Số quảng cáo: 78

Toyota xe nâng hàng điện đã qua sử dụng từ Bỉ

quảng cáo/trang
 • Toyota 8 FB EKT 18, 2011, Xe nâng hàng điện

  Toyota 8FBEKT18General grade (1 min - 5 max): 4, Maximum lift capacity: 1800, Distance of centre of gravity: No, Maximum lift height: 470, Free lift: No, Lift mast: Other

  Xe nâng hàng điện
  2011
  Bỉ
  trong 7 ngày

  POA
 • Toyota 7 FB EL 15, 2010, Xe nâng hàng điện

  Toyota 7FBEL15General grade (1 min - 5 max): 4, Maximum lift capacity: 1500, Distance of centre of gravity: No, Maximum lift height: 300, Free lift: No, Lift mast: Duplex

  Xe nâng hàng điện
  2010
  Bỉ
  trong 7 ngày

  POA
 • Toyota 8 FB MKT 25, 2018, Xe nâng hàng điện

  Toyota 8FBMKT25General grade (1 min - 5 max): 5, Maximum lift capacity: 2500, Distance of centre of gravity: No, Maximum lift height: 470, Free lift: No, Lift mast: Other

  Xe nâng hàng điện
  2018
  Bỉ
  trong 7 ngày

  POA
 • Toyota 7 FB E 15, 2012, Xe nâng hàng điện

  Toyota 7FBE15General grade (1 min - 5 max): 4, Maximum lift capacity: 1500, Distance of centre of gravity: No, Maximum lift height: 400, Free lift: No, Lift mast: Duplex

  Xe nâng hàng điện
  2012
  Bỉ
  trong 7 ngày

  POA
 • Toyota 7 FB H 15, 2013, Xe nâng hàng điện

  Toyota 7FBH15General grade (1 min - 5 max): 4, Maximum lift capacity: 1500, Distance of centre of gravity: No, Maximum lift height: 300, Free lift: No, Lift mast: Duplex

  Xe nâng hàng điện
  2013
  Bỉ
  trong 7 ngày

  POA
 • Toyota 7 FB H 15, 2013, Xe nâng hàng điện

  Toyota 7FBH15General grade (1 min - 5 max): 4, Maximum lift capacity: 1500, Distance of centre of gravity: No, Maximum lift height: 300, Free lift: No, Lift mast: Duplex

  Xe nâng hàng điện
  2013
  Bỉ
  trong 7 ngày

  POA
 • Toyota 7 FB MF 30, 2012, Xe nâng hàng điện

  Toyota 7FBMF30General grade (1 min - 5 max): 4, Maximum lift capacity: 4x2, Distance of centre of gravity: No, Maximum lift height: 430, Free lift: No, Lift mast: Triplex

  Xe nâng hàng điện
  2012
  Bỉ
  trong 7 ngày

  POA
 • Toyota 7 FB H 15, 2012, Xe nâng hàng điện

  Toyota 7FBH15General grade (1 min - 5 max): 4, Maximum lift capacity: 1500, Distance of centre of gravity: No, Maximum lift height: 300, Free lift: No, Lift mast: Duplex

  Xe nâng hàng điện
  2012
  Bỉ
  trong 7 ngày

  POA
 • Toyota 8 FB MT 20, 2011, Xe nâng hàng điện

  Toyota 8FBMT20General grade (1 min - 5 max): 4, Maximum lift capacity: 2000, Distance of centre of gravity: No, Maximum lift height: 500, Free lift: No, Lift mast: Other

  Xe nâng hàng điện
  2011
  Bỉ
  trong 7 ngày

  POA
 • Toyota 5 FB 15, 1995, Xe nâng hàng điện

  Toyota 5FB15General grade (1 min - 5 max): 4, Maximum lift capacity: 1500, Distance of centre of gravity: No, Maximum lift height: 350, Free lift: No, Lift mast: Duplex

