Số quảng cáo: 38

Jungheinrich bộ máy xếp đã qua sử dụng từ Cộng hòa Séc

quảng cáo/trang
 • Jungheinrich EJC, 2005, Bộ máy xếp

  Jungheinrich EJC-Z 216Power type: Electric, Maximum lift capacity: 1600, Maximum lift height: 310, Drive height: 206, Lift mast: Duplex / free lift, Fork length: 115, Cabin: No cabin/Other, Tyre type: Super elastic, Engine: -, Battery voltage: 24, Transport weight: 1230

  Bộ máy xếp
  2005 4.717 h
  Cộng hòa Séc
  trong 7 ngày

  99.859.136 VND
 • Jungheinrich EJC 212, 2012, Bộ máy xếp

  Jungheinrich EJC 212Power type: Electric, Maximum lift capacity: 4x4 / x 2 (tùy chọn), Maximum lift height: 290, Drive height: 190, Lift mast: Duplex, Fork length: 115, Cabin: No cabin/Other, Tyre type: Super elastic, Engine: -, Battery voltage: 24, Battery capacity: 375, Battery year of manufacture: 2012, Transport weight: 1158

  Bộ máy xếp
  2012 1.420 h
  Cộng hòa Séc

  140.342.570 VND
 • Jungheinrich EJC 216, 2011, Bộ máy xếp

  Jungheinrich EJC 216Power type: Electric, Maximum lift capacity: 1600, Maximum lift height: 299, Drive height: 195, Lift mast: Duplex, Fork length: 115, Cabin: No cabin/Other, Tyre type: Super elastic, Engine: -, Battery voltage: 24, Battery capacity: 380, Battery year of manufacture: 2011, Transport weight: 1141

  Bộ máy xếp
  2011 2.089 h
  Cộng hòa Séc

  118.751.405 VND
 • Jungheinrich EJC 212, 2012, Bộ máy xếp

  Jungheinrich EJC 212Power type: Electric, Maximum lift capacity: 4x4 / x 2 (tùy chọn), Maximum lift height: 290, Drive height: 190, Lift mast: Duplex, Fork length: 115, Cabin: No cabin/Other, Tyre type: Super elastic, Engine: -, Battery voltage: 24, Battery capacity: 375, Battery year of manufacture: 2012, Transport weight: 1158

  Bộ máy xếp
  2012 1.420 h
  Cộng hòa Séc

  118.751.405 VND
 • Jungheinrich EJC, 2005, Bộ máy xếp

  Jungheinrich EJC-Z 216Power type: Electric, Maximum lift capacity: 1600, Maximum lift height: 310, Drive height: 206, Lift mast: Duplex / free lift, Fork length: 115, Cabin: No cabin/Other, Tyre type: Super elastic, Engine: -, Battery voltage: 24, Transport weight: 1230

  Bộ máy xếp
  2005 4.717 h
  Cộng hòa Séc

  89.063.554 VND
 • Jungheinrich EJC 212, 2006, Bộ máy xếp

  Jungheinrich EJC 212Power type: Electric, Maximum lift capacity: 4x4 / x 2 (tùy chọn), Maximum lift height: 299, Drive height: 190, Lift mast: Duplex, Fork length: 115, Cabin: No cabin/Other, Tyre type: Super elastic, Engine: -, Battery voltage: 24, Battery capacity: 345, Battery year of manufacture: 2011, Transport weight: 1168

  Bộ máy xếp
  2006 481 h
  Cộng hòa Séc

  89.063.554 VND
 • Jungheinrich EJC 212, 2006, Bộ máy xếp

  Jungheinrich EJC 212Power type: Electric, Maximum lift capacity: 4x4 / x 2 (tùy chọn), Maximum lift height: 299, Drive height: 190, Lift mast: Duplex, Fork length: 115, Cabin: No cabin/Other, Tyre type: Super elastic, Engine: -, Battery voltage: 24, Battery capacity: 345, Transport weight: 1168

  Bộ máy xếp
  2006 2.810 h
  Cộng hòa Séc

  89.063.554 VND
 • Jungheinrich EJC 212, 1994, Bộ máy xếp

  Jungheinrich EJC 212Power type: Electric, Maximum lift capacity: 4x4 / x 2 (tùy chọn), Maximum lift height: 290, Drive height: 192, Lift mast: Duplex, Fork length: 115, Cabin: No cabin/Other, Tyre type: Super elastic, Engine: -, Battery voltage: 24, Battery capacity: 373, Battery year of manufacture: 2010, Transport weight: 1000

  Bộ máy xếp
  1994 4.790 h
  Cộng hòa Séc

  40.483.434 VND
 • Jungheinrich EJC 112, 2007, Bộ máy xếp

  Jungheinrich EJC 112Power type: Electric, Maximum lift capacity: 4x4 / x 2 (tùy chọn), Maximum lift height: 290, Drive height: 191, Lift mast: Duplex / free lift, Fork length: 115, Cabin: No cabin/Other, Tyre type: Super elastic, Engine: -, Battery voltage: 24, Transport weight: 770

  Bộ máy xếp
  2007 225 h
  Cộng hòa Séc

  105.256.927 VND
 • Jungheinrich EJC 214, 2006, Bộ máy xếp

  Jungheinrich EJC 214Power type: Electric, Maximum lift capacity: 1400, Maximum lift height: 299, Drive height: 190, Lift mast: Duplex, Fork length: 115, Cabin: No cabin/Other, Tyre type: Super elastic, Engine: -, Battery voltage: 24, Battery capacity: 375, Battery year of manufacture: 2006, Transport weight: 1168

