Số quảng cáo: 194

Xe nâng hàng điện đã qua sử dụng từ Cộng hòa Séc

quảng cáo/trang
 • Mitsubishi FB 12 KRT, 2002, Xe nâng hàng điện

  Mitsubishi FB 12 KRTMaximum lift capacity: 4x4 / x 2 (tùy chọn), Maximum lift height: 475, Drive height: 213, Lift mast: Triplex, Fork carriage: Sideshifter, Fork length: 115, Cabin: No cabin/Other, Tyre type: Super elastic, Engine: -, Battery voltage: 24, Battery capacity: 750, Battery year of manufacture: Extended cab, Transport weight: 2519

  Xe nâng hàng điện
  2002 1.151 h
  Cộng hòa Séc
  trong 24h

  155.073.230 VND
 • Toyota 8 FB EKT 16, 2011, Xe nâng hàng điện

  Toyota 8FBEKT16Maximum lift capacity: 1600, Maximum lift height: 370, Drive height: 236, Lift mast: Duplex / free lift, Fork carriage: Sideshifter, Fork length: 110, Cabin: No cabin/Other, Tyre type: Super elastic, Engine: -, Battery voltage: 48, Battery capacity: 525, Battery year of manufacture: 2011, Transport weight: 3202

  Xe nâng hàng điện
  2011 5.496 h
  Cộng hòa Séc
  trong 24h

  207.640.427 VND
 • Clark CTM 16, 2001, Xe nâng hàng điện

  Clark CTM 16Maximum lift capacity: 1600, Maximum lift height: 440, Drive height: 200, Lift mast: Triplex, Fork carriage: Sideshifter, Fork length: 115, Cabin: No cabin/Other, Tyre type: Super elastic, Engine: -, Battery voltage: 48, Battery capacity: 625, Battery year of manufacture: 2009, Transport weight: 3217

  Xe nâng hàng điện
  2001 1.578 h
  Cộng hòa Séc
  trong 24h

  128.789.632 VND
 • Linde E20, 2012, Xe nâng hàng điện

  Linde E 20 L-01Maximum lift capacity: 2000, Maximum lift height: 364, Drive height: 239, Lift mast: Duplex / free lift, Fork carriage: Sideshifter, Fork length: 120, Cabin: No cabin/Other, Tyre type: Super elastic, Engine: -, Battery voltage: 48, Battery year of manufacture: 2012, Transport weight: 3684

  Xe nâng hàng điện
  2012 11.691 h
  Cộng hòa Séc
  trong 24h

  231.295.666 VND
 • Hyster E 2.5 XM, 2010, Xe nâng hàng điện

  Hyster E 2.5 XMMaximum lift capacity: 1500, Maximum lift height: 495, Drive height: 225, Lift mast: Triplex, Fork carriage: Sideshifter, Fork length: 120, Cabin: No cabin/Other, Tyre type: Super elastic, Engine: -, Battery voltage: 72, Transport weight: 4250

  Xe nâng hàng điện
  2010 8.901 h
  Cộng hòa Séc
  trong 24h

  223.410.586 VND
 • Linde E 18 PL-01, 2011, Xe nâng hàng điện

  Linde E 18 PL-01Maximum lift capacity: 1800, Maximum lift height: 304, Drive height: 213, Lift mast: Duplex / free lift, Fork carriage: Sideshifter, Fork length: 120, Cabin: No cabin/Other, Tyre type: Super elastic, Engine: -, Battery voltage: 48, Battery capacity: 690, Battery year of manufacture: 2011, Transport weight: 3313

  Xe nâng hàng điện
  2011 11.418 h
  Cộng hòa Séc
  trong 24h

  231.295.666 VND
 • Linde E15, 2011, Xe nâng hàng điện

  Linde E 15-01Maximum lift capacity: 1500, Maximum lift height: 314, Drive height: 218, Lift mast: Duplex / free lift, Fork carriage: Sideshifter, Fork length: 120, Cabin: No cabin/Other, Tyre type: Super elastic, Engine: -, Battery voltage: 24, Battery capacity: 1000, Battery year of manufacture: 2011, Transport weight: 3085

