Số quảng cáo: 33

Jungheinrich bộ máy xếp đã qua sử dụng từ Cộng hòa Séc

quảng cáo/trang
 • Jungheinrich EJC 212, 2013, Bộ máy xếp

  Jungheinrich EJC 212Power type: Electric, Maximum lift capacity: 4x4 / x 2 (tùy chọn), Maximum lift height: 295, Drive height: 195, Lift mast: Duplex, Fork length: 115, Cabin: No cabin/Other, Tyre type: Super elastic, Engine: -, Battery voltage: 24, Battery capacity: 375, Battery year of manufacture: 2013, Transport weight: 1037

  Bộ máy xếp
  2013 606 h
  Cộng hòa Séc
  trong 7 ngày

  117.958.327 VND
 • Jungheinrich EJC 112, 2012, Bộ máy xếp

  Jungheinrich EJC 112Power type: Electric, Maximum lift capacity: 4x4 / x 2 (tùy chọn), Maximum lift height: 320, Drive height: 210, Lift mast: Duplex, Fork length: 115, Cabin: No cabin/Other, Tyre type: Super elastic, Engine: -, Battery voltage: 24, Battery capacity: 150, Battery year of manufacture: 2012, Transport weight: 826

  Bộ máy xếp
  2012 2.116 h
  Cộng hòa Séc
  trong 7 ngày

  117.958.327 VND
 • Jungheinrich EJC 112, 2012, Bộ máy xếp

  Jungheinrich EJC 112Power type: Electric, Maximum lift capacity: 4x4 / x 2 (tùy chọn), Maximum lift height: 320, Drive height: 210, Lift mast: Duplex, Fork length: 115, Cabin: No cabin/Other, Tyre type: Super elastic, Engine: -, Battery voltage: 24, Battery capacity: 150, Battery year of manufacture: 2012, Transport weight: 826

  Bộ máy xếp
  2012 2.116 h
  Cộng hòa Séc
  trong 7 ngày

  102.230.550 VND
 • Jungheinrich EJC 112, 2014, Bộ máy xếp

  Jungheinrich EJC 112Power type: Electric, Maximum lift capacity: 4x4 / x 2 (tùy chọn), Maximum lift height: 270, Drive height: 185, Lift mast: Duplex, Fork length: 115, Cabin: No cabin/Other, Tyre type: Super elastic, Engine: -, Battery voltage: 24, Battery capacity: 150, Battery year of manufacture: 2014, Transport weight: 806

  Bộ máy xếp
  2014 207 h
  Cộng hòa Séc
  trong 7 ngày

  120.579.623 VND
 • Jungheinrich EJC 112, 2013, Bộ máy xếp

  Jungheinrich EJC 112Power type: Electric, Maximum lift capacity: 4x4 / x 2 (tùy chọn), Maximum lift height: 270, Drive height: 182, Lift mast: Duplex, Fork length: 115, Cabin: No cabin/Other, Tyre type: Super elastic, Engine: -, Battery voltage: 24, Battery capacity: 150, Battery year of manufacture: 2013, Transport weight: 806

  Bộ máy xếp
  2013 1.941 h
  Cộng hòa Séc
  trong 7 ngày

  117.958.327 VND
 • Jungheinrich EJC 110, 2012, Bộ máy xếp

  Jungheinrich EJC 110Power type: Electric, Maximum lift capacity: 1000, Maximum lift height: 290, Drive height: 193, Lift mast: Duplex, Fork length: 115, Cabin: No cabin/Other, Tyre type: Super elastic, Engine: -, Battery voltage: 24, Battery capacity: 150, Battery year of manufacture: 2012, Transport weight: 795

