Số quảng cáo: 78

Linde xe nâng hàng điện đã qua sử dụng từ Cộng hòa Séc

quảng cáo/trang
 • Linde E 18, 2007, Xe nâng hàng điện

  Linde E 18Maximum lift capacity: 1800, Maximum lift height: 354.5, Drive height: 232.1, Lift mast: Duplex / free lift, Fork carriage: Sideshifter, Fork length: 115, Cabin: No cabin/Other, Tyre type: Super elastic, Engine: -, Battery voltage: 48, Transport weight: 3500

  Xe nâng hàng điện
  2007 6.160 h
  Cộng hòa Séc
  trong 24h

  226.707.228 VND
 • Linde E25, 2006, Xe nâng hàng điện

  Linde E 25/02Maximum lift capacity: 2500, Maximum lift height: 565, Drive height: 255, Lift mast: Triplex, Fork carriage: Sideshifter, Fork length: 120, Cabin: Closed cabin, Tyre type: Super elastic, Engine: -, Battery voltage: 80, Battery capacity: 625, Transport weight: 4901

  Xe nâng hàng điện
  2006 5.424 h
  Cộng hòa Séc
  trong 24h

  267.190.661 VND
 • Linde E18PH, 2008, Xe nâng hàng điện

  Linde E 18 PH-01Maximum lift capacity: 1800, Maximum lift height: 385, Drive height: 250, Lift mast: Duplex, Fork carriage: Sideshifter, Fork length: 115, Cabin: No cabin/Other, Tyre type: Super elastic, Engine: -, Battery voltage: 48, Battery capacity: 775, Battery year of manufacture: 2012, Transport weight: 3719

  Xe nâng hàng điện
  2008 5.805 h
  Cộng hòa Séc
  trong 24h

  207.814.959 VND
 • Linde E18PH, 2008, Xe nâng hàng điện

  Linde E 18 PH-01Maximum lift capacity: 1800, Maximum lift height: 385, Drive height: 250, Lift mast: Duplex, Fork carriage: Sideshifter, Fork length: 115, Cabin: No cabin/Other, Tyre type: Super elastic, Engine: -, Battery voltage: 48, Battery capacity: 775, Battery year of manufacture: 2012, Transport weight: 3719

  Xe nâng hàng điện
  2008 5.805 h
  Cộng hòa Séc
  trong 24h

  248.298.392 VND
 • Linde E25, 1993, Xe nâng hàng điện

  Linde E 25Maximum lift capacity: 2500, Maximum lift height: 550, Drive height: 220, Lift mast: Triplex, Fork length: 115, Cabin: No cabin/Other, Tyre type: Super elastic, Engine: -, Battery voltage: 80, Transport weight: 5000

  Xe nâng hàng điện
  1993 47.633 h
  Cộng hòa Séc
  trong 24h

  89.063.554 VND
 • Linde E25, 2006, Xe nâng hàng điện

  Linde E 25/02Maximum lift capacity: 2500, Maximum lift height: 565, Drive height: 255, Lift mast: Triplex, Fork carriage: Sideshifter, Fork length: 120, Cabin: Closed cabin, Tyre type: Super elastic, Engine: -, Battery voltage: 80, Battery capacity: 625, Transport weight: 4901

  Xe nâng hàng điện
  2006 5.424 h
  Cộng hòa Séc
  trong 24h

  334.663.051 VND
 • Linde E16C, 2009, Xe nâng hàng điện

  Linde E 16 C-01Maximum lift capacity: 1600, Maximum lift height: 279, Drive height: 197, Lift mast: Duplex / free lift, Fork carriage: Sideshifter, Fork length: 120, Cabin: No cabin/Other, Tyre type: Super elastic, Engine: -, Battery voltage: 48, Battery capacity: 500, Battery year of manufacture: 2009, Transport weight: 3193

  Xe nâng hàng điện
  2009 2.366 h
  Cộng hòa Séc
  trong 24h

  350.856.424 VND
 • Linde E12, 2006, Xe nâng hàng điện

  Linde E 12 Z-02Maximum lift capacity: 4x4 / x 2 (tùy chọn), Maximum lift height: 325, Drive height: 210, Lift mast: Duplex / free lift, Fork carriage: Sideshifter, Fork length: 80, Cabin: No cabin/Other, Tyre type: Super elastic, Engine: -, Battery voltage: 24, Battery capacity: 625, Battery year of manufacture: 2013, Transport weight: 2792

  Xe nâng hàng điện
  2006 3.897 h
  Cộng hòa Séc
  trong 7 ngày

  102.558.032 VND
 • Linde E16C, 2009, Xe nâng hàng điện

  Linde E 16 C-01Maximum lift capacity: 1600, Maximum lift height: 279, Drive height: 197, Lift mast: Duplex / free lift, Fork carriage: Sideshifter, Fork length: 120, Cabin: No cabin/Other, Tyre type: Super elastic, Engine: -, Battery voltage: 48, Battery capacity: 500, Battery year of manufacture: 2009, Transport weight: 3193

  Xe nâng hàng điện
  2009 2.366 h
  Cộng hòa Séc
  trong 7 ngày

  294.179.617 VND
 • Linde E15, 2007, Xe nâng hàng điện

  Linde E 15 Z-02Maximum lift capacity: 1500, Maximum lift height: 425, Drive height: 196, Lift mast: Triplex, Fork carriage: Sideshifter, Fork length: 80, Cabin: No cabin/Other, Tyre type: Super elastic, Engine: -, Battery voltage: 24, Battery capacity: 1000, Battery year of manufacture: 2009, Transport weight: Side doors

