Số quảng cáo: 97

Linde xe nâng được lắp trên xe tải đã qua sử dụng từ Hà Lan

quảng cáo/trang
 • Linde H20T, 2013, Các loại khác

  Linde H20T-01Maximum lift capacity: 2000, Maximum lift height: 420, Free lift: No, Drive height: 10000, Lift mast: Triplex, Fork length: No, Tyre type: Super elastic, Transmission: Engine, Battery brand: ChargerMake

  Các loại khác
  2013 3.224 h
  Hà Lan

  460.689.000 VND
 • Linde H35D, 2011, Các loại khác

  Linde H35DMaximum lift capacity: 3500, Maximum lift height: 480, Free lift: No, Drive height: 220, Lift mast: Triplex, Tyre type: Pneumatic, Transmission: Engine, Battery brand: ChargerMake

  Các loại khác
  2011 8.373 h
  Hà Lan

  513.339.172 VND
 • Linde H25T, 2012, Các loại khác

  Linde H25TMaximum lift capacity: 2500, Maximum lift height: 471, Free lift: No, Drive height: 215, Lift mast: Triplex, Fork length: No, Transmission: Engine, Battery brand: ChargerMake

  Các loại khác
  2012 414 h
  Hà Lan

  565.989.343 VND
 • Linde L14, 2004, Các loại khác

  Linde L14Maximum lift capacity: 1400, Maximum lift height: 200, Free lift: No, Drive height: 153, Lift mast: Duplex, Fork length: No, Transmission: Engine, Battery brand: ChargerMake

  Các loại khác
  2004 13.895 h
  Hà Lan

  118.462.886 VND
 • Linde H25D, 2013, Các loại khác

  Linde H25D-02Maximum lift capacity: 2500, Maximum lift height: 405, Free lift: No, Drive height: 265, Lift mast: Duplex, Fork length: No, Tyre type: Super elastic, Transmission: Engine, Battery brand: ChargerMake

  Các loại khác
  2013 5.755 h
  Hà Lan

  552.826.801 VND
 • Linde H20D, 2007, Các loại khác

  Linde H20DMaximum lift capacity: 2000, Maximum lift height: 370, Free lift: No, Drive height: 250, Lift mast: Duplex, Tyre type: Pneumatic, Transmission: Engine, Battery brand: ChargerMake

  Các loại khác
  2007 8.098 h
  Hà Lan

  276.413.400 VND
 • Linde H35D, 2011, Các loại khác

  Linde H35DMaximum lift capacity: 3500, Maximum lift height: 390, Free lift: No, Drive height: 263, Lift mast: Duplex, Fork length: No, Tyre type: Super elastic, Transmission: Engine, Battery brand: ChargerMake

  Các loại khác
  2011 10.510 h
  Hà Lan

  394.876.286 VND
 • Linde E16P, 1988, Các loại khác

  Linde E16PMaximum lift capacity: 1600, Maximum lift height: 310, Free lift: No, Drive height: 207, Lift mast: Duplex, Tyre type: Super elastic, Transmission: Engine, Battery brand: ChargerMake

  Các loại khác
  1988
  Hà Lan

  72.393.986 VND
 • Linde H20D, 2007, Các loại khác

  Linde H20DMaximum lift capacity: 2000, Maximum lift height: 370, Free lift: No, Drive height: 243, Lift mast: Duplex, Fork length: No, Tyre type: Pneumatic, Transmission: Engine, Battery brand: ChargerMake

  Các loại khác
  2007 6.053 h
  Hà Lan

  276.413.400 VND
 • Linde H20T, 2009, Các loại khác

  Linde H20TMaximum lift capacity: 2000, Maximum lift height: 340, Free lift: No, Drive height: 231, Lift mast: Duplex, Fork length: No, Tyre type: Super elastic, Transmission: Engine, Battery brand: ChargerMake

