THÔNG TIN CƠ BẢN
Product groupMáy xúc Midi 7t - 12t
Brand / modelCaterpillar 307 D
Hours of use3.500 h
CHI TIẾT
Gross weight7.000 kg
Bucket capacity0,40 m3
Production countryNhật Bản
Chi tiết - Hours of use: 3.500 h, Gross weight: 7.000 kg, Bucket capacity: 0,40 m3, Production country: Nhật Bản