Số quảng cáo: 211

Xe nâng hàng điện đã qua sử dụng từ Cộng hòa Séc

quảng cáo/trang
 • Jungheinrich EFG 113, 2006, Xe nâng hàng điện

  Jungheinrich EFG 113Maximum lift capacity: 1250, Maximum lift height: 330, Drive height: 212, Lift mast: Duplex, Fork carriage: Sideshifter, Fork length: 115, Cabin: No cabin/Other, Tyre type: Super elastic, Engine: -, Battery voltage: 24, Transport weight: 2868

  Xe nâng hàng điện
  2006 6.230 h
  Cộng hòa Séc
  trong 24h

  173.345.755 VND
 • Linde E16C-02, 2000, Xe nâng hàng điện

  Linde E 16 C-02Maximum lift capacity: 1600, Maximum lift height: 465, Drive height: 215, Lift mast: Triplex, Fork carriage: Sideshifter, Fork length: 120, Cabin: No cabin/Other, Tyre type: Super elastic, Engine: -, Battery voltage: 48, Battery capacity: 550, Battery year of manufacture: 2011, Transport weight: 3185

  Xe nâng hàng điện
  2000 2.592 h
  Cộng hòa Séc
  trong 24h

  154.960.599 VND
 • Jungheinrich EFG 115, 2006, Xe nâng hàng điện

  Jungheinrich EFG 115Maximum lift capacity: 1500, Maximum lift height: 400, Drive height: 248, Lift mast: Duplex / free lift, Fork carriage: Sideshifter, Fork length: 120, Cabin: No cabin/Other, Tyre type: Super elastic, Engine: -, Battery voltage: 24, Battery capacity: 920, Battery year of manufacture: 2011, Transport weight: Box

  Xe nâng hàng điện
  2006 3.790 h
  Cộng hòa Séc
  trong 24h

  175.972.206 VND
 • Linde E12, 1992, Xe nâng hàng điện

  Linde E 12Maximum lift capacity: 4x4 / x 2 (tùy chọn), Maximum lift height: 545, Drive height: 235, Lift mast: Triplex, Fork carriage: Sideshifter, Fork length: 120, Cabin: No cabin/Other, Tyre type: Super elastic, Engine: -, Battery voltage: 24, Battery capacity: 875, Transport weight: 2608

  Xe nâng hàng điện
  1992 5.248 h
  Cộng hòa Séc
  trong 24h

  97.178.681 VND
 • Still RX60-25, 2013, Xe nâng hàng điện

  Still RX 60-25/600Maximum lift capacity: 2500, Maximum lift height: 681, Drive height: 294, Lift mast: Triplex, Fork carriage: Sideshifter, Fork length: 120, Cabin: Overhead guard, Tyre type: Super elastic, Engine: -, Battery voltage: 80, Battery capacity: 620, Battery year of manufacture: 2013, Transport weight: 5201

  Xe nâng hàng điện
  2013 8.213 h
  Cộng hòa Séc
  trong 24h

  564.686.930 VND
 • Still RX60-25, 2013, Xe nâng hàng điện

  Still RX 60-25/600Maximum lift capacity: 2500, Maximum lift height: 681, Drive height: 293, Lift mast: Triplex, Fork carriage: Sideshifter, Fork length: 115, Cabin: Overhead guard, Tyre type: Super elastic, Engine: -, Battery voltage: 80, Battery capacity: 620, Battery year of manufacture: 2013, Transport weight: 5200

  Xe nâng hàng điện
  2013 7.307 h
  Cộng hòa Séc
  trong 24h

  522.663.717 VND
 • Still RX60-25, 2013, Xe nâng hàng điện

  Still RX 60-25/600Maximum lift capacity: 2500, Maximum lift height: 681, Drive height: 293, Lift mast: Triplex, Fork carriage: Sideshifter, Fork length: 115, Cabin: Overhead guard, Tyre type: Super elastic, Engine: -, Battery voltage: 80, Battery capacity: 620, Battery year of manufacture: 2013, Transport weight: 5200

