ĐÃ BÁN! Không có sản phẩm tương tự trên Mascus.

THÔNG TIN CƠ BẢN
Product groupMáy xúc bánh xích
Brand / modelHitachi ZX 280 LC N-3
Year of manufacture2007
Hours of use11.036 h
Chi tiết - Hours of use: 11.036 h