Số quảng cáo: 129

Xe nâng đã qua sử dụng từ Cộng hòa Séc

quảng cáo/trang
 • Rocla SST 16, 2007, Bộ máy xếp

  Rocla SST 16 TR 5400Power type: Electric, Maximum lift capacity: 1600, Maximum lift height: 300, Drive height: 240, Lift mast: Triplex, Fork length: 115, Cabin: No cabin/Other, Tyre type: Super elastic, Engine: -, Battery voltage: 24, Battery capacity: 375, Battery year of manufacture: 2014, Transport weight: 1575

  Bộ máy xếp
  2007
  Cộng hòa Séc
  trong 7 ngày

  9.218.120 VND
 • Linde L 14, 2005, Bộ máy xếp

  Linde L 14Power type: Electric, Maximum lift capacity: 1400, Maximum lift height: 203, Drive height: 142, Lift mast: Duplex, Fork length: 115, Cabin: No cabin/Other, Tyre type: Super elastic, Engine: -, Battery voltage: 24, Battery capacity: 375, Battery year of manufacture: 2014, Transport weight: 1540

  Bộ máy xếp
  2005 10.289 h
  Cộng hòa Séc
  trong 7 ngày

  36.872.480 VND
 • Jungheinrich EJC, 2013, Bộ máy xếp

  Jungheinrich EJC 220Power type: Electric, Maximum lift capacity: 2000, Maximum lift height: 350, Drive height: 240, Lift mast: Duplex, Fork length: 115, Cabin: No cabin/Other, Tyre type: Super elastic, Engine: -, Battery voltage: 24, Battery capacity: 375, Battery year of manufacture: 2013, Transport weight: 1248

  Bộ máy xếp
  2013 4.597 h
  Cộng hòa Séc
  trong 7 ngày

  47.407.474 VND
 • Toyota SPE 135 S, 2007, Bộ máy xếp

  Toyota SPE 135 SPower type: Electric, Maximum lift capacity: 1350, Maximum lift height: 375, Drive height: 181, Lift mast: Triplex, Fork length: 120, Cabin: No cabin/Other, Tyre type: Super elastic, Engine: -, Battery voltage: 24, Battery capacity: 201, Transport weight: 1410

  Bộ máy xếp
  2007 218 h
  Cộng hòa Séc
  trong 7 ngày

  92.181.200 VND
 • Linde L 14, 2004, Bộ máy xếp

  Linde L 14Power type: Electric, Maximum lift capacity: 1400, Maximum lift height: 341, Drive height: 217, Lift mast: Duplex, Fork length: 115, Cabin: No cabin/Other, Tyre type: Super elastic, Engine: -, Battery voltage: 24, Transport weight: 1420

  Bộ máy xếp
  2004 907 h
  Cộng hòa Séc
  trong 7 ngày

  50.041.223 VND
 • Jungheinrich EJC 212, 2006, Bộ máy xếp

  Jungheinrich EJC 212Power type: Electric, Maximum lift capacity: 4x4 / x 2 (tùy chọn), Maximum lift height: 290, Drive height: 192, Lift mast: Duplex, Fork length: 115, Cabin: No cabin/Other, Tyre type: Super elastic, Engine: -, Battery voltage: 24, Battery year of manufacture: 2011, Transport weight: 1000

  Bộ máy xếp
  2006 2.538 h
  Cộng hòa Séc
  trong 7 ngày

  68.477.463 VND
 • Jungheinrich EJC 212, 2006, Bộ máy xếp

  Jungheinrich EJC 212Power type: Electric, Maximum lift capacity: 4x4 / x 2 (tùy chọn), Maximum lift height: 299, Drive height: 190, Lift mast: Duplex, Fork length: 115, Cabin: No cabin/Other, Tyre type: Super elastic, Engine: -, Battery voltage: 24, Battery capacity: 345, Battery year of manufacture: 2011, Transport weight: 1168

  Bộ máy xếp
  2006 5.436 h
  Cộng hòa Séc
  trong 7 ngày

  68.477.463 VND
 • Linde L12, 2012, Bộ máy xếp

  Linde L 12 LAPPower type: Electric, Maximum lift capacity: 4x4 / x 2 (tùy chọn), Maximum lift height: 341, Drive height: 216, Lift mast: Duplex / free lift, Fork length: 115, Cabin: No cabin/Other, Tyre type: Super elastic, Engine: -, Battery voltage: 24, Battery year of manufacture: 2012, Transport weight: 1602

  Bộ máy xếp
  2012 3.229 h
  Cộng hòa Séc
  trong 7 ngày

  76.378.709 VND
 • Linde L 10, 2001, Bộ máy xếp

  Linde L 10Power type: Electric, Maximum lift capacity: 1000, Maximum lift height: 250, Drive height: 168, Lift mast: Duplex / free lift, Fork length: 115, Cabin: No cabin/Other, Tyre type: Super elastic, Engine: -, Battery voltage: 24, Battery capacity: 172, Transport weight: 885

  Bộ máy xếp
  2001 1.304 h
  Cộng hòa Séc
  trong 7 ngày

  50.041.223 VND
 • Linde L 14, 2012, Bộ máy xếp

  Linde L 14Power type: Electric, Maximum lift capacity: 1400, Maximum lift height: 426.6, Drive height: 196, Lift mast: Triplex, Fork length: 115, Cabin: No cabin/Other, Tyre type: Super elastic, Engine: -, Battery voltage: 24, Battery capacity: 250, Battery year of manufacture: 2012, Transport weight: 1370

