Số quảng cáo: 43

Linde bộ máy xếp đã qua sử dụng từ Cộng hòa Séc

quảng cáo/trang
 • Linde L12, 2012, Bộ máy xếp

  Linde L 12Power type: Electric, Maximum lift capacity: 4x4 / x 2 (tùy chọn), Maximum lift height: 295, Drive height: 195, Lift mast: Duplex, Fork length: 115, Cabin: No cabin/Other, Tyre type: Super elastic, Engine: -, Battery voltage: 24, Transport weight: 805

  Bộ máy xếp
  2012 1.474 h
  Cộng hòa Séc
  trong 7 ngày

  129.546.987 VND
 • Linde L 16, 2005, Bộ máy xếp

  Linde L 16Power type: Electric, Maximum lift capacity: 1600, Maximum lift height: 288.4, Drive height: 198, Lift mast: Duplex / free lift, Fork length: 120, Cabin: No cabin/Other, Tyre type: Super elastic, Engine: -, Transport weight: 950

  Bộ máy xếp
  2005
  Cộng hòa Séc

  29.687.851 VND
 • Linde L12, 2008, Bộ máy xếp

  Linde L 12 LPower type: Electric, Maximum lift capacity: 4x4 / x 2 (tùy chọn), Maximum lift height: 146, Drive height: 200, Lift mast: Simplex, Fork length: 115, Cabin: No cabin/Other, Tyre type: Super elastic, Engine: -, Transport weight: 1463

  Bộ máy xếp
  2008 3.200 h
  Cộng hòa Séc

  40.483.434 VND
 • Linde L 14, 2012, Bộ máy xếp

  Linde L 14Power type: Electric, Maximum lift capacity: 1400, Maximum lift height: 332.4, Drive height: 216, Lift mast: Duplex / free lift, Fork length: 115, Cabin: No cabin/Other, Tyre type: Super elastic, Engine: -, Battery voltage: 24, Battery capacity: 250, Battery year of manufacture: 2011, Transport weight: 1390

  Bộ máy xếp
  2012 2.168 h
  Cộng hòa Séc

  118.751.405 VND
 • Linde T 16 L, 2011, Bộ máy xếp

  Linde T 16 LPower type: Electric, Maximum lift capacity: 800, Maximum lift height: 80, Drive height: 130, Lift mast: Simplex, Fork length: 115, Cabin: No cabin/Other, Tyre type: Super elastic, Engine: -, Battery voltage: 24, Transport weight: 655

  Bộ máy xếp
  2011 5.039 h
  Cộng hòa Séc

  40.483.434 VND
 • Linde L12, 2010, Bộ máy xếp

  Linde L14General grade (1 min - 5 max): 4, Power type: Electric, Maximum lift capacity: 1400, Maximum lift height: 480

  Bộ máy xếp
  2010 14.640 h
  Cộng hòa Séc

  51.279.016 VND
 • Linde L 14, 2012, Bộ máy xếp

  Linde L 14Power type: Electric, Maximum lift capacity: 1400, Maximum lift height: 332.4, Drive height: 215, Lift mast: Duplex / free lift, Fork length: 115, Cabin: No cabin/Other, Tyre type: Super elastic, Engine: -, Battery voltage: 24, Battery year of manufacture: 2012, Transport weight: 1375

  Bộ máy xếp
  2012 4.502 h
  Cộng hòa Séc

  118.751.405 VND
 • Linde T 16 L, 2012, Bộ máy xếp

  Linde T 16 LPower type: Electric, Maximum lift capacity: 800, Maximum lift height: 60, Drive height: 130, Fork length: 115, Cabin: No cabin/Other, Tyre type: Super elastic, Engine: -, Battery voltage: 24, Battery capacity: 250, Battery year of manufacture: 2012, Transport weight: 655

  Bộ máy xếp
  2012 2.522 h
  Cộng hòa Séc

  51.279.016 VND
 • Linde L 14, 2004, Bộ máy xếp

  Linde L 14Power type: Electric, Maximum lift capacity: 450, Maximum lift height: 251, Drive height: 165, Lift mast: Duplex / free lift, Fork length: 185, Cabin: No cabin/Other, Tyre type: Super elastic, Engine: -, Battery voltage: 24, Transport weight: 1280

  Bộ máy xếp
  2004 2.661 h
  Cộng hòa Séc

  75.569.076 VND
 • Linde L 14, 2005, Bộ máy xếp

  Linde L 14Power type: Electric, Maximum lift capacity: 1400, Maximum lift height: 203, Drive height: 142, Lift mast: Duplex, Fork length: 115, Cabin: No cabin/Other, Tyre type: Super elastic, Engine: -, Battery voltage: 48, Battery capacity: 375, Battery year of manufacture: 2014, Transport weight: 1540

