Số quảng cáo: 349

Bộ máy xếp đã qua sử dụng từ Thụy Điển

quảng cáo/trang
 • Toyota HWE100, 2014, Bộ máy xếp

  Toyota HWE100Maximum lift height: 158, Free lift: 158, Fork length: 115

  Bộ máy xếp
  2014 142 h
  Thụy Điển
  trong 7 ngày

  89.666.729 VND
 • BT SWE 080 L, 2012, Bộ máy xếp

  BT SWE080LMaximum lift height: 158, Free lift: 158, Fork length: 115

  Bộ máy xếp
  2012 385 h
  Thụy Điển
  trong 7 ngày

  113.492.460 VND
 • BT SWE 120 L, 2012, Bộ máy xếp

  BT SWE120LMaximum lift height: 290, Free lift: 145, Lift mast: Duplex, Fork length: 115

  Bộ máy xếp
  2012 544 h
  Thụy Điển
  trong 7 ngày

  161.143.922 VND
 • BT SWE 120 L, 2011, Bộ máy xếp

  BT SWE120LMaximum lift height: 270, Free lift: No, Lift mast: Duplex, Fork length: 115

  Bộ máy xếp
  2011 175 h
  Thụy Điển
  trong 7 ngày

  112.723.888 VND
 • BT SRE 135 L, 2012, Bộ máy xếp

  BT SRE135LMaximum lift height: 450, Free lift: 150, Lift mast: Triplex, Fork length: 115

  Bộ máy xếp
  2012 3.379 h
  Thụy Điển
  trong 7 ngày

  363.790.729 VND
 • BT SWE 200 D, 2010, Bộ máy xếp

  BT SWE200DMaximum lift height: 210, Free lift: No, Lift mast: Duplex, Fork length: 115

  Bộ máy xếp
  2010 2.304 h
  Thụy Điển
  trong 7 ngày

  158.838.206 VND
 • BT SSE 160 L, 2013, Bộ máy xếp

  BT SSE160LMaximum lift height: 290, Free lift: 148, Lift mast: Duplex, Fork length: 115

  Bộ máy xếp
  2013 189 h
  Thụy Điển
  trong 7 ngày

  371.732.639 VND
 • BT SPE 160 L, 2012, Bộ máy xếp

  BT SPE160LMaximum lift height: 540, Free lift: 185, Lift mast: Triplex, Fork length: 115

  Bộ máy xếp
  2012 5.271 h
  Thụy Điển
  trong 7 ngày

  243.381.122 VND
 • BT SWE 080 L, 2012, Bộ máy xếp

  BT SWE080LMaximum lift height: 158, Free lift: 158, Fork length: 115

  Bộ máy xếp
  2012 371 h
  Thụy Điển
  trong 7 ngày

  113.492.460 VND
 • BT SWE 200 D, 2011, Bộ máy xếp

  BT SWE200DMaximum lift height: 170, Free lift: No, Lift mast: Duplex, Fork length: 115

  Bộ máy xếp
  2011 2.261 h
  Thụy Điển
  trong 7 ngày

  166.523.925 VND
 • BT LSV 1250, 1999, Bộ máy xếp

  BT LSV1250Maximum lift height: 540, Free lift: 180, Lift mast: Triplex, Fork length: 115

  Bộ máy xếp
  1999 2.207 h
  Thụy Điển
  trong 7 ngày

  76.857.196 VND
 • BT SWE 120 L, 2009, Bộ máy xếp

  BT SWE120LMaximum lift height: 415, Free lift: 150, Lift mast: Triplex, Fork length: 115

  Bộ máy xếp
  2009 1.040 h
  Thụy Điển
  trong 7 ngày

  151.152.486 VND
 • Linde T20, 2013, Bộ máy xếp

  Linde T20SPMaximum lift capacity: 2000, Free lift: No, Fork length: 115, Battery brand: Hawker/Enersys, Battery voltage: 24, Battery capacity: 375, Battery year of manufacture: 2013, Charger voltage: 24

  Bộ máy xếp
  2013 3.306 h
  Thụy Điển
  trong 7 ngày

  99.914.355 VND
 • Atlet 200, 2013, Bộ máy xếp

  Atlet PLP/CD200THP167General grade (1 min - 5 max): 3, Power type: Electric, Maximum lift capacity: 2000, Maximum lift height: 167, Drive height: 130, Fork length: 115, Battery brand: Hawker, Battery voltage: 24, Battery capacity: 400, Battery year of manufacture: 2013, Charger manufacturer: Micropower, Charger voltage: 24

  Bộ máy xếp
  2013 4.474 h
  Thụy Điển, 6
  trong 7 ngày

  POA
 • Atlet 200, 2016, Bộ máy xếp

  Atlet PDP200THP209General grade (1 min - 5 max): 3, Power type: Electric, Maximum lift capacity: 2000, Maximum lift height: 209, Drive height: 156, Fork length: 115, Battery brand: Hawker, Battery voltage: 24, Battery capacity: 400, Battery year of manufacture: 2016, Charger manufacturer: Micropower, Charger voltage: 24

  Bộ máy xếp
  2016 4.227 h
  Thụy Điển, 6
  trong 7 ngày

  POA
 • Atlet 200, 2016, Bộ máy xếp

  Atlet PDP200THP209General grade (1 min - 5 max): 3, Power type: Electric, Maximum lift capacity: 2000, Maximum lift height: 209, Drive height: 156, Fork length: 115, Battery brand: Hawker, Battery voltage: 24, Battery capacity: 400, Battery year of manufacture: 2016, Charger manufacturer: Micropower, Charger voltage: 24

  Bộ máy xếp
  2016 3.670 h
  Thụy Điển, 6
  trong 7 ngày

  POA
 • Atlet 200, 2016, Bộ máy xếp

  Atlet PDP200THP209General grade (1 min - 5 max): 3, Power type: Electric, Maximum lift capacity: 2000, Maximum lift height: 209, Drive height: 156, Fork length: 115, Battery brand: Hawker, Battery voltage: 24, Battery capacity: 400, Battery year of manufacture: 2016, Charger manufacturer: Micropower, Charger voltage: 24

  Bộ máy xếp
  2016 4.119 h
  Thụy Điển, 6
  trong 7 ngày

  POA
 • Atlet 200, 2016, Bộ máy xếp

  Atlet PDP200THP209General grade (1 min - 5 max): 3, Power type: Electric, Maximum lift capacity: 2000, Maximum lift height: 209, Drive height: 156, Fork length: 115, Battery brand: Hawker, Battery voltage: 24, Battery capacity: 400, Battery year of manufacture: 2016, Charger manufacturer: Micropower, Charger voltage: 24, Charging current: 400

  Bộ máy xếp
  2016 4.553 h
  Thụy Điển, 6
  trong 7 ngày

  POA
 • Atlet 200, 2013, Bộ máy xếp

  Atlet PLP/CD200THP167General grade (1 min - 5 max): 3, Power type: Electric, Maximum lift capacity: 2000, Maximum lift height: 167, Drive height: 220, Fork length: 115, Battery brand: Hawker, Battery voltage: 24, Battery capacity: 400, Battery year of manufacture: 2013, Charger manufacturer: Micropower, Charger voltage: 24

  Bộ máy xếp
  2013 4.700 h
  Thụy Điển, 6
  trong 7 ngày

  POA
 • BT SPE 125 L, 2012, Bộ máy xếp

  BT SPE125LMaximum lift height: 415, Free lift: 142, Lift mast: Triplex, Fork length: 115

  Bộ máy xếp
  2012 4.225 h
  Thụy Điển

  220.323.963 VND