Số quảng cáo: 38

BT bộ máy xếp đã qua sử dụng từ Na Uy

quảng cáo/trang
 • BT W 18, 2004, Bộ máy xếp

  BT W18Drive height: No

  Bộ máy xếp
  2004 1.200 h
  Na Uy
  trong 7 ngày

  POA
 • BT SWE 080 L, 2012, Bộ máy xếp

  BT SWE080LGeneral grade (1 min - 5 max): 3, Maximum lift capacity: 800, Maximum lift height: 158, Free lift: No, Drive height: 186, Fork length: 115

  Bộ máy xếp
  2012 1.048 h
  Na Uy

  84.158.783 VND
 • BT SPE 200 D, 2012, Bộ máy xếp

  BT SPE200DGeneral grade (1 min - 5 max): 3, Maximum lift capacity: 2000, Maximum lift height: 180, Free lift: 119, Drive height: 167, Lift mast: Triplex, Fork length: 115

  Bộ máy xếp
  2012 3.919 h
  Na Uy

  126.238.174 VND
 • BT SPE 125 L, 2013, Bộ máy xếp

  BT SPE125LGeneral grade (1 min - 5 max): 3, Maximum lift capacity: 1250, Maximum lift height: 480, Free lift: 169, Drive height: 216, Lift mast: Triplex, Fork length: 115

  Bộ máy xếp
  2013 1.819 h
  Na Uy

  165.512.273 VND
 • BT SPE 200 D, 2012, Bộ máy xếp

  BT SPE200DGeneral grade (1 min - 5 max): 3, Maximum lift capacity: 2000, Maximum lift height: 180, Free lift: No, Drive height: 134, Lift mast: Duplex, Fork length: 115

  Bộ máy xếp
  2012 3.367 h
  Na Uy

  126.238.174 VND
 • BT SPE 125 L, 2009, Bộ máy xếp

  BT SPE125LGeneral grade (1 min - 5 max): 4, Maximum lift capacity: 1250, Maximum lift height: 235, Free lift: 123, Drive height: 170, Lift mast: Duplex / free lift, Fork length: 115, Transmission: BatteryAge

  Bộ máy xếp
  2009 3.822 h
  Na Uy

  123.432.882 VND
 • BT SPE 125 L, 2011, Bộ máy xếp

  BT SPE125LGeneral grade (1 min - 5 max): 3, Maximum lift capacity: 1250, Maximum lift height: 335, Free lift: 174, Drive height: 220, Lift mast: Duplex / free lift, Fork length: 115, Transmission: AUTOMATIC, Battery year of manufacture: 2011

  Bộ máy xếp
  2011 622 h
  Na Uy

  126.238.174 VND
 • BT SPE 125, 2014, Bộ máy xếp

  BT SPE125General grade (1 min - 5 max): 3, Maximum lift capacity: 1250, Maximum lift height: 415, Free lift: 123, Drive height: 196, Lift mast: Triplex, Fork length: 115, Transmission: BatteryAge

  Bộ máy xếp
  2014 382 h
  Na Uy

  221.618.128 VND
 • BT SPE 160, 2013, Bộ máy xếp

  BT SPE160General grade (1 min - 5 max): 4, Maximum lift capacity: 1600, Maximum lift height: 290, Free lift: 151, Drive height: 200, Lift mast: Triplex, Fork length: 180, Transmission: BatteryVoltage, : BatteryCapacity

  Bộ máy xếp
  2013 270 h
  Na Uy

  137.459.345 VND
 • BT SPE 125 L, 2012, Bộ máy xếp

  BT SPE125LGeneral grade (1 min - 5 max): 3, Maximum lift capacity: 1250, Maximum lift height: 235, Free lift: 125, Drive height: 172, Lift mast: Triplex, Fork length: 115

  Bộ máy xếp
  2012 323 h
  Na Uy

  165.512.273 VND
 • BT SPE 125 L, 2012, Bộ máy xếp

  BT SPE125LGeneral grade (1 min - 5 max): 3, Maximum lift capacity: 1250, Maximum lift height: 235, Free lift: No, Drive height: 170, Lift mast: Triplex, Fork length: 115

  Bộ máy xếp
  2012 870 h
  Na Uy

  165.512.273 VND
 • BT SPE 125 L, 2015, Bộ máy xếp

  BT SPE125LGeneral grade (1 min - 5 max): 4, Maximum lift capacity: 1250, Maximum lift height: 540, Free lift: 189, Drive height: 235, Lift mast: Triplex, Fork length: 120

  Bộ máy xếp
  2015 116 h
  Na Uy

  266.502.813 VND
 • BT SPE 160 L, 2014, Bộ máy xếp

  BT SPE160LGeneral grade (1 min - 5 max): 5, Maximum lift capacity: 1600, Maximum lift height: 235, Free lift: No, Drive height: 173, Lift mast: Duplex, Fork length: 115, Transmission: BatteryVoltage, : BatteryCapacity

  Bộ máy xếp
  2014
  Na Uy

  137.459.345 VND
 • BT RR B 1, 2002, Bộ máy xếp

  BT RR B1/14Maximum lift capacity: 1400, Drive height: 320

  Bộ máy xếp
  2002 7.279 h
  Na Uy

  116.419.650 VND
 • BT SPE 160 L, 2011, Bộ máy xếp

  BT SPE160LGeneral grade (1 min - 5 max): 3, Maximum lift capacity: Yes, Maximum lift height: 415, Free lift: No, Drive height: 208, Lift mast: Duplex, Fork length: 115, Transmission: BatteryVoltage, : BatteryCapacity

  Bộ máy xếp
  2011 3.008 h
  Na Uy

  110.809.064 VND
 • BT SWE 120, 2012, Bộ máy xếp

  BT SWE120IGeneral grade (1 min - 5 max): 3, Maximum lift capacity: 4x4 / x 2 (tùy chọn), Maximum lift height: 235, Free lift: No, Drive height: 180, Lift mast: Duplex, Fork length: 115

  Bộ máy xếp
  2012 611 h
  Na Uy

  277.723.984 VND
 • BT SWE 120, 2009, Bộ máy xếp

  BT SWE120General grade (1 min - 5 max): 3, Maximum lift capacity: 4x4 / x 2 (tùy chọn), Maximum lift height: 174, Free lift: 174, Drive height: 211, Lift mast: Simplex, Fork length: 115, Transmission: BatteryAge

  Bộ máy xếp
  2009 1.956 h
  Na Uy

  81.353.490 VND
 • BT SWE 120, 2016, Bộ máy xếp

  BT SWE120General grade (1 min - 5 max): 4, Maximum lift capacity: Yes, Maximum lift height: 330, Free lift: 176, Drive height: 212, Lift mast: Triplex, Fork length: 115

  Bộ máy xếp
  2016 2 h
  Na Uy

  193.565.201 VND
 • BT SWE 200 D, 2017, Bộ máy xếp

  BT SWE200DGeneral grade (1 min - 5 max): 4, Maximum lift capacity: 2000, Maximum lift height: 210, Free lift: No, Drive height: 154, Fork length: 115

  Bộ máy xếp
  2017 40 h
  Na Uy

  185.149.322 VND
 • BT SWE 120, 2012, Bộ máy xếp

  BT SWE120General grade (1 min - 5 max): 3, Maximum lift capacity: 4x4 / x 2 (tùy chọn), Maximum lift height: 170, Free lift: 170, Drive height: 212, Lift mast: Simplex, Fork length: 115, Transmission: AUTOMATIC, Battery year of manufacture: 2012

  Bộ máy xếp
  2012 165 h
  Na Uy

  137.459.345 VND