Số quảng cáo: 135

Linde xe nâng hàng điện đã qua sử dụng từ Đan Mạch

quảng cáo/trang
 • Linde E18PH, 2013, Xe nâng hàng điện

  Linde E18PH/386Maximum lift capacity: 1800, Maximum lift height: 462, Drive height: 212, Fork length: 120, Transmission: Linde LDC 2-pedal, Engine: el 2x5 kW AC , Battery voltage: 48, Battery capacity: 775

  Xe nâng hàng điện
  2013
  Đan Mạch
  trong 7 ngày

  POA
 • Linde E16/386, 2013, Xe nâng hàng điện

  Linde E16/386Maximum lift capacity: 1600, Maximum lift height: 314, Drive height: 212, Fork length: 120, Transmission: Linde LDC 2-pedal, Engine: el 2x4 6 kW AC , Battery voltage: 48, Battery capacity: 625

  Xe nâng hàng điện
  2013
  Đan Mạch
  trong 7 ngày

  POA
 • Linde E35L/387, 2013, Xe nâng hàng điện

  Linde E35L/387Maximum lift capacity: 3500, Maximum lift height: 455, Drive height: 295, Fork length: 120, Transmission: Linde LDC 2-pedal, Engine: el 2x9 kW AC , Battery voltage: 80, Battery capacity: 625

  Xe nâng hàng điện
  2013
  Đan Mạch
  trong 7 ngày

  POA
 • Linde E30, 2012, Xe nâng hàng điện

  Linde E30Full service history: Yes, CE marked: Yes, Maximum lift capacity: 4x2, Maximum lift height: 550, Drive height: 250, Fork carriage: Sideshifter, Fork length: 115, Cabin: Closed cabin, Battery brand: 5 PzS 775, Battery voltage: 80, Battery capacity: 775

  Xe nâng hàng điện
  2012 7.056 h
  Đan Mạch

  POA
 • Linde E18L/386-01, 2010, Xe nâng hàng điện

  Linde E18L/386-01Maximum lift capacity: 1800, Maximum lift height: 565, Drive height: 337, Fork length: 120, Transmission: Linde LDC 2-pedal, Engine: el 2x4 6 kW AC , Battery voltage: 48, Battery capacity: 750

  Xe nâng hàng điện
  2010
  Đan Mạch

  POA
 • Linde E15, 2011, Xe nâng hàng điện

  Linde E15/386Maximum lift capacity: 1500, Maximum lift height: 385, Drive height: 255, Fork length: 80, Transmission: Linde LDC 2-pedal, Engine: el 2x3 5 kW AC , Battery voltage: 24, Battery capacity: 1000

  Xe nâng hàng điện
  2011
  Đan Mạch

  POA
 • Linde E15, 1978, Xe nâng hàng điện

  Linde E15/323Maximum lift capacity: 1500, Maximum lift height: 384, Drive height: 234, Fork length: 120, Transmission: Linde trinløs impuls, Engine: el, Battery voltage: 24, Battery capacity: 800

  Xe nâng hàng điện
  1978
  Đan Mạch

  POA
 • Linde E35/336, 1998, Xe nâng hàng điện

  Linde E35/336Maximum lift capacity: 3500, Maximum lift height: 550, Drive height: 340, Fork length: 120, Transmission: Linde LDC 2-pedal, Engine: el 2x6 4 kW , Battery voltage: 80, Battery capacity: 775

  Xe nâng hàng điện
  1998
  Đan Mạch

  POA
 • Linde E16/386, 2012, Xe nâng hàng điện

  Linde E16/386Maximum lift capacity: 1600, Maximum lift height: 462, Drive height: 212, Fork length: 160, Transmission: Linde LDC 2-pedal, Engine: el 2x4 6 kW AC , Battery voltage: 48, Battery capacity: 625

  Xe nâng hàng điện
  2012
  Đan Mạch

  POA
 • Linde E35/336-02, 2007, Xe nâng hàng điện

  Linde E35/336-02Maximum lift capacity: 3500, Maximum lift height: 345, Drive height: 245, Fork length: 160, Transmission: Linde LDC 1-pedal, Engine: el 2x6 4 kW AC , Battery voltage: 80, Battery capacity: 775

