Số quảng cáo: 141

Linde xe nâng hàng điện đã qua sử dụng từ Đan Mạch

quảng cáo/trang
 • Linde E16/386, 2013, Xe nâng hàng điện

  Linde E16/386Maximum lift capacity: 1600, Maximum lift height: 462, Drive height: 212, Fork length: 160, Transmission: Linde LDC 2-pedal, Engine: el 2x4 6 kW AC , Battery voltage: 48, Battery capacity: 625

  Xe nâng hàng điện
  2013
  Đan Mạch
  trong 24h

  POA
 • Linde E16/386, 2013, Xe nâng hàng điện

  Linde E16/386Maximum lift capacity: 1600, Maximum lift height: 462, Drive height: 212, Fork length: 160, Transmission: Linde LDC 2-pedal, Engine: el 2x4 6 kW , Battery voltage: 48, Battery capacity: 625

  Xe nâng hàng điện
  2013
  Đan Mạch
  trong 24h

  POA
 • Linde E16L/386, 2012, Xe nâng hàng điện

  Linde E16L/386Maximum lift capacity: 1600, Maximum lift height: 462, Drive height: 212, Fork length: 120, Transmission: Linde LDC 2-pedal, Engine: el 2x4 6 kW AC , Battery voltage: 48, Battery capacity: 750

  Xe nâng hàng điện
  2012
  Đan Mạch
  trong 7 ngày

  POA
 • Linde E16/386, 2015, Xe nâng hàng điện

  Linde E16/386Maximum lift capacity: 1600, Maximum lift height: 462, Drive height: 212, Fork length: 120, Transmission: Linde LDC 2-pedal, Engine: el 2x4 6 kW , Battery voltage: 48, Battery capacity: 625

  Xe nâng hàng điện
  2015
  Đan Mạch
  trong 7 ngày

  POA
 • Linde E16C, 2008, Xe nâng hàng điện

  Linde E16C/386Maximum lift capacity: 1600, Maximum lift height: 548, Drive height: 247, Fork length: 120, Transmission: Linde LDC 2-pedal, Engine: el 2x4 6 kW AC , Battery voltage: 48, Battery capacity: 625

  Xe nâng hàng điện
  2008
  Đan Mạch
  trong 7 ngày

  POA
 • Linde E30, 2012, Xe nâng hàng điện

  Linde E30Full service history: Yes, CE marked: Yes, Maximum lift capacity: 4x2, Maximum lift height: 550, Drive height: 250, Fork carriage: Sideshifter, Fork length: 115, Cabin: Closed cabin, Battery brand: 5 PzS 775, Battery voltage: 80, Battery capacity: 775

  Xe nâng hàng điện
  2012 7.056 h
  Đan Mạch

  POA
 • Linde E25, 2008, Xe nâng hàng điện

  Linde E25/336-02Maximum lift capacity: 2500, Maximum lift height: 405, Drive height: 275, Fork length: 120, Transmission: Linde LDC 2-pedal, Engine: el 2x6 4 kW , Battery voltage: 80, Battery capacity: 625

  Xe nâng hàng điện
  2008
  Đan Mạch

  POA
 • Linde E20P, 2010, Xe nâng hàng điện

  Linde E20PH/386Maximum lift capacity: 2000, Maximum lift height: 314, Drive height: 212, Fork length: 100, Transmission: Linde LDC 2-pedal, Engine: el 2x5 kW AC , Battery voltage: 48, Battery capacity: 775

  Xe nâng hàng điện
  2010
  Đan Mạch

  POA
 • Linde E50-600H/388, 2016, Xe nâng hàng điện

  Linde E50-600H/388Maximum lift capacity: 5000, Maximum lift height: 556, Drive height: 281, Transmission: Linde LDC 2-pedal, Engine: el 2x12 5 kW AC , Battery voltage: 80, Battery capacity: 930

  Xe nâng hàng điện
  2016
  Đan Mạch

  POA
 • Linde E30L/387, 2015, Xe nâng hàng điện

  Linde E30L/387Maximum lift capacity: 4x2, Maximum lift height: 322, Drive height: 223, Fork length: 120, Transmission: Linde LDC 2-pedal, Engine: el 2x9 kW AC , Battery voltage: 80, Battery capacity: 625

