Số quảng cáo: 93

Bộ máy xếp đã qua sử dụng từ Cộng hòa Séc

quảng cáo/trang
 • Jungheinrich ERC 212, 2011, Bộ máy xếp

  Jungheinrich ERC 212Power type: Electric, Maximum lift capacity: 4x4 / x 2 (tùy chọn), Maximum lift height: 430, Drive height: 194, Lift mast: Triplex, Fork length: 115, Cabin: No cabin/Other, Tyre type: Super elastic, Engine: -, Battery voltage: 24, Battery capacity: 375, Battery year of manufacture: Extended cab, Transport weight: 1311

  Bộ máy xếp
  2011 8.395 h
  Cộng hòa Séc
  trong 7 ngày

  181.356.829 VND
 • BT SWE 120, 2010, Bộ máy xếp

  BT SWE 120Power type: Electric, Maximum lift capacity: 4x4 / x 2 (tùy chọn), Maximum lift height: 270, Drive height: 184, Lift mast: Duplex / free lift, Fork length: 115, Cabin: No cabin/Other, Tyre type: Super elastic, Engine: -, Battery voltage: 24, Battery capacity: 260, Transport weight: 1015

  Bộ máy xếp
  2010 2.443 h
  Cộng hòa Séc
  trong 7 ngày

  97.249.314 VND
 • Linde L 14, 2004, Bộ máy xếp

  Linde L 14Power type: Electric, Maximum lift capacity: 450, Maximum lift height: 251, Drive height: 165, Lift mast: Duplex / free lift, Fork length: 185, Cabin: No cabin/Other, Tyre type: Super elastic, Engine: -, Battery voltage: 24, Transport weight: 1280

  Bộ máy xếp
  2004 2.661 h
  Cộng hòa Séc
  trong 7 ngày

  57.823.916 VND
 • BT SWE 120, 2010, Bộ máy xếp

  BT SWE 120Power type: Electric, Maximum lift capacity: 4x4 / x 2 (tùy chọn), Maximum lift height: 270, Drive height: 184, Lift mast: Duplex / free lift, Fork length: 115, Cabin: No cabin/Other, Tyre type: Super elastic, Engine: -, Battery voltage: 24, Battery capacity: 260, Transport weight: 1015

  Bộ máy xếp
  2010 2.443 h
  Cộng hòa Séc
  trong 7 ngày

  126.161.272 VND
 • BT SPE 125, 2007, Bộ máy xếp

  BT SPE 125Power type: Electric, Maximum lift capacity: 1250, Maximum lift height: 450, Drive height: 208, Lift mast: Triplex, Fork length: 115, Cabin: No cabin/Other, Tyre type: Super elastic, Engine: -, Battery voltage: 24, Transport weight: 1510

  Bộ máy xếp
  2007 1.350 h
  Cộng hòa Séc
  trong 7 ngày

  97.249.314 VND
 • Jungheinrich EJC 212, 2012, Bộ máy xếp

  Jungheinrich EJC 212Power type: Electric, Maximum lift capacity: 4x4 / x 2 (tùy chọn), Maximum lift height: 290, Drive height: 190, Lift mast: Duplex, Fork length: 115, Cabin: No cabin/Other, Tyre type: Super elastic, Engine: -, Battery voltage: 24, Battery capacity: 375, Battery year of manufacture: 2012, Transport weight: 1158

  Bộ máy xếp
  2012 1.420 h
  Cộng hòa Séc

  136.674.712 VND
 • Linde L12, 2010, Bộ máy xếp

  Linde L 12 LPower type: Electric, Maximum lift capacity: 4x4 / x 2 (tùy chọn), Maximum lift height: 202, Drive height: 145, Lift mast: Duplex, Fork length: 115, Cabin: No cabin/Other, Tyre type: Super elastic, Engine: -, Battery voltage: 24, Battery capacity: 375, Transport weight: 850

  Bộ máy xếp
  2010 3.458 h
  Cộng hòa Séc

  28.911.958 VND
 • Linde T 16 L, 2012, Bộ máy xếp

  Linde T 16 LPower type: Electric, Maximum lift capacity: 1600, Maximum lift height: 60, Drive height: 130, Fork length: 115, Cabin: No cabin/Other, Tyre type: Super elastic, Engine: -, Battery voltage: 24, Battery capacity: 250, Battery year of manufacture: 2012, Transport weight: 655

  Bộ máy xếp
  2012 2.522 h
  Cộng hòa Séc

  28.911.958 VND
 • Linde L12, 2012, Bộ máy xếp

  Linde L 12 LAPPower type: Electric, Maximum lift capacity: 4x4 / x 2 (tùy chọn), Maximum lift height: 341, Drive height: 216, Lift mast: Duplex / free lift, Fork length: 115, Cabin: No cabin/Other, Tyre type: Super elastic, Engine: -, Battery voltage: 24, Battery year of manufacture: 2012, Transport weight: 1602

  Bộ máy xếp
  2012 3.229 h
  Cộng hòa Séc

  99.877.674 VND
 • Jungheinrich EJC 216, 2011, Bộ máy xếp

  Jungheinrich EJC 216Power type: Electric, Maximum lift capacity: 1600, Maximum lift height: 299, Drive height: 190, Lift mast: Duplex, Fork length: 115, Cabin: No cabin/Other, Tyre type: Super elastic, Engine: -, Battery voltage: 24, Battery capacity: 380, Battery year of manufacture: 2011, Transport weight: 1141

