Số quảng cáo: 73

Hyster xe nâng được lắp trên xe tải đã qua sử dụng từ Hà Lan

quảng cáo/trang
 • Hyster H 2.00 XMS, 2003, Các loại khác

  Hyster H2.00XM-SMaximum lift capacity: 2000, Maximum lift height: 480, Free lift: No, Drive height: 207, Lift mast: Triplex, Fork length: No, Tyre type: Super elastic, Transmission: Engine, Battery brand: ChargerMake

  Các loại khác
  2003 12.156 h
  Hà Lan
  trong 24h

  179.670.574 VND
 • Hyster H2.5FT, 2010, Các loại khác

  Hyster H2.5FTMaximum lift capacity: 2500, Maximum lift height: 495, Free lift: No, Drive height: 214, Lift mast: Triplex, Fork length: No, Tyre type: Super elastic, Transmission: Engine, Battery brand: ChargerMake

  Các loại khác
  2010
  Hà Lan
  trong 24h

  199.633.972 VND
 • Hyster S 1.0, 2006, Các loại khác

  Hyster S1.0EMaximum lift capacity: 1000, Maximum lift height: 170, Free lift: No, Drive height: 233, Lift mast: Simplex, Fork length: No, Tyre type: Cushion, Transmission: Engine, Battery brand: ChargerMake

  Các loại khác
  2006 1.149 h
  Hà Lan

  73.199.123 VND
 • Hyster H 35 FT, 2007, Các loại khác

  Hyster H3.5FTMaximum lift capacity: 3500, Maximum lift height: 331, Free lift: No, Drive height: 226, Lift mast: Duplex, Fork length: No, Tyre type: Super elastic, Transmission: Engine, Battery brand: ChargerMake

  Các loại khác
  2007 16.387 h
  Hà Lan

  179.670.574 VND
 • Hyster P2.0HL, 2009, Các loại khác

  Hyster P2.0HLMaximum lift capacity: 2000, Maximum lift height: 80, Free lift: No, Drive height: 110, Fork length: No, Tyre type: Cushion, Transmission: Engine, Battery brand: ChargerMake

  Các loại khác
  2009 3.067 h
  Hà Lan

  73.199.123 VND
 • Hyster P2.0HL, 2009, Các loại khác

  Hyster P2.0HLMaximum lift capacity: 2000, Maximum lift height: 80, Free lift: No, Drive height: 110, Fork length: No, Tyre type: Cushion, Transmission: Engine, Battery brand: ChargerMake

  Các loại khác
  2009
  Hà Lan

  106.471.451 VND
 • Hyster S 1.0, 2007, Các loại khác

  Hyster S1.0EMaximum lift capacity: 1000, Maximum lift height: 170, Free lift: No, Drive height: 200, Lift mast: Simplex, Tyre type: Cushion, Transmission: Engine, Battery brand: ChargerMake

  Các loại khác
  2007 2.586 h
  Hà Lan

  73.199.123 VND
 • Hyster 30, 2004, Các loại khác

  Hyster S1.6-30Maximum lift capacity: 1600, Maximum lift height: 300, Free lift: No, Drive height: 201, Lift mast: Duplex, Fork length: No, Transmission: Engine, Battery brand: ChargerMake

  Các loại khác
  2004 6.599 h
  Hà Lan

  99.816.986 VND
 • Hyster H 1.6 FT, 2012, Các loại khác

  Hyster H1.6FTMaximum lift capacity: 1600, Maximum lift height: 440, Free lift: No, Drive height: 214, Lift mast: Triplex, Fork length: No, Tyre type: Super elastic, Transmission: Engine, Battery brand: ChargerMake

  Các loại khác
  2012 12.868 h
  Hà Lan

  259.524.163 VND
 • Hyster S 1.0, 2007, Các loại khác

  Hyster S1.0EMaximum lift capacity: 1000, Maximum lift height: 176, Free lift: No, Lift mast: Simplex, Tyre type: Cushion, Transmission: Engine, Battery brand: ChargerMake