  Bộ máy xếp
  2006 6.506 h
  Cộng hòa Séc

  89.063.554 VND
 • Jungheinrich EJC 212, 2012, Bộ máy xếp

  Jungheinrich EJC 212Power type: Electric, Maximum lift capacity: 4x4 / x 2 (tùy chọn), Maximum lift height: 295, Drive height: 195, Lift mast: Duplex, Fork length: 115, Cabin: No cabin/Other, Tyre type: Super elastic, Engine: -, Battery voltage: 24, Battery capacity: 330, Battery year of manufacture: 2012, Transport weight: 1158

  Bộ máy xếp
  2012 648 h
  Cộng hòa Séc

  140.342.570 VND
 • Jungheinrich EJC 214, 2006, Bộ máy xếp

  Jungheinrich EJC 214Power type: Electric, Maximum lift capacity: 1400, Maximum lift height: 299, Drive height: 190, Lift mast: Duplex, Fork length: 115, Cabin: No cabin/Other, Tyre type: Super elastic, Engine: -, Battery voltage: 24, Battery capacity: 375, Battery year of manufacture: 2006, Transport weight: 1168

  Bộ máy xếp
  2006 6.506 h
  Cộng hòa Séc

  99.859.136 VND
 • Jungheinrich EJC 212, 2006, Bộ máy xếp

  Jungheinrich EJC 212Power type: Electric, Maximum lift capacity: 4x4 / x 2 (tùy chọn), Maximum lift height: 299, Drive height: 190, Lift mast: Duplex, Fork length: 115, Cabin: No cabin/Other, Tyre type: Super elastic, Engine: -, Battery voltage: 24, Battery capacity: 345, Battery year of manufacture: 2011, Transport weight: 1168

  Bộ máy xếp
  2006 5.436 h
  Cộng hòa Séc

  89.063.554 VND
 • Jungheinrich EJC 212, 1994, Bộ máy xếp

  Jungheinrich EJC 212Power type: Electric, Maximum lift capacity: 4x4 / x 2 (tùy chọn), Maximum lift height: 298, Drive height: 191, Lift mast: Duplex, Fork length: 115, Cabin: No cabin/Other, Tyre type: Super elastic, Engine: -, Battery voltage: 24, Transport weight: 1000

  Bộ máy xếp
  1994 8.967 h
  Cộng hòa Séc

  40.483.434 VND
 • Jungheinrich EJC 216, 2011, Bộ máy xếp

  Jungheinrich EJC 216Power type: Electric, Maximum lift capacity: 1600, Maximum lift height: 299, Drive height: 195, Lift mast: Duplex, Fork length: 115, Cabin: No cabin/Other, Tyre type: Super elastic, Engine: -, Battery voltage: 24, Battery capacity: 380, Battery year of manufacture: 2011, Transport weight: 1141

  Bộ máy xếp
  2011 2.089 h
  Cộng hòa Séc

  151.138.152 VND
 • Jungheinrich EJC 212, 1994, Bộ máy xếp

  Jungheinrich EJC 212Power type: Electric, Maximum lift capacity: 4x4 / x 2 (tùy chọn), Maximum lift height: 290, Drive height: 191, Lift mast: Duplex, Fork length: 115, Cabin: No cabin/Other, Tyre type: Super elastic, Engine: -, Battery voltage: 24, Battery capacity: 360, Transport weight: 1000

  Bộ máy xếp
  1994 7.437 h
  Cộng hòa Séc

  51.279.016 VND
 • Jungheinrich EJC 212, 2013, Bộ máy xếp

  Jungheinrich EJC 212Power type: Electric, Maximum lift capacity: 4x4 / x 2 (tùy chọn), Maximum lift height: 295, Drive height: 195, Lift mast: Duplex, Fork length: 115, Cabin: No cabin/Other, Tyre type: Super elastic, Engine: -, Battery voltage: 24, Battery capacity: 375, Battery year of manufacture: 2013, Transport weight: 1037

  Bộ máy xếp
  2013 605 h
  Cộng hòa Séc

  118.751.405 VND
 • Jungheinrich EJC 212, 2006, Bộ máy xếp

  Jungheinrich EJC 212Power type: Electric, Maximum lift capacity: 4x4 / x 2 (tùy chọn), Maximum lift height: 290, Drive height: 192, Lift mast: Duplex, Fork length: 115, Cabin: No cabin/Other, Tyre type: Super elastic, Engine: -, Battery voltage: 24, Battery year of manufacture: 2011, Transport weight: 1000

  Bộ máy xếp
  2006 2.538 h
  Cộng hòa Séc

  99.859.136 VND
 • Jungheinrich EJC 214, 2008, Bộ máy xếp

  Jungheinrich EJC 214Power type: Electric, Maximum lift capacity: 1400, Maximum lift height: 295, Drive height: 195, Lift mast: Duplex, Fork length: 115, Cabin: No cabin/Other, Tyre type: Super elastic, Engine: -, Battery voltage: 24, Battery capacity: 375, Battery year of manufacture: 2008, Transport weight: 1158

  Bộ máy xếp
  2008 1.860 h
  Cộng hòa Séc

  102.558.032 VND
 • Jungheinrich EJC 214, 2005, Bộ máy xếp

  Jungheinrich EJC 214Power type: Electric, Maximum lift capacity: 1400, Maximum lift height: 290, Drive height: 190, Lift mast: Duplex, Fork length: 115, Cabin: No cabin/Other, Tyre type: Super elastic, Engine: -, Battery voltage: 24, Battery capacity: 375, Battery year of manufacture: Other semi-trailer trucks, Transport weight: 950

  Bộ máy xếp
  2005 6.731 h
  Cộng hòa Séc

  121.450.301 VND