  Xe nâng hàng điện
  1995
  Bỉ
  trong 7 ngày

  POA
 • Toyota 7 FB H 15, 2015, Xe nâng hàng điện

  Toyota 7FBH15General grade (1 min - 5 max): 4, Maximum lift capacity: 1500, Distance of centre of gravity: No, Maximum lift height: 300, Free lift: No, Lift mast: Duplex

  Xe nâng hàng điện
  2015
  Bỉ
  trong 7 ngày

  POA
 • Toyota 7 FB H 15, 2013, Xe nâng hàng điện

  Toyota 7FBH15General grade (1 min - 5 max): 4, Maximum lift capacity: 1500, Distance of centre of gravity: No, Maximum lift height: 300, Free lift: No, Lift mast: Duplex

  Xe nâng hàng điện
  2013
  Bỉ
  trong 7 ngày

  POA
 • Toyota 7 FB H 25, 2015, Xe nâng hàng điện

  Toyota 7FBH25General grade (1 min - 5 max): 4, Maximum lift capacity: 2500, Distance of centre of gravity: No, Maximum lift height: 400, Free lift: No, Lift mast: Triplex

  Xe nâng hàng điện
  2015
  Bỉ
  trong 7 ngày

  POA
 • Toyota 7 FB H 25, 2014, Xe nâng hàng điện

  Toyota 7FBH25General grade (1 min - 5 max): 4, Maximum lift capacity: 2500, Distance of centre of gravity: No, Maximum lift height: 400, Free lift: No, Lift mast: Duplex

  Xe nâng hàng điện
  2014
  Bỉ
  trong 7 ngày

  POA
 • Toyota 8 FB ET 20, 2011, Xe nâng hàng điện

  Toyota 8FBET20General grade (1 min - 5 max): 4, Maximum lift capacity: 2000, Distance of centre of gravity: No, Maximum lift height: 470, Free lift: No, Lift mast: Other

  Xe nâng hàng điện
  2011
  Bỉ
  trong 7 ngày

  POA
 • Toyota 8 FB EKT 18, 2012, Xe nâng hàng điện

  Toyota 8FBEKT18General grade (1 min - 5 max): 4, Maximum lift capacity: 1800, Distance of centre of gravity: No, Maximum lift height: 450, Free lift: No, Lift mast: Other

  Xe nâng hàng điện
  2012
  Bỉ
  trong 7 ngày

  POA
 • Toyota 7 FB H 25, 2014, Xe nâng hàng điện

  Toyota 7FBH25General grade (1 min - 5 max): 4, Maximum lift capacity: 2500, Distance of centre of gravity: No, Maximum lift height: 400, Free lift: No, Lift mast: Duplex

  Xe nâng hàng điện
  2014
  Bỉ
  trong 7 ngày

  POA
 • Toyota 7 FB H 15, 2012, Xe nâng hàng điện

  Toyota 7FBH15General grade (1 min - 5 max): 4, Maximum lift capacity: 1500, Distance of centre of gravity: No, Maximum lift height: 300, Free lift: No, Lift mast: Duplex

  Xe nâng hàng điện
  2012
  Bỉ
  trong 7 ngày

  POA
 • Toyota 7 FB H 15, 2013, Xe nâng hàng điện

  Toyota 7FBH15General grade (1 min - 5 max): 4, Maximum lift capacity: 1500, Distance of centre of gravity: No, Maximum lift height: 300, Free lift: No, Lift mast: Duplex

  Xe nâng hàng điện
  2013
  Bỉ
  trong 7 ngày

  POA
 • Toyota 7FBEL20, 2013, Xe nâng hàng điện

  Toyota 7FBEL20General grade (1 min - 5 max): 5, Maximum lift capacity: 2000, Distance of centre of gravity: No, Maximum lift height: 300, Free lift: No, Lift mast: Duplex

  Xe nâng hàng điện
  2013
  Bỉ

  POA