  Xe nâng hàng điện
  2015
  Đan Mạch

  POA
 • Linde E16/386, 2012, Xe nâng hàng điện

  Linde E16/386Maximum lift capacity: 1600, Maximum lift height: 462, Drive height: 212, Fork length: 120, Transmission: Linde LDC 2-pedal, Engine: el 2x4 6 kW AC , Battery voltage: 48, Battery capacity: 625

  Xe nâng hàng điện
  2012
  Đan Mạch

  POA
 • Linde E16/386, 2011, Xe nâng hàng điện

  Linde E16/386Maximum lift capacity: 1600, Maximum lift height: 462, Drive height: 212, Fork length: 120, Transmission: Linde LDC 2-pedal, Engine: el 2x4.6 kW AC , Battery voltage: 48, Battery capacity: 625

  Xe nâng hàng điện
  2011
  Đan Mạch

  POA
 • Linde E35/336, 1998, Xe nâng hàng điện

  Linde E35/336Maximum lift capacity: 3500, Maximum lift height: 550, Drive height: 340, Fork length: 120, Transmission: Linde LDC 2-pedal, Engine: el 2x6 4 kW , Battery voltage: 80, Battery capacity: 775

  Xe nâng hàng điện
  1998
  Đan Mạch

  POA
 • Linde E15, 1978, Xe nâng hàng điện

  Linde E15/323Maximum lift capacity: 1500, Maximum lift height: 384, Drive height: 234, Fork length: 120, Transmission: Linde trinløs impuls, Engine: el, Battery voltage: 24, Battery capacity: 800

  Xe nâng hàng điện
  1978
  Đan Mạch

  POA
 • Linde E16/386, 2012, Xe nâng hàng điện

  Linde E16/386Maximum lift capacity: 1600, Maximum lift height: 462, Drive height: 212, Fork length: 160, Transmission: Linde LDC 2-pedal, Engine: el 2x4 6 kW AC , Battery voltage: 48, Battery capacity: 625

  Xe nâng hàng điện
  2012
  Đan Mạch

  POA
 • Linde E12, 2001, Xe nâng hàng điện

  Linde E12/324-02Maximum lift capacity: 4x4 / x 2 (tùy chọn), Maximum lift height: 468, Drive height: 208, Fork length: 120, Transmission: Linde LDC 2-pedal, Engine: el 2x3 kW , Battery voltage: 24, Battery capacity: 600

  Xe nâng hàng điện
  2001
  Đan Mạch

  POA
 • Linde DEMO E16/386-02, 2017, Xe nâng hàng điện

  Linde DEMO E16/386-02Maximum lift capacity: 1600, Maximum lift height: 462, Drive height: 212, Fork length: 120, Transmission: Linde LDC 1-pedal, Engine: el 2x4 6 kW AC , Battery voltage: 48, Battery capacity: 625

  Xe nâng hàng điện
  2017
  Đan Mạch

  POA
 • Linde E25, 2008, Xe nâng hàng điện

  Linde E25S/336Maximum lift capacity: 2500, Maximum lift height: 496, Drive height: 231, Fork length: 140, Transmission: Linde LDC 1-pedal, Engine: el 2x8 kW AC , Battery voltage: 80, Battery capacity: 625

  Xe nâng hàng điện
  2008
  Đan Mạch

  POA
 • Linde E16/386, 2013, Xe nâng hàng điện

  Linde E16/386Maximum lift capacity: 1600, Maximum lift height: 522, Drive height: 232, Fork length: 160, Transmission: Linde LDC 2-pedal, Engine: el 2x4 6 kW AC , Battery voltage: 48, Battery capacity: 625

  Xe nâng hàng điện
  2013
  Đan Mạch

  POA
 • Linde E35/336-02, 2007, Xe nâng hàng điện

  Linde E35/336-02Maximum lift capacity: 3500, Maximum lift height: 345, Drive height: 245, Fork length: 160, Transmission: Linde LDC 1-pedal, Engine: el 2x6 4 kW AC , Battery voltage: 80, Battery capacity: 775

  Xe nâng hàng điện
  2007
  Đan Mạch

  POA