  Bộ máy xếp
  2012 5.069 h
  Cộng hòa Séc

  163.292.412 VND
 • Linde L 14, 2012, Bộ máy xếp

  Linde L 14Power type: Electric, Maximum lift capacity: 1400, Maximum lift height: 426.6, Drive height: 196, Lift mast: Triplex, Fork length: 115, Cabin: No cabin/Other, Tyre type: Super elastic, Engine: -, Battery voltage: 24, Battery capacity: 250, Battery year of manufacture: 2012, Transport weight: 1370

  Bộ máy xếp
  2012 5.069 h
  Cộng hòa Séc

  155.391.166 VND
 • Linde L 14 AP, 2007, Bộ máy xếp

  Linde L 14 APPower type: Electric, Maximum lift capacity: 1400, Maximum lift height: 420, Drive height: 256, Lift mast: Duplex, Fork length: 115, Cabin: No cabin/Other, Tyre type: Super elastic, Engine: -, Battery voltage: 24, Battery capacity: 375, Battery year of manufacture: 2011, Transport weight: 1445

  Bộ máy xếp
  2007 1.190 h
  Cộng hòa Séc

  76.378.709 VND
 • Rocla SW 16, 2003, Bộ máy xếp

  Rocla SW 16Power type: Electric, Maximum lift capacity: 1600, Maximum lift height: 430, Drive height: 276, Lift mast: Duplex, Fork length: 115, Cabin: No cabin/Other, Tyre type: Super elastic, Engine: -, Battery voltage: 24, Transport weight: 1370

  Bộ máy xếp
  2003 5.871 h
  Cộng hòa Séc

  57.942.469 VND
 • Jungheinrich EJC 212, 2006, Bộ máy xếp

  Jungheinrich EJC 212Power type: Electric, Maximum lift capacity: 4x4 / x 2 (tùy chọn), Maximum lift height: 299, Drive height: 190, Lift mast: Duplex, Fork length: 115, Cabin: No cabin/Other, Tyre type: Super elastic, Engine: -, Battery voltage: 24, Battery capacity: 345, Transport weight: 1168

  Bộ máy xếp
  2006 2.543 h
  Cộng hòa Séc

  57.942.469 VND
 • Rocla SW 16, 2001, Bộ máy xếp

  Rocla SW 16 TREVPower type: Electric, Maximum lift capacity: 1600, Maximum lift height: 430, Drive height: 276, Lift mast: Duplex, Fork length: 115, Cabin: No cabin/Other, Tyre type: Super elastic, Engine: -, Battery voltage: 24, Battery capacity: 345, Battery year of manufacture: 2013, Transport weight: 1650

  Bộ máy xếp
  2001 1.461 h
  Cộng hòa Séc

  50.041.223 VND
 • Linde L 14, 2010, Bộ máy xếp

  Linde L 14Power type: Electric, Maximum lift capacity: 1400, Maximum lift height: 242.4, Drive height: 174, Lift mast: Duplex, Fork length: 115, Cabin: No cabin/Other, Tyre type: Super elastic, Engine: -, Battery voltage: 24, Battery capacity: 330, Battery year of manufacture: 2010, Transport weight: 1280

  Bộ máy xếp
  2010 2.730 h
  Cộng hòa Séc

  102.716.195 VND
 • Linde L 14, 2013, Bộ máy xếp

  Linde L 14Power type: Electric, Maximum lift capacity: 1400, Maximum lift height: 292.4, Drive height: 194, Lift mast: Duplex, Fork length: 115, Cabin: No cabin/Other, Tyre type: Super elastic, Engine: -, Battery voltage: 24, Battery capacity: 375, Battery year of manufacture: 2013, Transport weight: 1305

  Bộ máy xếp
  2013 3.345 h
  Cộng hòa Séc

  65.843.714 VND
 • Jungheinrich ERC 214, 2014, Bộ máy xếp

  Jungheinrich ERC 214Power type: Electric, Maximum lift capacity: 1400, Maximum lift height: 290, Drive height: 194, Lift mast: Duplex / free lift, Fork length: 115, Cabin: No cabin/Other, Tyre type: Super elastic, Engine: -, Battery voltage: 24, Battery capacity: 270, Battery year of manufacture: 2014, Transport weight: 1239

  Bộ máy xếp
  2014 80 h
  Cộng hòa Séc

  152.757.418 VND
 • Linde L12, 2007, Bộ máy xếp

  Linde L 12Power type: Electric, Maximum lift capacity: 4x4 / x 2 (tùy chọn), Maximum lift height: 292.4, Drive height: 199, Lift mast: Duplex, Fork length: 95, Cabin: No cabin/Other, Tyre type: Super elastic, Engine: -, Battery voltage: 24, Transport weight: 885

  Bộ máy xếp
  2007 1.310 h
  Cộng hòa Séc

  126.419.932 VND
 • Linde L10B, 2009, Bộ máy xếp

  Linde L 10 BPower type: Electric, Maximum lift capacity: 1000, Maximum lift height: 155, Drive height: 195, Lift mast: Simplex, Fork length: 115, Cabin: No cabin/Other, Tyre type: Super elastic, Engine: -, Battery voltage: 24, Battery capacity: 200, Battery year of manufacture: 2009, Transport weight: 693

  Bộ máy xếp
  2009 621 h
  Cộng hòa Séc

  102.716.195 VND