Tìm kiếm thiết bị đã qua sử dụng Đóng » Tìm Kiếm Nâng Cao

  Đặt mục rao vặt
  Số quảng cáo: 119

  Still fm-x14 xe nâng đã qua sử dụng

  quảng cáo/trang
  • Still FM-X14, 2012, Xe nângStill FM-X14General grade (1 min - 5 max): 3, Power type: Electric, Maximum lift capacity: 1400, Distance of centre of gravity: No, Maximum lift height: 830, Free lift: 274, Drive height: 330, Lift mast: Triplex, Fork length: 115, Cabin: Closed cabin, Engine: Electric, Transport weight: 2726, Transport dimensions (LxWxH): 0 x 0 x 3 3

   Xe nâng
   2012 10.655 h
   Đức
   trong 7 ngày

   POA
  • Still FM-X14, 2013, Xe nângStill FM-X14General grade (1 min - 5 max): 3, Power type: Electric, Maximum lift capacity: 1400, Distance of centre of gravity: No, Maximum lift height: 650, Free lift: 214, Drive height: 270, Lift mast: Triplex, Cabin: Closed cabin, Engine: Electric, Transport weight: 2045, Transport dimensions (LxWxH): 0 x 0 x 2 7

   Xe nâng
   2013 11.187 h
   Đức
   trong 7 ngày

   POA
  • Still FM-X14, 2011, Xe nângStill FM-X14General grade (1 min - 5 max): 3, Power type: Electric, Maximum lift capacity: 1400, Distance of centre of gravity: No, Maximum lift height: 830, Free lift: 274, Drive height: 330, Lift mast: Triplex, Fork length: 115, Cabin: Closed cabin, Engine: Electric, Transport weight: 2598, Transport dimensions (LxWxH): 0 x 0 x 3 3

   Xe nâng
   2011 8.556 h
   Đức

   POA
  • Still FM-X14, 2011, Xe nângStill FM-X14General grade (1 min - 5 max): 3, Power type: Electric, Maximum lift capacity: 1400, Distance of centre of gravity: No, Maximum lift height: 650, Free lift: 214, Drive height: 270, Lift mast: Triplex, Fork length: 115, Cabin: Closed cabin, Engine: Electric, Transport weight: 2345, Transport dimensions (LxWxH): 0 x 0 x 2 7

   Xe nâng
   2011 8.573 h
   Đức

   POA
  • Still FM-X14, 2014, Xe nângStill FM-X14General grade (1 min - 5 max): 3, Power type: Electric, Maximum lift capacity: 1400, Distance of centre of gravity: No, Maximum lift height: 770, Free lift: 254, Drive height: 310, Lift mast: Triplex, Fork length: 114, Cabin: Closed cabin, Engine: Electric, Transport weight: 2573, Transport dimensions (LxWxH): 0 x 0 x 3 Yes

   Xe nâng
   2014 9.690 h
   Đức

   POA
  • Still FM-X14, 2012, Xe nângStill FM-X14General grade (1 min - 5 max): 3, Power type: Electric, Maximum lift capacity: 1400, Distance of centre of gravity: No, Maximum lift height: 575, Free lift: 189, Drive height: 245, Lift mast: Triplex, Fork length: 115, Cabin: Closed cabin, Engine: Electric, Transport weight: 2279, Transport dimensions (LxWxH): 0 x 0 x 2 45

   Xe nâng
   2012 10.349 h
   Đức

   POA
  • Still FM-X14, 2011, Xe nângStill FM-X14General grade (1 min - 5 max): 4, Power type: Electric, Maximum lift capacity: 1400, Distance of centre of gravity: No, Maximum lift height: 655, Free lift: 194, Drive height: 270, Lift mast: Triplex, Fork length: 115, Cabin: Closed cabin, Tyre type: Cushion, Engine: Electric, Transport weight: 3100, Transport dimensions (LxWxH): 2 5 x 1 25 x 2 7 , Front tyres remaining: 80 - 100%%

   Xe nâng
   2011 1.150 h
   Đức

   176.392.320 VND
  • Still FM-X14, 2011, Xe nângStill FM-X14General grade (1 min - 5 max): 3, Power type: Electric, Maximum lift capacity: 1400, Distance of centre of gravity: No, Maximum lift height: Crew cab, Free lift: 370, Drive height: 410, Lift mast: Other, Fork length: 114, Cabin: Closed cabin, Engine: Electric, Transport weight: 2446, Transport dimensions (LxWxH): 0 x 0 x 4 Yes

   Xe nâng
   2011 9.017 h
   Đức

   POA
  • Still FM-X14, 2011, Xe nângStill FM-X14General grade (1 min - 5 max): 3, Power type: Electric, Maximum lift capacity: 1400, Distance of centre of gravity: No, Maximum lift height: 800, Free lift: 264, Drive height: 320, Lift mast: Triplex, Fork length: 115, Cabin: Closed cabin, Engine: Electric, Transport weight: 2734, Transport dimensions (LxWxH): 0 x 0 x 3 2

   Xe nâng
   2011 12.800 h
   Đức

   POA
  • Still FM-X14, 2008, Xe nângStill FM-X14General grade (1 min - 5 max): 3, Power type: Electric, Maximum lift capacity: 1400, Distance of centre of gravity: No, Maximum lift height: 590, Free lift: 194, Drive height: 250, Lift mast: Triplex, Fork length: 100, Cabin: Closed cabin, Engine: Electric, Transport weight: 2410, Transport dimensions (LxWxH): 0 x 0 x 2 5

