Số quảng cáo: 29

Máy nâng trung bình tự chọn đã qua sử dụng từ Na Uy

quảng cáo/trang
 • BT OME 100 M, 2015, Máy nâng trung bình tự chọn

  BT OME100MMaximum lift capacity: 1000, Maximum lift height: 416, Free lift: No, Drive height: 240, Lift mast: Duplex, Fork length: 115

  Máy nâng trung bình tự chọn
  2015 327 h
  Na Uy
  trong 7 ngày

  405.366.655 VND
 • BT OME 100 M, 2017, Máy nâng trung bình tự chọn

  BT OME100MGeneral grade (1 min - 5 max): 4, Maximum lift capacity: 1000, Maximum lift height: 416, Free lift: No, Drive height: 240, Lift mast: Duplex, Fork length: 115

  Máy nâng trung bình tự chọn
  2017 137 h
  Na Uy

  517.664.174 VND
 • BT OSE 100 W, 2015, Máy nâng trung bình tự chọn

  BT OSE100WGeneral grade (1 min - 5 max): 3, Maximum lift capacity: 1000, Maximum lift height: 110, Free lift: No, Fork length: 115

  Máy nâng trung bình tự chọn
  2015 1.129 h
  Na Uy

  120.500.716 VND
 • BT OSE 120 P, 2016, Máy nâng trung bình tự chọn

  BT OSE120PGeneral grade (1 min - 5 max): 3, Maximum lift capacity: 4x4 / x 2 (tùy chọn), Maximum lift height: 80, Free lift: No, Fork length: 115

  Máy nâng trung bình tự chọn
  2016 664 h
  Na Uy

  134.209.230 VND
 • BT OSE 100 W, 2015, Máy nâng trung bình tự chọn

  BT OSE100WGeneral grade (1 min - 5 max): 3, Maximum lift capacity: 1000, Maximum lift height: 110, Free lift: No, Fork length: 115

  Máy nâng trung bình tự chọn
  2015 833 h
  Na Uy

  120.500.716 VND
 • BT OSE 120 P, 2016, Máy nâng trung bình tự chọn

  BT OSE120PGeneral grade (1 min - 5 max): 3, Maximum lift capacity: 4x4 / x 2 (tùy chọn), Maximum lift height: 80, Free lift: No, Fork length: 115

  Máy nâng trung bình tự chọn
  2016 603 h
  Na Uy

  134.209.230 VND
 • BT OSE 100, 2015, Máy nâng trung bình tự chọn

  BT OSE100General grade (1 min - 5 max): 3, Maximum lift capacity: 1000, Free lift: No, Fork length: 115, Transmission: BatteryVoltage, : BatteryCapacity

  Máy nâng trung bình tự chọn
  2015 57 h
  Na Uy

  216.378.147 VND
 • BT OME 100 M, 2017, Máy nâng trung bình tự chọn

  BT OME100MGeneral grade (1 min - 5 max): 3, Maximum lift capacity: 1000, Maximum lift height: 416, Free lift: No, Drive height: 240, Lift mast: Duplex, Fork length: 115

  Máy nâng trung bình tự chọn
  2017 57 h
  Na Uy

  517.664.174 VND
 • BT OSE 120 P, 2015, Máy nâng trung bình tự chọn

  BT OSE120PMaximum lift capacity: 4x4 / x 2 (tùy chọn), Free lift: No, Fork length: 115

  Máy nâng trung bình tự chọn
  2015 1.072 h
  Na Uy

  106.819.591 VND
 • BT OSE 120 P, 2016, Máy nâng trung bình tự chọn

  BT OSE120PMaximum lift capacity: 4x4 / x 2 (tùy chọn), Free lift: No, Fork length: 120

  Máy nâng trung bình tự chọn
  2016 954 h
  Na Uy

  106.819.591 VND
 • BT OSE 120, 2015, Máy nâng trung bình tự chọn

  BT OSE120General grade (1 min - 5 max): 3, Maximum lift capacity: 4x4 / x 2 (tùy chọn), Free lift: No, Drive height: 137, Fork length: 115

  Máy nâng trung bình tự chọn
  2015 792 h
  Na Uy

  134.209.230 VND
 • BT OSE 100, 2015, Máy nâng trung bình tự chọn

  BT OSE100General grade (1 min - 5 max): 3, Maximum lift capacity: 1000, Maximum lift height: 188, Free lift: 87, Drive height: 156, Fork length: 115, Transmission: BatteryVoltage, : BatteryCapacity, : BatteryAge

  Máy nâng trung bình tự chọn
  2015 951 h
  Na Uy

  353.326.341 VND
 • BT OSE 100 W, 2015, Máy nâng trung bình tự chọn

  BT OSE100WGeneral grade (1 min - 5 max): 3, Maximum lift capacity: 1000, Maximum lift height: 110, Free lift: No, Fork length: 115

  Máy nâng trung bình tự chọn
  2015 864 h
  Na Uy

  120.500.716 VND
 • BT OSE 100, 2015, Máy nâng trung bình tự chọn

  BT OSE100General grade (1 min - 5 max): 3, Maximum lift capacity: Yes, Free lift: No, Fork length: 115

  Máy nâng trung bình tự chọn
  2015 59 h
  Na Uy

  216.378.147 VND
 • BT OSE 120 P, 2011, Máy nâng trung bình tự chọn

  BT OSE120PMaximum lift capacity: 4x4 / x 2 (tùy chọn), Maximum lift height: 80, Free lift: 80, Drive height: 133, Fork length: 145, Transmission: BatteryAge

  Máy nâng trung bình tự chọn
  2011 1.731 h
  Na Uy

  79.429.953 VND
 • BT OME 100 M, 2015, Máy nâng trung bình tự chọn

  BT OME100MGeneral grade (1 min - 5 max): 3, Maximum lift capacity: 1000, Maximum lift height: 416, Free lift: No, Drive height: 240, Lift mast: Duplex, Fork length: 115

  Máy nâng trung bình tự chọn
  2015 439 h
  Na Uy

  405.366.655 VND
 • BT OSE 100 W, 2015, Máy nâng trung bình tự chọn

  BT OSE100WGeneral grade (1 min - 5 max): 3, Maximum lift capacity: 1000, Maximum lift height: 110, Free lift: No, Fork length: 115

  Máy nâng trung bình tự chọn
  2015 1.374 h
  Na Uy

  120.500.716 VND
 • BT OME 100 M, 2017, Máy nâng trung bình tự chọn

  BT OME100MGeneral grade (1 min - 5 max): 4, Maximum lift capacity: 1000, Maximum lift height: 416, Free lift: No, Drive height: 240, Lift mast: Duplex, Fork length: 115

  Máy nâng trung bình tự chọn
  2017 48 h
  Na Uy

  517.664.174 VND
 • BT OSE 100, 2011, Máy nâng trung bình tự chọn

  BT OSE100General grade (1 min - 5 max): 3, Maximum lift capacity: 1000, Maximum lift height: 180, Free lift: No, Fork length: 115, Transmission: BatteryAge

  Máy nâng trung bình tự chọn
  2011 1.127 h
  Na Uy

  134.209.230 VND
 • BT OSE 100, 2015, Máy nâng trung bình tự chọn

  BT OSE100General grade (1 min - 5 max): 3, Maximum lift capacity: 1000, Free lift: No, Fork length: 115, Transmission: BatteryVoltage, : BatteryCapacity

  Máy nâng trung bình tự chọn
  2015 59 h
  Na Uy

  216.378.147 VND