Số quảng cáo: 23

Blachdeker thiết bị xếp dỡ vật liệu đã qua sử dụng được bán

quảng cáo/trang
 • Blachdeker BD-12-DM-3600, 2018, Cần nâng thấp

  Blachdeker BD-12-DM-3600General grade (1 min - 5 max): 5, Full service history: Yes, Power type: Electric, CE marked: Yes, Maximum lift capacity: 4x4 / x 2 (tùy chọn), Distance of centre of gravity: 60, Maximum lift height: 360, Drive height: 236.2, Lift mast: Simplex, Fork length: 115, Transport weight: 685, Transport dimensions (LxWxH): 1.74x0.8x2.36

  Cần nâng thấp
  2018
  Ba Lan, Mogilany, Poland

  90.157.081 VND
 • Blachdeker SS-3A1200-5T, 2018, Các thành phần khác

  Blachdeker SS-3A1200-5TGeneral grade (1 min - 5 max): 5, Transport weight: 93, Transport dimensions (LxWxH): 1.2x0.5

  Các thành phần khác
  2018
  Ba Lan, Mogilany, Poland

  12.186.970 VND
 • Blachdeker BD-12-DM-3800, 2018, Cần nâng thấp

  Blachdeker BD-12-DM-3800General grade (1 min - 5 max): 5, Full service history: Yes, Power type: Electric, CE marked: Yes, Maximum lift capacity: 4x4 / x 2 (tùy chọn), Distance of centre of gravity: 60, Maximum lift height: 380, Drive height: 248.2, Lift mast: Simplex, Fork length: 115, Transport weight: 695, Transport dimensions (LxWxH): 1.74x0.8x2.48

  Cần nâng thấp
  2018
  Ba Lan, Mogilany, Poland

  103.059.373 VND
 • Blachdeker SS-2A1100-2,5T, 2018, Các thành phần khác

  Blachdeker SS-2A1100-2,5TGeneral grade (1 min - 5 max): 5, Transport weight: 55, Transport dimensions (LxWxH): 1.1x0.37

  Các thành phần khác
  2018
  Ba Lan, Mogilany

  7.550.622 VND
 • Blachdeker SS-3A1450-5T, 2018, Các thành phần khác

  Blachdeker SS-3A1450-5TGeneral grade (1 min - 5 max): 5, Transport weight: 99, Transport dimensions (LxWxH): 1.45x0.5

  Các thành phần khác
  2018
  Ba Lan, Mogilany, Poland

  14.703.844 VND
 • Blachdeker BD-10-SM-1995, 2018, Cần nâng thấp

  Blachdeker BD-10-SM-1995General grade (1 min - 5 max): 5, Full service history: Yes, Power type: Electric, CE marked: Yes, Maximum lift capacity: 1000, Distance of centre of gravity: 60, Maximum lift height: 199.5, Free lift: 195, Drive height: 195, Lift mast: Simplex, Fork length: 115, Battery capacity: 85, Transport weight: 462, Transport dimensions (LxWxH): 1.62x0.8x1.95

  Cần nâng thấp
  2018
  Ba Lan, Mogilany, Poland

  90.157.081 VND
 • Blachdeker SS-3A2000-5T, 2018, Các thành phần khác

  Blachdeker SS-3A2000-5TTransport weight: 139, Transport dimensions (LxWxH): 2x0.5

  Các thành phần khác
  2018
  Ba Lan, Mogilany, Poland

  21.194.730 VND
 • Blachdeker 150x75x2500 10T, 2018, Chạc

  Blachdeker 150x75x2500 10TFork length: 250, General grade (1 min - 5 max): 5, Transport dimensions (LxWxH): 2.5x0.15x0.08, Transport weight: 308

  Chạc
  2018
  Ba Lan, Mogilany, Poland

  14.915.791 VND
 • Blachdeker BD-EPT-15RE, 2018, Bàn xoa tay xe nâng

  Blachdeker BD-EPT-15REGeneral grade (1 min - 5 max): 5, Full service history: Yes, Power type: Electric, Maximum lift capacity: 1500, CE marked: Yes, Distance of centre of gravity: 60, Maximum lift height: 11.5, Drive height: 117, Fork length: 115, Transport weight: 140, Transport dimensions (LxWxH): 1.58x0.56x1.17

  Bàn xoa tay xe nâng
  2018
  Ba Lan, Mogilany, Poland

  26.493.412 VND
 • Blachdeker 150x75x1800 10T, 2018, Chạc

  Blachdeker 150x75x1800 10TFork length: 180, General grade (1 min - 5 max): 5, Transport dimensions (LxWxH): 1.8x0.15, Transport weight: 218