  Xe nâng hàng điện
  2013 7.307 h
  Cộng hòa Séc
  trong 24h

  535.795.971 VND
 • Linde E16C-02, 2014, Xe nâng hàng điện

  Linde E 16 C-02Maximum lift capacity: 1600, Maximum lift height: 462, Drive height: 215, Lift mast: Triplex, Fork carriage: Sideshifter, Fork length: 100, Cabin: No cabin/Other, Tyre type: Super elastic, Engine: -, Battery voltage: 48, Battery capacity: 500, Battery year of manufacture: 2017, Transport weight: 3433

  Xe nâng hàng điện
  2014 8.085 h
  Cộng hòa Séc
  trong 24h

  275.777.338 VND
 • Still RX60-25, 2013, Xe nâng hàng điện

  Still RX 60-25/600Maximum lift capacity: 2500, Maximum lift height: 681, Drive height: 294, Lift mast: Triplex, Fork carriage: Sideshifter, Fork length: 120, Cabin: Overhead guard, Tyre type: Super elastic, Engine: -, Battery voltage: 80, Battery capacity: 620, Battery year of manufacture: 2013, Transport weight: 5201

  Xe nâng hàng điện
  2013 8.213 h
  Cộng hòa Séc
  trong 24h

  535.795.971 VND
 • Still RX60-25, 2013, Xe nâng hàng điện

  Still RX 60-25/600Maximum lift capacity: 2500, Maximum lift height: 581, Drive height: 292, Lift mast: Triplex, Fork carriage: Sideshifter, Fork length: 120, Cabin: Overhead guard, Tyre type: Super elastic, Engine: -, Battery voltage: 80, Battery capacity: 620, Battery year of manufacture: 2013, Transport weight: 5210

  Xe nâng hàng điện
  2013 7.628 h
  Cộng hòa Séc
  trong 7 ngày

  535.795.971 VND
 • Still RX60-25, 2013, Xe nâng hàng điện

  Still RX 60-25/600Maximum lift capacity: 2500, Maximum lift height: 581, Drive height: 292, Lift mast: Triplex, Fork carriage: Sideshifter, Fork length: 120, Cabin: Overhead guard, Tyre type: Super elastic, Engine: -, Battery voltage: 80, Battery capacity: 620, Battery year of manufacture: 2013, Transport weight: 5210

  Xe nâng hàng điện
  2013 7.628 h
  Cộng hòa Séc
  trong 7 ngày

  522.663.717 VND
 • Jungheinrich EFG VAC 22, 2002, Xe nâng hàng điện

  Jungheinrich EFG VAC 22Maximum lift capacity: 2100, Maximum lift height: 500, Drive height: 230, Lift mast: Triplex, Fork carriage: Sideshifter, Fork length: 120, Cabin: No cabin/Other, Tyre type: Super elastic, Engine: -, Battery voltage: 80, Battery capacity: 560, Battery year of manufacture: 2007, Transport weight: 4890

  Xe nâng hàng điện
  2002 12.214 h
  Cộng hòa Séc
  trong 7 ngày

  126.069.640 VND
 • Jungheinrich EFG DF 18, 2000, Xe nâng hàng điện

  Jungheinrich EFG DF 18 MFMaximum lift capacity: 1800, Maximum lift height: 450, Drive height: 205, Lift mast: Triplex, Fork carriage: Sideshifter, Fork length: 115, Cabin: No cabin/Other, Tyre type: Super elastic, Engine: -, Battery voltage: 48, Battery capacity: 625, Battery year of manufacture: 2007, Transport weight: Horse transport

  Xe nâng hàng điện
  2000 3.976 h
  Cộng hòa Séc
  trong 7 ngày

  147.081.247 VND
 • Jungheinrich EFG 216, 2010, Xe nâng hàng điện

  Jungheinrich EFG 216Maximum lift capacity: 1550, Maximum lift height: 450, Drive height: 206, Lift mast: Triplex, Fork carriage: Sideshifter, Fork length: 115, Cabin: No cabin/Other, Tyre type: Super elastic, Engine: -, Battery voltage: 48, Transport weight: 3435