  Bộ máy xếp
  2011 2.089 h
  Cộng hòa Séc

  115.647.833 VND
 • Jungheinrich EJC 212, 2012, Bộ máy xếp

  Jungheinrich EJC 212Power type: Electric, Maximum lift capacity: 4x4 / x 2 (tùy chọn), Maximum lift height: 290, Drive height: 190, Lift mast: Duplex, Fork length: 115, Cabin: No cabin/Other, Tyre type: Super elastic, Engine: -, Battery voltage: 24, Battery capacity: 375, Battery year of manufacture: 2012, Transport weight: 1158

  Bộ máy xếp
  2012 1.420 h
  Cộng hòa Séc

  115.647.833 VND
 • Linde L 14, 2013, Bộ máy xếp

  Linde L 14Power type: Electric, Maximum lift capacity: 1400, Maximum lift height: 292.4, Drive height: 194, Lift mast: Duplex, Fork length: 115, Cabin: No cabin/Other, Tyre type: Super elastic, Engine: -, Battery voltage: 24, Battery capacity: 375, Battery year of manufacture: 2013, Transport weight: 1305

  Bộ máy xếp
  2013 3.345 h
  Cộng hòa Séc

  65.708.996 VND
 • Still EGV 14, 2009, Bộ máy xếp

  Still EGV 14Power type: Electric, Maximum lift capacity: 1400, Maximum lift height: 330, Drive height: 215, Lift mast: Duplex, Fork length: 119, Cabin: No cabin/Other, Tyre type: Super elastic, Engine: -, Battery voltage: 24, Battery capacity: 240, Battery year of manufacture: 2010, Transport weight: 1450

  Bộ máy xếp
  2009 9.531 h
  Cộng hòa Séc

  68.337.356 VND
 • Rocla SST 16, 2007, Bộ máy xếp

  Rocla SST 16Power type: Electric, Maximum lift capacity: 1600, Maximum lift height: 540, Drive height: 240, Lift mast: Triplex, Fork length: 115, Cabin: No cabin/Other, Tyre type: Super elastic, Engine: -, Battery voltage: 24, Battery capacity: 375, Battery year of manufacture: 2009, Transport weight: 1575

  Bộ máy xếp
  2007 2.821 h
  Cộng hòa Séc

  39.425.398 VND
 • Jungheinrich EJC 212, 2006, Bộ máy xếp

  Jungheinrich EJC 212Power type: Electric, Maximum lift capacity: 4x4 / x 2 (tùy chọn), Maximum lift height: 290, Drive height: 192, Lift mast: Duplex, Fork length: 115, Cabin: No cabin/Other, Tyre type: Super elastic, Engine: -, Battery voltage: 24, Battery year of manufacture: 2011, Transport weight: 1000

  Bộ máy xếp
  2006 2.538 h
  Cộng hòa Séc

  97.249.314 VND
 • Jungheinrich EJC 212, 2006, Bộ máy xếp

  Jungheinrich EJC 212Power type: Electric, Maximum lift capacity: 4x4 / x 2 (tùy chọn), Maximum lift height: 299, Drive height: 190, Lift mast: Duplex, Fork length: 115, Cabin: No cabin/Other, Tyre type: Super elastic, Engine: -, Battery voltage: 24, Battery capacity: 345, Battery year of manufacture: 2011, Transport weight: 1168

  Bộ máy xếp
  2006 5.436 h
  Cộng hòa Séc

  76.222.435 VND
 • Rocla SST 16, 2006, Bộ máy xếp

  Rocla SST 16 TRPower type: Electric, Maximum lift capacity: 1600, Maximum lift height: 540, Drive height: 240, Lift mast: Triplex, Fork length: 115, Cabin: No cabin/Other, Tyre type: Super elastic, Engine: -, Battery voltage: 24, Battery capacity: 345, Transport weight: 1575

  Bộ máy xếp
  2006 1.574 h
  Cộng hòa Séc

  76.222.435 VND
 • Rocla SW 16, 2005, Bộ máy xếp

  Rocla SW 16Power type: Electric, Maximum lift capacity: 1600, Maximum lift height: 430, Drive height: 276, Lift mast: Duplex, Fork length: 115, Cabin: No cabin/Other, Tyre type: Super elastic, Engine: -, Battery voltage: 24, Transport weight: 1320

  Bộ máy xếp
  2005 1.254 h
  Cộng hòa Séc

  25.100.836 VND
 • Jungheinrich EJC 112, 2007, Bộ máy xếp

  Jungheinrich EJC 112Power type: Electric, Maximum lift capacity: 4x4 / x 2 (tùy chọn), Maximum lift height: 290, Drive height: 191, Lift mast: Duplex / free lift, Fork length: 115, Cabin: No cabin/Other, Tyre type: Super elastic, Engine: -, Battery voltage: 24, Transport weight: 770

  Bộ máy xếp
  2007 225 h
  Cộng hòa Séc

  102.506.034 VND
 • Rocla SP 16 I, 1998, Bộ máy xếp

  Rocla SP 16 IPower type: Electric, Maximum lift capacity: 1600, Maximum lift height: 540, Drive height: 210, Lift mast: Triplex, Fork length: 115, Cabin: No cabin/Other, Tyre type: Super elastic, Engine: -, Battery voltage: 24, Transport weight: 1850

  Bộ máy xếp
  1998 2.459 h
  Cộng hòa Séc

  76.222.435 VND