  Xe nâng hàng điện
  2011 3.693 h
  Cộng hòa Séc
  trong 7 ngày

  302.261.381 VND
 • Linde E20P, 2008, Xe nâng hàng điện

  Linde E 20 PMaximum lift capacity: 2000, Maximum lift height: 475, Drive height: 225, Lift mast: Triplex, Fork carriage: Sideshifter, Fork length: 120, Cabin: No cabin/Other, Tyre type: Super elastic, Engine: -, Battery voltage: 48, Battery capacity: 775, Transport weight: 4884

  Xe nâng hàng điện
  2008 5.129 h
  Cộng hòa Séc
  trong 7 ngày

  194.498.628 VND
 • Jungheinrich EFG 213, 2012, Xe nâng hàng điện

  Jungheinrich EFG 213Maximum lift capacity: 1300, Maximum lift height: 300, Drive height: 198, Lift mast: Duplex / free lift, Fork carriage: Sideshifter, Fork length: 115, Cabin: Overhead guard, Tyre type: Super elastic, Engine: -, Battery voltage: 48, Battery capacity: 500, Battery year of manufacture: 2012, Transport weight: 3070

  Xe nâng hàng điện
  2012 10.149 h
  Cộng hòa Séc
  trong 7 ngày

  278.606.143 VND
 • Linde E 14, 2012, Xe nâng hàng điện

  Linde E 14Maximum lift capacity: 1400, Maximum lift height: 425, Drive height: 275, Lift mast: Duplex, Fork carriage: Sideshifter, Fork length: 110, Cabin: No cabin/Other, Tyre type: Super elastic, Engine: -, Battery voltage: 48, Battery capacity: 500, Battery year of manufacture: 2016, Transport weight: 3088

  Xe nâng hàng điện
  2012 10.842 h
  Cộng hòa Séc
  trong 7 ngày

  233.924.025 VND
 • Toyota 8 FB ET 20, 2011, Xe nâng hàng điện

  Toyota 8FBET20Maximum lift capacity: 2000, Maximum lift height: 330, Drive height: 220, Lift mast: Duplex, Fork carriage: Sideshifter, Fork length: 100, Cabin: No cabin/Other, Tyre type: Super elastic, Engine: -, Battery voltage: 48, Battery capacity: 630, Battery year of manufacture: 2011, Transport weight: 3623

  Xe nâng hàng điện
  2011 5.934 h
  Cộng hòa Séc
  trong 7 ngày

  252.322.544 VND
 • Toyota 8 FB ET 16, 2011, Xe nâng hàng điện

  Toyota 8FBET16Maximum lift capacity: 1600, Maximum lift height: 330, Drive height: 215, Lift mast: Duplex / free lift, Fork carriage: Sideshifter, Fork length: 100, Cabin: No cabin/Other, Tyre type: Super elastic, Engine: -, Battery voltage: 48, Battery capacity: 630, Battery year of manufacture: 2011, Transport weight: Flatbed/Dropside/Crane

  Xe nâng hàng điện
  2011 9.481 h
  Cộng hòa Séc
  trong 7 ngày

  202.383.707 VND
 • BT C3 E 150, 2009, Xe nâng hàng điện

  BT C3E 150Maximum lift capacity: 1500, Maximum lift height: 320, Drive height: 220, Lift mast: Duplex, Fork carriage: Sideshifter, Fork length: 120, Cabin: No cabin/Other, Tyre type: Super elastic, Engine: -, Battery voltage: 48, Battery capacity: 500, Battery year of manufacture: 2016, Transport weight: 3075

  Xe nâng hàng điện
  2009 5.762 h
  Cộng hòa Séc
  trong 7 ngày

  223.410.586 VND
 • Caterpillar EP 16 KT, 1999, Xe nâng hàng điện

  Caterpillar EP 16 KTMaximum lift capacity: 1600, Maximum lift height: 430, Drive height: 205, Lift mast: Triplex, Fork carriage: Sideshifter, Fork length: 107, Cabin: No cabin/Other, Tyre type: Super elastic, Engine: -, Battery voltage: 48, Battery capacity: 550, Transport weight: 3315

