Số quảng cáo: 91

Xe đầu kéo rơ moóc đã qua sử dụng từ Hoa Kỳ

quảng cáo/trang
 • Kalmar TT100, 1997, Xe đầu kéo rơ moóc

  Kalmar TT100

  Xe đầu kéo rơ moóc
  1997 33.827 h
  Hoa Kỳ, FL

  FL
  trong 7 ngày

  POA
 • Ottawa YT30, 1986, Xe đầu kéo rơ moóc

  Ottawa YT30

  Xe đầu kéo rơ moóc
  1986
  Hoa Kỳ, Covington, Tennessee

  208.955.205 VND
 • Ottawa 50, 1998, Xe đầu kéo rơ moóc

  Ottawa 50Engine output: 174, Engine: Cummings6BTA

  Xe đầu kéo rơ moóc
  1998 4.336 h
  Hoa Kỳ, USA, Lakewood, Washington

  638.474.237 VND
 • Capacity TJ7000, 2006, Xe đầu kéo rơ moóc

  Capacity TJ7000Engine output: 173, Engine: CumminsQSB, Transmission: FrontTyreCondition, Rear tyres remaining : FrontTyreSize%, Rear tyre size: Accessories

  Xe đầu kéo rơ moóc
  2006 3.853 h
  Hoa Kỳ, USA, Lakewood, Washington

  835.820.819 VND
 • Capacity TJ7000, 2007, Xe đầu kéo rơ moóc

  Capacity TJ7000Engine output: 173, Engine: CumminsQSB Tier III, Transmission: FrontTyreCondition, Rear tyres remaining : FrontTyreSize%, Rear tyre size: Accessories

  Xe đầu kéo rơ moóc
  2007 999 h
  Hoa Kỳ, USA, Lakewood, Washington

  766.169.084 VND
 • Tico ProSpotterDOT, 2017, Xe đầu kéo rơ moóc

  Tico ProSpotterDOT

  Xe đầu kéo rơ moóc
  2017 3.301 h
  Hoa Kỳ, USA, Lakewood, Washington

  POA
 • Tico ProSpotterDOT, 2017, Xe đầu kéo rơ moóc

  Tico ProSpotterDOTEngine output: 173, Engine: CumminsISB 6.7L

  Xe đầu kéo rơ moóc
  2017 992 h
  Hoa Kỳ, USA, Tukwila, Washington

  POA
 • Capacity TJ7000, 2007, Xe đầu kéo rơ moóc

  Capacity TJ7000Engine output: 200, Engine: CumminsISB-07

  Xe đầu kéo rơ moóc
  2007 3.767 h
  Hoa Kỳ, USA, Perris, California

  800.994.951 VND
 • Capacity TJ7000, 2005, Xe đầu kéo rơ moóc

  Capacity TJ7000Engine output: 173, Engine: CumminsQSB, Transmission: FrontTyreCondition, Rear tyres remaining : FrontTyreSize%, Rear tyre size: Accessories

  Xe đầu kéo rơ moóc
  2005 2.150 h
  Hoa Kỳ, USA, Lakewood, Washington

  847.429.441 VND
 • Ottawa 4x2, 2013, Xe đầu kéo rơ moóc

  Ottawa 4x2Engine output: 200, Engine: CumminsISB 6.7

  Xe đầu kéo rơ moóc
  2013 17.700 h
  Hoa Kỳ, USA, Portland, Oregon

  1.276.948.473 VND
 • Ottawa 50, 2004, Xe đầu kéo rơ moóc

  Ottawa 50Engine output: 200, Engine: Cummins, Transmission: FrontTyreCondition, Rear tyres remaining : FrontTyreSize%, Rear tyre size: Accessories

  Xe đầu kéo rơ moóc
  2004 24.427 h
  Hoa Kỳ, USA, Lakewood, Washington

  835.820.819 VND
 • Tico ProSpotter, 2017, Xe đầu kéo rơ moóc

  Tico ProSpotterEngine: Transmission, Front tyres remaining: RearTyreCondition%, Front tyre size: RearTyreSize

  Xe đầu kéo rơ moóc
  2017 122 h
  Hoa Kỳ, USA, Lakewood, Washington

  POA
 • Autocar XSPOTTER, 1968, Xe đầu kéo rơ moóc

  Autocar XSPOTTER ACTT

  Xe đầu kéo rơ moóc
  1968
  Hoa Kỳ, Maplesville, Alabama

  174.129.337 VND
 • Kalmar Ottawa, 2006, Xe đầu kéo rơ moóc

  Kalmar OTTAWA 30

  Xe đầu kéo rơ moóc
  2006
  Hoa Kỳ, Sparrow Bush, New York

  299.502.460 VND
 • Tico ProSpotter, 2017, Xe đầu kéo rơ moóc

  Tico ProSpotter

  Xe đầu kéo rơ moóc
  2017 3.243 h
  Hoa Kỳ, USA, Lakewood, Washington

  POA
 • Tico ProSpotterDOT, 2016, Xe đầu kéo rơ moóc

  Tico ProSpotterDOTEngine output: 200, Engine: CumminsISB16, Transmission: FrontTyreCondition, Rear tyres remaining : FrontTyreSize%, Rear tyre size: Accessories

  Xe đầu kéo rơ moóc
  2016 2.219 h
  Hoa Kỳ, USA, Lakewood, Washington

  POA
 • Tico ProSpotterDOT, 2016, Xe đầu kéo rơ moóc

  Tico ProSpotterDOTEngine output: 200, Engine: CumminsISB15

  Xe đầu kéo rơ moóc
  2016 3.429 h
  Hoa Kỳ, USA, Lakewood, Washington

  POA
 • Capacity TJ7000, 2004, Xe đầu kéo rơ moóc

  Capacity TJ7000Engine output: 173, Engine: Cummins6BTAA, Transmission: FrontTyreCondition, Rear tyres remaining : FrontTyreSize%, Rear tyre size: Accessories

  Xe đầu kéo rơ moóc
  2004 20.918 h
  Hoa Kỳ, USA, Lakewood, Washington

  661.691.482 VND
 • Capacity TJ7000, 2004, Xe đầu kéo rơ moóc

  Capacity TJ7000Engine output: 173, Engine: Cummins6BTAA, Transmission: FrontTyreCondition, Rear tyres remaining : FrontTyreSize%, Rear tyre size: Accessories

  Xe đầu kéo rơ moóc
  2004 19.835 h
  Hoa Kỳ, USA, Lakewood, Washington

  661.691.482 VND
 • Magnum TT100, 1999, Xe đầu kéo rơ moóc

  Magnum TT100

  Xe đầu kéo rơ moóc
  1999
  Hoa Kỳ, St. George, South Carolina

  97.512.429 VND