Số quảng cáo: 107

Toyota xe nâng hàng điện đã qua sử dụng từ Bỉ

quảng cáo/trang
 • Toyota 7 FB MF 25, 2008, Xe nâng hàng điện

  Toyota 7FBMF25Maximum lift capacity: 2500, Maximum lift height: 600, Lift mast: Triplex, Transmission: FrontTyreCondition

  Xe nâng hàng điện
  2008 4.492 h
  Bỉ, Waregem, West-Vlaanderen
  trong 7 ngày

  POA
 • Toyota 8 FB ET 16, 2010, Xe nâng hàng điện

  Toyota 8FBET16General grade (1 min - 5 max): 2, Maximum lift capacity: 1600, Distance of centre of gravity: No, Maximum lift height: 470, Free lift: No, Lift mast: Triplex

  Xe nâng hàng điện
  2010
  Bỉ

  POA
 • Toyota 8 FB MT 20, 2011, Xe nâng hàng điện

  Toyota 8FBMT20General grade (1 min - 5 max): 5, Maximum lift capacity: 2000, Distance of centre of gravity: No, Maximum lift height: 500, Free lift: No, Lift mast: Other

  Xe nâng hàng điện
  2011
  Bỉ

  POA
 • Toyota 8 FB ET 18, 2012, Xe nâng hàng điện

  Toyota 8FBET18General grade (1 min - 5 max): 2, Maximum lift capacity: 1800, Distance of centre of gravity: No, Maximum lift height: 330, Free lift: No, Lift mast: Duplex

  Xe nâng hàng điện
  2012
  Bỉ

  POA
 • Toyota 7 FB MF 30, 2008, Xe nâng hàng điện

  Toyota 7FBMF30Maximum lift capacity: 4x2, Maximum lift height: 430, Lift mast: Triplex, Transmission: FrontTyreCondition

  Xe nâng hàng điện
  2008 3.823 h
  Bỉ, Waregem, West-Vlaanderen

  POA
 • Toyota 8 FB MT 20, 2013, Xe nâng hàng điện

  Toyota 8FBMT20General grade (1 min - 5 max): 5, Maximum lift capacity: 2000, Distance of centre of gravity: No, Maximum lift height: 420, Free lift: No, Lift mast: Duplex

  Xe nâng hàng điện
  2013
  Bỉ

  POA
 • Toyota 8 FB ET 20, 2009, Xe nâng hàng điện

  Toyota 8FBET20General grade (1 min - 5 max): 4, Maximum lift capacity: 2000, Distance of centre of gravity: No, Maximum lift height: 430, Free lift: No, Lift mast: Other

  Xe nâng hàng điện
  2009
  Bỉ

  POA
 • Toyota 7 FB H 25, 2014, Xe nâng hàng điện

  Toyota 7FBH25General grade (1 min - 5 max): 4, Maximum lift capacity: 2500, Distance of centre of gravity: No, Maximum lift height: 400, Free lift: No, Lift mast: Duplex

  Xe nâng hàng điện
  2014
  Bỉ

  POA
 • Toyota 8FB25, 2017, Xe nâng hàng điện

  Toyota 8FB25General grade (1 min - 5 max): 5, Maximum lift capacity: 2500, Distance of centre of gravity: No, Maximum lift height: 470, Free lift: No, Lift mast: Triplex

  Xe nâng hàng điện
  2017
  Bỉ

  POA
 • Toyota 8 FB ET 15, 2011, Xe nâng hàng điện

  Toyota 8FBET15General grade (1 min - 5 max): 5, Maximum lift capacity: 1500, Distance of centre of gravity: No, Maximum lift height: 330, Free lift: No, Lift mast: Duplex

  Xe nâng hàng điện
  2011
  Bỉ

  POA
 • Toyota 8 FB EKT 16, 2014, Xe nâng hàng điện

  Toyota 8FBEKT16General grade (1 min - 5 max): 5, Maximum lift capacity: 1600, Distance of centre of gravity: No, Maximum lift height: 330, Free lift: No, Lift mast: Duplex

  Xe nâng hàng điện
  2014
  Bỉ

  POA
 • Toyota 8 FB EKT 16, 2015, Xe nâng hàng điện

  Toyota 8FBEKT16General grade (1 min - 5 max): 5, Maximum lift capacity: 1600, Distance of centre of gravity: No, Maximum lift height: 650, Free lift: No, Lift mast: Triplex

  Xe nâng hàng điện
  2015
  Bỉ

  POA
 • Toyota 7 FB E 18, 2015, Xe nâng hàng điện

  Toyota 7FBE18General grade (1 min - 5 max): 5, Maximum lift capacity: 1800, Distance of centre of gravity: No, Maximum lift height: 400, Free lift: No, Lift mast: Duplex

  Xe nâng hàng điện
  2015
  Bỉ

  POA
 • Toyota 7 FB MF 25, 2007, Xe nâng hàng điện

  Toyota 7FBMF25Maximum lift capacity: 2500, Maximum lift height: 470, Lift mast: Triplex, Transmission: FrontTyreCondition

  Xe nâng hàng điện
  2007 5.914 h
  Bỉ, Waregem, West-Vlaanderen

  POA
 • Toyota 7 FB MF 45, 2007, Xe nâng hàng điện

  Toyota 7FBMF45General grade (1 min - 5 max): 4, Maximum lift capacity: 4500, Distance of centre of gravity: No, Maximum lift height: 370, Free lift: No, Lift mast: Duplex

  Xe nâng hàng điện
  2007
  Bỉ

  POA
 • Toyota 7 FB EL 15, 2012, Xe nâng hàng điện

  Toyota 7FBEL15General grade (1 min - 5 max): 4, Maximum lift capacity: 1500, Distance of centre of gravity: No, Maximum lift height: 300, Free lift: No, Lift mast: Duplex

  Xe nâng hàng điện
  2012
  Bỉ

  POA
 • Toyota 8 FB ET 18, 2014, Xe nâng hàng điện

  Toyota 8FBET18General grade (1 min - 5 max): 5, Maximum lift capacity: 1800, Distance of centre of gravity: No, Maximum lift height: 450, Free lift: No, Lift mast: Triplex

  Xe nâng hàng điện
  2014
  Bỉ

  POA
 • Toyota 8 FB ET 18, 2012, Xe nâng hàng điện

  Toyota 8FBET18General grade (1 min - 5 max): 4, Maximum lift capacity: 1800, Distance of centre of gravity: No, Maximum lift height: 330, Free lift: No, Lift mast: Duplex

  Xe nâng hàng điện
  2012
  Bỉ

  POA
 • Toyota 7 FB E 15, 2012, Xe nâng hàng điện

  Toyota 7FBE15General grade (1 min - 5 max): 4, Maximum lift capacity: 1500, Distance of centre of gravity: No, Maximum lift height: 300, Free lift: No, Lift mast: Duplex

  Xe nâng hàng điện
  2012
  Bỉ

  POA
 • Toyota 8 FB ET 18, 2012, Xe nâng hàng điện

  Toyota 8FBET18General grade (1 min - 5 max): 4, Maximum lift capacity: 1800, Distance of centre of gravity: No, Maximum lift height: 330, Free lift: No, Lift mast: Duplex

  Xe nâng hàng điện
  2012
  Bỉ

  POA