  Bộ máy xếp
  2012 284 h
  Cộng hòa Séc
  trong 7 ngày

  136.307.400 VND
 • Jungheinrich EJC 112, 2014, Bộ máy xếp

  Jungheinrich EJC 112Power type: Electric, Maximum lift capacity: 4x4 / x 2 (tùy chọn), Maximum lift height: 270, Drive height: 185, Lift mast: Duplex, Fork length: 115, Cabin: No cabin/Other, Tyre type: Super elastic, Engine: -, Battery voltage: 24, Battery capacity: 150, Battery year of manufacture: 2014, Transport weight: 806

  Bộ máy xếp
  2014 207 h
  Cộng hòa Séc
  trong 7 ngày

  128.443.512 VND
 • Jungheinrich EJC 110, 2012, Bộ máy xếp

  Jungheinrich EJC 110Power type: Electric, Maximum lift capacity: 1000, Maximum lift height: 290, Drive height: 193, Lift mast: Duplex, Fork length: 115, Cabin: No cabin/Other, Tyre type: Super elastic, Engine: -, Battery voltage: 24, Battery capacity: 150, Battery year of manufacture: 2012, Transport weight: 795

  Bộ máy xếp
  2012 284 h
  Cộng hòa Séc
  trong 7 ngày

  125.822.216 VND
 • Jungheinrich EJC 212, 2013, Bộ máy xếp

  Jungheinrich EJC 212Power type: Electric, Maximum lift capacity: 4x4 / x 2 (tùy chọn), Maximum lift height: 295, Drive height: 195, Lift mast: Duplex, Fork length: 115, Cabin: No cabin/Other, Tyre type: Super elastic, Engine: -, Battery voltage: 24, Battery capacity: 375, Battery year of manufacture: 2013, Transport weight: 1037

  Bộ máy xếp
  2013 606 h
  Cộng hòa Séc
  trong 7 ngày

  125.822.216 VND
 • Jungheinrich EJC 112, 2013, Bộ máy xếp

  Jungheinrich EJC 112Power type: Electric, Maximum lift capacity: 4x4 / x 2 (tùy chọn), Maximum lift height: 270, Drive height: 182, Lift mast: Duplex, Fork length: 115, Cabin: No cabin/Other, Tyre type: Super elastic, Engine: -, Battery voltage: 24, Battery capacity: 150, Battery year of manufacture: 2013, Transport weight: 806

  Bộ máy xếp
  2013 1.941 h
  Cộng hòa Séc
  trong 7 ngày

  102.230.550 VND
 • Jungheinrich EJC 110, 2014, Bộ máy xếp

  Jungheinrich EJC 110Power type: Electric, Maximum lift capacity: 1000, Maximum lift height: 320, Drive height: 203, Lift mast: Duplex, Fork length: 114, Cabin: No cabin/Other, Tyre type: Super elastic, Engine: -, Battery voltage: 24, Battery capacity: 150, Battery year of manufacture: 2014, Transport weight: 746

  Bộ máy xếp
  2014 929 h
  Cộng hòa Séc

  136.307.400 VND
 • Jungheinrich EJC 212, 2013, Bộ máy xếp

  Jungheinrich EJC 212Power type: Electric, Maximum lift capacity: 4x4 / x 2 (tùy chọn), Maximum lift height: 299, Drive height: 195, Lift mast: Duplex, Fork length: 115, Cabin: No cabin/Other, Tyre type: Super elastic, Engine: -, Battery voltage: 24, Battery capacity: 375, Battery year of manufacture: 2013, Transport weight: 1005

  Bộ máy xếp
  2013 857 h
  Cộng hòa Séc

  102.230.550 VND
 • Jungheinrich EJC 212, 2012, Bộ máy xếp

  Jungheinrich EJC 212Power type: Electric, Maximum lift capacity: 4x4 / x 2 (tùy chọn), Maximum lift height: 290, Drive height: 190, Lift mast: Duplex, Fork length: 115, Cabin: No cabin/Other, Tyre type: Super elastic, Engine: -, Battery voltage: 24, Battery capacity: 375, Battery year of manufacture: 2012, Transport weight: 1158

