Số quảng cáo: 77

Xe đầu kéo rơ moóc đã qua sử dụng từ Hoa Kỳ

quảng cáo/trang
 • Ottawa COMMANDO 30, 2000, Xe đầu kéo rơ moóc

  Ottawa COMMANDO 30

  Xe đầu kéo rơ moóc
  2000
  Hoa Kỳ, St. George, South Carolina

  437.399.014 VND
 • Ottawa YT30, 1986, Xe đầu kéo rơ moóc

  Ottawa YT30

  Xe đầu kéo rơ moóc
  1986
  Hoa Kỳ, Covington, Tennessee

  209.951.527 VND
 • Capacity TJ7000, 2006, Xe đầu kéo rơ moóc

  Capacity TJ7000Engine output: 173, Engine: CumminsQSB, Transmission: FrontTyreCondition, Rear tyres remaining : FrontTyreSize%, Rear tyre size: Accessories

  Xe đầu kéo rơ moóc
  2006 3.853 h
  Hoa Kỳ, USA, Lakewood, Washington

  839.806.107 VND
 • Capacity TJ7000, 2007, Xe đầu kéo rơ moóc

  Capacity TJ7000Engine output: 173, Engine: CumminsQSB Tier III, Transmission: FrontTyreCondition, Rear tyres remaining : FrontTyreSize%, Rear tyre size: Accessories

  Xe đầu kéo rơ moóc
  2007 23.894 h
  Hoa Kỳ, USA, Lakewood, Washington

  769.822.265 VND
 • Tico ProSpotterDOT, 2017, Xe đầu kéo rơ moóc

  Tico ProSpotterDOT

  Xe đầu kéo rơ moóc
  2017 1.116 h
  Hoa Kỳ, USA, Lakewood, Washington

  POA
 • Ottawa YT50, 2003, Xe đầu kéo rơ moóc

  Ottawa YT50Engine output: 173, Engine: Cummins

  Xe đầu kéo rơ moóc
  2003 1 h
  Hoa Kỳ, USA, Portland, Oregon

  968.109.818 VND
 • Tico ProSpotterDOT, 2017, Xe đầu kéo rơ moóc

  Tico ProSpotterDOTEngine output: 173, Engine: CumminsISB 6.7L

  Xe đầu kéo rơ moóc
  2017 957 h
  Hoa Kỳ, USA, Portland, Oregon

  POA
 • Capacity TJ7000, 2005, Xe đầu kéo rơ moóc

  Capacity TJ7000Engine output: 173, Engine: CumminsQSB, Transmission: FrontTyreCondition, Rear tyres remaining : FrontTyreSize%, Rear tyre size: Accessories

  Xe đầu kéo rơ moóc
  2005 2.150 h
  Hoa Kỳ, USA, Lakewood, Washington

  851.470.081 VND
 • Ottawa 50, 2004, Xe đầu kéo rơ moóc

  Ottawa 50Maximum lift capacity: No, Engine output: 200, Engine: Cummins, Transmission: FrontTyreCondition, Rear tyres remaining : FrontTyreSize%, Rear tyre size: Accessories

  Xe đầu kéo rơ moóc
  2004 24.427 h
  Hoa Kỳ, USA, Lakewood, Washington

  839.806.107 VND
 • Tico ProSpotter, 2017, Xe đầu kéo rơ moóc

  Tico ProSpotterEngine: Transmission, Front tyres remaining: RearTyreCondition%, Front tyre size: RearTyreSize

  Xe đầu kéo rơ moóc
  2017 122 h
  Hoa Kỳ, USA, Lakewood, Washington

  POA
 • Autocar XSPOTTER, 1968, Xe đầu kéo rơ moóc

  Autocar XSPOTTER ACTT

  Xe đầu kéo rơ moóc
  1968
  Hoa Kỳ, Maplesville, Alabama

  174.959.606 VND
 • Tico ProSpotter, 2017, Xe đầu kéo rơ moóc

  Tico ProSpotter

  Xe đầu kéo rơ moóc
  2017 1.030 h
  Hoa Kỳ, USA, Lakewood, Washington

  POA
 • Tico ProSpotterDOT, 2016, Xe đầu kéo rơ moóc

  Tico ProSpotterDOTEngine output: 200, Engine: CumminsISB16, Transmission: FrontTyreCondition, Rear tyres remaining : FrontTyreSize%, Rear tyre size: Accessories

  Xe đầu kéo rơ moóc
  2016 2.219 h
  Hoa Kỳ, USA, Lakewood, Washington

  POA
 • Tico ProSpotterDOT, 2016, Xe đầu kéo rơ moóc

  Tico ProSpotterDOTEngine output: 200, Engine: CumminsISB15

  Xe đầu kéo rơ moóc
  2016 3.413 h
  Hoa Kỳ, USA, Lakewood, Washington

  POA
 • Capacity SPOTTER, 1997, Xe đầu kéo rơ moóc

  Capacity SPOTTER

  Xe đầu kéo rơ moóc
  1997
  Hoa Kỳ, St. George, South Carolina

  299.764.124 VND
 • Capacity TJ7000, 2004, Xe đầu kéo rơ moóc

  Capacity TJ7000Engine output: 173, Engine: Cummins6BTAA, Transmission: FrontTyreCondition, Rear tyres remaining : FrontTyreSize%, Rear tyre size: Accessories

  Xe đầu kéo rơ moóc
  2004 20.918 h
  Hoa Kỳ, USA, Lakewood, Washington

  734.830.344 VND
 • Capacity TJ7000, 2004, Xe đầu kéo rơ moóc

  Capacity TJ7000Engine output: 173, Engine: Cummins6BTAA, Transmission: FrontTyreCondition, Rear tyres remaining : FrontTyreSize%, Rear tyre size: Accessories

  Xe đầu kéo rơ moóc
  2004 19.835 h
  Hoa Kỳ, USA, Lakewood, Washington

  734.830.344 VND
 • Magnum TT100, 1999, Xe đầu kéo rơ moóc

  Magnum TT100

  Xe đầu kéo rơ moóc
  1999
  Hoa Kỳ, St. George, South Carolina

  97.977.379 VND
 • Tico ProSpotter, 2017, Xe đầu kéo rơ moóc

  Tico ProSpotterEngine: Transmission, Front tyres remaining: RearTyreCondition%, Front tyre size: RearTyreSize

  Xe đầu kéo rơ moóc
  2017 1.069 h
  Hoa Kỳ, USA, Lakewood, Washington

  POA
 • Ottawa 30, 2000, Xe đầu kéo rơ moóc

  Ottawa 30Engine output: 195, Engine: CumminsISB, Transmission: FrontTyreCondition, Rear tyres remaining : FrontTyreSize%, Rear tyre size: Accessories

  Xe đầu kéo rơ moóc
  2000 11.782 h
  Hoa Kỳ, USA, Lakewood, Washington

  629.854.581 VND