Số quảng cáo: 103

Bộ máy xếp đã qua sử dụng từ Cộng hòa Séc

quảng cáo/trang
 • Linde T 16 L, 2012, Bộ máy xếp

  Linde T 16 LPower type: Electric, Maximum lift capacity: 800, Maximum lift height: 74, Drive height: 130, Lift mast: Simplex, Fork length: 115, Cabin: No cabin/Other, Tyre type: Super elastic, Engine: -, Battery voltage: 24, Transport weight: 655

  Bộ máy xếp
  2012 4.661 h
  Cộng hòa Séc
  trong 7 ngày

  21.765.770 VND
 • BT SPE 125, 2008, Bộ máy xếp

  BT SPE 125Power type: Electric, Maximum lift capacity: 1250, Maximum lift height: 450, Drive height: 208, Lift mast: Triplex, Fork length: 115, Cabin: No cabin/Other, Tyre type: Super elastic, Engine: -, Battery voltage: 24, Battery capacity: 375, Transport weight: 1530

  Bộ máy xếp
  2008 1.862 h
  Cộng hòa Séc
  trong 7 ngày

  89.783.803 VND
 • BT SWE 120, 2010, Bộ máy xếp

  BT SWE 120Power type: Electric, Maximum lift capacity: 4x4 / x 2 (tùy chọn), Maximum lift height: 270, Drive height: 184, Lift mast: Duplex / free lift, Fork length: 115, Cabin: No cabin/Other, Tyre type: Super elastic, Engine: -, Battery voltage: 24, Battery capacity: 260, Transport weight: 1015

  Bộ máy xếp
  2010 2.444 h
  Cộng hòa Séc
  trong 7 ngày

  141.477.508 VND
 • Linde L 14, 2012, Bộ máy xếp

  Linde L 14Power type: Electric, Maximum lift capacity: 1400, Maximum lift height: 332.4, Drive height: 215, Lift mast: Duplex / free lift, Fork length: 115, Cabin: No cabin/Other, Tyre type: Super elastic, Engine: -, Battery voltage: 24, Battery year of manufacture: 2012, Transport weight: 1375

  Bộ máy xếp
  2012
  Cộng hòa Séc
  trong 7 ngày

  78.900.918 VND
 • BT SPE 125, 2008, Bộ máy xếp

  BT SPE 125Power type: Electric, Maximum lift capacity: 1250, Maximum lift height: 450, Drive height: 210, Lift mast: Triplex, Fork length: 115, Cabin: No cabin/Other, Tyre type: Super elastic, Engine: -, Battery voltage: 24, Battery capacity: 375, Transport weight: 1500

  Bộ máy xếp
  2008
  Cộng hòa Séc
  trong 7 ngày

  29.927.934 VND
 • BT SPE 125, 2007, Bộ máy xếp

  BT SPE 125Power type: Electric, Maximum lift capacity: 1250, Maximum lift height: 450, Drive height: 208, Lift mast: Triplex, Fork length: 115, Cabin: No cabin/Other, Tyre type: Super elastic, Engine: -, Battery voltage: 24, Transport weight: 1510

  Bộ máy xếp
  2007 1.350 h
  Cộng hòa Séc
  trong 7 ngày

  111.549.573 VND
 • Linde T 16 L, 2011, Bộ máy xếp

  Linde T 16 LPower type: Electric, Maximum lift capacity: 800, Maximum lift height: 80, Drive height: 130, Lift mast: Simplex, Fork length: 115, Cabin: No cabin/Other, Tyre type: Super elastic, Engine: -, Battery voltage: 24, Transport weight: 655

  Bộ máy xếp
  2011 5.039 h
  Cộng hòa Séc
  trong 7 ngày

  21.765.770 VND
 • Linde L 14, 2004, Bộ máy xếp

  Linde L 14Power type: Electric, Maximum lift capacity: 450, Maximum lift height: 251, Drive height: 165, Lift mast: Duplex / free lift, Fork length: 185, Cabin: No cabin/Other, Tyre type: Super elastic, Engine: -, Battery voltage: 24, Transport weight: 1280

  Bộ máy xếp
  2004 2.661 h
  Cộng hòa Séc
  trong 7 ngày

  70.738.754 VND
 • Linde T 16 L, 2011, Bộ máy xếp

  Linde T 16 LPower type: Electric, Maximum lift capacity: 800, Maximum lift height: 75, Drive height: 130, Lift mast: Simplex, Fork length: 115, Cabin: No cabin/Other, Tyre type: Super elastic, Engine: -, Battery voltage: 24, Transport weight: 750

  Bộ máy xếp
  2011 3.316 h
  Cộng hòa Séc
  trong 7 ngày

  29.927.934 VND
 • Linde L 14, 2004, Bộ máy xếp

  Linde L 14Power type: Electric, Maximum lift capacity: 1400, Maximum lift height: 341, Drive height: 217, Lift mast: Duplex, Fork length: 115, Cabin: No cabin/Other, Tyre type: Super elastic, Engine: -, Battery voltage: 24, Transport weight: 1420