  Xe nâng hàng điện
  2007
  Đan Mạch

  POA
 • Linde E18/386-01, 2012, Xe nâng hàng điện

  Linde E18/386-01Maximum lift capacity: 1800, Maximum lift height: 314, Drive height: 212, Fork length: 120, Transmission: Linde LDC 2-pedal, Engine: el 2x4 6 kW AC , Battery voltage: 48, Battery capacity: 625

  Xe nâng hàng điện
  2012
  Đan Mạch

  POA
 • Linde E16/324-02, 2002, Xe nâng hàng điện

  Linde E16/324-02Maximum lift capacity: 1600, Maximum lift height: 325, Drive height: 210, Fork length: 120, Transmission: Linde LDC 2-pedal, Engine: el 2x4 kW , Battery voltage: 48, Battery capacity: 720

  Xe nâng hàng điện
  2002
  Đan Mạch

  POA
 • Linde E50-600HL/388, 2017, Xe nâng hàng điện

  Linde E50-600HL/388Maximum lift capacity: 5000, Maximum lift height: 462, Drive height: 246, Fork length: 120, Transmission: Linde LDC 2-pedal, Engine: el 2x12 5kW AC , Battery voltage: 80, Battery capacity: 930

  Xe nâng hàng điện
  2017
  Đan Mạch

  POA
 • Linde E15, 2009, Xe nâng hàng điện

  Linde E15/386Maximum lift capacity: 1500, Maximum lift height: 304, Drive height: 207, Fork length: 120, Transmission: Linde LDC 2-pedal, Engine: el 2x 4 6 kW AC , Battery voltage: 24, Battery capacity: 625

  Xe nâng hàng điện
  2009
  Đan Mạch

  POA
 • Linde E30/600-02, 2004, Xe nâng hàng điện

  Linde E30/600-02Full service history: Yes, CE marked: Yes, Maximum lift capacity: 4x2, Maximum lift height: 280, Drive height: 236, Lift mast: Duplex, Fork carriage: Sideshifter, Battery brand: 5PzS775, Battery voltage: 80, Battery year of manufacture: 2018

  Xe nâng hàng điện
  2004 6.632 h
  Đan Mạch

  POA
 • Linde E16/386, 2012, Xe nâng hàng điện

  Linde E16/386Maximum lift capacity: 1600, Maximum lift height: 462, Drive height: 212, Fork length: 120, Transmission: Linde LDC 2-pedal, Engine: el 2x4 6 kW AC , Battery voltage: 48, Battery capacity: 625

  Xe nâng hàng điện
  2012
  Đan Mạch

  POA
 • Linde E25, 2013, Xe nâng hàng điện

  Linde E25L/387Maximum lift capacity: 2500, Maximum lift height: 470, Drive height: 220, Fork length: 220, Transmission: Linde LDC 2-pedal, Engine: el 2x9 kW AC , Battery voltage: 80, Battery capacity: 625

  Xe nâng hàng điện
  2013
  Đan Mạch

  POA
 • Linde E16/386, 2011, Xe nâng hàng điện

  Linde E16/386Maximum lift capacity: 1600, Maximum lift height: 354, Drive height: 232, Fork length: 115, Transmission: Linde LDC 2-pedal, Engine: el 2x4 6 kW AC , Battery voltage: 48, Battery capacity: 625

  Xe nâng hàng điện
  2011
  Đan Mạch

  POA
 • Linde E20P, 2012, Xe nâng hàng điện

  Linde E20PL/386Maximum lift capacity: 2000, Maximum lift height: 608, Drive height: 267, Fork length: 115, Transmission: Linde LDC 2-pedal, Engine: el 2x5 kW AC , Battery voltage: 48, Battery capacity: 750

  Xe nâng hàng điện
  2012
  Đan Mạch

  POA
 • Linde E 16, 2008, Xe nâng hàng điện

  Linde E 16Lift mast: Triplex

  Xe nâng hàng điện
  2008
  Đan Mạch

  408.731.586 VND