   Xe nâng
   2008 13.750 h
   Đức

   POA
  • Still FM-X14, 2008, Xe nângStill FM-X14General grade (1 min - 5 max): 3, Power type: Electric, Maximum lift capacity: 1400, Distance of centre of gravity: No, Maximum lift height: 860, Free lift: 284, Drive height: 340, Lift mast: Triplex, Fork length: 115, Cabin: Closed cabin, Tyre type: Cushion, Engine: Electric, Battery brand: EXIDE, Battery voltage: 48, Battery capacity: 620, Battery year of manufacture: 2012, Transport weight: 2840

   Xe nâng
   2008 3.056 h
   Đức, STUHR

   POA
  • Still FM-X14, 2008, Xe nângStill FM-X14General grade (1 min - 5 max): 3, Power type: Electric, Maximum lift capacity: 1400, Distance of centre of gravity: No, Maximum lift height: 680, Free lift: 224, Drive height: 280, Lift mast: Triplex, Fork length: 115, Cabin: Closed cabin, Engine: Electric, Transport weight: 2610, Transport dimensions (LxWxH): 0 x 0 x 2 8

   Xe nâng
   2008 18.292 h
   Đức

   POA
  • Still FM-X14, 2013, Xe nângStill FM-X14General grade (1 min - 5 max): 3, Power type: Electric, Maximum lift capacity: 1400, Distance of centre of gravity: No, Maximum lift height: 650, Free lift: 214, Drive height: 270, Lift mast: Triplex, Fork length: 115, Cabin: Closed cabin, Engine: Electric, Transport weight: 2298, Transport dimensions (LxWxH): 0 x 0 x 2 7

   Xe nâng
   2013 6.420 h
   Đức

   POA
  • Still FM-X14, 2011, Xe nângStill FM-X14General grade (1 min - 5 max): 4, Power type: Electric, Maximum lift capacity: 1400, Distance of centre of gravity: 60, Maximum lift height: 740, Free lift: 210, Drive height: 272, Lift mast: Other, Fork length: 120

   Xe nâng
   2011 3.125 h
   Đức

   227.520.529 VND
  • Still FM-X14, 2008, Xe nângStill FM-X14General grade (1 min - 5 max): 3, Power type: Electric, Maximum lift capacity: 1400, Distance of centre of gravity: No, Maximum lift height: 715, Free lift: 246, Drive height: 280, Lift mast: Triplex, Fork length: 115, Cabin: Closed cabin, Engine: Electric, Transport weight: 2560, Transport dimensions (LxWxH): 0 x 0 x 2 8

   Xe nâng
   2008 2.571 h
   Đức

   POA
  • Still FM-X14, 2011, Xe nângStill FM-X14General grade (1 min - 5 max): 3, Power type: Electric, Maximum lift capacity: 1400, Distance of centre of gravity: No, Maximum lift height: 680, Free lift: 224, Drive height: 280, Lift mast: Triplex, Fork length: 114, Cabin: Closed cabin, Engine: Electric, Transport weight: 2488, Transport dimensions (LxWxH): 0 x 0 x 2 8

   Xe nâng
   2011 7.921 h
   Đức

   POA
  • Still FM-X14, 2008, Xe nângStill FM-X14General grade (1 min - 5 max): 3, Power type: Electric, Maximum lift capacity: 1400, Distance of centre of gravity: No, Maximum lift height: 770, Free lift: 254, Drive height: 310, Lift mast: Triplex, Fork length: 100, Cabin: Closed cabin, Engine: Electric, Transport weight: 2620, Transport dimensions (LxWxH): 0 x 0 x 3 Yes

   Xe nâng
   2008 2.889 h
   Đức

   POA
  • Still FM-X14, 2012, Xe nângStill FM-X14General grade (1 min - 5 max): 3, Power type: Electric, Maximum lift capacity: 1400, Distance of centre of gravity: No, Maximum lift height: 900, Free lift: 304, Drive height: 360, Lift mast: Triplex, Fork length: 115, Cabin: Closed cabin, Engine: Electric, Transport weight: 2852, Transport dimensions (LxWxH): 0 x 0 x 3 6

   Xe nâng
   2012 9.226 h
   Đức

   POA
  • Still FM-X14, 2011, Xe nângStill FM-X14General grade (1 min - 5 max): 3, Power type: Electric, Maximum lift capacity: 1400, Distance of centre of gravity: No, Maximum lift height: 830, Free lift: 274, Drive height: 330, Lift mast: Triplex, Fork length: 115, Cabin: Closed cabin, Engine: Electric, Transport weight: Petrochemical, Transport dimensions (LxWxH): 0 x 0 x 3 3

   Xe nâng
   2011 5.440 h
   Đức

   POA
  • Still FM-X14, 2010, Xe nângStill FM-X14General grade (1 min - 5 max): 3, Power type: Electric, Maximum lift capacity: 1400, Distance of centre of gravity: No, Maximum lift height: 800, Free lift: 264, Drive height: 320, Lift mast: Triplex, Fork length: 115, Cabin: Closed cabin, Engine: Electric, Transport weight: 2740, Transport dimensions (LxWxH): 0 x 0 x 3 2

   Xe nâng
   2010 8.141 h
   Đức

   POA