  Các loại khác
  2007 3.702 h
  Hà Lan

  73.199.123 VND
 • Hyster H2.5FT, 2006, Các loại khác

  Hyster H2.5FTMaximum lift capacity: 2500, Maximum lift height: 490, Free lift: No, Drive height: 216, Lift mast: Triplex, Fork length: No, Tyre type: Super elastic, Transmission: Engine, Battery brand: ChargerMake

  Các loại khác
  2006 1.422 h
  Hà Lan

  266.178.629 VND
 • Hyster P2.0HL, 2009, Các loại khác

  Hyster P2.0HLMaximum lift capacity: 2000, Maximum lift height: 80, Free lift: No, Drive height: 110, Fork length: No, Tyre type: Cushion, Transmission: Engine, Battery brand: ChargerMake

  Các loại khác
  2009 3.749 h
  Hà Lan

  73.199.123 VND
 • Hyster S1.6, 2004, Các loại khác

  Hyster S1.6Maximum lift capacity: 1600, Maximum lift height: 300, Free lift: No, Drive height: 201, Lift mast: Duplex, Transmission: Engine, Battery brand: ChargerMake

  Các loại khác
  2004 1.226 h
  Hà Lan

  119.780.383 VND
 • Hyster S1.2, 2001, Các loại khác

  Hyster S1.2Maximum lift capacity: 4x4 / x 2 (tùy chọn), Maximum lift height: 340, Free lift: No, Drive height: 211, Lift mast: Duplex, Fork length: No, Tyre type: Cushion, Transmission: Engine, Battery brand: ChargerMake

  Các loại khác
  2001 1.358 h
  Hà Lan

  93.162.520 VND
 • Hyster 40, 2005, Các loại khác

  Hyster S4.00XMMaximum lift capacity: 4000, Maximum lift height: 430, Free lift: No, Drive height: 272, Lift mast: Duplex, Tyre type: Super elastic, Transmission: Engine, Battery brand: ChargerMake

  Các loại khác
  2005 8.377 h
  Hà Lan

  226.251.834 VND
 • Hyster 30, 2004, Các loại khác

  Hyster S1.6-30Maximum lift capacity: 1600, Maximum lift height: 300, Free lift: No, Drive height: 201, Lift mast: Duplex, Tyre type: Cushion, Transmission: Engine, Battery brand: ChargerMake

  Các loại khác
  2004 209 h
  Hà Lan

  119.780.383 VND
 • Hyster H 1.6 FT, 2011, Các loại khác

  Hyster H1.6FTMaximum lift capacity: 1600, Maximum lift height: 322, Free lift: No, Drive height: 215, Lift mast: Duplex, Fork length: No, Tyre type: Super elastic, Transmission: Engine, Battery brand: ChargerMake

  Các loại khác
  2011 14.547 h
  Hà Lan

  206.288.437 VND
 • Hyster H 2.00 XMS, 1996, Các loại khác

  Hyster H2.00XMSMaximum lift capacity: 2000, Maximum lift height: 555, Free lift: No, Drive height: 237, Lift mast: Triplex, Fork length: No, Tyre type: Super elastic, Transmission: Engine, Battery brand: ChargerMake

  Các loại khác
  1996 7.695 h
  Hà Lan

  179.670.574 VND
 • Hyster S1.6, 2007, Các loại khác

  Hyster S1.6Maximum lift capacity: 1600, Maximum lift height: 300, Free lift: No, Lift mast: Duplex, Tyre type: Cushion, Transmission: Engine, Battery brand: ChargerMake

  Các loại khác
  2007 139 h
  Hà Lan

  79.853.589 VND
 • Hyster RS1.2, 2004, Các loại khác

  Hyster RS1.2Maximum lift capacity: 1250, Maximum lift height: 540, Free lift: No, Drive height: 231, Lift mast: Triplex, Fork length: No, Tyre type: Cushion, Transmission: Engine, Battery brand: ChargerMake

  Các loại khác
  2004 4.095 h
  Hà Lan

  146.398.246 VND