Số quảng cáo: 86

Linde xe nâng được lắp trên xe tải đã qua sử dụng từ Hà Lan

quảng cáo/trang
 • Linde H20T, 2013, Các loại khác

  Linde H20T-01Maximum lift capacity: 2000, Maximum lift height: 420, Free lift: No, Drive height: 196, Lift mast: Triplex, Tyre type: Super elastic, Transmission: Engine, Battery brand: ChargerMake

  Các loại khác
  2013 3.204 h
  Hà Lan
  trong 24h

  470.125.689 VND
 • Linde H20T, 2013, Các loại khác

  Linde H20T-01Maximum lift capacity: 2000, Maximum lift height: 420, Free lift: No, Drive height: 198, Lift mast: Triplex, Tyre type: Cushion, Transmission: Engine, Battery brand: ChargerMake

  Các loại khác
  2013 2.834 h
  Hà Lan
  trong 24h

  470.125.689 VND
 • Linde H20T, 2013, Các loại khác

  Linde H20T-01Maximum lift capacity: 2000, Maximum lift height: 420, Free lift: No, Drive height: 198, Lift mast: Triplex, Tyre type: Super elastic, Transmission: Engine, Battery brand: ChargerMake

  Các loại khác
  2013 2.463 h
  Hà Lan
  trong 24h

  470.125.689 VND
 • Linde H20T, 2013, Các loại khác

  Linde H20T-01Maximum lift capacity: 2000, Maximum lift height: 420, Free lift: No, Drive height: 198, Lift mast: Triplex, Tyre type: Super elastic, Transmission: Engine, Battery brand: ChargerMake

  Các loại khác
  2013 2.459 h
  Hà Lan
  trong 24h

  470.125.689 VND
 • Linde H20T, 2013, Các loại khác

  Linde H20T-01Maximum lift capacity: 2000, Maximum lift height: 420, Free lift: No, Drive height: 198, Tyre type: Super elastic, Transmission: Engine, Battery brand: ChargerMake

  Các loại khác
  2013 1.036 h
  Hà Lan
  trong 24h

  496.990.014 VND
 • Linde E14-01, 2010, Các loại khác

  Linde E14-01Maximum lift capacity: 1400, Maximum lift height: 315, Free lift: No, Drive height: 209, Lift mast: Duplex, Tyre type: Super elastic, Transmission: Engine, Battery brand: ChargerMake

  Các loại khác
  2010 5.797 h
  Hà Lan

  335.804.064 VND
 • Linde E12, 2011, Các loại khác

  Linde E12-01Maximum lift capacity: 4x4 / x 2 (tùy chọn), Maximum lift height: 302, Free lift: No, Drive height: 201, Lift mast: Duplex, Tyre type: Super elastic, Transmission: Engine, Battery brand: ChargerMake

  Các loại khác
  2011 5.373 h
  Hà Lan

  201.482.438 VND
 • Linde H25T, 2012, Các loại khác

  Linde H25TMaximum lift capacity: 2500, Maximum lift height: 471, Free lift: No, Drive height: 215, Lift mast: Triplex, Transmission: Engine, Battery brand: ChargerMake

  Các loại khác
  2012 414 h
  Hà Lan

  577.582.990 VND
 • Linde H25D, 2013, Các loại khác

  Linde H25D-02Maximum lift capacity: 2500, Maximum lift height: 400, Free lift: No, Drive height: 206, Lift mast: Duplex, Tyre type: Super elastic, Transmission: Engine, Battery brand: ChargerMake

  Các loại khác
  2013 5.755 h
  Hà Lan

  564.150.827 VND
 • Linde H20D, 2007, Các loại khác

  Linde H20DMaximum lift capacity: 2000, Maximum lift height: 307, Free lift: No, Drive height: 205, Lift mast: Duplex, Tyre type: Pneumatic, Transmission: Engine, Battery brand: ChargerMake

  Các loại khác
  2007 8.096 h
  Hà Lan

  282.075.414 VND
 • Linde H35D, 2011, Các loại khác

  Linde H35DMaximum lift capacity: 3500, Maximum lift height: 390, Free lift: No, Drive height: 263, Lift mast: Duplex, Tyre type: Super elastic, Transmission: Engine, Battery brand: ChargerMake

  Các loại khác
  2011 10.384 h
  Hà Lan

  402.964.876 VND
 • Linde H20D, 2007, Các loại khác

  Linde H20DMaximum lift capacity: 2000, Maximum lift height: 307, Free lift: No, Drive height: 204, Lift mast: Duplex, Fork length: No, Tyre type: Pneumatic, Transmission: Engine, Battery brand: ChargerMake

  Các loại khác
  2007 5.903 h
  Hà Lan

  282.075.414 VND
 • Linde H20T, 2009, Các loại khác

  Linde H20TMaximum lift capacity: 2000, Maximum lift height: 340, Free lift: No, Drive height: 231, Lift mast: Duplex, Tyre type: Super elastic, Transmission: Engine, Battery brand: ChargerMake

  Các loại khác
  2009 7.915 h
  Hà Lan

  308.939.739 VND
 • Linde E16P, 1988, Các loại khác

  Linde E16PMaximum lift capacity: 1600, Maximum lift height: 310, Free lift: No, Drive height: 207, Lift mast: Duplex, Tyre type: Super elastic, Transmission: Engine, Battery brand: ChargerMake

  Các loại khác
  1988
  Hà Lan

  73.876.894 VND
 • Linde H100D, 1994, Các loại khác

  Linde H100DMaximum lift capacity: 10000, Maximum lift height: 610, Free lift: No, Drive height: 466, Lift mast: Duplex, Transmission: Engine, Battery brand: ChargerMake

  Các loại khác
  1994
  Hà Lan

  604.447.315 VND
 • Linde H30T, 2013, Các loại khác

  Linde H30T-02Maximum lift capacity: 4x2, Maximum lift height: 408, Free lift: No, Drive height: 202, Lift mast: Triplex, Tyre type: Super elastic, Transmission: Engine, Battery brand: ChargerMake

  Các loại khác
  2013 2.571 h
  Hà Lan

  658.175.965 VND
 • Linde E12, 2011, Các loại khác

  Linde E12-01Maximum lift capacity: 4x4 / x 2 (tùy chọn), Maximum lift height: 302, Free lift: No, Drive height: 201, Lift mast: Duplex, Tyre type: Super elastic, Transmission: Engine, Battery brand: ChargerMake

  Các loại khác
  2011 5.182 h
  Hà Lan

  201.482.438 VND
 • Linde H25D, 2013, Các loại khác

  Linde H25D-02Maximum lift capacity: 2500, Maximum lift height: 400, Free lift: No, Drive height: 206, Lift mast: Duplex, Tyre type: Super elastic, Transmission: Engine, Battery brand: ChargerMake

  Các loại khác
  2013 5.308 h
  Hà Lan

  564.150.827 VND
 • Linde H25T, 2012, Các loại khác

  Linde H25T-01Maximum lift capacity: 2500, Maximum lift height: 407, Free lift: No, Drive height: 202, Lift mast: Triplex, Tyre type: Super elastic, Transmission: Engine, Battery brand: ChargerMake

  Các loại khác
  2012 1.502 h
  Hà Lan

  523.854.339 VND
 • Linde H35T, 2014, Các loại khác

  Linde H35T-02Maximum lift capacity: 3500, Maximum lift height: 604, Free lift: No, Drive height: 208, Lift mast: Triplex, Tyre type: Super elastic, Transmission: Engine, Battery brand: ChargerMake

  Các loại khác
  2014 14.090 h
  Hà Lan

  396.248.795 VND