ĐÃ BÁN! Không có sản phẩm tương tự trên Mascus.

THÔNG TIN CƠ BẢN
Product groupThiết bị phân loại phế thải
Brand / modelWesteria Airbasic 1600
Year of manufacture2016