ĐÃ BÁN! Không có sản phẩm tương tự trên Mascus.

THÔNG TIN CƠ BẢN
Product groupXe xúc đào liên hợp
Brand / modelKomatsu WB 97 S-5
Year of manufacture2007
Hours of use6.000 h
Chi tiết - Hours of use: 6.000 h