Số quảng cáo: 61

Bàn xoa tay xe nâng đã qua sử dụng từ Vương quốc Liên hiệp Anh và Bắc Ireland

quảng cáo/trang
 • Crown WT 3040, 2011, Bàn xoa tay xe nâng

  Crown WT3040General grade (1 min - 5 max): 4, Power type: Other, Maximum lift capacity: 2000, Maximum lift height: 25, Free lift: No, Drive height: 145, Fork carriage: No, Tyre type: Off-road

  Bàn xoa tay xe nâng
  2011 3.745 h
  Vương quốc Liên hiệp Anh và Bắc Ireland
  trong 24h

  42.652.048 VND
 • Crown RT 3520, 2013, Bàn xoa tay xe nâng

  Crown RT 3520General grade (1 min - 5 max): 5, Power type: Other, Maximum lift capacity: 2200, Maximum lift height: 21.5, Free lift: No, Drive height: 146, Fork carriage: No, Tyre type: Off-road

  Bàn xoa tay xe nâng
  2013 8 h
  Vương quốc Liên hiệp Anh và Bắc Ireland
  trong 7 ngày

  76.834.185 VND
 • Crown WT 3040, 2012, Bàn xoa tay xe nâng

  Crown WT3040General grade (1 min - 5 max): 4, Power type: Other, Maximum lift capacity: 2000, Maximum lift height: 25, Free lift: No, Drive height: 150, Fork carriage: No, Tyre type: Off-road

  Bàn xoa tay xe nâng
  2012 4.771 h
  Vương quốc Liên hiệp Anh và Bắc Ireland
  trong 7 ngày

  42.652.048 VND
 • Crown WT 3040, 2014, Bàn xoa tay xe nâng

  Crown WT3040General grade (1 min - 5 max): 5, Power type: Other, Maximum lift capacity: 2000, Maximum lift height: 18.5, Free lift: No, Drive height: 140, Fork carriage: No, Tyre type: Off-road

  Bàn xoa tay xe nâng
  2014 2.638 h
  Vương quốc Liên hiệp Anh và Bắc Ireland
  trong 7 ngày

  42.652.048 VND
 • Crown WT 3040, 2013, Bàn xoa tay xe nâng

  Crown WT3040General grade (1 min - 5 max): 4, Power type: Other, Maximum lift capacity: 2000, Maximum lift height: 20.5, Free lift: No, Drive height: 140, Fork carriage: No, Tyre type: Off-road

  Bàn xoa tay xe nâng
  2013 1.445 h
  Vương quốc Liên hiệp Anh và Bắc Ireland
  trong 7 ngày

  59.591.868 VND
 • Crown WP 2320, 2011, Bàn xoa tay xe nâng

  Crown WP2320General grade (1 min - 5 max): 5, Power type: Other, Maximum lift capacity: 1600, Maximum lift height: 23, Free lift: No, Drive height: 145, Fork carriage: No, Tyre type: Off-road

  Bàn xoa tay xe nâng
  2011 302 h
  Vương quốc Liên hiệp Anh và Bắc Ireland
  trong 7 ngày

  52.936.938 VND
 • Crown WT 3040, 2012, Bàn xoa tay xe nâng

  Crown WT3040General grade (1 min - 5 max): 4, Power type: Other, Maximum lift capacity: 2000, Maximum lift height: 19.5, Free lift: No, Drive height: 147, Fork carriage: No, Tyre type: Off-road

  Bàn xoa tay xe nâng
  2012 2.925 h
  Vương quốc Liên hiệp Anh và Bắc Ireland
  trong 7 ngày

  42.652.048 VND
 • Crown WT 3040, 2012, Bàn xoa tay xe nâng

  Crown WT3040General grade (1 min - 5 max): 5, Power type: Other, Maximum lift capacity: 2000, Maximum lift height: 25, Free lift: No, Drive height: 145, Fork carriage: No, Tyre type: Off-road

  Bàn xoa tay xe nâng
  2012 5.065 h
  Vương quốc Liên hiệp Anh và Bắc Ireland
  trong 7 ngày

  49.609.474 VND
 • Crown WT 3040, 2014, Bàn xoa tay xe nâng

  Crown WT3040General grade (1 min - 5 max): 5, Power type: Other, Maximum lift capacity: 2000, Maximum lift height: 22, Free lift: No, Drive height: 150, Fork carriage: No, Tyre type: Off-road

  Bàn xoa tay xe nâng
  2014 2.397 h
  Vương quốc Liên hiệp Anh và Bắc Ireland
  trong 7 ngày

  63.221.829 VND
 • Linde T18 360, 2006, Bàn xoa tay xe nâng

  Linde T18 360General grade (1 min - 5 max): 4, Power type: Other, Maximum lift capacity: 1800, Maximum lift height: 12.5, Free lift: No, Drive height: 135, Lift mast: Simplex, Fork carriage: No, Tyre type: Off-road, Engine: electric

