Số quảng cáo: 338

Xe nâng hàng điện đã qua sử dụng từ Cộng hòa Séc

quảng cáo/trang
 • BT C3E 200, 2006, Xe nâng hàng điện

  BT C3E 200Maximum lift capacity: 2000, Maximum lift height: 560, Drive height: 247, Lift mast: Triplex, Fork carriage: Sideshifter, Fork length: 100, Cabin: No cabin/Other, Tyre type: Super elastic, Engine: -, Battery voltage: 48, Battery capacity: 750, Transport weight: 3905

  Xe nâng hàng điện
  2006 6.863 h
  Cộng hòa Séc
  trong 24h

  155.813.086 VND
 • Cesab BLITZ 312, 1998, Xe nâng hàng điện

  Cesab BLITZ 312Maximum lift capacity: 4x4 / x 2 (tùy chọn), Maximum lift height: 370, Drive height: 240, Lift mast: Duplex, Fork carriage: Sideshifter, Fork length: 100, Cabin: No cabin/Other, Tyre type: Super elastic, Engine: -, Battery voltage: 48, Battery capacity: 460, Transport weight: 3500

  Xe nâng hàng điện
  1998 10.056 h
  Cộng hòa Séc
  trong 24h

  99.398.003 VND
 • Jungheinrich EFG 320, 2007, Xe nâng hàng điện

  Jungheinrich EFG 320Maximum lift capacity: 1900, Maximum lift height: 435, Drive height: 196, Lift mast: Triplex, Fork carriage: Sideshifter, Fork length: 115, Cabin: No cabin/Other, Tyre type: Super elastic, Engine: -, Battery voltage: 48, Transport weight: 3604

  Xe nâng hàng điện
  2007 9.338 h
  Cộng hòa Séc
  trong 7 ngày

  182.677.411 VND
 • TCM FB25-7, 2007, Xe nâng hàng điện

  TCM FB 25-7Maximum lift capacity: 2500, Maximum lift height: 500, Drive height: 225, Lift mast: Triplex, Fork carriage: Sideshifter, Fork length: 120, Cabin: No cabin/Other, Tyre type: Super elastic, Engine: -, Battery voltage: 48, Transport weight: 3850

  Xe nâng hàng điện
  2007 7.274 h
  Cộng hòa Séc
  trong 7 ngày

  131.635.193 VND
 • Linde E 16-01, 2010, Xe nâng hàng điện

  Linde E 16-01Maximum lift capacity: 1600, Maximum lift height: 477, Drive height: 223, Lift mast: Triplex, Fork carriage: Sideshifter, Fork length: 80, Cabin: No cabin/Other, Tyre type: Super elastic, Engine: -, Battery voltage: 48, Transport weight: 3489

  Xe nâng hàng điện
  2010 11.232 h
  Cộng hòa Séc
  trong 7 ngày

  236.406.061 VND
 • Cesab Blitz 320, 2005, Xe nâng hàng điện

  Cesab BLITZ 320 ACMaximum lift capacity: 2000, Maximum lift height: 418, Drive height: 266, Lift mast: Duplex / free lift, Fork carriage: Sideshifter, Fork length: 120, Cabin: No cabin/Other, Tyre type: Super elastic, Engine: -, Battery voltage: 48, Battery capacity: 630, Transport weight: 4020

  Xe nâng hàng điện
  2005 6.432 h
  Cộng hòa Séc
  trong 7 ngày

  155.813.086 VND
 • Cesab Blitz 315 AC, 2005, Xe nâng hàng điện

  Cesab BLITZ 315 ACMaximum lift capacity: 1500, Maximum lift height: 400, Drive height: 268, Lift mast: Duplex, Fork carriage: Sideshifter, Fork length: 120, Cabin: No cabin/Other, Tyre type: Super elastic, Engine: -, Battery voltage: 48, Transport weight: 3200

  Xe nâng hàng điện
  2005 10.185 h
  Cộng hòa Séc
  trong 7 ngày

  104.770.868 VND
 • Still R 50-10 L, 2000, Xe nâng hàng điện

  Still R 50-10 LMaximum lift capacity: 1000, Maximum lift height: 330, Drive height: 200, Lift mast: Duplex / free lift, Fork carriage: Sideshifter, Fork length: 100, Cabin: No cabin/Other, Tyre type: Super elastic, Engine: -, Battery voltage: 24, Transport weight: 2355

  Xe nâng hàng điện
  2000 23.913 h
  Cộng hòa Séc
  trong 7 ngày

  29.550.758 VND
 • Jungheinrich EFG 213, 2012, Xe nâng hàng điện

  Jungheinrich EFG 213Maximum lift capacity: 1300, Maximum lift height: 300, Drive height: 198, Lift mast: Duplex / free lift, Fork carriage: Sideshifter, Fork length: 115, Cabin: Overhead guard, Tyre type: Super elastic, Engine: -, Battery voltage: 48, Battery capacity: 500, Battery year of manufacture: 2012, Transport weight: 3070

  Xe nâng hàng điện
  2012 10.149 h
  Cộng hòa Séc
  trong 7 ngày

  231.033.196 VND
 • Linde E25, 2010, Xe nâng hàng điện

  Linde E 25-02Maximum lift capacity: 2500, Maximum lift height: 345, Drive height: 235, Lift mast: Duplex, Fork carriage: Sideshifter, Fork length: 120, Cabin: No cabin/Other, Tyre type: Super elastic, Engine: -, Battery voltage: 80, Transport weight: 4641

