Số quảng cáo: 56

Máy nâng trung bình tự chọn đã qua sử dụng từ Na Uy

quảng cáo/trang
 • BT OME 100 M, 2017, Máy nâng trung bình tự chọn

  BT OME100MGeneral grade (1 min - 5 max): 4, Maximum lift capacity: 1000, Maximum lift height: 416, Free lift: No, Drive height: 240, Lift mast: Duplex, Fork length: 115

  Máy nâng trung bình tự chọn
  2017 137 h
  Na Uy

  538.598.688 VND
 • BT OSE 100 W, 2015, Máy nâng trung bình tự chọn

  BT OSE100WGeneral grade (1 min - 5 max): 3, Maximum lift capacity: 1000, Maximum lift height: 110, Free lift: No, Fork length: 115

  Máy nâng trung bình tự chọn
  2015 1.129 h
  Na Uy

  125.373.806 VND
 • BT OSE 120 P, 2012, Máy nâng trung bình tự chọn

  BT OSE120PGeneral grade (1 min - 5 max): 3, Maximum lift capacity: 4x4 / x 2 (tùy chọn), Maximum lift height: 80, Free lift: No, Drive height: 140, Fork length: 115

  Máy nâng trung bình tự chọn
  2012 2.783 h
  Na Uy

  111.139.412 VND
 • BT OSE 120 P, 2016, Máy nâng trung bình tự chọn

  BT OSE120PGeneral grade (1 min - 5 max): 3, Maximum lift capacity: 4x4 / x 2 (tùy chọn), Maximum lift height: 80, Free lift: No, Fork length: 115

  Máy nâng trung bình tự chọn
  2016 664 h
  Na Uy

  139.636.697 VND
 • BT OME 100 M, 2015, Máy nâng trung bình tự chọn

  BT OME100MGeneral grade (1 min - 5 max): 4, Maximum lift capacity: 1000, Maximum lift height: 416, Free lift: No, Drive height: 240, Lift mast: Duplex, Fork length: 115

  Máy nâng trung bình tự chọn
  2015 327 h
  Na Uy

  421.759.819 VND
 • BT OSE 120 P, 2012, Máy nâng trung bình tự chọn

  BT OSE120PGeneral grade (1 min - 5 max): 3, Maximum lift capacity: 4x4 / x 2 (tùy chọn), Maximum lift height: 80, Free lift: No, Drive height: 140, Fork length: 115

  Máy nâng trung bình tự chọn
  2012 2.620 h
  Na Uy

  111.139.412 VND
 • BT OSE 120 P, 2012, Máy nâng trung bình tự chọn

  BT OSE120PMaximum lift capacity: 4x4 / x 2 (tùy chọn), Maximum lift height: 80, Free lift: 80, Drive height: 133, Fork length: 115, Transmission: BatteryAge

  Máy nâng trung bình tự chọn
  2012 2.785 h
  Na Uy

  111.139.412 VND
 • BT OSE 100 W, 2015, Máy nâng trung bình tự chọn

  BT OSE100WGeneral grade (1 min - 5 max): 3, Maximum lift capacity: 1000, Maximum lift height: 110, Free lift: No, Fork length: 115

  Máy nâng trung bình tự chọn
  2015 833 h
  Na Uy

  125.373.806 VND
 • BT OSE 120 P, 2016, Máy nâng trung bình tự chọn

  BT OSE120PGeneral grade (1 min - 5 max): 3, Maximum lift capacity: 4x4 / x 2 (tùy chọn), Free lift: No, Fork length: 115

  Máy nâng trung bình tự chọn
  2016 836 h
  Na Uy

  139.636.697 VND
 • BT OSE 120 P, 2011, Máy nâng trung bình tự chọn

  BT OSE120PGeneral grade (1 min - 5 max): 3, Maximum lift capacity: 4x4 / x 2 (tùy chọn), Maximum lift height: 80, Free lift: 80, Drive height: 133, Lift mast: Duplex, Fork length: 145, Transmission: BatteryVoltage, : BatteryCapacity, : BatteryAge