  Xe nâng hàng điện
  2010 28.566 h
  Cộng hòa Séc
  trong 7 ngày

  147.081.247 VND
 • Jungheinrich EFG 316 K, 2010, Xe nâng hàng điện

  Jungheinrich EFG 316 KMaximum lift capacity: 1600, Maximum lift height: 300, Drive height: 204, Lift mast: Duplex, Fork carriage: Sideshifter, Fork length: 120, Cabin: No cabin/Other, Tyre type: Super elastic, Engine: -, Battery voltage: 48, Battery capacity: 625, Battery year of manufacture: 2010, Transport weight: 3284

  Xe nâng hàng điện
  2010 4.205 h
  Cộng hòa Séc
  trong 7 ngày

  215.368.969 VND
 • Jungheinrich EFG DF 18, 2000, Xe nâng hàng điện

  Jungheinrich EFG DF 18 MFMaximum lift capacity: 1800, Maximum lift height: 450, Drive height: 205, Lift mast: Triplex, Fork carriage: Sideshifter, Fork length: 115, Cabin: No cabin/Other, Tyre type: Super elastic, Engine: -, Battery voltage: 48, Battery capacity: 625, Battery year of manufacture: 2007, Transport weight: Horse transport

  Xe nâng hàng điện
  2000 3.976 h
  Cộng hòa Séc
  trong 7 ngày

  126.069.640 VND
 • Jungheinrich EFG 316 K, 2010, Xe nâng hàng điện

  Jungheinrich EFG 316 KMaximum lift capacity: 1600, Maximum lift height: 300, Drive height: 204, Lift mast: Duplex, Fork carriage: Sideshifter, Fork length: 120, Cabin: No cabin/Other, Tyre type: Super elastic, Engine: -, Battery voltage: 48, Battery capacity: 625, Battery year of manufacture: 2010, Transport weight: 3284

  Xe nâng hàng điện
  2010 4.205 h
  Cộng hòa Séc
  trong 7 ngày

  181.225.108 VND
 • Linde E 16-02, 2002, Xe nâng hàng điện

  Linde E 16-02Maximum lift capacity: 1600, Maximum lift height: 285, Drive height: 265, Lift mast: Duplex, Fork length: 94, Cabin: No cabin/Other, Tyre type: Super elastic, Engine: -, Battery voltage: 48, Battery capacity: 775, Battery year of manufacture: 2012, Transport weight: 3324

  Xe nâng hàng điện
  2002 10.595 h
  Cộng hòa Séc
  trong 7 ngày

  118.190.288 VND
 • BT C3E 160, 2007, Xe nâng hàng điện

  BT C3E 160Maximum lift capacity: 1600, Maximum lift height: 287.5, Drive height: 210, Lift mast: Duplex / free lift, Fork carriage: Sideshifter, Fork length: 115, Cabin: No cabin/Other, Tyre type: Super elastic, Engine: -, Battery voltage: 48, Transport weight: 3210

  Xe nâng hàng điện
  2007
  Cộng hòa Séc
  trong 7 ngày

  97.178.681 VND
 • Jungheinrich EFG VAC 20, 2003, Xe nâng hàng điện

  Jungheinrich EFG-VAC 20 MPMaximum lift capacity: 1900, Maximum lift height: 550, Drive height: 236, Lift mast: Triplex, Fork carriage: Sideshifter, Fork length: 115, Cabin: Closed cabin, Tyre type: Super elastic, Engine: -, Battery voltage: 48, Battery capacity: 750, Battery year of manufacture: 2010, Transport weight: 3714

  Xe nâng hàng điện
  2003 6.056 h
  Cộng hòa Séc
  trong 7 ngày

  165.466.403 VND