  Xe nâng hàng điện
  2010 4.044 h
  Cộng hòa Séc
  trong 7 ngày

  177.304.546 VND
 • Jungheinrich EFG 216, 2004, Xe nâng hàng điện

  Jungheinrich EFG 216Maximum lift capacity: 1550, Maximum lift height: 435, Drive height: 210, Lift mast: Triplex, Fork carriage: Sideshifter, Fork length: 120, Cabin: No cabin/Other, Tyre type: Super elastic, Engine: -, Battery voltage: 48, Transport weight: 3484

  Xe nâng hàng điện
  2004 23.749 h
  Cộng hòa Séc
  trong 7 ngày

  118.203.030 VND
 • Toyota 8 FB ET 18, 2013, Xe nâng hàng điện

  Toyota 8FBET18Maximum lift capacity: 1800, Maximum lift height: 330, Drive height: 220, Lift mast: Duplex / free lift, Fork carriage: Sideshifter, Fork length: 120, Cabin: No cabin/Other, Tyre type: Super elastic, Engine: -, Battery voltage: 48, Battery capacity: 630, Battery year of manufacture: 2013, Transport weight: 3576

  Xe nâng hàng điện
  2013 9.838 h
  Cộng hòa Séc
  trong 7 ngày

  231.033.196 VND
 • Still RX60-25, 2013, Xe nâng hàng điện

  Still RX 60-25 / 600Maximum lift capacity: 2500, Maximum lift height: 681, Drive height: 292.5, Lift mast: Triplex, Fork carriage: Sideshifter, Fork length: 120, Cabin: Closed cabin, Tyre type: Super elastic, Engine: -, Battery voltage: 80, Battery capacity: 620, Battery year of manufacture: 2013, Transport weight: 5200

  Xe nâng hàng điện
  2013 8.945 h
  Cộng hòa Séc
  trong 7 ngày

  521.167.907 VND
 • Toyota 7 FB EF 15, 2008, Xe nâng hàng điện

  Toyota 7FBEF15Maximum lift capacity: 1500, Maximum lift height: 470, Drive height: 215, Lift mast: Triplex, Fork carriage: Sideshifter, Fork length: 110, Cabin: No cabin/Other, Tyre type: Super elastic, Engine: -, Battery voltage: 48, Battery capacity: 575, Battery year of manufacture: 2008, Transport weight: Bulk

  Xe nâng hàng điện
  2008 5.650 h
  Cộng hòa Séc
  trong 7 ngày

  177.304.546 VND
 • Linde E 18, 2007, Xe nâng hàng điện

  Linde E 18Maximum lift capacity: 1800, Maximum lift height: 354.5, Drive height: 232.1, Lift mast: Duplex / free lift, Fork carriage: Sideshifter, Fork length: 115, Cabin: No cabin/Other, Tyre type: Super elastic, Engine: -, Battery voltage: 48, Transport weight: 3500

  Xe nâng hàng điện
  2007 6.160 h
  Cộng hòa Séc
  trong 7 ngày

  225.660.331 VND
 • Linde E25, 2006, Xe nâng hàng điện

  Linde E 25/02Maximum lift capacity: 2500, Maximum lift height: 565, Drive height: 255, Lift mast: Triplex, Fork carriage: Sideshifter, Fork length: 120, Cabin: Closed cabin, Tyre type: Super elastic, Engine: -, Battery voltage: 80, Battery capacity: 625, Transport weight: 4901

  Xe nâng hàng điện
  2006 5.424 h
  Cộng hòa Séc
  trong 7 ngày

  265.956.818 VND
 • Jungheinrich EFG 316 K, 2010, Xe nâng hàng điện

  Jungheinrich EFG 316 KMaximum lift capacity: 1600, Maximum lift height: 450, Drive height: 279, Lift mast: Duplex, Fork carriage: Sideshifter, Fork length: 100, Cabin: Overhead guard, Tyre type: Super elastic, Engine: -, Battery voltage: 48, Battery capacity: 625, Battery year of manufacture: 2010, Transport weight: 3364

  Xe nâng hàng điện
  2010 5.576 h
  Cộng hòa Séc
  trong 7 ngày

  212.228.168 VND
 • Jungheinrich EFG 316 K, 2010, Xe nâng hàng điện

  Jungheinrich EFG 316 KMaximum lift capacity: 1600, Maximum lift height: 450, Drive height: 279, Lift mast: Duplex, Fork carriage: Sideshifter, Fork length: 100, Cabin: Overhead guard, Tyre type: Super elastic, Engine: -, Battery voltage: 48, Battery capacity: 625, Battery year of manufacture: 2010, Transport weight: 3364

  Xe nâng hàng điện
  2010 5.576 h
  Cộng hòa Séc
  trong 7 ngày

  265.956.818 VND
 • BT C3 E 150, 2009, Xe nâng hàng điện

  BT C3E 150Maximum lift capacity: 1500, Maximum lift height: 320, Drive height: 220, Lift mast: Duplex, Fork carriage: Sideshifter, Fork length: 120, Cabin: No cabin/Other, Tyre type: Super elastic, Engine: -, Battery voltage: 48, Battery capacity: 500, Battery year of manufacture: 2016, Transport weight: 3075

  Xe nâng hàng điện
  2009 5.762 h
  Cộng hòa Séc
  trong 7 ngày

  239.092.493 VND
 • BT C3 E 150, 2009, Xe nâng hàng điện

  BT C3E 150Maximum lift capacity: 1500, Maximum lift height: 320, Drive height: 220, Lift mast: Duplex, Fork carriage: Sideshifter, Fork length: 120, Cabin: No cabin/Other, Tyre type: Super elastic, Engine: -, Battery voltage: 48, Battery capacity: 500, Battery year of manufacture: 2016, Transport weight: 3075

  Xe nâng hàng điện
  2009 5.762 h
  Cộng hòa Séc
  trong 7 ngày

  185.363.843 VND