ĐÃ BÁN! Không có sản phẩm tương tự trên Mascus.

THÔNG TIN CƠ BẢN
Product groupMáy xúc lật
Brand / modelNew Holland W 80 B TC
Year of manufacture2014
Hours of use2.783 h
CHI TIẾT
Internal stock No.950886
Accessories
  • - Forks
  • - Auto lubrication system
AttachmentsLæsseskovl 2mtr
Chi tiết - Internal stock No.: 950886, Hours of use: 2.783 h