  Bộ máy xếp
  2005 10.289 h
  Cộng hòa Séc

  51.279.016 VND
 • Linde T 16 L, 2012, Bộ máy xếp

  Linde T 16 LPower type: Electric, Maximum lift capacity: 800, Maximum lift height: 80, Drive height: 130, Lift mast: Simplex, Fork length: 115, Cabin: No cabin/Other, Tyre type: Super elastic, Engine: -, Battery voltage: 24, Transport weight: 655

  Bộ máy xếp
  2012 4.588 h
  Cộng hòa Séc

  32.386.747 VND
 • Linde L 14 AP, 2011, Bộ máy xếp

  Linde L 14 APPower type: Electric, Maximum lift capacity: 1400, Maximum lift height: 341, Drive height: 215, Lift mast: Duplex / free lift, Fork length: 115, Cabin: No cabin/Other, Tyre type: Super elastic, Engine: -, Battery voltage: 24, Battery capacity: 270, Transport weight: 1420

  Bộ máy xếp
  2011 5.327 h
  Cộng hòa Séc

  118.751.405 VND
 • Linde L12, 2010, Bộ máy xếp

  Linde L 12 LPower type: Electric, Maximum lift capacity: 4x4 / x 2 (tùy chọn), Maximum lift height: 202, Drive height: 145, Lift mast: Duplex, Fork length: 115, Cabin: No cabin/Other, Tyre type: Super elastic, Engine: -, Battery voltage: 24, Battery capacity: 375, Transport weight: 850

  Bộ máy xếp
  2010 3.458 h
  Cộng hòa Séc

  70.171.285 VND
 • Linde L 10, 2010, Bộ máy xếp

  Linde L 10Power type: Electric, Maximum lift capacity: 1000, Maximum lift height: 300, Drive height: 195, Lift mast: Duplex / free lift, Fork length: 100, Cabin: No cabin/Other, Tyre type: Super elastic, Engine: -, Battery voltage: 24, Transport weight: 880

  Bộ máy xếp
  2010 3.091 h
  Cộng hòa Séc

  102.558.032 VND
 • Linde T 16 L, 2009, Bộ máy xếp

  Linde T 16 LPower type: Electric, Maximum lift capacity: 800, Maximum lift height: 78, Drive height: 130, Lift mast: Simplex, Fork length: 115, Cabin: No cabin/Other, Tyre type: Super elastic, Engine: -, Battery voltage: 24, Battery capacity: 170, Battery year of manufacture: 2009, Transport weight: 705

  Bộ máy xếp
  2009 1.476 h
  Cộng hòa Séc

  40.483.434 VND
 • Linde L 16 R, 2009, Bộ máy xếp

  Linde L 16 RPower type: Electric, Maximum lift capacity: 1600, Maximum lift height: 423, Drive height: 260, Lift mast: Duplex, Fork length: 60, Cabin: No cabin/Other, Tyre type: Super elastic, Engine: -, Battery voltage: 24, Transport weight: Ahvenanmaa

  Bộ máy xếp
  2009 517 h
  Cộng hòa Séc

  70.171.285 VND
 • Linde L12, 2007, Bộ máy xếp

  Linde L 12Power type: Electric, Maximum lift capacity: 4x4 / x 2 (tùy chọn), Maximum lift height: 422.4, Drive height: 257, Lift mast: Duplex, Fork length: 115, Cabin: No cabin/Other, Tyre type: Super elastic, Engine: -, Battery voltage: 24, Battery capacity: 200, Battery year of manufacture: 2009, Transport weight: 955

  Bộ máy xếp
  2007 5.537 h
  Cộng hòa Séc

  99.859.136 VND
 • Linde L12, 2010, Bộ máy xếp

  Linde L 12 LSPower type: Electric, Maximum lift capacity: 4x4 / x 2 (tùy chọn), Maximum lift height: 1920, Drive height: 2200, Lift mast: Duplex, Fork length: 1150, Cabin: No cabin/Other, Tyre type: Super elastic, Engine: -, Battery voltage: 24, Transport weight: 1610

  Bộ máy xếp
  2010 6.785 h
  Cộng hòa Séc

  51.279.016 VND
 • Linde L12, 2010, Bộ máy xếp

  Linde L 12 LAPPower type: Electric, Maximum lift capacity: 4x4 / x 2 (tùy chọn), Maximum lift height: 201, Drive height: 145, Lift mast: Duplex, Fork length: 115, Cabin: No cabin/Other, Tyre type: Super elastic, Engine: -, Battery voltage: 24, Transport weight: 1490

  Bộ máy xếp
  2010 4.808 h
  Cộng hòa Séc

  89.063.554 VND
 • Linde L12, 2001, Bộ máy xếp

  Linde L 12 LPPower type: Electric, Maximum lift capacity: 4x4 / x 2 (tùy chọn), Maximum lift height: 190, Drive height: 134, Lift mast: Duplex / free lift, Fork length: 115, Cabin: No cabin/Other, Tyre type: Super elastic, Engine: -, Battery voltage: 24, Transport weight: 1260

  Bộ máy xếp
  2001 3.639 h
  Cộng hòa Séc

  40.483.434 VND