  Các loại khác
  2009 7.915 h
  Hà Lan

  302.738.486 VND
 • Linde H100D, 1994, Các loại khác

  Linde H100DMaximum lift capacity: 10000, Maximum lift height: 610, Free lift: No, Drive height: 466, Lift mast: Duplex, Transmission: Engine, Battery brand: ChargerMake

  Các loại khác
  1994
  Hà Lan

  592.314.429 VND
 • Linde H30T, 2013, Các loại khác

  Linde H30T-02Maximum lift capacity: 4x2, Maximum lift height: 480, Free lift: No, Drive height: 221, Lift mast: Triplex, Fork length: No, Tyre type: Super elastic, Transmission: Engine, Battery brand: ChargerMake

  Các loại khác
  2013 2.571 h
  Hà Lan

  644.964.601 VND
 • Linde L12, 2004, Các loại khác

  Linde L12ACMaximum lift capacity: 4x4 / x 2 (tùy chọn), Maximum lift height: 325, Free lift: No, Drive height: 209, Lift mast: Duplex, Fork length: No, Tyre type: Cushion, Transmission: Engine, Battery brand: ChargerMake

  Các loại khác
  2004 3.162 h
  Hà Lan

  130.309.174 VND
 • Linde H25D, 2013, Các loại khác

  Linde H25D-02Maximum lift capacity: 2500, Maximum lift height: 405, Free lift: No, Drive height: 265, Lift mast: Duplex, Tyre type: Super elastic, Transmission: Engine, Battery brand: ChargerMake

  Các loại khác
  2013 5.308 h
  Hà Lan

  552.826.801 VND
 • Linde H25T, 2012, Các loại khác

  Linde H25T-01Maximum lift capacity: 2500, Maximum lift height: 470, Free lift: No, Drive height: 220, Lift mast: Triplex, Fork length: No, Tyre type: Super elastic, Transmission: Engine, Battery brand: ChargerMake

  Các loại khác
  2012 1.502 h
  Hà Lan

  513.339.172 VND
 • Linde H60T, 2012, Các loại khác

  Linde H60TMaximum lift capacity: 6000, Maximum lift height: 605, Free lift: No, Drive height: 395, Lift mast: Duplex, Tyre type: Super elastic, Transmission: Engine, Battery brand: ChargerMake

  Các loại khác
  2012 6.239 h
  Hà Lan

  855.565.287 VND
 • Linde L14AP, 2013, Các loại khác

  Linde L14APMaximum lift capacity: 1400, Maximum lift height: 435, Free lift: No, Drive height: 190, Lift mast: Triplex, Fork length: No, Tyre type: Cushion, Transmission: Engine, Battery brand: ChargerMake

  Các loại khác
  2013 3.717 h
  Hà Lan

  235.609.517 VND
 • Linde E25, 2010, Các loại khác

  Linde E25-03Maximum lift capacity: 2500, Maximum lift height: 460, Free lift: No, Drive height: 217, Lift mast: Triplex, Fork length: No, Tyre type: Super elastic, Transmission: Engine, Battery brand: ChargerMake

  Các loại khác
  2010
  Hà Lan

  197.438.143 VND
 • Linde H70T, 2003, Các loại khác

  Linde H70TMaximum lift capacity: 7000, Maximum lift height: 485, Free lift: No, Drive height: 358, Lift mast: Duplex, Fork length: No, Tyre type: Super elastic, Transmission: Engine, Battery brand: ChargerMake

  Các loại khác
  2003 10.293 h
  Hà Lan

  460.689.000 VND
 • Linde H20D, 2007, Các loại khác

  Linde H20DMaximum lift capacity: 2000, Maximum lift height: 370, Free lift: No, Drive height: 237, Lift mast: Duplex, Fork length: No, Tyre type: Pneumatic, Transmission: Engine, Battery brand: ChargerMake

  Các loại khác
  2007 6.829 h
  Hà Lan

  263.250.857 VND