Số quảng cáo: 37

Toyota xe nâng hàng điện đã qua sử dụng từ Cộng hòa Séc

quảng cáo/trang
 • Toyota 7 FB MF 16, 2009, Xe nâng hàng điện

  Toyota 7FBMF16Maximum lift capacity: 1600, Maximum lift height: 400, Drive height: 258, Lift mast: Duplex, Fork carriage: Sideshifter, Fork length: 120, Cabin: No cabin/Other, Tyre type: Super elastic, Engine: -, Battery voltage: 72, Battery capacity: 460, Battery year of manufacture: 2009, Transport weight: 3830

  Xe nâng hàng điện
  2009 6.587 h
  Cộng hòa Séc
  trong 7 ngày

  180.869.435 VND
 • Toyota 8 FB ET 15, 2011, Xe nâng hàng điện

  Toyota 8FBET15Maximum lift capacity: 1500, Maximum lift height: 330, Drive height: 220, Lift mast: Duplex / free lift, Fork carriage: Sideshifter, Fork length: 120, Cabin: No cabin/Other, Tyre type: Super elastic, Engine: -, Battery voltage: 48, Battery capacity: 500, Battery year of manufacture: 2014, Transport weight: Bệ giàn II

  Xe nâng hàng điện
  2011 9.949 h
  Cộng hòa Séc
  trong 7 ngày

  214.946.285 VND
 • Toyota 8 FB ET 15, 2011, Xe nâng hàng điện

  Toyota 8FBET15Maximum lift capacity: 1500, Maximum lift height: 330, Drive height: 220, Lift mast: Duplex / free lift, Fork carriage: Sideshifter, Fork length: 120, Cabin: No cabin/Other, Tyre type: Super elastic, Engine: -, Battery voltage: 48, Battery capacity: 500, Battery year of manufacture: 2014, Transport weight: Bệ giàn II

  Xe nâng hàng điện
  2011 9.949 h
  Cộng hòa Séc
  trong 7 ngày

  175.626.843 VND
 • Toyota 7 FB MF 16, 2005, Xe nâng hàng điện

  Toyota 7FBMF16Maximum lift capacity: 1600, Maximum lift height: 400, Drive height: 260, Lift mast: Duplex, Fork carriage: Sideshifter, Fork length: 100, Cabin: Overhead guard, Tyre type: Super elastic, Engine: -, Battery voltage: 72, Transport weight: 3890

  Xe nâng hàng điện
  2005 14.619 h
  Cộng hòa Séc

  76.017.589 VND
 • Toyota 8 FB ET 15, 2012, Xe nâng hàng điện

  Toyota 8FBET15Maximum lift capacity: 1500, Maximum lift height: 330, Drive height: 216, Lift mast: Duplex, Fork carriage: Sideshifter, Fork length: 100, Cabin: No cabin/Other, Tyre type: Super elastic, Engine: -, Battery voltage: 48, Battery capacity: 400, Battery year of manufacture: 2012, Transport weight: Petrol products

  Xe nâng hàng điện
  2012 4.804 h
  Cộng hòa Séc

  204.461.100 VND
 • Toyota 7 FB MF 40, 2012, Xe nâng hàng điện

  Toyota 7FBMF40Maximum lift capacity: 4000, Maximum lift height: 450, Drive height: 300, Lift mast: Duplex, Fork carriage: Sideshifter, Fork length: 120, Cabin: No cabin/Other, Tyre type: Super elastic, Engine: -, Battery voltage: 80, Transport weight: 7370

  Xe nâng hàng điện
  2012 8.777 h
  Cộng hòa Séc

  495.424.974 VND
 • Toyota 7 FB MF 18, 2008, Xe nâng hàng điện

  Toyota 7FBMF18Maximum lift capacity: 1800, Maximum lift height: 330, Drive height: 220, Lift mast: Duplex, Fork length: 120, Cabin: No cabin/Other, Tyre type: Super elastic, Engine: -, Battery voltage: 80, Transport weight: 3720

  Xe nâng hàng điện
  2008 2.771 h
  Cộng hòa Séc

  144.171.289 VND
 • Toyota 8 FB ET 18, 2012, Xe nâng hàng điện

  Toyota 8FBET18Maximum lift capacity: 1800, Maximum lift height: 430, Drive height: 210, Lift mast: Triplex, Fork carriage: Sideshifter, Fork length: 120, Cabin: No cabin/Other, Tyre type: Super elastic, Engine: -, Battery voltage: 48, Battery capacity: 750, Transport weight: 3679

  Xe nâng hàng điện
  2012 13.943 h
  Cộng hòa Séc

  233.295.358 VND
 • Toyota 8 FB ET 15, 2011, Xe nâng hàng điện

  Toyota 8FBET15Maximum lift capacity: 1500, Maximum lift height: 330, Drive height: 220, Lift mast: Duplex / free lift, Fork carriage: Sideshifter, Fork length: 100, Cabin: Overhead guard, Tyre type: Super elastic, Engine: -, Battery voltage: 48, Battery capacity: 500, Battery year of manufacture: 2014, Transport weight: 3260

  Xe nâng hàng điện
  2011 16.041 h
  Cộng hòa Séc

  144.171.289 VND
 • Toyota 8 FB MT 20, 2011, Xe nâng hàng điện

  Toyota 8FBMT20Maximum lift capacity: 2000, Maximum lift height: 600, Drive height: 261, Lift mast: Triplex, Fork carriage: Sideshifter, Fork length: 140, Cabin: Closed cabin, Tyre type: Super elastic, Engine: -, Battery voltage: 48, Battery capacity: 690, Transport weight: 4160

