport weight: 3216

  Xe nâng hàng điện
  2011 9.412 h
  Cộng hòa Séc

  183.663.254 VND
 • Toyota FBMF20, 1998, Xe nâng hàng điện

  Toyota FBMF20Maximum lift capacity: 2000, Maximum lift height: 600, Drive height: 262, Lift mast: Triplex, Fork carriage: Sideshifter, Fork length: 120, Cabin: No cabin/Other, Tyre type: Super elastic, Engine: -, Battery voltage: 72, Transport weight: 4650

  Xe nâng hàng điện
  1998 15.982 h
  Cộng hòa Séc

  87.838.947 VND
 • Toyota 7 FB MF 30, 2009, Xe nâng hàng điện

  Toyota 7FBMF30Maximum lift capacity: 4x2, Maximum lift height: 470, Drive height: 225, Lift mast: Triplex, Fork carriage: Sideshifter, Fork length: 120, Cabin: Closed cabin, Tyre type: Super elastic, Engine: -, Battery voltage: 80, Battery capacity: 775, Battery year of manufacture: 2009, Transport weight: 5570

  Xe nâng hàng điện
  2009 7.455 h
  Cộng hòa Séc

  295.458.278 VND
 • Toyota 8 FB ET 16, 2013, Xe nâng hàng điện

  Toyota 8FBET16Maximum lift capacity: 1600, Maximum lift height: 330, Drive height: 215, Lift mast: Duplex / free lift, Fork carriage: Sideshifter, Fork length: 120, Cabin: No cabin/Other, Tyre type: Super elastic, Engine: -, Battery voltage: 48, Battery capacity: 625, Transport weight: Wood chip

  Xe nâng hàng điện
  2013 10.556 h
  Cộng hòa Séc

  207.619.330 VND