Số quảng cáo: 478

Bộ máy xếp đã qua sử dụng từ Đan Mạch

quảng cáo/trang
 • Hyster P 1.6, 2007, Bộ máy xếp

  Hyster P1.6Power type: Electric, Maximum lift capacity: 1600, Maximum lift height: 21, Fork length: 115, Engine: el, Battery voltage: 24

  Bộ máy xếp
  2007
  Đan Mạch
  trong 7 ngày

  POA
 • Atlet 200, 2006, Bộ máy xếp

  Atlet PLP/200Power type: Electric, Maximum lift capacity: 2000, Maximum lift height: 21, Fork length: 115, Transmission: trinløs, Engine: el, Battery voltage: 24, Battery capacity: 344

  Bộ máy xếp
  2006
  Đan Mạch
  trong 7 ngày

  POA
 • Combilift WR2, 2018, Bộ máy xếp

  Combilift WR2Power type: Electric, Maximum lift capacity: 1450, Maximum lift height: 420, Drive height: 270, Fork length: 120, Transmission: trinløs, Engine: el 2 5 kW AC , Battery voltage: 24, Battery capacity: 270

  Bộ máy xếp
  2018
  Đan Mạch
  trong 7 ngày

  POA
 • Combilift CS-1000, 2018, Bộ máy xếp

  Combilift CS-1000Power type: Electric, Maximum lift capacity: 1000, Maximum lift height: 250, Drive height: 183, Fork length: 120, Transmission: Thyristor, Engine: el

  Bộ máy xếp
  2018
  Đan Mạch
  trong 7 ngày

  POA
 • Linde L12, 2007, Bộ máy xếp

  Linde L12LSP/133Power type: Electric, Maximum lift capacity: 4x4 / x 2 (tùy chọn), Maximum lift height: 192, Drive height: 149, Fork length: 115, Transmission: Linde LDC, Engine: el 3 0 kW AC , Battery voltage: 24, Battery capacity: 375

  Bộ máy xếp
  2007
  Đan Mạch

  POA
 • NCN TL16/1152, 2011, Bộ máy xếp

  NCN TL16/1152Power type: Electric, Maximum lift capacity: 800, Maximum lift height: 80, Fork length: 115, Transmission: Linde LDC, Engine: el 1 2 kW AC , Battery voltage: 24, Battery capacity: 150

  Bộ máy xếp
  2011
  Đan Mạch

  POA
 • Linde L14API/372, 2007, Bộ máy xếp

  Linde L14API/372Power type: Electric, Maximum lift capacity: 1400, Maximum lift height: 332, Drive height: 212, Fork length: 115, Transmission: Linde LDC, Engine: el 1 5 kW , Battery voltage: 24, Battery capacity: 375

  Bộ máy xếp
  2007
  Đan Mạch

  POA
 • Combilift WR4, 2018, Bộ máy xếp

  Combilift WR4Power type: Electric, Maximum lift capacity: 1450, Maximum lift height: 420, Drive height: 262, Fork length: 120, Transmission: trinløs, Engine: el, Battery voltage: 24, Battery capacity: 375

  Bộ máy xếp
  2018
  Đan Mạch

  POA
 • Still EXU20, 2009, Bộ máy xếp

  Still EXU 20 AC

  Bộ máy xếp
  2009 469 h
  Đan Mạch

  46.701.838 VND
 • NCN TL16/1152, 2011, Bộ máy xếp

  NCN TL16/1152Power type: Electric, Maximum lift capacity: 800, Maximum lift height: 80, Fork length: 115, Transmission: Linde LDC, Engine: el 1 2 kW AC , Battery voltage: 24, Battery capacity: 150

  Bộ máy xếp
  2011
  Đan Mạch

  POA
 • NCN TL16/1152, 2011, Bộ máy xếp

  NCN TL16/1152Power type: Electric, Maximum lift capacity: 800, Maximum lift height: 80, Fork length: 115, Transmission: Linde LDC, Engine: el 1 2 kW AC , Battery voltage: 24, Battery capacity: 150

  Bộ máy xếp
  2011
  Đan Mạch

  POA
 • Linde D12AP/133, 2016, Bộ máy xếp

  Linde D12AP/133Power type: Electric, Maximum lift capacity: 4x4 / x 2 (tùy chọn), Maximum lift height: 332, Drive height: 212, Fork length: 115, Transmission: Linde LDC, Engine: el 3 0 kW AC , Battery voltage: 24, Battery capacity: 375

  Bộ máy xếp
  2016
  Đan Mạch

  POA
 • BT S 10, 2004, Bộ máy xếp

  BT S 10Power type: Electric, Maximum lift capacity: 1000, Maximum lift height: 140

  Bộ máy xếp
  2004
  Đan Mạch

  86.887.140 VND
 • Linde T16/1152, 2015, Bộ máy xếp

  Linde T16/1152Power type: Electric, Maximum lift capacity: 1600, Maximum lift height: 21, Drive height: No, Fork length: 115, Transmission: Linde LAC, Engine: el 1 2 kW AC , Battery voltage: 24, Battery capacity: 150

  Bộ máy xếp
  2015
  Đan Mạch

  POA
 • Linde L12, 2012, Bộ máy xếp

  Linde L12LSP/133Power type: Electric, Maximum lift capacity: 4x4 / x 2 (tùy chọn), Maximum lift height: 242, Drive height: 166, Fork length: 115, Transmission: Linde LDC, Engine: el 3 0 kW AC , Battery voltage: 24, Battery capacity: 375

  Bộ máy xếp
  2012
  Đan Mạch

  POA
 • NCN TL16/1152, 2011, Bộ máy xếp

  NCN TL16/1152Power type: Electric, Maximum lift capacity: 800, Maximum lift height: 80, Fork length: 115, Transmission: Linde LDC, Engine: el 1 2 kW AC , Battery voltage: 24, Battery capacity: 150

  Bộ máy xếp
  2011
  Đan Mạch

  POA
 • Linde T16/1152, 2011, Bộ máy xếp

  Linde T16/1152Power type: Electric, Maximum lift capacity: 1600, Maximum lift height: 21, Fork length: 115, Transmission: Linde LDC, Engine: el 1 2 kW AC , Battery voltage: 24, Battery capacity: 150

  Bộ máy xếp
  2011
  Đan Mạch

  POA
 • Linde T16/360, 2000, Bộ máy xếp

  Linde T16/360Power type: Electric, Maximum lift capacity: 1600, Maximum lift height: 21, Drive height: No, Fork length: 115, Transmission: Linde LDC, Engine: el, Battery voltage: 24, Battery capacity: 160

  Bộ máy xếp
  2000
  Đan Mạch

  POA
 • Linde T20, 2016, Bộ máy xếp

  Linde T20AP/131Power type: Electric, Maximum lift capacity: 2000, Maximum lift height: 21, Drive height: No, Fork length: 115, Transmission: Linde LAC, Engine: el 3 0 kW AC , Battery voltage: 24, Battery capacity: 375

  Bộ máy xếp
  2016
  Đan Mạch

  POA
 • NCN TL16/1152, 2011, Bộ máy xếp

  NCN TL16/1152Power type: Electric, Maximum lift capacity: 800, Maximum lift height: 80, Fork length: 115, Transmission: Linde LDC, Engine: el 1 2 kW AC , Battery voltage: 24, Battery capacity: 150

  Bộ máy xếp
  2011
  Đan Mạch

  POA