  Xe nâng hàng điện
  2011 5.355 h
  Cộng hòa Séc

  364.360.166 VND
 • Toyota 8 FB ET 15, 2011, Xe nâng hàng điện

  Toyota 8FBET15Maximum lift capacity: 1500, Maximum lift height: 330, Drive height: 220, Lift mast: Duplex / free lift, Fork carriage: Sideshifter, Fork length: 100, Cabin: Overhead guard, Tyre type: Super elastic, Engine: -, Battery voltage: 48, Battery capacity: 500, Battery year of manufacture: 2014, Transport weight: 3221

  Xe nâng hàng điện
  2011 12.850 h
  Cộng hòa Séc

  154.656.473 VND
 • Toyota 8 FB ET 18, 2013, Xe nâng hàng điện

  Toyota 8FBET18Maximum lift capacity: 1800, Maximum lift height: 550, Drive height: 250, Lift mast: Triplex, Fork carriage: Sideshifter, Fork length: 100, Cabin: No cabin/Other, Tyre type: Super elastic, Engine: -, Battery voltage: 48, Battery capacity: 630, Transport weight: 3576

  Xe nâng hàng điện
  2013 2.222 h
  Cộng hòa Séc

  259.508.320 VND
 • Toyota 8 FB ET 15, 2011, Xe nâng hàng điện

  Toyota 8FBET15Maximum lift capacity: 1500, Maximum lift height: 330, Drive height: 220, Lift mast: Duplex / free lift, Fork carriage: Sideshifter, Fork length: 150, Cabin: No cabin/Other, Tyre type: Super elastic, Engine: -, Battery voltage: 48, Battery capacity: 500, Battery year of manufacture: 2014, Transport weight: 3260

  Xe nâng hàng điện
  2011 10.927 h
  Cộng hòa Séc

  167.762.954 VND
 • Toyota 7 FB MF 40, 2012, Xe nâng hàng điện

  Toyota 7FBMF40Maximum lift capacity: 4000, Maximum lift height: 450, Drive height: 296, Lift mast: Duplex, Fork carriage: Sideshifter, Fork length: 120, Cabin: Overhead guard, Tyre type: Super elastic, Engine: -, Battery voltage: 80, Battery capacity: 840, Battery year of manufacture: Extended cab, Transport weight: 7510

  Xe nâng hàng điện
  2012 15.209 h
  Cộng hòa Séc

  272.614.801 VND
 • Toyota 7 FB MF 16, 2007, Xe nâng hàng điện

  Toyota 7FBMF16Maximum lift capacity: 1600, Maximum lift height: 430, Drive height: 222, Lift mast: Triplex, Fork carriage: Sideshifter, Fork length: 100, Cabin: No cabin/Other, Tyre type: Super elastic, Engine: -, Battery voltage: 80, Battery capacity: 465, Transport weight: 4000

  Xe nâng hàng điện
  2007 4.785 h
  Cộng hòa Séc

  128.443.512 VND
 • Toyota 8 FB EKT 16, 2011, Xe nâng hàng điện

  Toyota 8FBEKT16Maximum lift capacity: 1600, Maximum lift height: 370, Drive height: 237, Lift mast: Duplex / free lift, Fork carriage: Sideshifter, Fork length: 110, Cabin: No cabin/Other, Tyre type: Super elastic, Engine: -, Battery voltage: 48, Battery capacity: 525, Transport weight: Bệ giàn II

  Xe nâng hàng điện
  2011 4.393 h
  Cộng hòa Séc

  251.644.431 VND
 • Toyota 8 FB ET 15, 2012, Xe nâng hàng điện

  Toyota 8FBET15Maximum lift capacity: 1500, Maximum lift height: 330, Drive height: 220, Lift mast: Duplex / free lift, Fork carriage: Sideshifter, Fork length: 110, Cabin: No cabin/Other, Tyre type: Super elastic, Engine: -, Battery voltage: 48, Battery capacity: 500, Battery year of manufacture: 2012, Transport weight: 3204

  Xe nâng hàng điện
  2012 9.787 h
  Cộng hòa Séc

  180.869.435 VND
 • Toyota 8 FB EKT 16, 2011, Xe nâng hàng điện

  Toyota 8FBEKT16Maximum lift capacity: 1600, Maximum lift height: 370, Drive height: 237, Lift mast: Duplex / free lift, Fork carriage: Sideshifter, Fork length: 110, Cabin: No cabin/Other, Tyre type: Super elastic, Engine: -, Battery voltage: 48, Battery capacity: 525, Battery year of manufacture: 2011, Transport weight: 3216

  Xe nâng hàng điện
  2011 9.412 h
  Cộng hòa Séc

  165.141.658 VND
 • Toyota 8 FB ET 18, 2014, Xe nâng hàng điện

  Toyota 8FBET18Maximum lift capacity: 1800, Maximum lift height: 430, Drive height: 206, Lift mast: Triplex, Fork carriage: Sideshifter, Fork length: 100, Cabin: No cabin/Other, Tyre type: Super elastic, Engine: -, Battery voltage: 48, Battery capacity: 630, Battery year of manufacture: 2014, Transport weight: 3520

  Xe nâng hàng điện
  2014 6.156 h
  Cộng hòa Séc

  259.508.320 VND
 • Toyota 8 FB MT 18, 2011, Xe nâng hàng điện

  Toyota 8FBMT18Maximum lift capacity: 1800, Maximum lift height: 450, Drive height: 212, Lift mast: Triplex, Fork carriage: Sideshifter, Fork length: 100, Cabin: Overhead guard, Tyre type: Super elastic, Engine: -, Battery voltage: 48, Transport weight: 3498

  Xe nâng hàng điện
  2011 5.494 h
  Cộng hòa Séc

  330.283.316 VND