Số quảng cáo: 111

Cần nâng thấp đã qua sử dụng từ Tây Ban Nha

quảng cáo/trang
 • Được đẩy mạnh
  Jungheinrich EJE 22, 2014, Cần nâng thấp

  Jungheinrich EJE 220General grade (1 min - 5 max): 3, Power type: Electric, Maximum lift capacity: 2000, Free lift: No, Lift mast: Other, Fork length: 115, Battery voltage: 24, Battery capacity: 250

  Cần nâng thấp
  2014 1.529 h
  Tây Ban Nha

  62.576.590 VND
 • Được đẩy mạnh
  Jungheinrich ERE 225, 2010, Cần nâng thấp

  Jungheinrich ERE 225 PFGeneral grade (1 min - 5 max): 3, Power type: Electric, Maximum lift capacity: 2500, Free lift: No, Lift mast: Other, Fork length: 115, Battery voltage: 24, Battery capacity: 375

  Cần nâng thấp
  2010 4.966 h
  Tây Ban Nha

  51.693.705 VND
 • Được đẩy mạnh
  BT LPE 200 / 8, 2012, Cần nâng thấp

  BT LPE 200-8General grade (1 min - 5 max): 3, Power type: Electric, Maximum lift capacity: 2000, Free lift: No, Lift mast: Other, Fork length: 115, Battery voltage: 24, Battery capacity: 300

  Cần nâng thấp
  2012 2.178 h
  Tây Ban Nha

  46.252.262 VND
 • Jungheinrich EJE C20, 2015, Cần nâng thấp

  Jungheinrich EJE C20General grade (1 min - 5 max): 3, Power type: Electric, Maximum lift capacity: 2000, Maximum lift height: 75, Free lift: No, Lift mast: Other, Fork length: 115, Battery voltage: 24, Battery capacity: 200

  Cần nâng thấp
  2015 868 h
  Tây Ban Nha

  54.414.426 VND
 • Linde T20, 2011, Cần nâng thấp

  Linde T20 SPGeneral grade (1 min - 5 max): 3, Power type: Electric, Maximum lift capacity: 2000, Free lift: No, Lift mast: Other, Fork length: 115, Battery voltage: 24, Battery capacity: 500

  Cần nâng thấp
  2011 2.671 h
  Tây Ban Nha

  48.972.983 VND
 • Linde T20, 2007, Cần nâng thấp

  Linde T-20 / 360Maximum lift capacity: 2000, Free lift: No, Battery voltage: 24, Battery capacity: 250, Charger voltage: 24

  Cần nâng thấp
  2007 3.017 h
  Tây Ban Nha

  43.531.541 VND
 • BT LWE 130, 2008, Cần nâng thấp

  BT LWE 130 (Frutera)Maximum lift capacity: 1300, Free lift: No, Battery year of manufacture: 2017, Charger voltage: 24

  Cần nâng thấp
  2008
  Tây Ban Nha

  48.972.983 VND
 • Linde T-16 / 360, 2006, Cần nâng thấp

  Linde T-16 / 360Maximum lift capacity: 1600, Free lift: No, Battery voltage: 24, Battery capacity: 250, Charger voltage: 24

  Cần nâng thấp
  2006 7.714 h
  Tây Ban Nha

  54.414.426 VND
 • Linde T-16 / 1152, 2011, Cần nâng thấp

  Linde T-16 / 1152Maximum lift capacity: 1600, Free lift: No, Battery voltage: 24, Battery capacity: 150, Charger voltage: 24

  Cần nâng thấp
  2011 990 h
  Tây Ban Nha

  58.495.508 VND
 • Linde T-16 / 360 (Frutera), 2009, Cần nâng thấp

  Linde T-16 / 360 (Frutera)Maximum lift capacity: 1600, Free lift: No, Battery voltage: 24, Battery capacity: 250, Charger voltage: 24

  Cần nâng thấp
  2009
  Tây Ban Nha

  59.855.869 VND
 • NCT TSM 18*2X12V*30A*forklift, 2017, Cần nâng thấp

  NCT TSM 18*2X12V*30A*forkliftPower type: Electric

  Cần nâng thấp
  2017
  Tây Ban Nha

  42.987.397 VND
 • Linde T-18 / 360, 2006, Cần nâng thấp

  Linde T-18 / 360Maximum lift capacity: 1800, Free lift: No, Battery voltage: 24, Battery capacity: 150, Charger voltage: 24

  Cần nâng thấp
  2006 2.922 h
  Tây Ban Nha

  50.333.344 VND
 • Crown WP 2320, 2011, Cần nâng thấp

  Crown WP 2320General grade (1 min - 5 max): 4, Power type: Electric, CE marked: Yes, Maximum lift capacity: 2000, Tyre type: Cushion

  Cần nâng thấp
  2011 1.530 h
  Tây Ban Nha

  POA
 • Jungheinrich EJE C20, 2012, Cần nâng thấp

  Jungheinrich EJE C20General grade (1 min - 5 max): 3, Power type: Electric, Maximum lift capacity: 2000, Maximum lift height: 75, Free lift: No, Lift mast: Other, Fork length: 115, Battery voltage: 24, Battery capacity: 150

  Cần nâng thấp
  2012 1.900 h
  Tây Ban Nha

  43.531.541 VND
 • Jungheinrich EJE 18, 2004, Cần nâng thấp

  Jungheinrich EJE 18Maximum lift capacity: 1800, Free lift: No, Battery voltage: 24, Battery capacity: 250, Charger voltage: 24

  Cần nâng thấp
  2004 5.400 h
  Tây Ban Nha

  46.252.262 VND
 • BT LWE 140, 2011, Cần nâng thấp

  BT LWE 140 LevioMaximum lift capacity: 1400, Free lift: No, Battery voltage: 24, Battery capacity: 150, Charger voltage: 24

  Cần nâng thấp
  2011 1.163 h
  Tây Ban Nha

  48.972.983 VND
 • Linde T 16 1152, 2010, Cần nâng thấp

  Linde T 16 1152General grade (1 min - 5 max): 3, Power type: Electric, Maximum lift capacity: 1600, Free lift: No, Lift mast: Other, Fork length: 115

  Cần nâng thấp
  2010 2.454 h
  Tây Ban Nha

  27.207.213 VND
 • BT LPE 200 / 8, 2012, Cần nâng thấp

  BT LPE 200-8General grade (1 min - 5 max): 3, Power type: Electric, Maximum lift capacity: 2000, Free lift: No, Lift mast: Other, Fork length: 115, Battery voltage: 24, Battery capacity: 300

  Cần nâng thấp
  2012 3.151 h
  Tây Ban Nha

  48.972.983 VND
 • BT LWE 180, 2013, Cần nâng thấp

  BT LWE 180 LevioMaximum lift capacity: 1800, Free lift: No, Battery voltage: 24, Charger voltage: 24

  Cần nâng thấp
  2013 4.437 h
  Tây Ban Nha

  43.531.541 VND
 • Jungheinrich EJE C20, 2015, Cần nâng thấp

  Jungheinrich EJE C20General grade (1 min - 5 max): 3, Power type: Electric, Maximum lift capacity: 2000, Maximum lift height: 75, Free lift: No, Lift mast: Other, Fork length: 115, Battery voltage: 24, Battery capacity: 200

  Cần nâng thấp
  2015 2.090 h
  Tây Ban Nha

  54.414.426 VND