Số quảng cáo: 182

Linde máy nâng trung bình tự chọn đã qua sử dụng từ Đức

quảng cáo/trang
 • Linde L 14/372, 2007, Máy nâng trung bình tự chọn

  Linde L 14/372General grade (1 min - 5 max): 2, Maximum lift capacity: 1400, Maximum lift height: 471.6, Free lift: No

  Máy nâng trung bình tự chọn
  2007 1.723 h
  Đức, 85748 Garching
  trong 24h

  121.072.098 VND
 • Linde R14, 2013, Máy nâng trung bình tự chọn

  Linde R 14/1120General grade (1 min - 5 max): 2, Maximum lift capacity: 1400, Maximum lift height: 696, Free lift: No

  Máy nâng trung bình tự chọn
  2013 12.953 h
  Đức, 86316 Friedberg
  trong 7 ngày

  270.711.769 VND
 • Linde L12, 2012, Máy nâng trung bình tự chọn

  Linde L 12/1172General grade (1 min - 5 max): 2, Maximum lift capacity: 4x4 / x 2 (tùy chọn), Maximum lift height: 242.4, Free lift: No

  Máy nâng trung bình tự chọn
  2012 914 h
  Đức, 85748 Garching
  trong 7 ngày

  104.747.770 VND
 • Linde L 16/372-03, 2011, Máy nâng trung bình tự chọn

  Linde L 16/372-03General grade (1 min - 5 max): 2, Maximum lift capacity: 1600, Maximum lift height: 184.4, Free lift: No

  Máy nâng trung bình tự chọn
  2011 1.446 h
  Đức, 86316 Friedberg

  107.468.491 VND
 • Linde L12, 2013, Máy nâng trung bình tự chọn

  Linde L 12/1172General grade (1 min - 5 max): 2, Maximum lift capacity: 4x4 / x 2 (tùy chọn), Maximum lift height: 292.4, Free lift: No

  Máy nâng trung bình tự chọn
  2013 2.966 h
  Đức, 86316 Friedberg

  93.864.885 VND
 • Linde T20, 2014, Máy nâng trung bình tự chọn

  Linde T 20 SF/144General grade (1 min - 5 max): 2, Maximum lift capacity: 2000, Free lift: No

  Máy nâng trung bình tự chọn
  2014 6.990 h
  Đức, 86316 Friedberg

  66.657.672 VND
 • Linde L 16 i/372-03, 2011, Máy nâng trung bình tự chọn

  Linde L 16 i/372-03General grade (1 min - 5 max): 2, Maximum lift capacity: 1600, Maximum lift height: 284.4, Free lift: No

  Máy nâng trung bình tự chọn
  2011 2.689 h
  Đức, 86316 Friedberg

  142.837.868 VND
 • Linde L10B, 2013, Máy nâng trung bình tự chọn

  Linde L 10 B/1172General grade (1 min - 5 max): 2, Maximum lift capacity: 1000, Maximum lift height: 242.4, Free lift: No

  Máy nâng trung bình tự chọn
  2013 2.128 h
  Đức, 86316 Friedberg

  111.549.573 VND
 • Linde L 14/372-03, 2012, Máy nâng trung bình tự chọn

  Linde L 14/372-03General grade (1 min - 5 max): 2, Maximum lift capacity: 1400, Maximum lift height: 382.4, Free lift: No

  Máy nâng trung bình tự chọn
  2012 3.047 h
  Đức, 86316 Friedberg

  115.630.655 VND
 • Linde L 16/372-03, 2011, Máy nâng trung bình tự chọn

  Linde L 16/372-03General grade (1 min - 5 max): 2, Maximum lift capacity: 1600, Maximum lift height: 184.4, Free lift: No

  Máy nâng trung bình tự chọn
  2011 2.180 h
  Đức, 86316 Friedberg

  102.027.049 VND
 • Linde L 14 AP i/372, 2011, Máy nâng trung bình tự chọn

  Linde L 14 AP i/372General grade (1 min - 5 max): 2, Maximum lift capacity: 1400, Maximum lift height: 292.4, Free lift: No

  Máy nâng trung bình tự chọn
  2011 4.505 h
  Đức, 86316 Friedberg

  102.027.049 VND
 • Linde L 14/372, 2012, Máy nâng trung bình tự chọn

  Linde L 14/372General grade (1 min - 5 max): 3, Maximum lift capacity: 1400, Maximum lift height: 471.6, Free lift: No

  Máy nâng trung bình tự chọn
  2012 3.010 h
  Đức, 85748 Garching

  251.666.720 VND
 • Linde R16, 2006, Máy nâng trung bình tự chọn

  Linde R 16 X/116General grade (1 min - 5 max): 2, Maximum lift capacity: 1600, Maximum lift height: 865.5, Free lift: No

  Máy nâng trung bình tự chọn
  2006 5.428 h
  Đức, 86316 Friedberg

  170.045.081 VND
 • Linde R16, 2013, Máy nâng trung bình tự chọn

  Linde R 16 HD/1120General grade (1 min - 5 max): 3, Maximum lift capacity: 1600, Maximum lift height: 1105.5, Free lift: No

  Máy nâng trung bình tự chọn
  2013 950 h
  Đức, 85748 Garching

  813.495.669 VND
 • Linde L 16/372-03, 2012, Máy nâng trung bình tự chọn

  Linde L 16/372-03General grade (1 min - 5 max): 2, Maximum lift capacity: 1600, Maximum lift height: 184.4, Free lift: No

  Máy nâng trung bình tự chọn
  2012 2.231 h
  Đức, 86316 Friedberg

  114.270.295 VND
 • Linde R16, 2007, Máy nâng trung bình tự chọn

  Linde R 16 X/116General grade (1 min - 5 max): 2, Maximum lift capacity: 1600, Maximum lift height: 835.5, Free lift: No

  Máy nâng trung bình tự chọn
  2007 9.624 h
  Đức, 86316 Friedberg

  156.441.475 VND
 • Linde L12, 2013, Máy nâng trung bình tự chọn

  Linde L 12 L SP/133General grade (1 min - 5 max): 4, Maximum lift capacity: 4x4 / x 2 (tùy chọn), Maximum lift height: 242.4, Free lift: No

  Máy nâng trung bình tự chọn
  2013 1.155 h
  Đức, 86316 Friedberg

  172.765.803 VND
 • Linde T20, 2008, Máy nâng trung bình tự chọn

  Linde T 20 SF/144General grade (1 min - 5 max): 2, Maximum lift capacity: 2000, Free lift: No

  Máy nâng trung bình tự chọn
  2008 4.396 h
  Đức, 86316 Friedberg

  44.891.901 VND
 • Linde L 16 i/372, 2007, Máy nâng trung bình tự chọn

  Linde L 16 i/372General grade (1 min - 5 max): 2, Maximum lift capacity: 1600, Maximum lift height: 194.4, Free lift: No

  Máy nâng trung bình tự chọn
  2007 3.138 h
  Đức, 86316 Friedberg

  93.864.885 VND
 • Linde L 14/372-03, 2012, Máy nâng trung bình tự chọn

  Linde L 14/372-03General grade (1 min - 5 max): 2, Maximum lift capacity: 1400, Maximum lift height: 292.4, Free lift: No

  Máy nâng trung bình tự chọn
  2012 3.745 h
  Đức, 86316 Friedberg

  156.441.475 VND