  Chạc
  2018
  Ba Lan, Mogilany, Poland

  12.981.772 VND
 • Blachdeker SS-4A1800-8T, 2018, Các thành phần khác

  Blachdeker SS-4A1800-8TGeneral grade (1 min - 5 max): 5, Transport weight: 400, Transport dimensions (LxWxH): 1.8x0.7

  Các thành phần khác
  2018
  Ba Lan, Mogilany, Poland

  51.132.285 VND
 • Blachdeker 150x65x2000 8T, 2018, Chạc

  Blachdeker 150x65x2000 8TFork length: 200, General grade (1 min - 5 max): 5, Transport dimensions (LxWxH): 2x0.15x0.06, Transport weight: 212

  Chạc
  2018
  Ba Lan, Mogilany, Poland

  11.206.713 VND
 • Blachdeker BD-12-DM-3300, 2018, Cần nâng thấp

  Blachdeker BD-12-DM-3300General grade (1 min - 5 max): 5, Full service history: Yes, Power type: Electric, CE marked: Yes, Maximum lift capacity: 4x4 / x 2 (tùy chọn), Distance of centre of gravity: 60, Maximum lift height: 330, Drive height: 220, Lift mast: Simplex, Fork length: 115, Transport weight: 673, Transport dimensions (LxWxH): 1.74x0.8x2.2

  Cần nâng thấp
  2018
  Ba Lan, Mogilany, Poland

  90.157.081 VND
 • Blachdeker SS-4A2200-8T, 2018, Các thành phần khác

  Blachdeker SS-4A2200-8TGeneral grade (1 min - 5 max): 5, Transport weight: 480, Transport dimensions (LxWxH): 2.2x0.8

  Các thành phần khác
  2018
  Ba Lan, Mogilany, Poland

  54.841.363 VND
 • Blachdeker BD-EPT-15EL2, 2018, Bàn xoa tay xe nâng

  Blachdeker BD-EPT-15EL2General grade (1 min - 5 max): 5, Full service history: Yes, Power type: Electric, Maximum lift capacity: 1500, CE marked: Yes, Distance of centre of gravity: 60, Maximum lift height: 11.5, Drive height: 117, Fork length: 115, Transport weight: 195, Transport dimensions (LxWxH): 1.64x0.57x1.17

  Bàn xoa tay xe nâng
  2018
  Ba Lan, Mogilany, Poland

  36.825.843 VND
 • Blachdeker SS-3A1200-3,5T, 2018, Các thành phần khác

  Blachdeker SS-3A1200-3,5TGeneral grade (1 min - 5 max): 5, Transport weight: 75, Transport dimensions (LxWxH): 1.2x0.37

  Các thành phần khác
  2018
  Ba Lan, Mogilany, Poland

  8.610.359 VND
 • Blachdeker 150x75x2200 10T, 2018, Chạc

  Blachdeker 150x75x2200 10TFork length: 220, General grade (1 min - 5 max): 5, Transport dimensions (LxWxH): 2.2x0.15x0.08, Transport weight: 278

  Chạc
  2018
  Ba Lan, Mogilany, Poland

  14.253.456 VND
 • Blachdeker 120x50x1200 5t, 2018, Chạc

  Blachdeker 120x50x1200 5tFork length: 120, General grade (1 min - 5 max): 5, Transport dimensions (LxWxH): 1.2x0.12x0.05, Transport weight: 78

  Chạc
  2018
  Ba Lan, Mogilany, Poland

  4.530.373 VND
 • Blachdeker BD-12-DM-2700, 2018, Cần nâng thấp

  Blachdeker BD-12-DM-2700General grade (1 min - 5 max): 5, Full service history: Yes, Power type: Electric, CE marked: Yes, Maximum lift capacity: 4x4 / x 2 (tùy chọn), Distance of centre of gravity: 60, Maximum lift height: 270, Drive height: 190, Lift mast: Simplex, Fork length: 115, Transport weight: 644, Transport dimensions (LxWxH): 1.74x0.8x1.9

  Cần nâng thấp
  2018
  Ba Lan, Mogilany, Poland

  77.228.296 VND
 • Blachdeker BD-12-DM-3000, 2018, Cần nâng thấp

  Blachdeker BD-12-DM-3000General grade (1 min - 5 max): 5, Full service history: Yes, Power type: Electric, CE marked: Yes, Maximum lift capacity: 4x4 / x 2 (tùy chọn), Distance of centre of gravity: 60, Maximum lift height: 300, Drive height: 205, Lift mast: Simplex, Fork length: 115, Transport weight: 644, Transport dimensions (LxWxH): 1.74x0.8x2.05

  Cần nâng thấp
  2018
  Ba Lan, Mogilany, Poland

  77.228.296 VND