ĐÃ BÁN! Không có sản phẩm tương tự trên Mascus.

THÔNG TIN CƠ BẢN
Product groupNeo móc
Brand / modelLasco la 170
Year of manufacture2017
CHI TIẾT
Fits to following machinescw 10 aansluiting openings wijdte 180 cm dubbele cilinders rotator 10 ton machine klasse 5 tot 8 ton
Chi tiết - Fits to following machines: cw 10 aansluiting openings wijdte 180 cm dubbele cilinders rotator 10 ton machine klasse 5 tot 8 ton