  Máy nâng trung bình tự chọn
  2011 2.674 h
  Na Uy

  139.636.697 VND
 • BT OSE 120 P, 2016, Máy nâng trung bình tự chọn

  BT OSE120PGeneral grade (1 min - 5 max): 3, Maximum lift capacity: 4x4 / x 2 (tùy chọn), Maximum lift height: 80, Free lift: No, Fork length: 115

  Máy nâng trung bình tự chọn
  2016 603 h
  Na Uy

  139.636.697 VND
 • BT OSE 100, 2015, Máy nâng trung bình tự chọn

  BT OSE100General grade (1 min - 5 max): 3, Maximum lift capacity: 1000, Free lift: No, Fork length: 115, Transmission: BatteryVoltage, : BatteryCapacity

  Máy nâng trung bình tự chọn
  2015 57 h
  Na Uy

  225.128.552 VND
 • BT OSE 120 P, 2012, Máy nâng trung bình tự chọn

  BT OSE120PGeneral grade (1 min - 5 max): 3, Maximum lift capacity: 4x4 / x 2 (tùy chọn), Free lift: No, Fork length: 115

  Máy nâng trung bình tự chọn
  2012 2.035 h
  Na Uy

  111.139.412 VND
 • BT OME 100 M, 2017, Máy nâng trung bình tự chọn

  BT OME100MGeneral grade (1 min - 5 max): 3, Maximum lift capacity: 1000, Maximum lift height: 416, Free lift: No, Drive height: 240, Lift mast: Duplex, Fork length: 115

  Máy nâng trung bình tự chọn
  2017 57 h
  Na Uy

  538.598.688 VND
 • BT OME 100 M, 2015, Máy nâng trung bình tự chọn

  BT OME100MGeneral grade (1 min - 5 max): 4, Maximum lift capacity: 1000, Maximum lift height: 416, Free lift: No, Drive height: 240, Lift mast: Duplex, Fork length: 115

  Máy nâng trung bình tự chọn
  2015 288 h
  Na Uy

  421.759.819 VND
 • BT OSE 120 P, 2012, Máy nâng trung bình tự chọn

  BT OSE120PMaximum lift capacity: 4x4 / x 2 (tùy chọn), Maximum lift height: 80, Free lift: 80, Drive height: 133, Fork length: 115, Transmission: BatteryAge

  Máy nâng trung bình tự chọn
  2012 2.549 h
  Na Uy

  111.139.412 VND
 • BT OSE 120 P, 2015, Máy nâng trung bình tự chọn

  BT OSE120PMaximum lift capacity: 4x4 / x 2 (tùy chọn), Free lift: No, Fork length: 115

  Máy nâng trung bình tự chọn
  2015 1.072 h
  Na Uy

  111.139.412 VND
 • BT OSE 120 P, 2012, Máy nâng trung bình tự chọn

  BT OSE120PGeneral grade (1 min - 5 max): 3, Maximum lift capacity: 4x4 / x 2 (tùy chọn), Maximum lift height: 80, Free lift: No, Drive height: 140, Fork length: 115

  Máy nâng trung bình tự chọn
  2012 2.360 h
  Na Uy

  111.139.412 VND
 • BT OME 100, 2011, Máy nâng trung bình tự chọn

  BT OME100General grade (1 min - 5 max): 3, Maximum lift capacity: 850, Maximum lift height: 238, Free lift: 80, Drive height: 156, Lift mast: Duplex / free lift, Fork length: 114, Transmission: AUTOMATIC, Battery year of manufacture: 2011

  Máy nâng trung bình tự chọn
  2011 576 h
  Na Uy

  139.636.697 VND
 • BT OSE 120 P, 2011, Máy nâng trung bình tự chọn

  BT OSE120PGeneral grade (1 min - 5 max): 3, Maximum lift capacity: 4x4 / x 2 (tùy chọn), Maximum lift height: 80, Free lift: 80, Drive height: 133, Lift mast: Duplex, Fork length: 145, Transmission: BatteryAge

  Máy nâng trung bình tự chọn
  2011 2.118 h
  Na Uy

  139.636.697 VND