Số quảng cáo: 54

Máy nâng trung bình tự chọn đã qua sử dụng từ Na Uy

quảng cáo/trang
 • BT OME 100 M, 2017, Máy nâng trung bình tự chọn

  BT OME100MGeneral grade (1 min - 5 max): 4, Maximum lift capacity: 1000, Maximum lift height: 416, Free lift: No, Drive height: 240, Lift mast: Duplex, Fork length: 115

  Máy nâng trung bình tự chọn
  2017 137 h
  Na Uy

  530.200.332 VND
 • BT OSE 100 W, 2015, Máy nâng trung bình tự chọn

  BT OSE100WGeneral grade (1 min - 5 max): 3, Maximum lift capacity: 1000, Maximum lift height: 110, Free lift: No, Fork length: 115

  Máy nâng trung bình tự chọn
  2015 1.129 h
  Na Uy

  123.418.855 VND
 • BT OSE 120 P, 2012, Máy nâng trung bình tự chọn

  BT OSE120PGeneral grade (1 min - 5 max): 3, Maximum lift capacity: 4x4 / x 2 (tùy chọn), Maximum lift height: 80, Free lift: No, Drive height: 140, Fork length: 115

  Máy nâng trung bình tự chọn
  2012 2.783 h
  Na Uy

  109.406.418 VND
 • BT OSE 120 P, 2011, Máy nâng trung bình tự chọn

  BT OSE120PGeneral grade (1 min - 5 max): 3, Maximum lift capacity: 4x4 / x 2 (tùy chọn), Maximum lift height: 80, Free lift: 80, Drive height: 133, Lift mast: Duplex, Fork length: 145, Transmission: BatteryVoltage, : BatteryCapacity, : BatteryAge

  Máy nâng trung bình tự chọn
  2011 2.550 h
  Na Uy

  137.459.345 VND
 • BT OSE 120 P, 2016, Máy nâng trung bình tự chọn

  BT OSE120PGeneral grade (1 min - 5 max): 3, Maximum lift capacity: 4x4 / x 2 (tùy chọn), Maximum lift height: 80, Free lift: No, Fork length: 115

  Máy nâng trung bình tự chọn
  2016 664 h
  Na Uy

  137.459.345 VND
 • BT OME 100 M, 2015, Máy nâng trung bình tự chọn

  BT OME100MGeneral grade (1 min - 5 max): 4, Maximum lift capacity: 1000, Maximum lift height: 416, Free lift: No, Drive height: 240, Lift mast: Duplex, Fork length: 115

  Máy nâng trung bình tự chọn
  2015 327 h
  Na Uy

  415.183.329 VND
 • BT OSE 120 P, 2011, Máy nâng trung bình tự chọn

  BT OSE120PGeneral grade (1 min - 5 max): 3, Maximum lift capacity: 4x4 / x 2 (tùy chọn), Maximum lift height: 80, Free lift: 80, Drive height: 133, Fork length: 145, Transmission: BatteryVoltage, : BatteryCapacity, : BatteryAge

  Máy nâng trung bình tự chọn
  2011 1.262 h
  Na Uy

  42.079.391 VND
 • BT OSE 120 P, 2012, Máy nâng trung bình tự chọn

  BT OSE120PGeneral grade (1 min - 5 max): 3, Maximum lift capacity: 4x4 / x 2 (tùy chọn), Maximum lift height: 80, Free lift: No, Drive height: 140, Fork length: 115

  Máy nâng trung bình tự chọn
  2012 2.620 h
  Na Uy

  109.406.418 VND
 • BT OSE 100 W, 2015, Máy nâng trung bình tự chọn

  BT OSE100WGeneral grade (1 min - 5 max): 3, Maximum lift capacity: 1000, Maximum lift height: 110, Free lift: No, Fork length: 115

  Máy nâng trung bình tự chọn
  2015 833 h
  Na Uy

  123.418.855 VND
 • BT OSE 120 P, 2011, Máy nâng trung bình tự chọn

  BT OSE120PGeneral grade (1 min - 5 max): 3, Maximum lift capacity: 4x4 / x 2 (tùy chọn), Maximum lift height: 80, Free lift: 80, Drive height: 133, Lift mast: Duplex, Fork length: 145, Transmission: BatteryVoltage, : BatteryCapacity, : BatteryAge