  Bàn xoa tay xe nâng
  2006 8.713 h
  Vương quốc Liên hiệp Anh và Bắc Ireland

  25.712.227 VND
 • Still EXU20, 2005, Bàn xoa tay xe nâng

  Still EXU-20 710General grade (1 min - 5 max): 4, Power type: Other, Maximum lift capacity: 2000, Maximum lift height: 12.5, Free lift: No, Drive height: 140, Lift mast: Simplex, Fork carriage: No, Tyre type: Off-road, Engine: electric, Front tyres remaining: 35%%, Rear tyres remaining : 40%%

  Bàn xoa tay xe nâng
  2005 2.302 h
  Vương quốc Liên hiệp Anh và Bắc Ireland

  39.324.583 VND
 • BT SPE 125, 2012, Bàn xoa tay xe nâng

  BT SPE125General grade (1 min - 5 max): 4, Power type: Other, Maximum lift capacity: 1250, Maximum lift height: 275, Free lift: No, Drive height: 184, Lift mast: Duplex / free lift, Fork carriage: No, Tyre type: Off-road

  Bàn xoa tay xe nâng
  2012 4.506 h
  Vương quốc Liên hiệp Anh và Bắc Ireland

  127.653.646 VND
 • Crown WP 2330 S, 2008, Bàn xoa tay xe nâng

  Crown WP2330SGeneral grade (1 min - 5 max): 4, Power type: Other, Maximum lift capacity: 2000, Maximum lift height: 15, Free lift: No, Drive height: 145, Fork carriage: No, Tyre type: Off-road

  Bàn xoa tay xe nâng
  2008 428 h
  Vương quốc Liên hiệp Anh và Bắc Ireland

  39.324.583 VND
 • Crown WT 3040, 2012, Bàn xoa tay xe nâng

  Crown WT3040General grade (1 min - 5 max): 4, Power type: Other, Maximum lift capacity: 2000, Maximum lift height: 22, Free lift: No, Drive height: 150, Fork carriage: No, Tyre type: Off-road

  Bàn xoa tay xe nâng
  2012 5.064 h
  Vương quốc Liên hiệp Anh và Bắc Ireland

  42.652.048 VND
 • Still EGU18, 2005, Bàn xoa tay xe nâng

  Still EGU 18General grade (1 min - 5 max): 4, Power type: Other, Maximum lift capacity: 1800, Maximum lift height: 12.5, Free lift: No, Drive height: 140, Lift mast: Simplex, Fork carriage: No, Tyre type: Off-road, Engine: electric

  Bàn xoa tay xe nâng
  2005 1.387 h
  Vương quốc Liên hiệp Anh và Bắc Ireland

  32.367.157 VND
 • Crown WP 2315-16, 2008, Bàn xoa tay xe nâng

  Crown WP2315-1.6-1120-670General grade (1 min - 5 max): 4, Power type: Other, Maximum lift capacity: 1600, Maximum lift height: 22, Free lift: No, Drive height: 140, Lift mast: Simplex, Fork carriage: No, Tyre type: Off-road, Engine: electric, Front tyres remaining: 70%, Rear tyres remaining : 70%

  Bàn xoa tay xe nâng
  2008 1.560 h
  Vương quốc Liên hiệp Anh và Bắc Ireland

  39.324.583 VND
 • Crown WP 2330 S, 2007, Bàn xoa tay xe nâng

  Crown WP2330SGeneral grade (1 min - 5 max): 4, Power type: Other, Maximum lift capacity: 2000, Maximum lift height: 15, Free lift: No, Drive height: 145, Fork carriage: No, Tyre type: Off-road

  Bàn xoa tay xe nâng
  2007 3.798 h
  Vương quốc Liên hiệp Anh và Bắc Ireland

  42.652.048 VND
 • BT LPE 200, 2008, Bàn xoa tay xe nâng

  BT LPE200General grade (1 min - 5 max): Yes, Power type: Other, Maximum lift capacity: 2000, Free lift: No, Fork carriage: No

  Bàn xoa tay xe nâng
  2008
  Vương quốc Liên hiệp Anh và Bắc Ireland

  42.652.048 VND
 • Atlet 200, 2011, Bàn xoa tay xe nâng

  Atlet X/XLL200SN0General grade (1 min - 5 max): 4, Power type: Other, Maximum lift capacity: 4x2, Maximum lift height: 19, Free lift: No, Drive height: 150, Fork carriage: No, Tyre type: Off-road

  Bàn xoa tay xe nâng
  2011 2.420 h
  Vương quốc Liên hiệp Anh và Bắc Ireland

  39.324.583 VND
 • Still EXU20, 2005, Bàn xoa tay xe nâng

  Still EXU-20 710General grade (1 min - 5 max): 4, Power type: Other, Maximum lift capacity: 2000, Maximum lift height: 12.5, Free lift: No, Drive height: 140, Lift mast: Simplex, Fork carriage: No, Tyre type: Off-road, Engine: electric, Front tyres remaining: 35%%, Rear tyres remaining : 40%%

  Bàn xoa tay xe nâng
  2005 4.962 h
  Vương quốc Liên hiệp Anh và Bắc Ireland

  42.652.048 VND