  Bộ máy xếp
  2004 907 h
  Cộng hòa Séc
  trong 7 ngày

  78.900.918 VND
 • Linde T 16 L, 2012, Bộ máy xếp

  Linde T 16 LPower type: Electric, Maximum lift capacity: 800, Maximum lift height: 60, Drive height: 130, Fork length: 115, Cabin: No cabin/Other, Tyre type: Super elastic, Engine: -, Battery voltage: 24, Battery capacity: 250, Battery year of manufacture: 2012, Transport weight: 655

  Bộ máy xếp
  2012 2.522 h
  Cộng hòa Séc
  trong 7 ngày

  40.810.820 VND
 • Jungheinrich EJC 212, 2006, Bộ máy xếp

  Jungheinrich EJC 212Power type: Electric, Maximum lift capacity: 4x4 / x 2 (tùy chọn), Maximum lift height: 299, Drive height: 190, Lift mast: Duplex, Fork length: 115, Cabin: No cabin/Other, Tyre type: Super elastic, Engine: -, Battery voltage: 24, Battery capacity: 345, Transport weight: 1168

  Bộ máy xếp
  2006 2.810 h
  Cộng hòa Séc
  trong 7 ngày

  78.900.918 VND
 • Linde T 16 L, 2012, Bộ máy xếp

  Linde T 16 LPower type: Electric, Maximum lift capacity: 800, Maximum lift height: 80, Drive height: 130, Lift mast: Simplex, Fork length: 115, Cabin: No cabin/Other, Tyre type: Super elastic, Engine: -, Battery voltage: 24, Transport weight: 655

  Bộ máy xếp
  2012 4.588 h
  Cộng hòa Séc
  trong 7 ngày

  21.765.770 VND
 • Linde L 16, 2005, Bộ máy xếp

  Linde L 16Power type: Electric, Maximum lift capacity: 1600, Maximum lift height: 288.4, Drive height: 198, Lift mast: Duplex / free lift, Fork length: 120, Cabin: No cabin/Other, Tyre type: Super elastic, Engine: -, Transport weight: 950

  Bộ máy xếp
  2005
  Cộng hòa Séc

  29.927.934 VND
 • Jungheinrich EJC 212, 2012, Bộ máy xếp

  Jungheinrich EJC 212Power type: Electric, Maximum lift capacity: 4x4 / x 2 (tùy chọn), Maximum lift height: 290, Drive height: 190, Lift mast: Duplex, Fork length: 115, Cabin: No cabin/Other, Tyre type: Super elastic, Engine: -, Battery voltage: 24, Battery capacity: 375, Battery year of manufacture: 2012, Transport weight: 1158

  Bộ máy xếp
  2012 1.420 h
  Cộng hòa Séc

  141.477.508 VND
 • Linde L 16, 2010, Bộ máy xếp

  Linde L 16Power type: Electric, Maximum lift capacity: 1600, Maximum lift height: 333, Drive height: 213, Lift mast: Duplex, Fork length: 115, Cabin: No cabin/Other, Tyre type: Super elastic, Engine: -, Battery voltage: 24, Battery capacity: 375, Battery year of manufacture: 2010, Transport weight: 1430

  Bộ máy xếp
  2010 1.687 h
  Cộng hòa Séc

  106.108.131 VND
 • Still EXV 10, 2011, Bộ máy xếp

  Still EXV 10Power type: Electric, Maximum lift capacity: 1000, Maximum lift height: 340, Drive height: 215, Lift mast: Duplex, Fork length: 145, Cabin: No cabin/Other, Tyre type: Super elastic, Engine: -, Battery voltage: 24, Transport weight: 985

  Bộ máy xếp
  2011 561 h
  Cộng hòa Séc

  130.594.622 VND
 • Jungheinrich EJC 216, 2011, Bộ máy xếp

  Jungheinrich EJC 216Power type: Electric, Maximum lift capacity: 1600, Maximum lift height: 299, Drive height: 195, Lift mast: Duplex, Fork length: 115, Cabin: No cabin/Other, Tyre type: Super elastic, Engine: -, Battery voltage: 24, Battery capacity: 380, Battery year of manufacture: 2011, Transport weight: 1141

  Bộ máy xếp
  2011 2.089 h
  Cộng hòa Séc

  119.711.737 VND
 • Jungheinrich EJC 212, 2012, Bộ máy xếp

  Jungheinrich EJC 212Power type: Electric, Maximum lift capacity: 4x4 / x 2 (tùy chọn), Maximum lift height: 290, Drive height: 190, Lift mast: Duplex, Fork length: 115, Cabin: No cabin/Other, Tyre type: Super elastic, Engine: -, Battery voltage: 24, Battery capacity: 375, Battery year of manufacture: 2012, Transport weight: 1158

  Bộ máy xếp
  2012 1.420 h
  Cộng hòa Séc

  119.711.737 VND
 • Still EXV 10, 2008, Bộ máy xếp

  Still EXV 10Power type: Electric, Maximum lift capacity: 1000, Maximum lift height: 430, Drive height: 260, Lift mast: Duplex, Fork length: 115, Cabin: No cabin/Other, Tyre type: Super elastic, Engine: -, Battery voltage: 24, Transport weight: 935

  Bộ máy xếp
  2008 1.759 h
  Cộng hòa Séc

  100.666.688 VND