  Máy nâng trung bình tự chọn
  2011 2.674 h
  Na Uy

  137.459.345 VND
 • BT OSE 120 P, 2016, Máy nâng trung bình tự chọn

  BT OSE120PGeneral grade (1 min - 5 max): 3, Maximum lift capacity: 4x4 / x 2 (tùy chọn), Free lift: No, Fork length: 115

  Máy nâng trung bình tự chọn
  2016 836 h
  Na Uy

  137.459.345 VND
 • BT OSE 120 P, 2016, Máy nâng trung bình tự chọn

  BT OSE120PGeneral grade (1 min - 5 max): 3, Maximum lift capacity: 4x4 / x 2 (tùy chọn), Maximum lift height: 80, Free lift: No, Fork length: 115

  Máy nâng trung bình tự chọn
  2016 603 h
  Na Uy

  137.459.345 VND
 • BT OSE 100, 2015, Máy nâng trung bình tự chọn

  BT OSE100General grade (1 min - 5 max): 3, Maximum lift capacity: 1000, Free lift: No, Fork length: 115, Transmission: BatteryVoltage, : BatteryCapacity

  Máy nâng trung bình tự chọn
  2015 57 h
  Na Uy

  221.618.128 VND
 • BT OSE 120 P, 2012, Máy nâng trung bình tự chọn

  BT OSE120PGeneral grade (1 min - 5 max): 3, Maximum lift capacity: 4x4 / x 2 (tùy chọn), Free lift: No, Fork length: 115

  Máy nâng trung bình tự chọn
  2012 2.035 h
  Na Uy

  109.406.418 VND
 • BT OP 1000 SE, 2005, Máy nâng trung bình tự chọn

  BT OP1000SEGeneral grade (1 min - 5 max): 2, Maximum lift capacity: 1000, Maximum lift height: 558, Free lift: 84, Drive height: 316, Fork length: 115, Transmission: BatteryAge

  Máy nâng trung bình tự chọn
  2005 4.456 h
  Na Uy

  70.132.319 VND
 • BT OME 100 M, 2017, Máy nâng trung bình tự chọn

  BT OME100MGeneral grade (1 min - 5 max): 3, Maximum lift capacity: 1000, Maximum lift height: 416, Free lift: No, Drive height: 240, Lift mast: Duplex, Fork length: 115

  Máy nâng trung bình tự chọn
  2017 57 h
  Na Uy

  530.200.332 VND
 • BT OME 100 M, 2015, Máy nâng trung bình tự chọn

  BT OME100MGeneral grade (1 min - 5 max): 4, Maximum lift capacity: 1000, Maximum lift height: 416, Free lift: No, Drive height: 240, Lift mast: Duplex, Fork length: 115

  Máy nâng trung bình tự chọn
  2015 288 h
  Na Uy

  415.183.329 VND
 • BT OSE 120 P, 2012, Máy nâng trung bình tự chọn

  BT OSE120PGeneral grade (1 min - 5 max): 3, Maximum lift capacity: 4x4 / x 2 (tùy chọn), Maximum lift height: 80, Free lift: No, Drive height: 140, Fork length: 115

  Máy nâng trung bình tự chọn
  2012 2.360 h
  Na Uy

  109.406.418 VND
 • BT OME 100, 2011, Máy nâng trung bình tự chọn

  BT OME100General grade (1 min - 5 max): 3, Maximum lift capacity: 850, Maximum lift height: 238, Free lift: 80, Drive height: 156, Lift mast: Duplex / free lift, Fork length: 114, Transmission: AUTOMATIC, Battery year of manufacture: 2011

  Máy nâng trung bình tự chọn
  2011 576 h
  Na Uy

  137.459.345 VND
 • BT OSE 120 P, 2011, Máy nâng trung bình tự chọn

  BT OSE120PGeneral grade (1 min - 5 max): 3, Maximum lift capacity: 4x4 / x 2 (tùy chọn), Maximum lift height: 80, Free lift: 80, Drive height: 133, Lift mast: Duplex, Fork length: 145, Transmission: BatteryAge

  Máy nâng trung bình tự chọn
  2011 2.118 h
  Na Uy

  137.459.345 VND