  Xe nâng hàng điện
  1999 1.882 h
  Cộng hòa Séc
  trong 7 ngày

  115.647.833 VND
 • Jungheinrich EFG 220, 2010, Xe nâng hàng điện

  Jungheinrich EFG 220Maximum lift capacity: 1920, Maximum lift height: 330, Drive height: 215, Lift mast: Duplex / free lift, Fork carriage: Sideshifter, Fork length: 160, Cabin: Closed cabin, Tyre type: Super elastic, Engine: -, Battery voltage: 48, Battery capacity: 750, Battery year of manufacture: 2010, Transport weight: 3702

  Xe nâng hàng điện
  2010 10.830 h
  Cộng hòa Séc
  trong 7 ngày

  283.862.862 VND
 • BT C3 E 150, 2008, Xe nâng hàng điện

  BT C3E 150 AMaximum lift capacity: 1500, Maximum lift height: 470, Drive height: 210, Lift mast: Triplex, Fork carriage: Sideshifter, Fork length: 120, Cabin: No cabin/Other, Tyre type: Super elastic, Engine: -, Battery voltage: 24, Battery capacity: 1000, Battery year of manufacture: 2009, Transport weight: Bệ giàn II

  Xe nâng hàng điện
  2008 4.624 h
  Cộng hòa Séc
  trong 7 ngày

  168.215.030 VND
 • Toyota 7 FB MF 40, 2012, Xe nâng hàng điện

  Toyota 7FBMF40Maximum lift capacity: 4000, Maximum lift height: 450, Drive height: 300, Lift mast: Duplex, Fork carriage: Sideshifter, Fork length: 120, Cabin: No cabin/Other, Tyre type: Super elastic, Engine: -, Battery voltage: 80, Transport weight: 7370

  Xe nâng hàng điện
  2012 8.777 h
  Cộng hòa Séc
  trong 7 ngày

  507.273.449 VND
 • Toyota 8 FB EKT 16, 2011, Xe nâng hàng điện

  Toyota 8FBEKT16Maximum lift capacity: 1600, Maximum lift height: 330, Drive height: 215, Lift mast: Duplex / free lift, Fork carriage: Sideshifter, Fork length: 120, Cabin: No cabin/Other, Tyre type: Super elastic, Engine: -, Battery voltage: 48, Battery capacity: 625, Battery year of manufacture: 2014, Transport weight: 2380

  Xe nâng hàng điện
  2011 11.603 h
  Cộng hòa Séc
  trong 7 ngày

  257.579.264 VND
 • Jungheinrich EFG 216 K, 2011, Xe nâng hàng điện

  Jungheinrich EFG 216 KMaximum lift capacity: 1550, Maximum lift height: 330, Drive height: 213, Lift mast: Duplex / free lift, Fork carriage: Sideshifter, Fork length: 160, Cabin: No cabin/Other, Tyre type: Super elastic, Engine: -, Battery voltage: 48, Battery capacity: 625, Battery year of manufacture: 2010, Transport weight: 3434

  Xe nâng hàng điện
  2011 10.600 h
  Cộng hòa Séc
  trong 7 ngày

  278.606.143 VND
 • Still RX 20-15, 2007, Xe nâng hàng điện

  Still RX 20-15Maximum lift capacity: 1500, Maximum lift height: 462, Drive height: 210, Lift mast: Triplex, Fork carriage: Sideshifter, Fork length: 110, Cabin: No cabin/Other, Tyre type: Super elastic, Engine: -, Battery voltage: 48, Battery capacity: 625, Battery year of manufacture: 2011, Transport weight: 3035

  Xe nâng hàng điện
  2007 9.074 h
  Cộng hòa Séc
  trong 7 ngày

  231.295.666 VND