  Xe nâng hàng điện
  2007 11.392 h
  Cộng hòa Séc
  trong 7 ngày

  121.450.301 VND
 • Linde E 18, 2011, Xe nâng hàng điện

  Linde E 18Maximum lift capacity: 1800, Maximum lift height: 279.5, Drive height: 197, Lift mast: Duplex / free lift, Fork carriage: Sideshifter, Fork length: 120, Cabin: No cabin/Other, Tyre type: Super elastic, Engine: -, Battery voltage: 48, Transport weight: 3500

  Xe nâng hàng điện
  2011 11.418 h
  Cộng hòa Séc
  trong 7 ngày

  213.212.750 VND
 • Linde E25, 2003, Xe nâng hàng điện

  Linde E 25-02Maximum lift capacity: 2500, Maximum lift height: 510, Drive height: 310, Lift mast: Duplex, Fork carriage: Sideshifter, Fork length: 115, Cabin: No cabin/Other, Tyre type: Super elastic, Engine: -, Battery voltage: 80, Transport weight: 4200

  Xe nâng hàng điện
  2003 17.050 h
  Cộng hòa Séc
  trong 7 ngày

  148.439.256 VND
 • Linde E 16, 2012, Xe nâng hàng điện

  Linde E 16Maximum lift capacity: 1600, Maximum lift height: 280, Drive height: 202.1, Lift mast: Duplex, Fork carriage: Sideshifter, Fork length: 115, Cabin: No cabin/Other, Tyre type: Super elastic, Engine: -, Battery voltage: 48, Transport weight: 3154

  Xe nâng hàng điện
  2012 9.608 h
  Cộng hòa Séc
  trong 7 ngày

  148.439.256 VND
 • Linde E 14-01, 2007, Xe nâng hàng điện

  Linde E 14-01Maximum lift capacity: 1400, Maximum lift height: 279, Drive height: 200, Lift mast: Duplex / free lift, Fork carriage: Sideshifter, Fork length: 120, Cabin: Closed cabin, Tyre type: Super elastic, Engine: -, Battery voltage: 48, Battery capacity: 500, Transport weight: 3198

  Xe nâng hàng điện
  2007 3.342 h
  Cộng hòa Séc
  trong 7 ngày

  291.480.722 VND
 • Linde E40P, 2007, Xe nâng hàng điện

  Linde E 40 PMaximum lift capacity: 4000, Maximum lift height: 325, Drive height: 235, Lift mast: Duplex, Fork carriage: Sideshifter, Fork length: 120, Cabin: No cabin/Other, Tyre type: Super elastic, Engine: -, Battery voltage: 80, Battery capacity: 775, Transport weight: 6215

  Xe nâng hàng điện
  2007 8.529 h
  Cộng hòa Séc
  trong 7 ngày

  237.502.810 VND
 • Linde E 14-01, 2007, Xe nâng hàng điện

  Linde E 14-01Maximum lift capacity: 1400, Maximum lift height: 279, Drive height: 200, Lift mast: Duplex / free lift, Fork carriage: Sideshifter, Fork length: 120, Cabin: Closed cabin, Tyre type: Super elastic, Engine: -, Battery voltage: 48, Battery capacity: 500, Transport weight: 3198

  Xe nâng hàng điện
  2007 3.342 h
  Cộng hòa Séc
  trong 7 ngày

  237.502.810 VND
 • Linde E 18 PL-01, 2011, Xe nâng hàng điện

  Linde E 18 PL-01Maximum lift capacity: 1800, Maximum lift height: 304, Drive height: 213, Lift mast: Duplex / free lift, Fork carriage: Sideshifter, Fork length: 120, Cabin: No cabin/Other, Tyre type: Super elastic, Engine: -, Battery voltage: 48, Battery capacity: 690, Battery year of manufacture: 2011, Transport weight: 3313

  Xe nâng hàng điện
  2011 9.162 h
  Cộng hòa Séc

  232.105.019 VND
 • Linde E20, 2012, Xe nâng hàng điện

  Linde E 20 L-01Maximum lift capacity: 2000, Maximum lift height: 364, Drive height: 240, Lift mast: Duplex / free lift, Fork carriage: Sideshifter, Fork length: 120, Cabin: No cabin/Other, Tyre type: Super elastic, Engine: -, Battery voltage: 48, Battery capacity: 750, Battery year of manufacture: 2011, Transport weight: 3644

  Xe nâng hàng điện
  2012 9.784 h
  Cộng hòa Séc
  trong 7 ngày

  253.696.184 VND
 • Linde E15, 2001, Xe nâng hàng điện

  Linde E 15 Z-02Maximum lift capacity: 1500, Maximum lift height: 297, Drive height: 198, Lift mast: Duplex / free lift, Fork carriage: Sideshifter, Fork length: 100, Cabin: No cabin/Other, Tyre type: Super elastic, Engine: -, Battery voltage: 24, Transport weight: 3410

  Xe nâng hàng điện
  2001 12.534 h
  Cộng hòa Séc
  trong 7 ngày

  102.558.032 VND
 • Linde E 18 PL-01, 2011, Xe nâng hàng điện

  Linde E 18 PL-01Maximum lift capacity: 1800, Maximum lift height: 304, Drive height: 212, Lift mast: Duplex / free lift, Fork carriage: Sideshifter, Fork length: 120, Cabin: No cabin/Other, Tyre type: Super elastic, Engine: -, Battery voltage: 48, Battery capacity: 690, Battery year of manufacture: 2011, Transport weight: 3313

  Xe nâng hàng điện
  2011 7.309 h
  Cộng hòa Séc

  232.105.019 VND