Số quảng cáo: 93

Xe đầu kéo rơ moóc đã qua sử dụng từ Hoa Kỳ

quảng cáo/trang
 • Được đẩy mạnh
  Ottawa YT50, 2005, Xe đầu kéo rơ moóc

  Ottawa YT50Engine output: 200, Engine: Caterpillar3126B, Transmission: FrontTyreCondition, Rear tyres remaining : FrontTyreSize%, Rear tyre size: Accessories

  Xe đầu kéo rơ moóc
  2005 14.796 h
  Hoa Kỳ, Tukwila, Washington

  962.089.655 VND
 • Ottawa COMMANDO 30, 2000, Xe đầu kéo rơ moóc

  Ottawa COMMANDO 30

  Xe đầu kéo rơ moóc
  2000
  Hoa Kỳ, St. George, South Carolina

  434.679.061 VND
 • Ottawa YT30, 1986, Xe đầu kéo rơ moóc

  Ottawa YT30

  Xe đầu kéo rơ moóc
  1986
  Hoa Kỳ, Covington, Tennessee

  208.645.949 VND
 • Capacity TJ5000, 2008, Xe đầu kéo rơ moóc

  Capacity TJ5000Engine output: 160

  Xe đầu kéo rơ moóc
  2008
  Hoa Kỳ, Sparrow Bush, New York

  414.973.610 VND
 • Capacity TJ7000, 2006, Xe đầu kéo rơ moóc

  Capacity TJ7000Engine output: 173, Engine: CumminsQSB, Transmission: FrontTyreCondition, Rear tyres remaining : FrontTyreSize%, Rear tyre size: Accessories

  Xe đầu kéo rơ moóc
  2006 3.853 h
  Hoa Kỳ, Lakewood, Washington

  672.303.614 VND
 • Ottawa YT30, 1995, Xe đầu kéo rơ moóc

  Ottawa YT30

  Xe đầu kéo rơ moóc
  1995
  Hoa Kỳ, Chicago, Illinois

  278.194.599 VND
 • Sisu MAGNUM TT100, 1993, Xe đầu kéo rơ moóc

  Sisu MAGNUM TT100

  Xe đầu kéo rơ moóc
  1993
  Hoa Kỳ, Sparrow Bush, New York

  90.413.245 VND
 • Capacity TJ7000, 2007, Xe đầu kéo rơ moóc

  Capacity TJ7000Engine output: 173, Engine: CumminsQSB Tier III, Transmission: FrontTyreCondition, Rear tyres remaining : FrontTyreSize%, Rear tyre size: Accessories

  Xe đầu kéo rơ moóc
  2007 23.894 h
  Hoa Kỳ, Lakewood, Washington

  707.077.939 VND
 • Tico ProSpotterDOT, 2017, Xe đầu kéo rơ moóc

  Tico ProSpotterDOT

  Xe đầu kéo rơ moóc
  2017 181 h
  Hoa Kỳ, Tukwila, Washington

  POA
 • Ottawa 50, 2004, Xe đầu kéo rơ moóc

  Ottawa 50Engine output: 245, Engine: CumminsISB02, Transmission: FrontTyreCondition, Rear tyres remaining : FrontTyreSize%, Rear tyre size: Accessories

  Xe đầu kéo rơ moóc
  2004 24.324 h
  Hoa Kỳ, Tukwila, Washington

  822.992.355 VND
 • Ottawa YT50, 2003, Xe đầu kéo rơ moóc

  Ottawa YT50Engine output: 173, Engine: Cummins

  Xe đầu kéo rơ moóc
  2003 1 h
  Hoa Kỳ, Lakewood, Washington

  892.541.005 VND
 • Ottawa YT30, 2012, Xe đầu kéo rơ moóc

  Ottawa YT30

  Xe đầu kéo rơ moóc
  2012
  Hoa Kỳ, Miami, Florida

  799.809.472 VND
 • Tico ProSpotterDOT, 2017, Xe đầu kéo rơ moóc

  Tico ProSpotterDOTEngine output: 173, Engine: CumminsISB 6.7L

  Xe đầu kéo rơ moóc
  2017 491 h
  Hoa Kỳ, Portland, Oregon

  POA
 • Capacity TJ7000, 2005, Xe đầu kéo rơ moóc

  Capacity TJ7000Engine output: 173, Engine: CumminsQSB, Transmission: FrontTyreCondition, Rear tyres remaining : FrontTyreSize%, Rear tyre size: Accessories

  Xe đầu kéo rơ moóc
  2005 2.150 h
  Hoa Kỳ, Lakewood, Washington

  683.895.056 VND
 • Ottawa 50, 2004, Xe đầu kéo rơ moóc

  Ottawa 50Engine output: 200, Engine: Cummins, Transmission: FrontTyreCondition, Rear tyres remaining : FrontTyreSize%, Rear tyre size: Accessories

  Xe đầu kéo rơ moóc
  2004 24.427 h
  Hoa Kỳ, Lakewood, Washington

  822.992.355 VND
 • Tico ProSpotter, 2017, Xe đầu kéo rơ moóc

  Tico ProSpotterEngine: Transmission, Front tyres remaining: RearTyreCondition%, Front tyre size: RearTyreSize

  Xe đầu kéo rơ moóc
  2017 122 h
  Hoa Kỳ, Lakewood, Washington

  POA
 • Ottawa 50, 2004, Xe đầu kéo rơ moóc

  Ottawa 50

  Xe đầu kéo rơ moóc
  2004
  Hoa Kỳ, Miami, Florida

  498.431.990 VND
 • Ottawa 30, 2004, Xe đầu kéo rơ moóc

  Ottawa 30Engine output: 225

  Xe đầu kéo rơ moóc
  2004
  Hoa Kỳ, Covington, Tennessee

  301.377.482 VND
 • Capacity TJ4000, 1990, Xe đầu kéo rơ moóc

  Capacity TJ4000Engine output: 210

  Xe đầu kéo rơ moóc
  1990
  Hoa Kỳ, Covington, Tennessee

  139.097.299 VND
 • Tico ProSpotter, 2017, Xe đầu kéo rơ moóc

  Tico ProSpotter

  Xe đầu kéo rơ moóc
  2017 1.030 h
  Hoa Kỳ, Lakewood, Washington

  POA