  Bộ máy xếp
  2012 1.420 h
  Cộng hòa Séc

  96.987.958 VND
 • Jungheinrich EJC 110, 2014, Bộ máy xếp

  Jungheinrich EJC 110Power type: Electric, Maximum lift capacity: 1000, Maximum lift height: 320, Drive height: 203, Lift mast: Duplex, Fork length: 114, Cabin: No cabin/Other, Tyre type: Super elastic, Engine: -, Battery voltage: 24, Battery capacity: 150, Battery year of manufacture: 2014, Transport weight: 746

  Bộ máy xếp
  2014 929 h
  Cộng hòa Séc

  123.200.920 VND
 • Jungheinrich EJC 212, 2012, Bộ máy xếp

  Jungheinrich EJC 212Power type: Electric, Maximum lift capacity: 4x4 / x 2 (tùy chọn), Maximum lift height: 290, Drive height: 193, Lift mast: Duplex, Fork length: 115, Cabin: No cabin/Other, Tyre type: Super elastic, Engine: -, Battery voltage: 24, Battery capacity: 375, Battery year of manufacture: 2012, Transport weight: 1158

  Bộ máy xếp
  2012 1.495 h
  Cộng hòa Séc

  136.307.400 VND
 • Jungheinrich EJC 110, 2015, Bộ máy xếp

  Jungheinrich EJC 110Power type: Electric, Maximum lift capacity: 1000, Maximum lift height: 320, Drive height: 206, Lift mast: Duplex, Fork length: 115, Cabin: No cabin/Other, Tyre type: Super elastic, Engine: -, Battery voltage: 24, Battery capacity: 150, Battery year of manufacture: Extended cab, Transport weight: 746

  Bộ máy xếp
  2015 838 h
  Cộng hòa Séc

  117.958.327 VND
 • Jungheinrich EJC 112, 2014, Bộ máy xếp

  Jungheinrich EJC 112Power type: Electric, Maximum lift capacity: 4x4 / x 2 (tùy chọn), Maximum lift height: 270, Drive height: 185, Lift mast: Duplex, Fork length: 115, Cabin: No cabin/Other, Tyre type: Super elastic, Engine: -, Battery voltage: 24, Battery capacity: 150, Battery year of manufacture: 2014, Transport weight: 806

  Bộ máy xếp
  2014 357 h
  Cộng hòa Séc

  102.230.550 VND
 • Jungheinrich ERC 214, 2014, Bộ máy xếp

  Jungheinrich ERC 214Power type: Electric, Maximum lift capacity: 1400, Maximum lift height: 290, Drive height: 194, Lift mast: Duplex / free lift, Fork length: 115, Cabin: No cabin/Other, Tyre type: Super elastic, Engine: -, Battery voltage: 24, Battery capacity: 270, Battery year of manufacture: 2014, Transport weight: 1239

  Bộ máy xếp
  2014 80 h
  Cộng hòa Séc

  152.035.177 VND
 • Jungheinrich ERC 214, 2014, Bộ máy xếp

  Jungheinrich ERC 214Power type: Electric, Maximum lift capacity: 1400, Maximum lift height: 290, Drive height: 194, Lift mast: Duplex / free lift, Fork length: 115, Cabin: No cabin/Other, Tyre type: Super elastic, Engine: -, Battery voltage: 24, Battery capacity: 270, Battery year of manufacture: 2014, Transport weight: 1239

  Bộ máy xếp
  2014 80 h
  Cộng hòa Séc

  141.549.993 VND
 • Jungheinrich EJC, 2017, Bộ máy xếp

  Jungheinrich EJC M10Power type: Electric, Maximum lift capacity: 1000, Maximum lift height: 250, Drive height: 168, Lift mast: Duplex, Fork length: 115, Cabin: No cabin/Other, Tyre type: Super elastic, Engine: -, Battery voltage: 24, Transport weight: 599

  Bộ máy xếp
  2017 21 h
  Cộng hòa Séc

  96.987.958 VND